Powstał projekt zwiększenia sum gwarancyjnych OC. Co to oznacza dla kierowców?

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje w 2023 roku wzrost maksymalnych kwot wypłacanych przez ubezpieczycieli w ramach odszkodowania z OC. Jakie mogą być tego konsekwencje dla kierowców? Czy trzeba spodziewać się podwyżek składek za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu?

zdarzenie drogowe

Wzrost sum gwarancyjnych w OC w 2023 roku?

16 grudnia 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zakłada on zwiększenie sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC pojazdów – zmiany miałyby wejść w życie 23 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z projektem, po zmianie suma gwarancyjna OC wynosiłaby:

  • nie mniej niż 29 876 400 zł w przypadku szkód na osobie,
  • nie mniej niż 6 021 600 zł w przypadku szkód w mieniu.

Podane kwoty dotyczą jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych. Zmiany w ustawie mają wynikać z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

Sumy gwarancyjne w OC – ile aktualnie wynoszą?

Przypominamy, że suma gwarancyjna w OC oznacza górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to zatem maksymalna kwota, jaką może wypłacić ubezpieczyciel w ramach odszkodowania za zdarzenie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem OC. Nie może ona być niższa niż kwoty zapisane w ustawie (w euro), które na dziś wynoszą:

  • nie mniej niż równowartość w złotówkach 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie,
  • nie mniej niż równowartość w złotówkach 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

Jak łatwo policzyć, po ewentualnej zmianie wysokości sum gwarancyjnych OC, wzrosłyby one o ponad 5 mln złotych w przypadku szkód na osobie (z 24 mln do 29 mln zł) i o ponad 1 mln złotych w przypadku szkód w mieniu (z 5 mln do 6 mln zł).

Wzrost sum gwarancyjnych = wyższe składki za OC?

Czy zakładana zmiana wysokości sum gwarancyjnych w OC wpłynęłaby na kierowców? Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, wzrost sum gwarancyjnych wpłynąłby korzystnie na ubezpieczających, ponieważ zwiększyłby ochronę gwarantowaną poszkodowanym w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu. Czy jednak nie skutkowałoby to równocześnie podniesieniem składek na OC?

Według OSR, na ten moment nie ma możliwości przewidzenia możliwego wpływu zmian na wysokość składek ubezpieczeniowych. Ma to być możliwe dopiero po przeprowadzeniu opiniowania i konsultacji publicznych projektu, na którym to etapie znajduje się on obecnie.

Głosy ekspertów w danej kwestii są podzielone. Część twierdzi, że wzrost wysokości sum gwarancyjnych nie wpłynie na wysokość składek kierowców, ponieważ ubezpieczyciele są do tych cyklicznych zmian przyzwyczajeni i już wliczają je w ryzyko ubezpieczeniowe, a ponadto zdarzeń wyczerpujących sumę ubezpieczenia OC jest niewiele.

CZY WIESZ, ŻE …

Ryzyko wyczerpania się sumy ubezpieczenia OC istnieje najczęściej wtedy, gdy samochód uszkodzi kosztowną infrastrukturę lub gdy dojdzie do katastrofy w ruchu drogowym. Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować ubezpieczonego, jeżeli łączna kwota wypłat w ramach sumy gwarancyjnej przekroczy 80%. Poszkodowany może się wówczas zwrócić do sądu o podwyższenie sumy gwarancyjnej.

Inni z kolei uważają, że zmiany mogą mieć kosmetyczne przełożenie na koszty ponoszone przez ubezpieczonych – o wiele mniejsze niż inne czynniki, takie jak np. inflacja – ale nie można ich całkowicie wykluczyć. Przykładowo, może dojść do zdarzenia, które wyczerpie kwotę w ramach sumy gwarancyjnej, a ubezpieczyciel postanowi obciążyć dodatkowymi kosztami kolektywnie wszystkich swoich klientów, właśnie podnosząc ich składkę.

grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC