21 września weszły w życie zmiany w przepisach drogowych. Dotyczą głównie pieszych

Do kodeksu drogowego wprowadzono kolejne istotne zmiany. Powinni się z nimi zapoznać przede wszystkim piesi i kierowcy parkujący na chodniku. Nowelizacja dotyczy bowiem przede wszystkim kwestii pierwszeństwa przechodniów. Ale zasiała też ziarno niepewności co do możliwości parkowania pojazdów w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych. Przepisy zaczęły obowiązywać 21 września.

stare tablice rejestracyjne

Nowe przepisy drogowe od 21 września 2022

Po wejściu w życie nowego taryfikatora punktów karnych, który zaczął obowiązywać 17 września 2022 roku, przyszedł czas na kolejne zmiany w kodeksie drogowym. 21 września weszła w życie nowelizacja przepisów, która dotyczy:

  • aktualizacji definicji, które precyzuje Prawo o ruchu drogowym (w szczególności modyfikacja definicji chodnika oraz wprowadzenie pojęcia drogi dla pieszych oraz przejścia sugerowanego),
  • pierwszeństwa przy przechodzeniu przez drogę dla rowerów.

Nowe przepisy drogowe wprowadziły też dezorientację wśród kierowców. Użytkownicy samochodów zaczęli się bowiem zastanawiać, czy zmiany w nomenklaturze pociągną za sobą likwidację możliwości parkowania pojazdów na chodnikach.

Chodnik a droga dla pieszych – nowe definicje w kodeksie drogowym

Definicja chodnika w kodeksie drogowym funkcjonuje od dawna. Dotychczas była ona jednak krótka i zwięzła. Pojęcie to oznaczało:

część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2., ust. 9. (obowiązująca przed 21 września 2022 roku)

Po zmianie przepisów zyskało bardziej rozbudowaną i precyzyjną formę, chociaż jednocześnie nabrało węższego znaczenia. Nowe objaśnienie definiuje pojęcie chodnika jako:

część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2., ust. 9.

Jednak korekta definicji nie miała na celu jedynie doprecyzowania poprzedniej. Po zmianie w rzeczywistości odnosi się ona do innego elementu drogi. O ile wcześniej była stosowana jako nazwa całego ciągu – od jezdni do przeciwległej krawędzi, o tyle teraz oznacza jedynie obszar, który jest przeznaczony dla ruchu pieszych. Z tej definicji wyłączono zatem część oddzielającą miejsce dla spacerowiczów od jezdni oraz część znajdującą się po przeciwnej stronie – przy budynkach – gdzie mogą znajdować się na przykład schody prowadzące do środka obiektów.

Trakt, który do tej pory był nazywany chodnikiem, w myśl nowych przepisów zyskał miano drogi dla pieszych. W kodeksie drogowym widnieje jej dokładna definicja, według której należy rozumieć ją jako:

drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2., ust. 4a.

Droga dla pieszych obejmuje zatem zarówno chodnik, który jest teraz tylko częścią tej drogi, jak i pas oddzielający go od jezdni, a z drugiej strony pas oddzielający go od budynków. Podział ten dosyć  jasno przedstawiono na stronie rządowej. Część drogi dla pieszych znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni nazwano tam pasem buforowym, natomiast część po drugiej stronie chodnika – pasem obsługującym.

Czy kierowcy nadal będą mogli parkować na chodniku?

Modyfikacja pojęć używanych w przepisach dotyczących ruchu drogowego stała się powodem oburzenia kierowców. Właściciele samochodów zwątpili, czy po zmianie definicji chodnika nadal będą mogli na nim parkować. Okazuje się, że tak, bo ustawodawca nie tylko zmienił jej brzmienie, uprawniając do poruszania się tym ciągiem wyłącznie pieszych, ale także ograniczył obszar, do którego się odnosi. W miejscach, w których dopuszczalne jest parkowanie na chodniku (rozumianego według poprzedniej definicji), kierowcy nadal będą mogli zostawiać samochody w pasie buforowym drogi dla pieszych z zachowaniem przepisów regulujących zasady takiego parkowania.

Wszystko sprowadza się zatem do zmiany rozumienia pojęcia chodnika. De facto to, co za chodnik było uznawane do tej pory, od teraz powinno być nazywane drogą dla pieszych. Chodnik w nowym tego słowa znaczeniu stał się tylko jej częścią. Potoczne określenie parkowania na chodniku po 21 września powinno być zatem rozumiane jako parkowanie na drodze dla pieszych, a konkretnie we wspomnianym już pasie buforowym.

Nowy rodzaj przejścia – przejście sugerowane

Wśród definicji umieszczonych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym znalazło się całkiem nowe pojęcie, które dotychczas nie funkcjonowało ani w przepisach, ani w ruchu drogowym. Przejście sugerowane, bo o nim mowa, po nowelizacji umożliwia przechodniom przekraczanie jezdni, torowiska i drogi dla rowerów w innym miejscu niż dobrze wszystkim znane pasy.

Definicja przejścia sugerowanego w kodeksie drogowym otrzymała następujące brzmienie:

nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2., ust. 11a.

Zarządcy dróg będą zatem mogli tworzyć sugerowane przejścia dla pieszych, jednak tylko w miejscach, w których pieszy będzie dobrze widział nadjeżdżające pojazdy, a kierowcy będą mieli szansę dostrzec pieszego przekraczającego jezdnię w takim miejscu.

Sugerowane przejście dla pieszych nie będzie oznaczone znakiem D-6 (Przejście dla pieszych). Powinno jednak być możliwe do zidentyfikowania w inny sposób. Twórca w tym miejscu może na przykład obniżyć krawężnik.

Litera kodeksu drogowego uprawnia pieszych do przekroczenia jezdni lub drogi dla rowerów poza tzw. pasami, jeśli najbliższe przejście znajduje się dalej niż 100 m. Po wprowadzeniu do nomenklatury przejścia sugerowanego będzie to możliwe także w mniejszej odległości. Te mogą bowiem znajdować się również w pobliżu standardowej, oznakowanej zebry.

UWAGA!

Piesi korzystający z przejścia sugerowanego nie będą mieli pierwszeństwa przed zbliżającymi się pojazdami. Przekraczając ulicę lub drogę dla rowerów w takim miejscu, przechodzień powinien umożliwić przejazd kierowcom.

Aby korzystanie z przejścia sugerowanego było bezpieczne, zarządca drogi musi zadbać o dobrą widoczność zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Ale uczestnicy ruchu drogowego również powinni zachować ostrożność i rozwagę. Ustawodawca zaznacza, że w takim miejscu należy przechodzić najkrótszą drogą, prostopadle do krawędzi jezdni, o czym piesi powinni pamiętać.

Pieszy ustąpi pierwszeństwa rowerzyście

Rowerzyści i drogi dla rowerów wciąż nie są przez pieszych traktowani na równi z kierowcami pojazdów mechanicznych i jezdnią. Być może wynika to z tego, że większy respekt odczuwają przed masywnymi i jadącymi z większą prędkością samochodami niż przed rowerami. Po 21 września nowe przepisy drogowe skłonią spacerowiczów do zmiany takiego nastawienia. Przechodząc na drugą stronę pasa, po którym poruszają się rowerzyści, będą musieli zachować taką samą ostrożność i stosować identyczne zasady, co w przypadku przekraczania jezdni. Piesi powinni przechodzić na drugą stronę drogi rowerowej tylko w miejscach do tego wskazanych, tj. oznaczonych jako przejście dla pieszych. Będzie też możliwe skorzystanie z przejścia sugerowanego na takich samych zasadach, co na jezdni.

Przeczytaj też: Nowe pomysły na poprawę bezpieczeństwa pieszych – jakie rozwiązania są testowane w Polsce i na świecie?

Przeczytaj też: Bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych – wady i zalety takiego rozwiązania

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Mam wrażenie , że znajduję się w wielkim domu wariatów. Rząd i Parlamenent wykroczyły już daleko poza granice absurdu. Na szczęście są jeszcze WYBORY! Czas na zmianę.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC