Co zrobić w przypadku zgubienia prawa jazdy?

Utrata któregoś z dokumentów nie jest niczym przyjemnym. Nawet jeśli w danej chwili nie są one potrzebne, taka sytuacja powoduje stres, bo przecież nieuczciwy znalazca może wykorzystać znajdujące się na blankiecie dane, żeby wypłacić pieniądze w banku, czy nawet zaciągnąć pożyczkę, narażając dotychczasowego właściciela na niemałe straty.

Szczególnie dotkliwe jest zgubienie prawa jazdy, który stanowi zarówno potwierdzenie tożsamości, jak i upoważnia do prowadzenia pojazdów. A wiele osób bez samochodu nie mogłoby normalnie funkcjonować. Zwłaszcza ci, których wykonywany zawód wiąże się z podróżami. Czy można jeździć po zgubieniu prawa jazdy? I jak postępować po utracie tego dokumentu?

Zgubione prawo jazdy – jak jeździć i czy w ogóle można poruszać się po drogach bez potwierdzenia posiadanych uprawnień?

Zgubienie prawa jazdy spędza sen z powiek wielu kierowcom. Dziś trudno wyobrazić sobie dojazd do pracy, odebranie dzieci z przedszkola czy zrobienie większych zakupów bez samochodu. W jeszcze bardziej stresującej sytuacji po zgubieniu prawa jazdy są osoby, których praca ściśle wiąże się z prowadzeniem pojazdu. Dla kierowców czy agentów nieruchomości lub ubezpieczeniowych, którzy codziennie dojeżdżają do swoich klientów, to spore utrudnienie.

Nie ma się co dziwić. Jazda bez prawa jazdy nie jest bowiem możliwa. Oczywiście nikt nie zabroni kierowcy, który zgubił dokument, wsiąść za kierownicę, jednak decydując się na taki krok, sporo ryzykuje.

Każdy kierowca, który decyduje się na prowadzenie pojazdu, musi mieć przy sobie dowód osobisty i dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień (prawo jazdy). Ich brak może okazać się brzemienny w skutki, gdy zdarzy się kontrola drogowa lub – co gorsza – wypadek samochodowy. Kierowca, który wsiadł za kierownicę bez dokumentu, naraża się na mandat. Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale brak dokumentu potwierdzającego powoduje nałożenie kary na zatrzymanego do kontroli, której wysokość może być równa 250 zł. Informuje o tym jasno Kodeks wykroczeń:

Prawnik radzi

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Źródło: Kodeks wykroczeń, art. 95.

To jednak nie wszystko, bo w jeszcze gorszej sytuacji znajdują się kierowcy, którzy spowodowali wypadek, korzystając z samochodu bez posiadania prawa jazdy. W artykule 43. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych czytamy, że ubezpieczyciel może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania z OC sprawcy, jeśli kierowca winny wypadkowi nie posiadał potrzebnych uprawnień do prowadzenia pojazdu, powodując wypadek. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy jeżdżącego bez prawa jazdy wypłaci zatem odszkodowanie pokrzywdzonym, ale w stosunku do swojego klienta zastosuje tzw. regres ubezpieczeniowy.

Przeczytaj też: Brak prawa jazdy – co grozi za jazdę bez uprawnień?

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Co należy zrobić po zgubieniu prawa jazdy?

W przeciwieństwie do kradzieży dokumentów, ich zgubienia nie trzeba zgłaszać na policję. Dotyczy to również zgubionego prawa jazdy. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli trafi ono w ręce nieuczciwego znalazcy, może spowodować więcej kłopotów. Utrata dokumentu to zawsze ryzyko, a prawo jazdy w niepowołanych rękach może przyczynić się do utraty sporej sumy pieniędzy z konta lub zaciągnięcia zobowiązań na nazwisko widniejące na blankiecie. Prawo jazdy to bowiem jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość, a te wykorzystuje się chociażby do zaciągnięcia kredytu.

Na wszelki wypadek warto zatem zastrzec dokument, zgłaszając prawo jazdy do bazy dokumentów zastrzeżonych. A skoro ryzyko strat finansowych jest duże, nie można zapominać również o powiadomieniu banku.

Jeśli zgubione prawo jazdy utrudnia życie kierowcy, powinien on jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu, o czym będzie mowa niżej. Trzeba liczyć się z tym, że wyrobienie nowego prawa jazdy może trochę potrwać, dlatego czas zgłoszenia do urzędu ma tu istotne znaczenie.

Co zrobić, gdy prawo jazdy zaginęło za granicą?

Zagraniczną podróż i wymarzone oraz szczegółowo zaplanowane wakacje może zepsuć zdarzenie, które zwyczajnie uniemożliwi dalszą podróż. Zgubione prawo jazdy w innym kraju skutecznie krzyżuje wyjazdowe plany. Za granicą niestety nie ma możliwości wyrobienia duplikatu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Nie oznacza to jednak, że nie da się nic zrobić w tej sprawie.

W przeciwieństwie do zgubienia prawa jazdy na terenie Polski, za granicą warto zgłosić zdarzenie na tamtejszą policję, a dodatkowo do konsulatu lub ambasady. Możliwe jest wówczas uzyskanie zaświadczenia, dzięki któremu można będzie kontynuować podróż i bezpiecznie wrócić do kraju.

Po powrocie do rodzinnej miejscowości najlepiej jak najszybciej wybrać się do urzędu z wnioskiem o wydanie wtórnika zgubionego prawa jazdy. Przypomnijmy, że im szybciej złożony wniosek, tym szybciej wydany będzie nowy dokument, który umożliwi powrót do jazdy samochodem.

Zgubione prawo jazdy – wniosek

Wizyty w urzędzie i dopełnianie formalności nie należą do najprzyjemniejszych. Jednak nie muszą też spędzać snu z powiek petentowi.

Jakie kroki trzeba podjąć, aby otrzymać nowy dokument?

Żeby wyrobić duplikat zgubionego prawa jazdy, konieczne jest własnoręczne wypełnienie odpowiedniego wniosku i złożenie go w Wydziale Komunikacji. Druk można odebrać w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej jednostki, co jest coraz częściej praktykowane. Wypełnienie wniosku leży po stronie kierowcy, dla którego będzie wyrabiany wtórnik prawa jazdy. Można go złożyć osobiście lub wysłać pełnomocnika, który dopełni formalności w urzędzie.

Jak wygląda wniosek o wyrobienie prawa jazdy?

Na pierwszy rzut oka druk ten może przerazić liczbą pól, które trzeba wypełnić danymi, jednak nie taki diabeł straszny. Na górze znajduje się miejsce na dane organu przyjmującego dokument. Wniosek podzielono na kilka części. Każdej z nich przyporządkowano inną literę alfabetu dla porządku.

Część A – dane kierowcy (imię, nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail),
Część B – wydany dokument (tę część wypełniają osoby, które już posiadają prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem lub kartę motorowerową),
Część C – prawo jazdy – pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz informacja o załącznikach,
Część D – potwierdzenie kwalifikacji (dla zawodowych kierowców),
Część E – wydanie wtórnika/zmiana danych (tutaj należy określić powód wnioskowania o duplikat prawa jazdy i wypisać załączniki),
Część F – sposób przekazania dokumentu (można zobowiązać się do osobistego odbioru lub poprosić o wysłanie prawa jazdy pocztą),
Część G – oświadczenie oraz miejsce na podpis i wklejenie fotografii.

Na koniec wystarczy jeszcze podpisać oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Wypełniony i podpisany wniosek należy uzupełnić o wymagane załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 cm,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.

Z kompletem dokumentów należy udać się do odpowiedniej instytucji, gdzie urzędnik przyjmie wniosek i wyda potwierdzenie. Na wystawienie nowego prawa jazdy trzeba poczekać do 30 dni.

Zgubione prawo jazdy – zaświadczenie. Czy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy uprawnia do prowadzenia samochodu?

Do prowadzenia samochodu uprawnia jedynie dokument prawa jazdy. Co prawda, zaświadczenie o przyjęciu wniosku jest pewnym dowodem na to, że utracony dokument zostanie wystawiony, jednak nie uprawnia ono do jazdy samochodem.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Zgubione prawo jazdy – koszt wyrobienia wtórnika

Podobnie jak w przypadku wyrabiania prawa jazdy tuż po zdanym egzaminie, tak w przypadku wnioskowania o wystawienie wtórnika konieczne jest uiszczenie opłaty za dokument. Wydanie duplikatu to koszt 100,50 zł. Ta kwota zawiera:

 • opłatę za wydanie prawa jazdy – 100 zł,
 • opłatę ewidencyjną – 0,50 zł.

Opłatę tę można wnieść w urzędzie, udając się do kasy przed złożeniem wniosku, ale dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest wysłanie pieniędzy na konto przelewem, np. dzień przed wizytą w Wydziale Komunikacji. Zazwyczaj każdą część opłaty należy przelać na osobny rachunek bankowy. Informację o numerze konta można znaleźć na stronie internetowej urzędu w danym mieście.

Zgubione prawo jazdy już nie będzie problemem

Według przepisów obowiązujących kierowców poruszających się po polskich drogach, każda osoba wsiadająca za kierownicę powinna mieć przy sobie prawo jazdy, które będzie mogła okazać podczas kontroli lub w razie wypadku. Możliwe jednak, że wożenie tego dokumentu przy sobie przestanie być obowiązkiem kierowcy. W planach jest wprowadzenie ustawy, dzięki której prawo jazdy będzie miało wersję elektroniczną i zostanie umieszczone w smartfonie. Zmiana ma wejść w życie na przełomie 2019 i 2020 roku. Przed jej wprowadzeniem trzeba jednak pamiętać, aby zabierać dokument ze sobą.

PODSUMOWANIE
 • Prowadzenie samochodu bez posiadania prawa jazdy przy sobie grozi mandatem, a w razie spowodowania wypadku, koniecznością zwrotu wypłaconych przez ubezpieczyciela pieniędzy.
 • Fakt zgubienia prawa jazdy należy zgłosić w banku. Warto też zastrzec dokument.
 • W razie utraty prawa jazdy podczas pobytu za granicą, należy zgłosić to miejscowej policji, a także udać się do konsulatu lub ambasady.
 • Wyrobienie duplikatu zgubionego prawa jazdy trwa zazwyczaj do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Za wyrobienie wtórnika dokumentu obowiązuje opłata w wysokości 100,50 zł.
 • Zaświadczenie o złożeniu wniosku, które kierowca otrzyma w urzędzie, nie uprawnia go do jazdy samochodem.
 • W planach jest wprowadzenie ustawy, która tradycyjne prawo jazdy zastąpiłaby jego elektroniczną wersją.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgubione prawo jazdy

Czy można prowadzić samochód bez prawa jazdy?
Nie. Wsiadając za kierownicę, należy zawsze mieć przy sobie dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem. Wykrycie jego braku podczas kontroli drogowej oznacza mandat w wysokości 250 zł, a gdyby nieposiadający go kierowca spowodował wypadek, ubezpieczyciel będzie miał prawo domagać się od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Czy powinienem zgłosić zgubienie prawa jazdy?
Nie musisz, o ile masz stuprocentową pewność, że rzeczywiście zgubiłeś prawo jazdy, a nie zostało Ci ono skradzione. Pamiętaj jednak, że nawet zgubiony dokument ktoś może znaleźć i wykorzystać przeciwko Tobie, np. zaciągając kredyt na Twoje dane. Aby tego uniknąć, warto zgłosić prawo jazdy w bazie dokumentów zastrzeżonych.
Kiedy otrzymam duplikat prawa jazdy?
Niestety, będziesz musiał trochę poczekać, bo duplikat prawa jazdy nie jest wydawany od ręki. Najpierw musisz udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji, by złożyć wniosek o wydanie duplikatu dokumentu wraz z załącznikami. Po jego opłaceniu i otrzymaniu potwierdzenia od urzędnika musisz uzbroić się w cierpliwość – nowe prawo jazdy otrzymasz w ciągu 30 dni.
Zgubiłem prawo jazdy za granicą. Jak mam wrócić do kraju?
W tym szczególnym przypadku do prowadzenia samochodu nie będziesz potrzebował prawa jazdy – wystarczy zaświadczenie potwierdzające Twoje uprawnienia. Aby je otrzymać, musisz zgłosić zgubienie prawa jazdy miejscowej policji oraz w konsulacie lub ambasadzie. Pamiętaj, by zaraz po powrocie do kraju złożyć wniosek o wydanie duplikatu prawa jazdy.
Oceń artykuł:
43,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!