Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2024 roku?

Wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu to jeden z największych grzechów polskich kierowców. Konsekwencją picia może być nie tylko kac, lecz także dotkliwe kary. Sprawdź jakie!

jazda po alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu – statystyki policji

Lata mijają, liczba wypadków na drogach powoli się zmniejsza, a zatem i świadomość polskich kierowców powinna wzrastać, prawda? Tymczasem… jest coraz gorzej. Tak przynajmniej wynika ze statystyk policyjnych, zgodnie z którymi w 2022 roku w Polsce za jazdę na podwójnym gazie zatrzymano 97 856 osób – o 25% więcej niż w roku poprzednim.

Najgorszy pod tym względem był trzeci kwartał 2022 – w samym sierpniu zanotowano prawie 11 tys. przypadków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Każdy wakacyjny weekend kończył się zatrzymaniem ponad 1000 tego typu kierowców, co miało też oczywiście przełożenie na dużą liczbę wypadków, których zawsze w okresach urlopowych i w czasie weekendów jest najwięcej.

W 2022 roku kierowcy będący pod działaniem alkoholu spowodowali 923 wypadki. Zginęły w nich 134 osoby, a ranne zostały 1 193 osoby. Z kolei rowerzyści po wypiciu alkoholu spowodowali 159 wypadków, których skutkiem była śmierć 9 osób (152 osoby zostały ranne).

Od początku 2024 roku sytuacja nie uległa niestety zmianie. Tylko w ciągu pierwszych 9 dni roku zatrzymano 1765 kierowców prowadzących w stanie po użyciu alkoholu. W wakacje 2023 roku policja zatrzymała ponad 20 tys. pijanych kierowców. To jeden z najgorszych wyników w ostatniej dekadzie.

Przyczyną większości wypadków, które spowodowali kierujący pod wpływem alkoholu, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Stan po użyciu alkoholu a nietrzeźwość – różnice

Polskie prawo wyraźnie odróżnia dwa stany: stan po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwość. Różnice między nimi są istotne – od stanu zależy rodzaj i wymiar kary.

stan po spożyciu alkoholu
 • Stan po użyciu alkoholu
  Zgodnie z przepisami prawa, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila. Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), nazywamy stanem po użyciu alkoholu.
 • Stan nietrzeźwości
  W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza) mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości.

Jakie są kary za jazdę po alkoholu w 2024 roku?

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Zgodnie z prawem, jazda w stanie po użyciu alkoholu jest “tylko” wykroczeniem. Natomiast wsiadanie za kółko w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie Kodeksu karnego.

Kary za jazdę w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.), za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,
 3. 15 punktów karnych.

Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości w 2023 roku

Zgodnie z prawem, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi:

 1. pozbawienie wolności do lat 3,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat,
 3. kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej),
 4. 15 punktów karnych.

Gwoli wyjaśnienia, grzywna naliczana jest w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy. Sąd wymierza ją w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł.

UWAGA!

1 października 2023 doszło do zmian w przepisach Kodeksu drogowego – zamiast grzywny lub ograniczenia wolności, nietrzeźwym kierowcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto sąd będzie orzekał zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz jeżeli kierowca będzie spożywał alkohol po zdarzeniu, ale przed poddaniem po badaniom w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie.

Kary za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Jeszcze surowiej karana jest recydywa. Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i ponownie zasiądzie za kółkiem w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli kierowca po raz drugi zostanie zatrzymany w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu zapłaci podwójną grzywnę, a więc minimalnie 5000 zł. Grozić mu będzie również konfiskata samochodu (przepisy o konfiskacie wejdą w życie dopiero w marcu 2024 roku – więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

Ponadto osoba, która drugi raz prowadziła pod wpływem alkoholu, zostaje zobowiązana do większego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jego minimalny wymiar to 10 000 zł. Natomiast minimalna długość zakazu poruszania się pojazdem zostaje zwiększona do 3 lat. Trzecia jazda po alkoholu oznacza, że kierowca dożywotnio utraci prawo jazdy.

Jazda w stanie nietrzeźwościJazda w stanie nietrzeźwości – drugi razJazda w stanie nietrzeźwości – trzeci raz
Pozbawienie wolności do 3 latPozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 latPozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat
Zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 latZakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 latDożywotni zakaz prowadzenia pojazdów
Świadczenie pieniężne od 5 tys. do 60 tys. złŚwiadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. złŚwiadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł
Konfiskata samochodu, jeżeli poziom alkoholu we krwi przekracza 1,5 promila**Konfiskata samochodu*Konfiskata samochodu*
Kary za jazdę po wypiciu alkoholu w 2024 roku.
*przepis wejdzie w życie 14 marca 2024 roku
Przykład

Nierozsądny kierowca dwukrotnie dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości. Na szczęście nie doprowadził do żadnego wypadku. Za pierwszym razem, gdy obowiązywały jeszcze stare przepisy, musiał zapłacić grzywnę i świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł oraz dostał zakaz prowadzenia pojazdów przez rok. Teraz, gdy ponownie został przyłapany przez policję na przestępstwie, grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, kolejne świadczenie pieniężne i zakaz prowadzenia pojazdów na przynajmniej 3 lata. Gdy w przyszłości znów postąpi w ten sam sposób, może otrzymać dożywotni zakaz kierowania pojazdami, a także stracić swój samochód.

Kary za wypadek spowodowany podczas jazdy po alkoholu

W sytuacji gdy kierowca jadący po alkoholu spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, sprowadzi bezpośrednie zagrożenie lub doprowadzi do wypadku, w którym inna osoba odniesie obrażenia, kary ulegają dalszemu zaostrzeniu.

Spowodowanie po alkoholu wypadku bez ofiar śmiertelnychSpowodowanie po alkoholu wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierciąSpowodowanie po alkoholu katastrofy z ofiarami śmiertelnymi
Pozbawienie wolności do 3 lat.Pozbawienie wolności od 3 do 16 lat.Pozbawienie wolności do 15 lat
Zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł.Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł.Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł.
Konfiskata samochodu*Konfiskata samochodu*Konfiskata samochodu*
Kary za spowodowanie wypadku po wypiciu alkoholu w 2024 roku.
*przepis wejdzie w życie 14 marca 2024 roku

Jazda pod wpływem alkoholu a konfiskata samochodu

Pod koniec 2022 roku prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która wprowadza istotne zmiany pod względem karania kierowców za jazdę po alkoholu. Wspomniane przepisy jeszcze nie obowiązują – aktualny termin ich wejścia w życie to 14 marca 2024 roku. Na czym będą polegały zmiany?

Najistotniejsza z nich dotyczy wprowadzenia do katalogu kar przewidzianych za jazdę po alkoholu przepadku pojazdu, czyli inaczej mówiąc konfiskaty samochodu. Będzie ona grozić:

 • kierowcom prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości (jeżeli mają co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi),
 • kierowcom powodującym wypadek w stanie nietrzeźwości (brak podwyższonego limitu alkoholu we krwi),
 • kierowcom prowadzącym samochód w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich 2 lat (brak podwyższonego limitu alkoholu we krwi).

W razie gdy pijany kierowca nie będzie prowadził własnego samochodu, zamiast jego konfiskaty zostanie orzeczony wobec niego przepadek równowartości pojazdu.

Jazda pod wpływem alkoholu a ochrona ubezpieczeniowa

Niezależnie, czy kierowca jest po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości, musi liczyć się z surowym traktowaniem ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających znajduje się wśród wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej w ramach autocasco. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z tytułu AC.

Z kolei jeśli kierowca spowoduje po alkoholu szkodę osobie trzeciej, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje straty, lecz jednocześnie zażąda zwrotu środków. Zwrot kosztów, które poniósł ubezpieczyciel w ramach odszkodowania z tytułu OC, nazywany jest regresem ubezpieczeniowym.

Jazda po alkoholu za granicą

Przepisy polskiego prawa pozwalają, aby kierowca miał do 0,2 promila alkoholu we krwi. Tymczasem w poszczególnych krajach europejskich dopuszczalne stężenie alkoholu kształtuje się w odmienny sposób.

dopuszczalna ilość alkoholu

Alkomaty online – czy to działa?

Istotnym dylematem każdego kierowcy, który w ostatnim czasie zajrzał do kieliszka, jest to, czy może już wsiąść do auta. Odpowiedzi może dostarczyć badanie stężenia alkoholu w organizmie. Czy wystarczy posiłkować się alkomatem online?

Niestety, alkomaty w internecie na dają satysfakcjonujących wyników. Należy pamiętać, że na stan po wypiciu alkoholu wpływa wiele czynników, między innymi ilość wypitego alkoholu, kondycja fizyczna, stan zdrowia czy wiek. Trzeźwienie to skomplikowany proces, a prosty formularz w internecie nie jest w stanie w sposób skuteczny zdiagnozować naszego stanu.

Zakaz prowadzenia pojazdów – jak go skrócić?

W przepisach prawa karnego przewidziano możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów, które zostało orzeczone prawomocnym wyrokiem. Muszą zostać jednak spełnione określone warunki:

 • upłynęła co najmniej połowa okresu zakazu,
 • została wydana pozytywna prognoza kryminologiczna (wykonuje ją Sąd).

W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów można ubiegać się o uznanie zakazu za wykonany dopiero po 10 latach jego trwania.

Osoby, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w związku z jazdą po alkoholu, po odbyciu połowy kary mogą złożyć wniosek o zmianę całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej. Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty, które będą działać na korzyść skazanego: opinia z pracy, zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie udziału w życiu społecznym czy wyjaśnienia dotyczące motywacji zmiany zakazu (np. wykonywanie zawodu).

W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy mogą ubiegać się o zmianę całkowitego zakazu po 10 latach okresu jego obowiązywania.

Odzyskanie prawa jazdy – jak to zrobić?

Sposób odzyskania prawa jazdy zależy od tego, na jak długo zostało ono zatrzymane. W przypadku zatrzymania go na mniej niż rok sprawa jest prosta i wystarczy spełnić kilka formalności, takich jak:

 • sprawdzenie ważności badań lekarskich oraz ewentualnie psychologicznych (jeśli nie są ważne, to trzeba wykonać je ponownie, aby otrzymać orzeczenie),
 • wypełnienie wniosku o zwrot prawa jazdy,
 • dokonanie opłaty w przypadku wydania nowego dokumentu,
 • złożenie dokumentów,
 • odbiór prawa jazdy w urzędzie.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy na co najmniej jeden rok trzeba ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy. Jeśli kierowca miał prawo jazdy z kilkoma kategoriami, to musi zdać egzaminy dla każdej z nich.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poradniku Zatrzymanie prawa jazdy – jak odzyskać zabrane prawo jazdy?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o jazdę pod wpływem alkoholu

Czy ubezpieczyciel chroni kierowców, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu?
Czy w całej Europie obowiązują te same ograniczenia w prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu?
Jak sprawdzić, czy można prowadzić samochód, np. po zakrapianej uroczystości, która miała miejsce poprzedniego dnia?
PODSUMOWANIE
 • Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila.
 • Prawo w Polsce rozróżnia dwa stany: stan po użyciu alkoholu (0,2 a 0,5 promila) oraz stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila).
 • Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo.
 • Kary za jazdę po alkoholu zależą od stanu upojenia, wcześniejszych przejawów łamania prawa oraz spowodowanych szkód.
 • Za granicą dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy bywa inne niż w Polsce.
 • Stan trzeźwości należy sprawdzać w oparciu o odpowiednie badania. Alkomaty online nie gwarantują rzetelnych wyników.
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

14 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Moim zdaniem kary za jazdę pod wpływem alkoholu powinny być jeszcze bardziej zaostrzone!
avatar autora komentarza
No chyba nie
avatar autora komentarza
Kiedyś się zapomnisz po kilku lampkach wina, albo po wczorajszym, złapią Cię i będziesz kwiczec, że surowe kary. Inaczej jeśli ktoś jeździ w stanie nietrzeźwości notorycznie no to rozumiem.
avatar autora komentarza
Mnóstwo ludzi wydmuchuje na drugi dzień i nie ma pojęcia, że jest jeszcze pod wpływem. Z reguły są to bardzo niskie wartości, a styl jazdy był pozbawiony brawury, czyli dojazd do pracy itp. Przy podawaniu statystyk celowo się ten parametr pomija, bo to pewnie bez problemu 95% złapanych. A w mediach mamy kilku szaleńców i kilku znanych na rok, czyli jak wszędzie na świecie, ale odgrzewa okazjonalnie to temat podnoszenia kar za jazdę pod wpływem. U nas prawka też się zabiera kierowcom, którzy jechali rowerem po1-2 piwach, co również czyni składową statystyki odebranych uprawnień. Ten parametr jest jeszcze skrzętniej pomijany i ukrywany, bo tego już nikt nie rozumie. Dla odmiany, powinno się wprowadzić do 0,5 i zapewne zatrważająca skala zniknie.
avatar autora komentarza
Najlepiej mówić i nie mieć pojęcia..... Przejrzyj dokładnie raport statystyczny u żródła i wtedy się wypowiadaj. Znajdziesz tam prawie wszystko czego wg. ciebie "nie ma" i "pomija się"....
avatar autora komentarza
Dokładnie tak. Nie od parady przepisy UE od dawna ustaliły próg pijanego kierowcy na wskaźnik 0,5promila .Zgadzam sie z przedmówca!!!
Obecnie Unia Europejska planuje zaostrzenie przepisów dot. młodych kierowców z krótkim stażem i ustalenie w ich przypadku limitu alkoholu we krwi na poziomie 0,0 promila. Taki sam rygor miałby obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich.
avatar autora komentarza
Wszystko zawarłes kolego
avatar autora komentarza
Kary w polsce nienormalne ! w stosunku do innych krajów w Europie panistwo okrada karami pienieznymi i zabiera uprawnienia napedzajać po ro raz kolejny cały cykl kurs egzamin , są kierowcy co mają 0,5 promila i jadą lepiej jak nie jeden trzeźwy kierowca dlaczego w Austri jest wysza belka bo jest normalna nie szuka okazji do okradania obywateli a w polsce syf złodzieje i ograniczeni ludzie . Jaka to resocjalizacjia że zabiorą prawojazdy i dowalą kare żadna dalej bedzie kierowca jedził
avatar autora komentarza
Należy wyrównać dopuszczalne progi zawartości alkoholu w organizmie dla całej EU. Bo obecnie w EU są kraje gdzie ten próg jest: 0.0, 0,2 0,5 0,8 I tak np. w Grecji można spokojnie prowadzić auto mając np 0,7 promila , a w Polsce z takim wynikiem idzie się do więzienia.
avatar autora komentarza
Polska to państwo opresyjne. Dlaczego? Państwo opresyjne cechuje dotkliwe karanie obywateli zamiast szukać rozwiązań u podstaw w celu poprawy sytuacji.
avatar autora komentarza
Zdarzają się różne sytuacje, że ktoś "wczorajszy" wsiądzie do auta i wydmucha rano. To nie jest działanie z premedytacją tylko złośliwość losu. W takich przypadkach warto skorzystać z adwokata specjalizującego się w jeździe po alkoholu.
avatar autora komentarza
,,Wczorajszy gość " wjechał mi do samochodu z dziećmi... bo nie zdążył wychamowac... ale widzę że masz dobre doświadczenie w jeździe dzień po 👌 może jak cb dotknie tragedia przez obcego wczorajszego człowieka zmienisz zdanie
avatar autora komentarza
Wszystko zależy od kasy i znajomości. Chyba już to zauważyliście w naszej bananowej Republice

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC