Czyszczenie CEPiK-u – które auta znikną z bazy?

W poniedziałku 10 czerwca rozpoczęło się aktualizowanie bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jego celem jest urealnienie liczby zarejestrowanych pojazdów w Polsce. Szacuje się, że z bazy zniknie około 7 milionów samochodów. Na czym polega czyszczenie CEPiK-u? Których pojazdów dotknie? Co możesz zrobić, gdy Twój pojazd zostanie usunięty z bazy?

czyszczenie cepik

Przed aktualizacją bazy CEPiK znajdowało się w niej ponad 41,7 miliona pojazdów, w tym 26,7 miliona samochodów osobowych. Takie dane wskazywały, że jesteśmy najbardziej zmotoryzowanym krajem w Europie. Oczywiście dane te były znacznie zawyżone. Od 10 czerwca staną się bardziej powiązane z rzeczywistością!

Na czym polega czyszczenie CEPiK-u?

W dniu 7 lipca 2023 r. została ogłoszona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Jedna ze zmian dotyczy właśnie czyszczenia bazy CEP z części zarejestrowanych samochodów:

Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.  

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Tak więc z bazy zostaną usunięte pojazdy, które muszą spełniać dwa warunki jednocześnie:

  • zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 r. i nie mają ważnych badań technicznych,
  • przez okres dłuższy niż 10 lat właściciel nie wykupywał obowiązkowego OC na ten pojazd.

Gdy oba warunki zostaną spełnione, to pojazd zostanie wyrejestrowany. Co ważniejsze, ich właściciele nie zostaną poinformowani osobiście o wykreśleniu z bazy pojazdów zarejestrowanych. Jednak takie listy będą publikowane przez właściwe organy, czyli wydziały komunikacji.

Na tej stronie można zobaczyć przykład listy pojazdów, które zostaną poddane wygaszeniu decyzji o rejestracji w powiecie proszowickim: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-proszowicki/zestawienie-pojazdow-dla-ktorych-planowane-jest-wygaszenie-decyzji-o-rejestracji-z-dniem-10-czerwca-2024r.

Które pojazdy nie zostaną usunięte z bazy CEPiK?

Oczywiście problem wraków i aut, które są przysłowiowymi “martwymi duszami”, to spory problem w Polsce. Jednak ktoś czujny, może od razu zauważyć, że zgodnie z polskimi przepisami nie wszystkie pojazdu muszą być ciągle ubezpieczone i mieć przeprowadzane badania techniczne. Dotyczy to na przykład pojazdów zabytkowych. Co z nimi?

Art 17. ust. 2. tej samej ustawy wskazuje wprost, że przytoczony powyżej ustęp o wycofaniu decyzji o rejestracji nie dotyczy:

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Warto zerknąć na listy pojazdów do wykreślenia. Wiele z nich jest z lat 70. i 80. – mają nawet  VIN-y starego typu. Zapewne wiele z nich dawno zostało zezłomowanych.

Czy można ponownie zarejestrować pojazd wykasowany z CEPiK-u?

Tak, omawiane zmiany przewidują możliwość ponownej rejestracji pojazdu, który został usunięty z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Należy jednak pamiętać, że pojazd taki, aby został ponownie zarejestrowany, musi spełniać warunki określające dopuszczenie do ruchu. Co w takim razie z ubezpieczeniem OC? Czy właściciela czeka wysoka kara z UFG?

Otóż nie, jeśli zostaną spełnione warunki wskazane w art. 17 ust.6:

1) przepisu art. 88 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 nie stosuje się do pojazdów mechanicznych, w stosunku do których ich posiadacz nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, po wygaśnięciu ich rejestracji; 

2) postępowania w sprawie spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się. 

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Wspomniany w powyższym przepisie art. 88 dotyczy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a konkretnie wniesienia opłaty za brak obowiązkowego OC. Tak więc, gdy pojazd zostanie automatycznie wyrejestrowany z CEPiK, to jego właściciel nie zapłaci za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Oczywiście kara za brak OC zostanie nałożona, gdy właściciel pojazdu obudzi się po latach i stwierdzi, że nie chce, by pojazd został wyrejestrowany. W takiej sytuacji powyższy przepis nie zadziała, ponieważ dotyczy on sytuacji po cofnięciu decyzji o rejestracji pojazdu.

Co zmieni aktualizacja danych CEP?

Czyszczenie bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów ma na celu urealnienie danych. Szacuje się, że z rejestrów zniknie ponad 7 milionów samochodów. Automatycznie zmienią się statystyki dotyczące:

  • średniego wieku pojazdów w Polsce – znacznie spadną, ponieważ wiele “martwych dusz” to 30 czy 40-letnie wraki;
  • średniej liczby samochodów na 1 000 mieszkańców – szacuje się, że Polska z lidera pod tym względem w Europie spadnie poniżej średniej (z ponad 700 do 500 na 1 000 mieszkańców).

Oczywiście urealnienie danych ma kluczowe znaczenie dla rządzących. Podejmowanie działań czy realizacja nowych projektów ma sens, gdy oparta jest o rzeczywiste dane, a nie wyimaginowane, które oczywiście wynikały z zaniedbań w przeszłości.

Źródła:

Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC