Baza Danych Ubezpieczeniowych – do czego służy nowe narzędzie UFG?

Po wielu latach prac ruszała Baza Danych Ubezpieczeniowych (BDU), która ułatwi walkę z przestępczością ubezpieczeniową. Narzędzie to pozwoli ubezpieczycielom dzielić się informacjami na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, materialnych i życiowych. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe będą mogły dokładniej określać wysokości składek i analizować rynek ubezpieczeniowy.

baza danych ubezpieczeniowych

Baza Danych Ubezpieczeniowych – jak to się zaczęło?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zadaniem UFG jest tworzenie i zarządzanie informatyczną bazą danych, której ma na celu identyfikację, weryfikację i dbanie o interesy uczestników rynku ubezpieczeniowego

Przez wiele lat założenia zawarte w ustawie nie były w pełni realizowane. Pierwsze analizy nad stworzeniem Bazy Danych Ubezpieczeniowych rozpoczęły się na początku 2016 roku. Działania z tego okresu polegały na sprawdzeniu funkcjonalnych i technicznych aspektów związanych z projektem. 

Rok później rozpoczęły się prace nad implementacją. W ich zakresie zbudowano hurtownię danych, zajęto się przygotowaniem usług, subskrypcji i raportów oraz przeprowadzono testy. W późniejszym czasie przeprowadzano również pilotaż, w którym brało udział siedmiu ubezpieczycieli, którzy przekazali dane do bazy. Baza Danych Ubezpieczeniowych zaczęła działać we wrześniu 2020 roku.

Baza danych Ubezpieczeniowych – na czym to polega?

Baza Danych Ubezpieczeniowych stworzona została dla całego polskiego rynku ubezpieczeniowego. Nie ogranicza się więc tylko do ubezpieczeń komunikacyjnych, ale swoim zasięgiem obejmuje także dane dotyczące ochrony życia i majątku. To duże rozszerzenie w porównaniu z dotychczasową zawartością bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak było do tej pory? Do września 2020 roku UFG zbierał dane i dzielił się nimi z ubezpieczycielami dotyczącymi ubezpieczeń OC i AC. Rejestrowane były także dane dotyczące powstałych szkód w ruchu drogowym. 

Działalność UFG przez ostatnie lata polegała przede wszystkim na regulowaniu i kontrolowaniu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciele mogli poznać historie ubezpieczeniowe swoich potencjalnych klientów, którzy wcześniej posiadali polisy w innych zakładach ubezpieczeniowych. Dzięki temu mogli oni wyłapywać ewentualne nieprawidłowości i skuteczniej szacować ryzyko wystąpienia szkód. 

W Bazie Danych Ubezpieczeniowych zbierane będą informacje o zawieranych umowach, szkodach zgłaszanych przez ubezpieczonych, roszczeniach oraz o wypłatach odszkodowań i świadczeń. W piśmie z 08 maja 2017 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego pisze, że skuteczność narzędzia będzie tym większa, im więcej firm ubezpieczeniowych weźmie w nim udział. 

Baza Danych Ubezpieczeniowych – dla kogo została stworzona?

Baza Danych Ubezpieczeniowych będzie dostępna dla firm ubezpieczeniowych. Co warto podkreślić, jedną z głównych zasad działania narzędzia jest dobrowolność i wzajemność. Co to oznacza w praktyce?

Aby przystąpić do projektu, ubezpieczyciel musi określić, jaki zakres danych zamierza przekazywać do bazy. Oczywiście wysłane dane będą dostępne dla innych podmiotów biorących udział w projekcie. Dodatkowo ubezpieczyciel będzie otrzymywał taki zakres danych, jaki sam przekazuje do Bazy Danych Ubezpieczeniowych. 

Nad bezpieczeństwem przekazanych informacji czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zadaniem tej instytucji będzie także zapewnienie równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z Bazy Danych Ubezpieczeniowych.

Jak Baza Danych Ubezpieczeniowych może pomóc ubezpieczycielom?

Jak powiedziane zostało na wstępie, głównym zadaniem Bazy Danych Ubezpieczeniowych jest ułatwienie walki z oszustwami i przestępczością ubezpieczeniową. Dzięki uzyskanym danym ubezpieczyciele będą mogli również precyzyjniej określać wysokości składek. Warto zadać sobie jednak pytanie – w jakich sytuacjach sprawdzą się dane zebrane w bazie?

Weryfikacja w bazie danych ubezpieczeniowych

Bazę Danych Ubezpieczeniowych można użyć do weryfikacji:

 • zgonów,
 • umów na to samo ryzyko,
 • podanych szkód i roszczeń klienta,
 • daty zdarzenia,
 • szkód i roszczeń u innych ubezpieczycieli.

W bazie ubezpieczyciele mogą sprawdzić także informacje dotyczące umów, szkód, odszkodowań i roszczeń. Dzięki dużej ilości informacji można tworzyć raporty oraz dokonywać analiz, które pozwolą na lepszą analizę rynku ubezpieczeniowego.

Jakie zalety ma Baza Danych Ubezpieczeniowych? 

Baza Danych Ubezpieczeniowych - zalety

Dzięki nowemu narzędziu rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, materialnych i życiowych stanie się bezpieczniejszy zarówno dla klientów, jak i firm ubezpieczeniowych. Należy jednak pamiętać, że efektywność projektu zależy od liczby uczestników. W najbliższym czasie zobaczymy, jak wielu ubezpieczyciele zdecydowało się wziąć w nim udział. 

PODSUMOWANIE
 • Baza Danych Ubezpieczeniowych powstała w UFG zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach z 2003 roku.
 • W bazie znajdą się informacje na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, materialnych i życiowych.
 • Udział w projekcie jest dobrowolny i oparty na zasadzie wzajemności.
 • Z Bazy Danych Ubezpieczeniowych będą korzystać firmy ubezpieczeniowe.
 • Celem działania bazy jest poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie nieprawidłowościom na rynku ubezpieczeniowym.
 • Baza Danych Ubezpieczeniowych pozwala na weryfikację klientów i ich polis.
 • Dzięki bazie zwiększy się wiedza o rynku ubezpieczeń.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC