Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2022 roku?

Wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu to jeden z największych grzechów polskich kierowców. Konsekwencją picia może być nie tylko kac, lecz także dotkliwe kary. Sprawdź jakie!

Jazda pod wpływem alkoholu – skala problemu

Jak wynika z danych Policji, w 2021 roku ujawniono 101 892 kierujących, którzy kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu. To o 2 951 przypadków więcej niż rok wcześniej. W zeszłym roku 8 272 245 kierujących poddano badaniu na zawartość alkoholu, przy 6 699 742 w 2020 roku.

W związku ze spożyciem alkoholu doszło do 2 488 wypadków, w których zginęło 331 osób, a 2 805 zostało rannych. Do największej liczby wypadków, w których uczestniczą osoby po spożyciu alkoholu dochodzi w weekendy. Najczęstszymi sprawcami wypadków po alkoholu są osoby w wieku 25-39 lat, którzy stanowią ponad 45% wszystkich uczestników wypadków. Przyczyną większości wypadków, które spowodowali kierujący pod wpływem alkoholu, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego.

Przyczyną większości wypadków, które spowodowali kierujący pod wpływem alkoholu, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Stan po użyciu alkoholu a nietrzeźwość – różnice

Polskie prawo wyraźnie odróżnia dwa stany: stan po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwość. Różnice między nimi są istotne – od stanu zależy rodzaj i wymiar kary.

stan po spożyciu alkoholu
 • Stan po użyciu alkoholu
  Zgodnie z przepisami prawa, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila. Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), nazywamy stanem po użyciu alkoholu.
 • Stan nietrzeźwości
  W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza) mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości.

Jakie są kary za jazdę po alkoholu w 2022 i 2023 roku?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Zgodnie z prawem, jazda w stanie po użyciu alkoholu jest “tylko” wykroczeniem. Natomiast wsiadanie za kółko w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie kodeksu karnego.

Kary za jazdę w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.), prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni;
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
 3. 15 punktów karnych.

Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości w 2022 i 2023 roku

Zgodnie z prawem, prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia;
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat;
 3. kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej);
 4. 15 punktów karnych.

Gwoli wyjaśnienia, grzywna naliczana jest w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy. Sąd wymierza ją w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł.

Z kolei kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania prac społecznych albo potrąceniu wynagrodzenia. Jej maksymalny wymiar to 2 lata. Okres, w którym kierowca skazany za jazdę po alkoholu ma zakaz poruszać się pojazdem, może zostać skrócony na wniosek osoby ukaranej.

Kary za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Jeszcze surowiej karana jest recydywa. Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i ponownie zasiądzie za kółkiem w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli kierowca po raz drugi zostanie zatrzymany w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu zapłaci podwójną grzywnę, a więc minimalnie 5000 zł. Ponadto osoba, która drugi raz prowadziła pod wpływem alkoholu, zostaje zobowiązana do większego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jego minimalny wymiar to 10 000 zł. Natomiast minimalna długość zakazu poruszania się pojazdem zostaje zwiększona do 3 lat. Trzecia jazda po alkoholu oznacza, że kierowca dożywotnio utraci prawo jazdy.

Jazda w stanie nietrzeźwościGrzywna, ograniczenie wolności lub więzienie
do 2 lat
Zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do
15 lat
Świadczenie pieniężne od 5 tys. do 60 tys. zł
Jazda w stanie nietrzeźwości
– drugi raz
Więzienie od 3 miesięcy
do 5 lat
Zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do
15 lat
Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł
Jazda w stanie nietrzeźwości
– trzeci raz
Więzienie od 3 miesięcy
do 5 lat
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdówŚwiadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł
Kary za jazdę po wypiciu alkoholu w 2022 i 2023 roku.
Przykład

Nierozsądny kierowca dwukrotnie dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości. Na szczęście nie doprowadził do żadnego wypadku. Za pierwszym razem musiał zapłacić grzywnę i świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł oraz dostał zakaz prowadzenia pojazdów przez rok. Teraz, gdy ponownie został przyłapany przez policję na przestępstwie, zapłaci wyższą grzywnę (minimum 5000 zł), odbędzie karę więzienia i pożegna się ze swoim samochodem na przynajmniej 3 lata. Gdy w przyszłości znów postąpi w ten sam sposób, może otrzymać dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

Kary za wypadek spowodowany podczas jazdy po alkoholu

W sytuacji, gdy kierowca jadący po alkoholu spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, sprowadzi bezpośrednie zagrożenie lub doprowadzi do wypadku, w którym inna osoba odniesie obrażenia, kary ulegają dalszemu zaostrzeniu.

Spowodowanie po alkoholu wypadku
bez ofiar śmiertelnych
Więzienie do 4,5 rokuZakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 latŚwiadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł
Spowodowanie po alkoholu wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierciąWięzienie od 2
do 12 lat
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdówŚwiadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł
Spowodowanie po alkoholu katastrofy
z ofiarami śmiertelnymi
Więzienie od 3
do 12 lat
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdówŚwiadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł
Kary za spowodowanie wypadku po wypiciu alkoholu w 2022 i 2023 roku.
UWAGA!

2 grudnia 2022 roku prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego, w myśl której samochody pijanych kierowców będą konfiskowane. Taka dodatkowa kara może zostać zastosowana, jeśli kierowca będzie prowadził samochód, mając co najmniej 1,5 promila alkoholu, a także jeśli spowoduje wypadek, mając co najmniej 0,5 promila alkoholu. Konfiskata będzie stosowana także w razie recydywy. Nowelizacja wejdzie w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia.

Jazda pod wpływem alkoholu a ochrona ubezpieczeniowa

Niezależnie, czy kierowca jest po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości, musi liczyć się z surowym traktowaniem ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających znajduje się wśród wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej w ramach autocasco. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z tytułu AC.

Z kolei, jeśli kierowca spowoduje po alkoholu szkodę komuś, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje straty, lecz jednocześnie zażąda zwrotu środków. Zwrot kosztów, które poniósł ubezpieczyciel w ramach odszkodowania z tytułu OC, nazywany jest regresem ubezpieczeniowym.

Jazda po alkoholu za granicą

Przepisy polskiego prawa pozwalają, aby kierowca miał do 0,2 promila alkoholu we krwi. Tymczasem w poszczególnych krajach europejskich dopuszczalne stężenie alkoholu kształtuje się w odmienny sposób.

dopuszczalna ilość alkoholu

Alkomaty online – czy to działa?

Istotnym dylematem każdego kierowcy, który w ostatnim czasie zajrzał do kieliszka, jest to, czy może już wsiąść do auta. Odpowiedzi może dostarczyć badanie stężenia alkoholu w organizmie. Czy wystarczy posiłkować się alkomatem online?

Niestety, alkomaty w internecie na dają satysfakcjonujących wyników. Należy pamiętać, że na stan po wypiciu alkoholu wpływa wiele czynników, między innymi ilość wypitego alkoholu, kondycja fizyczna, stan zdrowia czy wiek. Trzeźwienie to skomplikowany proces, a prosty formularz w internecie nie jest w stanie w sposób skuteczny zdiagnozować naszego stanu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o jazdę pod wpływem alkoholu

Czy ubezpieczyciel chroni kierowców, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu?

Nie. Jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z podstawowych punktów, jakie ubezpieczyciele umieszczają w wyłączeniach odpowiedzialności. Jeśli pijany kierowca spowoduje szkodę po spożyciu alkoholu, nie będzie mógł liczyć na wsparcie firmy ubezpieczeniowej ani w ramach autocasco, ani w ramach OC (w tym przypadku TU zastosuje regres, czyli zażąda zwrotu pieniędzy wypłaconych pokrzywdzonym).

Czy w całej Europie obowiązują te same ograniczenia w prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu?

Trzeba zaznaczyć, że nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu powinna wykluczyć możliwość wsiadania za kierownicę. W Polsce dopuszczalna jest jednak jazda autem, jeśli ilość alkoholu we krwi nie przekracza 0,2 promila. Każdy kraj inaczej podchodzi do tej kwestii, dlatego w Wielkiej Brytanii można jeździć, mając maksymalnie 0,8 promila alkoholu we krwi, w Hiszpanii – 0,5, a w Czechach czy na Ukrainie trzeba być całkiem trzeźwym, aby móc wsiąść za kierownicę.

Jak sprawdzić, czy można prowadzić samochód, np. po zakrapianej uroczystości, która miała miejsce poprzedniego dnia?

Warto zainwestować w alkomat, który można wozić ze sobą w samochodzie. Alternatywą jest udanie się przed podróżą na najbliższy komisariat i poproszenie o sprawdzenie alkomatem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Drogę na komisariat najlepiej pokonać pieszo lub komunikacją miejską.

PODSUMOWANIE
 • Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila.
 • Prawo w Polsce rozróżnia dwa stany: stan po użyciu alkoholu (0,2 a 0,5 promila) oraz stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila).
 • Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo.
 • Kary za jazdę po alkoholu zależą od stanu upojenia, wcześniejszych przejawów łamania prawa oraz spowodowanych szkód.
 • Za granicą dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy bywa inne niż w Polsce.
 • Stan trzeźwości należy sprawdzać w oparciu o odpowiednie badania. Alkomaty online nie gwarantują rzetelnych wyników.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
263,77
Loading...

Dołącz do dyskusji

7 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Moim zdaniem kary za jazdę pod wpływem alkoholu powinny być jeszcze bardziej zaostrzone!
avatar autora komentarza
No chyba nie
avatar autora komentarza
Kiedyś się zapomnisz po kilku lampkach wina, albo po wczorajszym, złapią Cię i będziesz kwiczec, że surowe kary. Inaczej jeśli ktoś jeździ w stanie nietrzeźwości notorycznie no to rozumiem.
avatar autora komentarza
Mnóstwo ludzi wydmuchuje na drugi dzień i nie ma pojęcia, że jest jeszcze pod wpływem. Z reguły są to bardzo niskie wartości, a styl jazdy był pozbawiony brawury, czyli dojazd do pracy itp. Przy podawaniu statystyk celowo się ten parametr pomija, bo to pewnie bez problemu 95% złapanych. A w mediach mamy kilku szaleńców i kilku znanych na rok, czyli jak wszędzie na świecie, ale odgrzewa okazjonalnie to temat podnoszenia kar za jazdę pod wpływem. U nas prawka też się zabiera kierowcom, którzy jechali rowerem po1-2 piwach, co również czyni składową statystyki odebranych uprawnień. Ten parametr jest jeszcze skrzętniej pomijany i ukrywany, bo tego już nikt nie rozumie. Dla odmiany, powinno się wprowadzić do 0,5 i zapewne zatrważająca skala zniknie.
avatar autora komentarza
Najlepiej mówić i nie mieć pojęcia..... Przejrzyj dokładnie raport statystyczny u żródła i wtedy się wypowiadaj. Znajdziesz tam prawie wszystko czego wg. ciebie "nie ma" i "pomija się"....
avatar autora komentarza
Kary w polsce nienormalne ! w stosunku do innych krajów w Europie panistwo okrada karami pienieznymi i zabiera uprawnienia napedzajać po ro raz kolejny cały cykl kurs egzamin , są kierowcy co mają 0,5 promila i jadą lepiej jak nie jeden trzeźwy kierowca dlaczego w Austri jest wysza belka bo jest normalna nie szuka okazji do okradania obywateli a w polsce syf złodzieje i ograniczeni ludzie . Jaka to resocjalizacjia że zabiorą prawojazdy i dowalą kare żadna dalej bedzie kierowca jedził
avatar autora komentarza
Należy wyrównać dopuszczalne progi zawartości alkoholu w organizmie dla całej EU. Bo obecnie w EU są kraje gdzie ten próg jest: 0.0, 0,2 0,5 0,8 I tak np. w Grecji można spokojnie prowadzić auto mając np 0,7 promila , a w Polsce z takim wynikiem idzie się do więzienia.