Zgubione prawo jazdy – co robić?

Utrata któregoś z dokumentów nie jest niczym przyjemnym. Nawet jeśli w danej chwili nie są one potrzebne, taka sytuacja powoduje stres, bo przecież nieuczciwy znalazca może wykorzystać znajdujące się na blankiecie dane, żeby wypłacić pieniądze w banku, czy nawet zaciągnąć pożyczkę, narażając dotychczasowego właściciela na niemałe straty.

mandat za brak prawa jazdy

Szczególnie dotkliwe jest zgubienie prawa jazdy, który stanowi zarówno potwierdzenie tożsamości, jak i upoważnia do prowadzenia pojazdów. A wiele osób bez samochodu nie mogłoby normalnie funkcjonować. Zwłaszcza ci, których wykonywany zawód wiąże się z podróżami. Czy można jeździć po zgubieniu prawa jazdy? I jak postępować po utracie tego dokumentu?

Czy można jeździć samochodem bez prawa jazdy?

Zgubienie prawa jazdy spędza sen z powiek wielu kierowcom. Dziś trudno wyobrazić sobie dojazd do pracy, odebranie dzieci z przedszkola czy zrobienie większych zakupów bez samochodu. W jeszcze bardziej stresującej sytuacji po zgubieniu prawa jazdy są osoby, których praca ściśle wiąże się z prowadzeniem pojazdu. Dla kierowców czy agentów nieruchomości lub ubezpieczeniowych, którzy codziennie dojeżdżają do swoich klientów, to spore utrudnienie.

Nie ma się co dziwić. Jazda bez prawa jazdy jeszcze do niedawna nie była bowiem możliwa. Oczywiście nikt nie zabronił kierowcy, który zgubił dokument, wsiąść za kierownicę, jednak decydując się na taki krok, sporo ryzykował.

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Kodeks wykroczeń, art. 95.

Taki właśnie przepis obowiązywał jeszcze do 5 grudnia 2020 roku. Kierowca, który wsiadł za kierownicę bez dokumentu, narażał się na mandat. Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale brak dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień (prawo jazdy) powodował nałożenie kary na zatrzymanego do kontroli, której wysokość – według Kodeksu wykroczeń – mogła być równa 250 zł.

Dziś sam dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu nie jest już potrzebny. W razie kontroli funkcjonariusz informację tę znajdzie w bazie CEPiK. Warto jednak zabrać ze sobą dowód osobisty, aby w razie potrzeby móc potwierdzić swoją tożsamość.

Przeczytaj też: Jazda bez uprawnień – co za nią grozi?.

Zgubione prawo jazdy – krok po kroku

W przeciwieństwie do kradzieży dokumentów, ich zgubienia nie trzeba zgłaszać na policję. Dotyczy to również zgubionego prawa jazdy. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli trafi ono w ręce nieuczciwego znalazcy, może spowodować więcej kłopotów. Utrata dokumentu to zawsze ryzyko, a prawo jazdy w niepowołanych rękach może przyczynić się do utraty sporej sumy pieniędzy z konta lub zaciągnięcia zobowiązań na nazwisko widniejące na blankiecie. Prawo jazdy to bowiem jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość, a te wykorzystuje się chociażby do zaciągnięcia kredytu.

Na wszelki wypadek warto zatem zastrzec dokument, zgłaszając prawo jazdy do bazy dokumentów zastrzeżonych. Można tego dokonać np. w oddziale banku.

Jeśli zgubione prawo jazdy utrudnia życie kierowcy (np. będzie mu potrzebne podczas wyjazdu za granicę), powinien on jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu, o czym będzie mowa niżej. Trzeba liczyć się z tym, że wyrobienie nowego prawa jazdy może trochę potrwać, dlatego czas zgłoszenia do urzędu ma tu istotne znaczenie.

Przykład

Na początku 2022 roku Kasia zgubiła prawo jazdy, ale wiedziała, że nie musi mieć przy sobie tego dokumentu. Mimo tego była zaniepokojona, gdy, nie uzyskawszy jeszcze wtórnika, musiała poddać się kontroli drogowej i tłumaczyć funkcjonariuszowi, dlaczego nie ma przy sobie prawa jazdy. Na szczęście uniknęła poważnych konsekwencji braku dokumentu, ponieważ miała przy sobie dowód osobisty. Dzięki temu funkcjonariusz mógł sprawdzić jej uprawnienia w bazie danych, do której miał dostęp.

Co zrobić, gdy prawo jazdy zaginęło za granicą?

Zagraniczną podróż i wymarzone oraz szczegółowo zaplanowane wakacje może zepsuć zdarzenie, które zwyczajnie uniemożliwi dalszą podróż. Zgubione prawo jazdy w innym kraju skutecznie krzyżuje wyjazdowe plany. Za granicą nie funkcjonuje przepis uprawniający do prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy, a niestety nie ma też możliwości wyrobienia duplikatu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Nie oznacza to jednak, że nie da się nic zrobić w tej sprawie.

W przeciwieństwie do zgubienia prawa jazdy na terenie Polski, za granicą warto zgłosić zdarzenie na tamtejszą policję, a dodatkowo do konsulatu lub ambasady. Możliwe jest wówczas uzyskanie zaświadczenia, dzięki któremu można będzie kontynuować podróż i bezpiecznie wrócić do kraju.

Po powrocie do rodzinnej miejscowości najlepiej jak najszybciej wybrać się do urzędu z wnioskiem o wydanie wtórnika zgubionego prawa jazdy.

Zgubione prawo jazdy – wniosek

Wizyty w urzędzie i dopełnianie formalności nie należą do najprzyjemniejszych. Jednak nie muszą też spędzać snu z powiek petentowi.

Jakie kroki trzeba podjąć, aby otrzymać nowy dokument?

Żeby wyrobić duplikat zgubionego prawa jazdy, konieczne jest własnoręczne wypełnienie odpowiedniego wniosku i złożenie go w Wydziale Komunikacji. Druk można odebrać w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej jednostki, co jest coraz częściej praktykowane. Wypełnienie wniosku leży po stronie kierowcy, dla którego będzie wyrabiany wtórnik prawa jazdy. Można go złożyć osobiście lub wysłać pełnomocnika, który dopełni formalności w urzędzie.

Jak wygląda wniosek o wyrobienie prawa jazdy?

Na pierwszy rzut oka druk ten może przerazić liczbą pól, które trzeba wypełnić danymi, jednak nie taki diabeł straszny. Na górze znajduje się miejsce na dane organu przyjmującego dokument. Wniosek podzielono na kilka części. Każdej z nich przyporządkowano inną literę alfabetu dla porządku.

Część A – dane kierowcy (imię, nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail),
Część B – wydany dokument (tę część wypełniają osoby, które już posiadają prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem lub kartę motorowerową),
Część C – prawo jazdy – pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz informacja o załącznikach,
Część D – potwierdzenie kwalifikacji (dla zawodowych kierowców),
Część E – wydanie wtórnika/zmiana danych (tutaj należy określić powód wnioskowania o duplikat prawa jazdy i wypisać załączniki),
Część F – sposób przekazania dokumentu (można zobowiązać się do osobistego odbioru lub poprosić o wysłanie prawa jazdy pocztą),
Część G – oświadczenie oraz miejsce na podpis i wklejenie fotografii.

Na koniec wystarczy jeszcze podpisać oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Wypełniony i podpisany wniosek należy uzupełnić o wymagane załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 cm,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.

Z kompletem dokumentów należy udać się do odpowiedniej instytucji, gdzie urzędnik przyjmie wniosek i wyda potwierdzenie. Na wystawienie nowego prawa jazdy trzeba poczekać do 30 dni.

Zgubione prawo jazdy – zaświadczenie. Czy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy uprawnia do prowadzenia samochodu?

Do prowadzenia samochodu uprawnia jedynie dokument prawa jazdy. Co prawda, zaświadczenie o przyjęciu wniosku jest pewnym dowodem na to, że utracony dokument zostanie wystawiony, jednak nie uprawnia ono do jazdy samochodem.

Zgubione prawo jazdy – koszt wyrobienia wtórnika

Podobnie jak w przypadku wyrabiania prawa jazdy tuż po zdanym egzaminie, tak w przypadku wnioskowania o wystawienie wtórnika konieczne jest uiszczenie opłaty za dokument. Wydanie duplikatu to koszt 100,00 zł. Ta kwota zawiera jedynie (już nie dolicza się opłat ewidencyjnych):

 • opłatę za wydanie prawa jazdy – 100 zł.

Opłatę tę można wnieść w urzędzie, udając się do kasy przed złożeniem wniosku, ale dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest wysłanie pieniędzy na konto przelewem, np. dzień przed wizytą w Wydziale Komunikacji. Zazwyczaj każdą część opłaty należy przelać na osobny rachunek bankowy. Informację o numerze konta można znaleźć na stronie internetowej urzędu w danym mieście.

Zgubione prawo jazdy – ile będziesz czekać na nowe?

Na oficjalnej stronie rządowej można przeczytać, że na wtórnik prawa jazdy trzeba czekać:

 • do 9 dni od wysłania wniosku w standardowych przypadkach,
 • do 2 miesięcy, gdy sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjaśnienia (np. w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów).

Aby sprawdzić, czy wtórnik prawa jazdy jest gotowy do odbioru, należy wejść na stronę www.info-car.pl – trzeba podać tam imię, nazwisko i nr PESEL.

Od decyzji odmowy wydania wtórnika prawa jazdy można się odwołać. Należy zrobić to w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji urzędnika. Odwołanie kieruje się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Zgubiłem prawo jazdy – czy mogę jeździć samochodem?

Jak wspominałam, jeszcze do niedawna, według przepisów obowiązujących kierowców poruszających się po polskich drogach, każda osoba wsiadająca za kierownicę musiała mieć przy sobie prawo jazdy, które mogła okazać podczas kontroli lub w razie wypadku. Jednak od 5 grudnia 2020 roku wożenie tego dokumentu przy sobie przestało być obowiązkiem kierowcy. Wprowadzono bowiem nowelizację, dzięki której prawo jazdy można zostawić w domu, a w razie kontroli funkcjonariusz zweryfikuje niezbędne dane w bazie zamiast na blankiecie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgubione prawo jazdy

Czy można prowadzić samochód bez prawa jazdy?
Czy powinienem zgłosić zgubienie prawa jazdy na policję?
Kiedy otrzymam duplikat prawa jazdy?
Zgubiłem prawo jazdy za granicą. Jak mam wrócić do kraju?
PODSUMOWANIE
 • Prowadzenie samochodu bez posiadania prawa jazdy przy sobie do niedawna groziło mandatem.
 • Fakt zgubienia prawa jazdy należy zgłosić w banku.
 • W razie utraty prawa jazdy podczas pobytu za granicą, należy zgłosić to miejscowej policji, a także udać się do konsulatu lub ambasady.
 • Wyrobienie duplikatu zgubionego prawa jazdy trwa zazwyczaj do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Za wyrobienie wtórnika dokumentu obowiązuje opłata w wysokości 100,00 zł.
 • Zazwyczaj na wtórnik prawa jazdy czeka się do 9 dni od wysłania wniosku.
 • Od 5 grudnia 2020 roku można prowadzić samochód nawet wtedy, gdy prawo jazdy zostało w domu.
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

7 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bank nie chciał mi przyjąć zgłoszenia zgubionego prawa jazdy, ponieważ nie jest to dokument, którym posługuje się system bankowy w odróżnieniu od dowodu osobistego i paszportu.
avatar autora komentarza
dziś (01. 08. 2021) także telefonowałem w tej sprawie do banku.
avatar autora komentarza
A w którym to banku trzeba zgłosić? Boję się, że ten, kto znajdzie moje prawo jazdy nie będzie wiedzieć, w którym banku mam konto i uda się do innego.
Powiadomienie banku o zgubieniu dokumentu leży po stronie jego właściciela.
avatar autora komentarza
Nie wiem czy autorka wie, że prawo jazdy nie jest dokumentem pozwalającym na ubieganie się o pożyczkę w jakimkolwiek banku lub parabanku. Po wielu telefonach, ani bank nie przyjmuje zawiadomienia o utracie prawa jazdy, ani policja. W prawie jazdy znajduje się za mało informacji pozwalające na takie czynności.
Dziękuję za komentarz. Z tego, co mi wiadomo, banki powinny przyjmować zgłoszenia o utraconych dokumentach (niezależnie od tego, czy dokument służy do zaciągania kredytów, czy nie), w tym również o fakcie zagubienia lub kradzieży prawa jazdy, skąd informacja o utracie dokumentu powinna trafić do bazy dokumentów zastrzeżonych. Jednak nie wszystkie banki przyjmują takie zawiadomienia od osób niebędących ich klientami.
avatar autora komentarza
Kiedyś zgłaszałam w banku utratę dowodu osobistego Pracownik banku zaksięgował to w systemie głównej bazy danych banków Była za to wtedy opłata 50 zł Myślę że to samo dotyczy prawa jazdy To też dokument tożsamości

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC