Ubezpieczenie turystyczne AXA Partners – Daleko od Domu

Jeśli wybierasz się za granicę, to w AXA Partners możesz kupić ubezpieczenie turystyczne w 3 wariantach – Pakiet Urlopowicz, Pakiet Podróżnik lub Pakiet Zdobywca. Różnią się one zakresem oraz sumami ubezpieczeń dla poszczególnych ochron. Najbardziej rozbudowany Pakiet Zdobywca zapewnia zwrot aż do 40 000 000 zł kosztów leczenia, odszkodowanie z NNW do 150 000 zł i OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 1 500 000 zł!

ubezpieczenie turystyczne axa assistance

Ubezpieczenia turystycznego AXA Partners – na jakie ochrony możesz liczyć?

Ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu dedykowane jest osobom, które wybierają się w podróż za granicę, czyli wyjeżdżają nie tylko z Polski, ale także z innego kraju stałego zamieszkania. W jego ramach otrzymasz szereg ochron, których zakres zależeć będzie od wybranego przez Ciebie pakietu.

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance – dzięki niemu ubezpieczyciel zapłaci za badania, konsultacje medyczne, hospitalizację, ratownictwo czy transport medyczny, gdy ulegniesz wypadkowi objętemu ochroną. Maksymalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance to aż 40 000 000 zł. AXA Partners pokrywa także koszty leczenia, kwarantanny i izolacji w związku z COVID-19.
 • NNW – w ramach ubezpieczenia turystycznego Daleko od Domu maksymalna suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku to 150 000 zł w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Oferowana jest ona w pakiecie Zdobywca.
 • OC w życiu prywatnym – ochrona przydatna, gdy Ty jako turysta spowodujesz szkodę osobową bądź rzeczową osobom trzecim podczas podróży. AXA Partners w najbogatszym pakiecie Zdobywca oferuje bardzo wysoką sumę ubezpieczenia, która wynosi aż 1 500 000 zł za szkody osobowe i 750 000 zł za szkody rzeczowe. 
 • Ubezpieczenie bagażu – AXA Partners zadba także o Twój bagaż. Otrzymasz odszkodowanie do 6 000 zł, gdy zostanie on uszkodzony lub go utracisz wskutek klęski żywiołowej, rabunku, kradzieży, nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie mienia w miejscu zamieszkania – jeśli obawiasz się o swój dom pozostawiony na czas wyjazdu, to AXA Partners również zapewnia jego ochronę. W pakiecie Zdobywca otrzymasz ubezpieczenie pozostawionego mienia na sumę 25 000 zł, w tym ochronę sprzętu elektronicznego do 5 000 zł.

Pamiętaj, że umowę ubezpieczenia turystycznego rozszerzyć możesz o następujące zdarzenia:

 • sporty wysokiego ryzyka,
 • pracę fizyczną,
 • klauzulę alkoholową.

Koniecznie zdecyduj się na rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka, gdy będziesz między innymi jeździł na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, brał udział w maratonie (również półmaraton i ultramaraton) czy uprawiał kolarstwo górskie. Szczegółową definicję sportów wysokiego ryzyka znajdziesz w OWU Daleko od Domu.

wybrane sporty wysokiego ryzyka

Dodatkowo AXA Partners umożliwia rozszerzenie ochrony wszystkich pakietów o:

 • rezygnację lub przerwanie podróży,
 • Moto assistance,
 • kontynuację leczenia w Polsce. 

W przypadku rezygnacji z podróży suma ubezpieczenia wynosi aż 45 000 zł na wszystkich ubezpieczonych. Natomiast w ramach Moto assistance otrzymasz między innymi do 750 zł wsparcia na naprawę na miejscu lub holowanie i 350 zł na opłacenie taksówki, która zabierze Cię z miejsca zdarzenia.

Warianty ubezpieczenia turystycznego AXA Partners – Urlopowicz, Podróżnik i Zdobywca

AXA Partners oferuje turystom 3 pakiety ubezpieczenia turystycznego, które różnią się nie tylko zakresem ochrony, ale przede wszystkim sumami ubezpieczeń. Dzięki temu każdy turysta znajdzie odpowiednie wsparcie dopasowane do własnych potrzeb i wymagań. Sprawdźmy więc, co oferują poszczególne warianty ubezpieczenia Daleko od Domu!

Pakiet Urlopowicz – budżetowa opcja dla oszczędnych

To najprostsza i najskromniejsza wersja ubezpieczenia turystycznego oferowana przez AXA Partners. Kiedy warto się na nią zdecydować? Gdy jedziesz do kraju należącego do UE i EFTA oraz wyrobiłeś sobie EKUZ, to taka ochrona wystarczy – zwłaszcza, jak zamierzasz wyłącznie zwiedzać i spokojnie spędzać czas.

W ramach Pakietu Urlopowicz otrzymasz:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance z sumą ubezpieczenia 200 000 zł, która zapewni dodatkowo zwrot kosztów leczenia stomatologicznego do 900 zł, ratownictwo, transport do kraju stałego pobytu i przedłużenie pobytu do 200 zł za dobę;
 • pokrycie kosztów leczenia w przypadku zachorowania na COVID-19, a także wsparcie, gdy nie będziesz mógł wrócić do domu w wyznaczonym terminie;
 • assistance, które zapewni Ci wsparcie w wysokości 200 zł za opóźnienie bagażu oraz opóźnienie lotu lub jego odwołanie, a także 500 zł na pomoc dla zwierząt;
 • NNW, które pozwoli na otrzymanie do 20 000 zł odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu lub 10 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Koszt 7-dniowego ubezpieczenia Daleko od Domu Pakiet Urlopowicz na wyjazd rekreacyjny bez dodatkowych rozszerzeń do Hiszpanii to koszt 31,70 zł.

Pakiet Podróżnik – szeroka ochrona z dobrymi warunkami

Ubezpieczenie turystyczne w Pakiecie Podróżnik to świetne wybór dla osób oczekujących pełnej ochrony za rozsądną cenę. W ramach tego wariantu otrzymasz nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance i NNW, ale także OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie bagażu. Spójrzmy na szczegóły oferty od AXA Partners!

W ramach Pakietu Podróżnik możesz liczyć na:

 • sumę ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance rośnie do 600 000 zł, w ramach której oprócz ratownictwa i różnego rodzaju transportu zyskasz także wyższe limity leczenia stomatologiczne (do 1 600 zł) czy przedłużenia pobytu do 450 zł za dobę oraz leczenie w związku z następstwami chorób przewlekłych do kwoty 200 000 zł;
 • AXA Partners zapewni Ci wsparcie w przypadku zachorowania na COVID-19, a także kwarantanny lub izolacji – do 450 zł za dobę do 14 dni, a także transport do 1 000 zł;
 • assistance, które zapewni Ci pomoc prawną (do 3 000 zł), wsparcie do 350 zł w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu oraz opóźnienia bagażu, a także pomoc dla zwierząt w kwocie 1 000 zł;
 • NNW z sumą ubezpieczenia 50 000 zł;
 • OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 250 000 zł, w tym 125 000 zł w przypadku szkód rzeczowych – pamiętaj, że szkody do 750 zł w 100% będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni;
 • ubezpieczenie bagażu do 3 000 zł – w przypadku sprzętu sportowego i elektroniki jest to 1 500 zł.

Koszt 7-dniowego ubezpieczenia turystycznego AXA Partners Pakiet Podróżnik na wyjazd rekreacyjny bez dodatkowych rozszerzeń do Hiszpanii to koszt 62,27 zł.

Pakiet Zdobywca – na bogato

To, co wyróżnia ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu to bardzo wysokie sumy ubezpieczeń. W przypadku kosztów leczenia jest to aż 40 000 000 zł! Pakiet Zdobywca dedykowany jest osobom, które wybierają się w długie podróże, również służbowe, a także profesjonalistom pracującym w różnych częściach świata.

Pakiet Zdobywca oferuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance z sumą ubezpieczenia 40 000 000 zł, w tym do 1 000 000 zł na pomoc w przypadku następstw choroby przewlekłej, 2 000 zł na leczenie stomatologiczne i 600 zł na dobę za przedłużony pobyt lub nocleg osoby wezwanej do ubezpieczonego;
 • 600 zł na dobę w przypadku kwarantanny lub izolacji związanej z  COVID-19 maksymalnie na 14 dni oraz opłacenie transportu do kwoty 2 000 zł;
 • usługi assistance, w tym pomoc prawną do 15 000 zł, lifestyle assistance, pomoc dla zwierząt (3 000 zł), a także świadczenie pieniężne do 500 zł w przypadku opóźnienia lotu, bagażu lub odwołania lotu;
 • NNW do 150 000 zł;
 • OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 1 500 000 zł, w tym do 750 000 zł w przypadku szkód materialnych (100% udziału własnego przy szkodach do 750 zł);
 • ubezpieczenie bagażu do 6 000 zł, w tym 3 000 zł, gdy szkody dotyczyć będą elektroniki i sprzętu sportowego – w przypadku sprzętu służbowego suma ubezpieczenia to 6 000 zł;
 • ubezpieczenie pozostawionego mienia na sumę 25 000 zł, w tym 5 000 zł na elektronikę.

Koszt 7-dniowego ubezpieczenia Daleko od Domu Pakiet Zdobywca na wyjazd rekreacyjny bez dodatkowych rozszerzeń do Hiszpanii to koszt 100,69 zł.

Zgłoszenie szkody – Centrum Pomocy Assistance

Gdy przydarzy Ci się wypadek za granicą lub inne zdarzenie objęte ochroną, to powinieneś skontaktować się z Centrum Pomocy Assistance. Jest ono dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Aby skorzystać z pomocy podczas zagranicznego pobytu, należy zadzwonić pod numer:

 • +48 22 575 97 28.

W przypadku likwidacji szkody, czyli otrzymania zwrotu poniesionych kosztów należy wysłać Formularz zgłoszenia szkody, kopie faktur za leczenie i leki, raportów medycznych oraz inne powiązane ze zdarzeniem dokumenty na adres e-mail:

Pamiętaj, by postępować zgodnie z zaleceniami Centrum Pomocy Assistance. Opis obowiązków osoby ubezpieczonej po powstaniu szkody oraz zasady działania znajdziesz w OWU Daleko od Domu i na stronie ubezpieczyciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne AXA Partners

Gdzie działa ubezpieczenie Daleko od Domu?
Jakie obowiązki spoczywają na ubezpieczonym, gdy dojdzie do wypadku?
Jakie są ograniczenia i wyłączenia ochrony ubezpieczenia turystycznego AXA Partners?
PODSUMOWANIE
 • AXA Partners oferuje ubezpieczenie podróżne Daleko od Domu.
 • Podróżny może wybrać jeden z trzech pakietów: Urlopowicz, Podróżnik lub Zdobywca.
 • Pakiet Urlopowicz zawiera koszty leczenia i assistance (200 000 zł) oraz NNW (20 000 zł).
 • Pakiet Podróżnik zawiera koszty leczenia i assistance (200 000 zł), NNW (20 000 zł), OC w życiu prywatnym (250 000 zł) oraz ubezpieczenie bagażu (3 000 zł).
 • Pakiet Zdobywca zawiera koszty leczenia i assistance (40 000 000 zł), NNW (150 000 zł), OC w życiu prywatnym (1 500 000 zł), ubezpieczenie bagażu (6 000 zł) oraz ubezpieczenie pozostawionego mienia (25 000 zł).
 • Zdarzenie/wypadek za granicą należy zgłosić do Centrum Pomocy Assistance.
Źródła:
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!