Auto z licytacji komorniczej – czy to się opłaca?

Na aukcji komorniczej można nabyć samochód w bardzo okazjonalnej cenie. Często udaje się wylicytować samochód nawet za połowę jego rynkowej ceny. W artykule opisujemy, jak wygląda procedura licytacji samochodu.

Skąd biorą się auta na licytacji komorniczej?

Na licytacje komornicze trafiają samochody osób lub firm, które stały się niewypłacalne. W dużym skrócie mówiąc, polega to na tym, że wierzyciele dłużników zwracają się do komornika, aby pomógł odzyskać należne im wierzytelności – sprzedaż samochodu w drodze licytacji ma na celu zaspokoić ich roszczenia. Zatem pieniądze uzyskane z licytacji zostaną przeznaczone na pokrycie długów, oczywiście po odjęciu odpowiedniej sumy kosztów egzekucyjnych.

Gdzie znaleźć informacje o licytacji komorniczej?

Informacje o terminach i przedmiocie licytacji komorniczej można przede wszystkim znaleźć na stronie Krajowej Rady Komorniczej: https://licytacje.komornik.pl/ . Na portalu zamieszczane są informacje o wszystkich licytacjach prowadzonych w Polsce. Obwieszczenia zawierają informacje o przedmiocie licytacji, dacie licytacji, miejscu licytacji, cenie wywoławczej, szczegółowych danych licytowanego przedmiotu. Często do obwieszczenia dodawane są również zdjęcia przedmiotu licytacji.

Na portalu Krajowej Rady Komorniczej obwieszczenia są podzielone na kategorie, dzięki czemu nie musisz przeszukiwać wszystkich ogłoszeń i możesz od razu przejść do działu, który Cię interesuje, czyli np. do samochodów osobowych. Ponadto na stronie funkcjonuje wyszukiwarka, dzięki której możesz wyszukać licytacje odbywające się w Twojej okolicy.

Nie jest to jednak jedyne źródło informacji. Informacje o licytacji komorniczej możesz znaleźć także w lokalnej prasie, na stronie komornika czy w ogłoszeniu wywieszonym w sądzie. Należy podkreślić, że komornik ma obowiązek podać do wiadomości publicznej obwieszczenie o licytacji na co najmniej 2 tygodnie przed jej planowaną datą. Takie obwieszczenie powinno się znaleźć w budynku sądu, a także w głównym lokalu odpowiedniego organu gminy.

Czy każdy może przystąpić do licytacji komorniczej?

Przepisy Kodeksu cywilnego wymieniają krąg podmiotów, które nie mogą wziąć udziału w licytacji komorniczej. Głównie dotyczy to komornika i dłużnika, a także ich osób najbliższych. W licytacji nie może wziąć udziału:

 • komornik,
 • dłużnik,
 • małżonek dłużnika lub komornika,
 • dzieci dłużnika lub komornika,
 • rodzice dłużnika lub komornika,
 • rodzeństwo dłużnika lub komornika,
 • osoby obecne na licytacji z racji pełnionego urzędu,
 • osoby opieszałe.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, co oznacza pojęcie osoby opieszałej. Osoba opieszała to osoba, która wcześniej wygrała inną licytację i nie zapłaciła całości należnej kwoty, a mimo to chce wziąć udział w kolejnej licytacji.

Jak przystąpić do licytacji komorniczej samochodu?

Poza wskazanymi wyżej wyłączeniami, Kodeks cywilny nie przewiduje specjalnych warunków podmiotowych, co do możliwości uczestnictwa w licytacji.

Jedynym warunkiem przystąpienia do licytacji komorniczej jest wpłacenie wadium. Oznacza to, że osoba która chce wziąć udział w licytacji, ma obowiązek wpłacić 10% wartości licytowanego przedmiotu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie. Dla komornika wadium ma stanowić gwarancję, że osoba, która wygra licytację, nie uchyli się od obowiązku zapłaty ostatecznej kwoty.

Warto podkreślić, że wadium nie przepada. Osoba, która wygra licytację, musi dopłacić pozostałą część kwoty, aby nabyć przedmiot licytacji. Zatem wadium zaliczane jest na poczet ostatecznej ceny. Z kolei osoby, które nie wygrały licytacji, otrzymują wpłaconą kwotę z powrotem. Wadium przepada jedynie w sytuacji, w której wygrany zdecyduje się odstąpić od obowiązku zakupu wylicytowanego przedmiotu.

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej auta?

Licytacja komornicza ma charakter publiczny, każdy może się na niej pojawić chociażby w charakterze widza. Oczywiście wziąć udział mogą jedynie osoby, które spełniły odpowiednie wymogi, tj. wpłaciły wadium i nie należą do kręgu osób wyłączonych przez prawo.

Aukcja wygląda w ten sposób, że komornik podaje cenę wywoławczą i tym samym wzywa do licytowania. Osoby biorące udział w licytacji składają swoją deklarację, co do kwoty zakupu. Kto poda wyższą kwotę, wygrywa. Oznacza to, że zaproponowana cena przestaje być wiążąca w momencie, gdy ktoś inny zaoferuje wyższą. Cała idea opiera się na ostatecznym przebiciu ceny proponowanej przez innych licytantów.

Nie ma ograniczeń co do kwoty oraz czasu trwania licytacji. Będzie ona trwać, dopóki osoby biorące udział przebijają oferowane ceny. Licytacja kończy się w momencie w którym nikt nie chce podać wyższej kwoty, niż ostatnio zaproponowana. Komornik w tym momencie kończy licytację, ogłasza zwycięzcę i udziela tzw. przybicia.

W momencie przybicia samochód należy już do osoby, która wygrała licytację, a jednocześnie jest ona zobowiązana do zapłaty zaproponowanej ceny. Jeśli wartość licytowanego przedmiotu nie przekracza 500 zł, zwycięzca musi zapłacić całość ceny od razu. Jeśli jednak cena jest wyższa, to wygrany musi w momencie przybicia zapłacić 20% licytowanej kwoty. Dalszą część kwoty należy zapłacić dnia następnego. Jeśli wygrany nie zapłaci, przepadnie mu zarówno wadium jak i kwota wpłacona zaraz po przybiciu.

Skarga dłużnika a kupno samochodu

Nie zawsze zakończenie formalności po licytacji jest takie proste. Może zdarzyć się tak, że dłużnik (poprzedni właściciel auta) lub inny licytant złoży skargę na przebieg licytacji. Taka sytuacja znacznie wydłuży proces finalizacji transakcji, bowiem wygrany nie otrzyma samochodu, dopóki skarga nie zostanie rozpatrzona przez sąd.

Warto jednak pamiętać, że w momencie, gdy skarga nie zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni i auto nie zostanie wydane, wygrany ma prawo odstąpić od zakupu. Otrzyma wtedy zwrot wszystkich środków wpłaconych w ramach licytacji.

Wady i zalety nabycia samochodu z licytacji komorniczej

Zaletą nabycia samochodu w drodze licytacji komorniczej może być z pewnością niska cena. Znane są przypadki, gdy wygrany wylicytował samochód za niewiele ponad połowę jego rynkowej ceny. Nabycie auta na licytacji może się okazać niezwykle atrakcyjnym zakupem.

Oczywiście takie rozwiązanie ma również swoje wady. Przede wszystkim warto podkreślić, że kupno samochodu na licytacji komorniczej jest obarczone dużym ryzykiem, jeśli chodzi o stan techniczny takiego pojazdu. Gdy kupujesz używane auto, zazwyczaj możesz je wcześniej obejrzeć, przetestować czy nawet dać na przegląd do mechanika. W tej sytuacji nie ma takiej możliwości. Licytant nie może dokładnie zapoznać się ze stanem technicznym samochodu, musi bazować na zdjęciach i informacjach podanych w obwieszczeniu. Podkreślić również należy, że wygranemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

Wadą jest również niepewność co do ukończenia formalności, o których wspominałam już wyżej. Czynności podejmowane przez komornika podlegają zaskarżeniu, więc w konsekwencji może się okazać, że moment wydania samochodu będzie uzależniony od rozstrzygnięcia sądu, a to może trochę potrwać.

PODSUMOWANIE
 • Na licytacji komorniczej możesz nabyć samochód w bardzo atrakcyjnej cenie. Na licytację trafiają samochody dłużników, a pieniądze uzyskane w drodze aukcji przeznaczane są na pokrycie ich długów.
 • Informacje o licytacji komorniczej możesz znaleźć na portalu licytacje.komornik.pl. Obwieszczenia są również publikowane w budynkach sądu czy w lokalnej prasie.
 • Osoba, która chce wziąć udział w licytacji, musi wpłacić wadium, czyli kwotę stanowiącą 10% szacowanej wartości samochodu.
 • Wadium jest zaliczane na poczet wylicytowanej przez zwycięzcę licytacji ceny, pozostałym uczestnikom jest z kolei zwracane po licytacji.
 • W licytacji nie może wziąć udziału komornik, dłużnik, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice. Z udziału jest wyłączona także osoba, która jest obecna na licytacji w związku z pełnioną funkcją, a także osoba, która wygrała już wcześniej inną licytację, jednak do tej pory nie zapłaciła całości kwoty.
 • Licytacja ma formę ustną, komornik podaje cenę wywoławczą, a uczestnicy nawzajem ją przebijają. Wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę i nie zostanie ona przebita. Licytacja kończy się przybiciem przez komornika.
 • Osoba, która wygrała licytację, ma obowiązek zapłacić 20% wylicytowanej kwoty, całość należy uiścić dnia następnego (dotyczy przedmiotów, które zostały wylicytowane za więcej niż 500 zł).
 • Niewątpliwą zaletą nabycia auta w drodze licytacji jest okazjonalna cena, jednak trzeba liczyć się również z ryzykiem, w szczególności w kwestii stanu technicznego auta, bowiem wygranemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o auta z licytacji komorniczej

Jak zarejestrować samochód z licytacji komorniczej?

Zarejestrowanie samochodu z licytacji komorniczej przebiega nieco inaczej niż w przypadku innych aut. Taki samochód może na przykład nie mieć niektórych dokumentów. Mimo tego wydział komunikacji musi zarejestrować taki pojazd, jeśli okażesz odpowiednie zaświadczenie od komornika.

Czym jest wadium i dlaczego jest potrzebne do wylicytowania samochodu?

Wadium to opłata, którą wnosi osoba podejmująca się licytacji samochodu na aukcji komorniczej. Jest to niewielka część kwoty, za którą wykupi samochód. Jeśli wygra licytację, będzie musiała tylko dopłacić brakującą część ceny, a jeśli przegra, otrzyma wadium z powrotem.

Czy mogę sprzedać samochód, który wylicytowałem na aukcji komorniczej?

Tak, możesz to zrobić, i to nawet wtedy, gdy auto nie ma wymaganych dokumentów, na przykład dowodu rejestracyjnego. Nie musisz uprzednio zarejestrować tego samochodu na swoje nazwisko. Powinieneś tylko przekazać nabywcy sporządzony przez komornika protokół ze sprzedaży pojazdu w czasie aukcji.

Czy trzeba zapłacić podatek za nabycie pojazdu na aukcji komorniczej?

Samochody z aukcji komorniczych są obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości pojazdu. Dlatego po zakupie takiego auta należy wypełnić druk PCC-3 i opłacić podatek w urzędzie skarbowym. Taki podatek nie dotyczy tylko aut o wartości poniżej 1000 zł oraz samochodów sprowadzonych z zagranicy.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
35,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!