Auto z licytacji komorniczej- czy to się opłaca?

Na aukcji komorniczej można nabyć samochód w bardzo okazjonalnej cenie. Często udaje się wylicytować samochód nawet za połowę jego rynkowej ceny. W artykule opisujemy, jak wygląda procedura licytacji samochodu.

Skąd biorą się auta na licytacji komorniczej?

Na licytacje komornicze trafiają samochody osób lub firm, które stały się niewypłacalne. W dużym skrócie mówiąc: wierzyciele dłużników zwracają się do komornika, aby pomógł odzyskać należne im wierzytelności. Sprzedaż samochodu w drodze licytacji ma na celu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Zatem pieniądze uzyskane z licytacji zostaną przeznaczone na pokrycie długów, oczywiście po odjęciu odpowiedniej sumy kosztów egzekucyjnych.

Gdzie znaleźć informacje o licytacji komorniczej?

Informacje o terminach i przedmiocie licytacji komorniczej można przede wszystkim znaleźć na stronie Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl  Na portalu zamieszczane są informacje o wszystkich licytacjach prowadzonych w Polsce. Obwieszczenia zawierają informacje o przedmiocie licytacji, dacie licytacji, miejscu licytacji, cenie wywoławczej, szczegółowych danych licytowanego przedmiotu. Często do obwieszczenia dodawane są również zdjęcia przedmiotu licytacji. Na portalu Krajowej Rady Komorniczej obwieszczenia są podzielone na kategorie, dzięki temu nie musisz przeszukiwać wszystkich ogłoszeń, możesz od razu przejść do działu,  który Ciebie interesuje, czyli np. do samochodów. Ponadto na stronie funkcjonuje wyszukiwarka, dzięki której możesz. wyszukać licytacje odbywające się w Twoim rejonie.

Nie jest to jednak jedyne źródło informacji. Informacje o licytacji komorniczej możesz znaleźć w lokalnej prasie, na stronie komornika czy w ogłoszeniu wywieszonym w sądzie. Należy podkreślić, że komornik ma obowiązek podać do wiadomości publicznej obwieszczenie o licytacji, co najmniej na 2 tygodnie przed jej planowaną datą. Takie obwieszczenie powinno się znaleźć w budynku sądu, a także w głównym lokalu odpowiedniego organu gminy.

Czy każdy może przystąpić do licytacji komorniczej?

Przepisy Kodeksu Cywilnego wymieniają krąg podmiotów, które nie mogą wziąć udziału w licytacji komorniczej. Głównie dotyczy to komornika i dłużnika, a także ich osób najbliższych. W licytacji nie może wziąć udziału:

 • komornik,
 • dłużnik,
 • małżonek dłużnika lub komornika,
 • dzieci dłużnika lub komornika,
 • rodzice dłużnika lub komornika,
 • rodzeństwo dłużnika lub komornika,
 • osoby, które są obecne na licytacji z racji pełnionego urzędu,
 • osoby opieszałe.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, co oznacza pojęcie osoby opieszałej. Osoba opieszała to osoba, która wcześniej wygrała inną licytację i nie zapłaciła całości należnej kwoty, a mimo to chce wziąć udział w kolejnej licytacji.

Jak przystąpić do licytacji komorniczej samochodu?

Poza wskazanymi wyżej wyłączeniami, Kodeks cywilny nie przewiduje specjalnych warunków podmiotowych co do możliwości uczestnictwa w licytacji.

Jedynym warunkiem przystąpienia do licytacji komorniczej jest wpłacenie wadium. Oznacza to, że osoba która chce wziąć udział w licytacji ma obowiązek wpłacić 10% wartości licytowanego przedmiotu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie. Dla  komornika wadium ma stanowić gwarancję, że osoba, która wygra licytację nie uchyli się od obowiązku zapłaty ostatecznej kwoty.

Warto podkreślić, że wadium nie przepada. Osoba, która wygra licytację musi dopłacić pozostałą część kwoty, aby nabyć przedmiot licytacji. Zatem wadium zaliczane jest na poczet ostatecznej ceny. Z kolei osoby, które nie wygrały licytacji, otrzymują wpłaconą kwotę z powrotem. Wadium przepada jedynie w sytuacji, w której wygrany zdecyduje się odstąpić od obowiązku zakupu wylicytowanego przedmiotu.

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej auta?

Licytacja komornicza ma charakter publiczny, każdy może się na niej pojawić chociażby w charakterze widza. Oczywiście wziąć udział mogą jedynie osoby, które spełniły odpowiednie wymogi tj. wpłaciły wadium i nie należą do kręgu osób wyłączonych przez prawo.

Aukcja wygląda w ten sposób, że komornik podaje cenę wywoławczą i tym samym wzywa do licytowania. Osoby biorące udział w licytacji składają swoją deklarację co do kwoty zakupy. Kto poda wyższą kwotę wygrywa. Oznacza to, że zaproponowana cena przestaje być wiążąca w momencie, gdy ktoś inny zaoferuje wyższą. Cała idea opiera się na ostatecznym przebiciu ceny proponowanej przez innych licytantów. Nie ma ograniczeń co do kwoty oraz czasu trwania, licytacja trwa dopóki osoby biorące udział przebijają oferowane ceny. Licytacja kończy się w momencie w którym nikt nie chce podać wyższej kwoty niż ostatnio zaproponowana. Komornik w tym momencie kończy licytację, ogłasza zwycięzcę i udziela tzw. przybicia.

W momencie przybicia samochód należy już do osoby, która wygrała licytację, jednocześnie jest ona zobowiązana do zapłaty zaproponowanej ceny. Jeśli wartość licytowanego przedmiotu nie przekracza 500 zł, zwycięzca musi zapłacić całość ceny od razu. Jeśli jednak cena jest wyższa, to wygrany musi w momencie przybicia zapłacić 20% licytowanej kwoty. Dalszą część kwoty należy zapłacić dnia następnego.  Jeśli wygrany nie zapłaci, przepadnie mu zarówno wadium jak i kwota wpłacona zaraz po przybiciu.

Skarga dłużnika a kupno samochodu

Nie zawsze zakończenie formalności jest takie proste. Może zdarzyć się tak, że dłużnik (poprzedni właściciel auta) lub inny licytant złoży skargę na przebieg licytacji. Taka sytuacja znacznie wydłuży proces finalizacji transakcji, bowiem wygrany nie otrzyma samochodu dopóki skarga nie zostanie rozpatrzona przez sąd. Warto jednak pamiętać, że w momencie gdy skarga nie zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni i auto nie zostanie wydane, wygrany ma prawo odstąpić od zakupu. Otrzyma wtedy zwrot wszystkich środków wpłaconych w ramach licytacji.

Wady i zalety nabycia samochodu z licytacji komorniczej

Zaletą nabycia samochodu w drodze licytacji komorniczej może być z pewnością niska cena. Znane są przypadki, gdy wygrany wylicytował samochód za ponad połowę jego rynkowej ceny. Nabycie auta na licytacji może się okazać niezwykle atrakcyjnym zakupem. Oczywiście takie rozwiązanie ma również swoje wady. Przede wszystkim warto podkreślić, że kupno samochodu na licytacji komorniczej jest obarczone dużym ryzykiem, jeśli chodzi o stan techniczny takiego pojazdu. Gdy kupujesz używane auto, zazwyczaj możesz je wcześniej obejrzeć, przetestować czy nawet dać na przegląd do mechanika, w tej sytuacji jednak nie ma takiej możliwości. Licytant nie ma możliwości, aby dokładnie zapoznać się ze stanem technicznym samochodu, musi bazować na zdjęciach i informacjach podanych w obwieszczeniu. Podkreślić również należy, że wygranemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady.  

Wadą jest również niepewność co do ukończenia formalności, o których wspominałam już wyżej. Czynności podejmowane przez komornika podlegają zaskarżeniu, w konsekwencji może się okazać, że moment wydania samochodu będzie uzależniony od rozstrzygnięcia sądu, a to może trochę potrwać.

PODSUMOWANIE
 • Na licytacji komorniczej możesz nabyć samochód w bardzo atrakcyjnej cenie. Na licytację trafiają samochody dłużników, pieniądze uzyskane w drodze aukcji przeznaczane są na pokrycie ich długów.
 • Informacje o licytacji komorniczej możesz znaleźć na portalu www.licytacje.komornik.pl Obwieszczenia są również publikowane w budynkach sądu czy w lokalnej prasie.
 • Osoba, która chce wziąć udział w licytacji musi wpłacić wadium, czyli kwotę stanowiącą 10% szacowanej wartości samochodu.
 • Wadium jest zaliczane na poczet wylicytowanej ceny, pozostałym uczestnikom jest z kolei zwracane po licytacji.
 • W licytacji nie może wziąć udział komornik, dłużnik, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice. Z udziału jest wyłączona także osoba, która jest obecna na licytacji w związku z pełnioną funkcją, a także osoba, która wygrała już wcześniej inną licytację, jednak do tej pory nie zapłaciła całości kwoty.
 • Licytacja ma formę ustną, komornik podaje cenę wywoławczą, a uczestnicy nawzajem ją przebijają. Wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę i nie zostanie przebita. Licytacja kończy się przybiciem przez komornika.
 • Osoba, która wygrała licytację ma obowiązek zapłacić 20% wylicytowanej kwoty, całość należy uiścić dnia następnego.
 • Niewątpliwą zaletą nabycia auta w drodze licytacji jest okazjonalna cena, jednak trzeba liczyć się również z ryzykiem, w szczególności w kwestii stanu technicznego auta, bowiem wygranemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.
Oceń artykuł:
14,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *