7 nieoczywistych faktów o polisie szkolnej NNW

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły, z pewnością przynajmniej raz w roku słyszysz o konieczności wykupienia dla niego ubezpieczenia NNW. To dobrze, że szkoły dbają o bezpieczeństwo podopiecznych, którzy przebywają w ich placówce. Ubezpieczenie NNW szkolne jest przydatną formą ochrony, jeśli dziecko ulegnie wypadkowi lub zachoruje. Ważne jednak, żeby wybrać odpowiednią polisę. Jak to zrobić? Przede wszystkim przeczytać OWU przed zakupem polisy i… zapoznać się z poniższą listą faktów, których na temat NNW szkolnego mogłeś nie znać.

nnw szkolne

1. Nie musisz przyjmować oferty NNW szkolnego oferowanej w placówce

Wielu rodziców sądzi, że zakup NNW szkolnego, o którym mówi wychowawca we wrześniu, jest obowiązkowy. Często jest to spowodowane sposobem nakreślenia sprawy przez przedstawiciela placówki. Musisz jednak wiedzieć, że nie masz obowiązku przyjmować oferty ubezpieczenia NNW proponowanej przez szkołę, przedszkole czy uczelnię.

Zakup polisy dla dziecka w jego szkole to tylko jedna z możliwości zapewnienia mu ochrony i ewentualnego odszkodowania w razie wypadku. Owszem, możesz zapłacić składkę za polisę w szkole. Ważne jednak, żebyś wcześniej zapoznał się z zakresem takiej ochrony – poznał sytuacje, w których Twoje dziecko otrzyma zadośćuczynienie, a także sumy ubezpieczenia, które stanowią górną granicę ochrony.

Ubezpieczenia grupowe, a takimi są te oferowane w placówce, często są atrakcyjne cenowo nie tylko ze względu na dużą liczbę osób przystępujących do takiej ochron. Także ze względu na to, że zakres ochrony takich polis jest dosyć wąski (np. niska suma ubezpieczenia). Jeśli uznasz, że Twoja pociecha potrzebuje zabezpieczenia także podczas innych aktywności niż te wymienione w OWU, nie musisz godzić się na ochronę zapewnianą przez szkołę. Pamiętaj wówczas, żeby samodzielnie znaleźć ubezpieczenie NNW dla dziecka. Wybrana przez Ciebie polisa powinna spełniać Twoje oczekiwania i zapewnić Ci spokój.

2. NNW szkolne możesz zakupić o dowolnej porze roku

W placówkach NNW szkolne jest zwykle dostępne tylko na początku roku szkolnego czy akademickiego. Wychowawcy często dają rodzicom czas na opłacenie składki do końca września, a uczelnie czekają na decyzje studentów do listopada. Być może powodem jest chęć zapewniania uczącym się ochrony przez cały okres nauki w danym roku. Jesień nie jest jednak ostatnią szansą na zakup ubezpieczenia NNW.

Nawet jeśli spóźnisz się z decyzją o zakupie NNW dla swojego dziecka lub zdecydujesz, że nie potrzebuje ono polisy, a później zmienisz zdanie, możesz nabyć ubezpieczenie w dowolnym momencie bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Oferty NNW szkolnego znajdziesz na stronach towarzystw. Najlepsze propozycje często są zestawiane w przejrzystych rankingach. Takie zestawienia zawierają zwykle informację o ubezpieczycielu, zakresie ochrony i sumach ubezpieczenia, a także propozycję składki.

CZY WIESZ, ŻE …

NNW szkolne jest ważne przez cały rok kalendarzowy od dnia startu polisy (ochrona może się rozpocząć w dniu zakupu ubezpieczenia lub w dowolnym dniu, który wskażesz).

3. NNW ochroni Twoje dziecko także poza szkołą

Szkoła, dając rodzicom możliwość ubezpieczenia uczniów w ramach NNW, ma na względzie dobro dzieci i ich ochronę przede wszystkim na wypadek, gdyby coś im się stało w trakcie pobytu w placówce. Zajęcia wychowania fizycznego, przerwy, podczas których dzieci grają w różne gry, a często po prostu biegają po terenie szkoły, czy też sprzeczki, do których może dojść między rówieśnikami, to chleb powszedni niemal każdego dnia nauki. Oferowanie ubezpieczenia i zachęcanie rodziców do objęcia nim pociech jest więc całkowicie zrozumiałe.

NNW szkolne chroni uczniów przede wszystkim na terenie szkoły, ale nie tylko. Przynajmniej w niektórych towarzystwach polisa ta zapewnia ochronę także poza godzinami nauki:

 • podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • podczas pozaszkolnych treningów,
 • w drodze do szkoły i ze szkoły,
 • w czasie wolnym od nauki,
 • w czasie ferii i wakacji,
 • podczas wyjazdów w Polsce i za granicą.

Tak szeroki zakres ma chociażby NNW szkolne od Allianz. Ale zarówno w szkole, jak i poza nią dzieci chroni NNW wykupione także w Nationale Nederlanden, Beesafe czy Wiener.

Jeśli zależy Ci na tym, żeby Twoje dziecko mogło liczyć na zadośćuczynienie także w razie wypadku poza szkołą i okresem nauki, sprawdź OWU ubezpieczenia oferowanego przez placówkę. Możliwe, że zapewnia ono taką ochronę. Jeśli nie, wykup polisę we własnym zakresie, wybierając tę, która odpowiada zakresem Twoim oczekiwaniom i potrzebom Twoich pociech.

4. Twoje dziecko otrzyma zadośćuczynienie z NNW szkolnego, gdy zachoruje na COVID-19

Pandemia zmieniła wiele. Również zakres ochrony oferowanej przez ubezpieczycieli. Wiele polis, również NNW szkolne, zapewnia dzieciom ochronę nie tylko w razie wypadku, ale także w razie zachorowania, również na COVID-19.

NNW szkolne zapewni świadczenie, jeśli dziecko zarazi się koronawirusem, ale pod pewnymi warunkami. Ubezpieczyciele mogą wypłacić zadośćuczynienie za ból i cierpienie, a także zapewnić świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. To, jaka pomoc przysługuje Twojemu dziecku w razie zachorowania na COVID-19, z pewnością jest opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dlatego tak istotne jest zapoznanie się z tym dokumentem przed zawarciem polisy.

UWAGA!

NNW dziecka zapewnia wsparcie po zakażeniu koronawirusem często w bardziej rozbudowanych wariantach ubezpieczenia.

Świadczenie w razie zarażenia koronawirusem przysługuje pod pewnymi warunkami. Każdy ubezpieczyciel określa własne. Zwykle konieczne jest potwierdzenie zakażenia testem. Samo trafienie na kwarantannę czy wykazywanie objawów nie upoważnia do otrzymania zadośćuczynienia. Świadczenie za hospitalizację przysługuje z kolei, jeśli pobyt w szpitalu trwał określoną liczbę dni:

 • minimum 2 dni w Generali,
 • minimum 5 dni w Compensa,
 • minimum 5 dni w UNIQA,
 • minimum 2 dni w Proamie,
 • minimum 2 dni w TUZ Ubezpieczenia,
 • minimum 3 dni w Wiener.

5. Zadośćuczynienie z NNW szkolnego przysługuje nie tylko wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała

Wykupując NNW dla dziecka, przede wszystkim chcesz zapewnić mu wsparcie, jeśli dozna urazu lub zachoruje. Tymczasem NNW szkolne ma dużo szerszy zakres. W jego ramach Twoja pociecha otrzyma nie tylko zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu czy świadczenie za pobyt w szpitalu. NNW zapewnia dodatkowe formy pomocy, m.in.:

 • zwrot pieniędzy wydanych na wycieczkę szkolną, w której dziecko ostatecznie nie mogło uczestniczyć ze względu na nagłe zachorowanie czy uraz,
 • pokrycie kosztów korepetycji, jeśli Twoja pociecha opuściła zajęcia, bo wymagała hospitalizacji czy dłuższej rekonwalescencji w domu po wypadku lub zachorowaniu,
 • interwencja informatyka i prawników, jeśli dziecko zostało zniesławione w internecie (specjaliści usuną ośmieszające treści zamieszczone w internecie, a prawnik pomoże dochodzić roszczeń z tytułu zniesławienia dziecka).
CZY WIESZ, ŻE …

Wsparcie w razie hejtu w internecie skierowanego przeciwko ubezpieczonemu dziecku jest dostępne w ramach NNW szkolnego oferowanego przez firmę UNIQA.

6. Niektórym przysługuje z NNW więcej niż jedno świadczenie

Z każdego wykupionego ubezpieczenia NNW przysługuje Twojemu dziecku świadczenie za doznane urazy, które są objęte ochroną. Zatem jeśli wykupiłeś polisę w szkole, a później doszedłeś do wniosku, że nie jest ona wystarczająca i wykupiłeś kolejne NNW szkolne indywidualnie u ubezpieczyciela, Twoje dziecko ma szansę otrzymać zadośćuczynienie za urazy dwukrotnie. Raz – z ubezpieczenia opłaconego w placówce, dwa – z polisy, którą sam nabyłeś w późniejszym czasie.

Nie zawsze zadośćuczynienie z obu tytułów będzie jednakowe. Prawdopodobnie będzie się różniło wysokością świadczenia. Skoro doszedłeś do wniosku, że Twoja pociecha potrzebuje szerszego zabezpieczenie, najpewniej wybrałeś wyższą sumę w drugim ubezpieczeniu. Poza tym każda firma ubezpieczeniowa stosuje inne wartości procentowe przy danym uszczerbku.

Przykład

Załóżmy, że NNW wykupione w firmie A za pośrednictwem szkoły opiewa na sumę 20 000 zł, a to, które wykupiłeś we własnym zakresie w towarzystwie B – na sumę 50 000 zł. W czasie obowiązywania ochrony w obu ubezpieczalniach Twoje dziecko złamało palec podczas gry w piłkę na zajęciach z wychowania fizycznego. Ubezpieczyciel A ocenia taki uraz jako 1% uszczerbku na zdrowiu, natomiast ubezpieczyciel B – na 2% uszczerbku. Twoje dziecko otrzyma zatem odszkodowanie w wysokości 200 zł w towarzystwie A (1% x 20 000 zł) oraz 1000 zł w towarzystwie B (2% x 50 000 zł), a więc łącznie 1200 zł.

7. W ramach NNW szkolnego ubezpieczysz nie tylko dzieci w wieku szkolnym

W ramach ubezpieczenia NNW możesz ubezpieczyć nie tylko dziecko w wieku szkolnym. Polisa ta zwykle jest dostępna zarówno dla noworodków, niemowlaków, dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły, a w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych także dla studentów.

Przykładowo Nationale Nederlanden oferuje NNW szkolne dla dzieci od chwili narodzin do ukończenia przez nie 18. roku życia. Generali oferuje NNW dla dziecka osobom poniżej 7 lat, a także starszym do 26. roku życia, jeśli są wychowankami lub uczniami placówek oświatowo-wychowawczych, studentami lub doktorantami. Allianz z kolei ubezpiecza w ramach NNW szkolnego osoby, które nie ukończyły 25. rok życia.

Ze względu na różnice w zasadach udzielania ochrony w każdym towarzystwie szczególnie ważne jest zapoznanie się z OWU, aby wiedzieć, że w razie potrzeby na pewno otrzymasz pomoc dla swojej pociechy.

7 rzeczy które powinieneś wiedzieć o nnw szkolnym
PODSUMOWANIE
 • Nie masz obowiązku kupować NNW szkolnego oferowanego w placówce. Możesz samodzielnie wybrać ubezpieczenie dla dziecka u jednego z działających na rynku ubezpieczycieli i nabyć je we własnym zakresie.
 • NNW dla dziecka możesz zakupić w dowolnym momencie. Będzie ono ważne przez cały rok kalendarzowy.
 • NNW szkolne w wielu towarzystwach zapewnia ochronę dziecku zarówno podczas zajęć szkolnych, w drodze do placówki i z placówki, w czasie zajęć pozaszkolnych, w czasie wolnym, a także podczas ferii, wakacji i wyjazdów odbywających się w okresie objętym ubezpieczeniem.
 • NNW szkolne chroni w razie wypadku oraz nagłego zachorowania, również na COVID-19.
 • Oprócz zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała w ramach NNW Twoja pociecha otrzyma pomoc także w innych sytuacjach. Z tej polisy otrzyma wsparcie w razie hejtu w internecie, gdy będzie potrzebowała korepetycji po nieobecności spowodowanej rekonwalescencją, czy gdy nie będzie mogła pojechać na wcześniej zaplanowaną i opłaconą wycieczkę.
 • Jeśli ubezpieczysz dziecko w ramach więcej niż jednego NNW szkolnego, otrzyma ono zadośćuczynienie po urazie ciała z każdego wykupionego ubezpieczenia.
 • NNW może być ubezpieczeniem dla przedszkolaka, dziecka uczęszczającego do żłobka, ucznia szkoły podstawowej, liceum, studenta, a także dziecka, które niedawno się urodziło i przebywa z rodzicami lub dziadkami w domu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o nieoczywiste fakty o polisie szkolnej NNW

Które towarzystwo w ramach NNW szkolnego zapewnia ochronę w razie hejtu w internecie?
W jakich okolicznościach NNW szkolne chroni ubezpieczone dziecko?
Czy każde dziecko można ubezpieczyć w ramach NNW?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC