Co to jest ewidencja przebiegu samochodu i kiedy jest stosowana?

Ewidencję przebiegu pojazdu przeprowadza się w celu rozliczenia kosztów związanych z eksploatacją samochodu. W styczniu 2019 roku weszły przepisy, który ograniczyły zakres stosowania kilometrówki. Sprawdź, co się zmieniło!

Czym jest ewidencja przebiegu samochodu?

Ewidencja przebiegu pojazdu inaczej nazywana jest kilometrówką. Służy natomiast rejestrowaniu dystansu, który przejechał samochód. Może więc być wykorzystana w celu określenia zakresu, w jakim pojazd jest wykorzystywany. Dlatego też ewidencja przebiegu pojazdu bywa stosowana w trakcie rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją samochodów.

Kiedy stosowana jest ewidencja przebiegu pojazdu?

Do końca 2018 roku obowiązkiem przeprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu objęci byli właściciele firm, którzy wykorzystywali w celach służbowych swoje prywatne samochody. W ten sposób mogli zaliczyć koszty związane z użytkowaniem aut, które nie zostały wprowadzone do środków trwałych, jako wydatki przedsiębiorstwa.

Na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu do wydatków firmowych zaliczano wykorzystanie:

 • samochodów prywatnych, których właścicielem jest przedsiębiorca;
 • samochodów prywatnych, których właścicielami są pracownicy;
 • samochodów, których właścicielami są osoby niezatrudnione w firmie, a ich użytkowanie ma charakter umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

Ewidencja przebiegu pojazdu od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku zaliczanie wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów niewprowadzonych do środków trwałych przedsiębiorstwa nie wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wraz z początkiem roku weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym przedsiębiorców obowiązuje stały limit wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów prywatnych w ramach działalności gospodarczej. Limit ten wynosi 20%. Innymi słowy, za eksploatację samochodu (między innymi zakup paliwa, oleju, płynu do wycieraczek, ubezpieczenia OCAC i NNW) właściciel firmy może odliczyć maksymalnie 20% do kosztów firmowych.

Od stycznia 2019 roku zmianie uległo również doliczanie kosztów wykorzystania samochodów, które firma użytkuje na podstawie umowy użyczenia lub najmu krótkoterminowego. Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia wydatków na eksploatację pojazdu do 75% do kosztów firmowych, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów.

Wraz z nowelizacją ustawy o PIT, od początku 2019 roku prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów obowiązuje przedsiębiorcę, który chce zaliczyć 100% kosztów związanych z eksploatacją samochodu prywatnego używanego w celach służbowych jako wydatki firmowe. Dotyczy to:

 • samochodów, które stanowią środki trwałe przedsiębiorstwa;
 • samochodów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, najmu czy dzierżawy.

Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, jeśli ponosi wydatki na rzecz pracowników, które rozliczane są w ramach miesięcznego ryczałtu pieniężnego. Chodzi przede wszystkim o wydatki związane wykorzystywaniem przez osoby zatrudnione własnych samochodów do celów firmowych, w koszt których nie wchodzą:

 • jazdy zamiejscowe – wyjazd w celu odbycia podróży służbowej, których wysokość przekracza kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu;
 • jazdy lokalne – których wysokość przekracza wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Stawki określane są w odrębnych przepisach, wydanych przez właściwego ministra.

Obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu nie mają przedsiębiorcy, którzy korzystają z samochodów ciężarowych:

 • powyżej 3,5 tony;
 • poniżej 3,5 tony z jednym rzędem siedzeń i zaświadczeniem o tym, że pojazd spełnienia wymagania techniczne do uznania go za samochód ciężarowy (VAT-1 bądź VAT-2).

Ewidencja przebiegu pojazdu a rozliczenie podatku VAT

Obowiązek prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów dotyczy również przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć 100% VAT od zakupu samochodu oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem. Takiemu odliczeniu mogą podlegać samochody do 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności gospodarczej (na przykład jako środek trwały lub leasingowany). Kilometrówka powinna wykazać, że pojazdów nie wykorzystywano do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Kilometrówka nie jest konieczna, gdy przedsiębiorca chce odliczyć pełen podatek VAT, kiedy:

 • samochód jest przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą;
 • samochód nie nadaje się do użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
 • samochód jest przeznaczony wyłącznie na odsprzedaż, sprzedaż (pojazdy produkowane przez przedsiębiorcę), odpłatne oddanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej, podobnej umowy – jeśli wymienione czynności wchodzą w zakres działalności podatnika;
 • podatnik oblicza kwotę podatku od wydatków związanych z pojazdem w ograniczeniu do 50%;
 • przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku z tytułu wydatków związanych z pojazdem.

Ewidencja przebiegu pojazdu u pracowników

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów nadal może obowiązywać pracowników, którzy wykonując czynności służbowe, korzystają z prywatnych samochodów. Kilometrówka jest wówczas podstawą do rozliczenia się z pracodawcą.

Co powinna zawierać ewidencja przebiegu samochodu?

 1. Numer rejestracyjny pojazdu.
 2. Daty rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji.
 3. Stan licznika przebiegu pojazdu (na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji).
 4. Wpis osoby kierującej pojazdem. Wpis powinien dotyczyć każdego wykorzystania samochodu i obejmować:
  • numer wpisu;
  • datę i cel wyjazdu;
  • opis trasy (miejsce wyjazdu, miejsce dojazdu);
  • przejechany dystans;
  • imię i nazwisko osoby prowadzącej pojazd.
 5. Przejechany dystans na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
PODSUMOWANIE
 • Ewidencja przebiegu pojazdu (inaczej kilometrówka) służy rejestrowaniu dystansu, który przejechał samochód. Stosuje się ją w trakcie rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją samochodów.
 • Do końca ubiegłego roku obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu objęci byli przedsiębiorcy, którzy wykorzystywali w celach służbowych swoje prywatne samochody.
 • Od początku 2019 roku zaliczanie wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów, które nie są wprowadzone do środków trwałych przedsiębiorstwa nie wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu nie dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystają z samochodów ciężarowych.
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów nadal może obowiązywać osoby zatrudnione, które w trakcie czynności służbowych, użytkują prywatne samochody.
 • Kilometrówka obowiązuje przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć 100% VAT od zakupu samochodu oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!