Do jakich krajów potrzebna jest wiza?

Niektóre państwa wymagają, aby obcokrajowiec przekraczający granicę ich kraju posiadał ważną wizę. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy wiza jest potrzebna, jak ją uzyskać, od czego zależą warunki jej uzyskania oraz wskazujemy, czy wiza podlega opłacie. W tekście wymieniamy państwa, do których Polacy mogą wjechać jedynie po uzyskaniu wizy. W artykule poruszamy również kwestię wiz do USA.

wiza na wakacje

Kiedy potrzebna jest wiza?

Wiza stanowi zezwolenie na przekroczenie granicy danego kraju przez cudzoziemca. Wystawiana jest przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsulat państwa, do którego obcokrajowiec ma zamiar się udać. To, czy wiza jest potrzebna, uzależnione jest od indywidualnych postanowień między państwami. Umowy między krajami mogą przewidywać ruch bezwizowy – wtedy do przekroczenia granicy wystarczy sam paszport. Niektóre państwa wymagają jednak tego, aby obywatel drugiego kraju uzyskał wizę uprawniającą do przekroczenia granicy.

Wiza nie jest wymagana do podróżowania po krajach należących do Unii Europejskiej. W ramach wspólnoty obowiązuje swoboda przepływu osób, więc do przekroczenia granicy nie jest wymagany nawet paszport, jednak warto go mieć przy sobie. Podróżując po krajach Unii, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, może więc być to paszport lub po prostu dowód osobisty. Planując podróż poza obszar Unii Europejskiej, należy sprawdzić, czy wymagana jest wiza. Wiza nie jest wydawana od ręki, czasem trzeba czekać kilka tygodni, dlatego warto zainteresować się tematem wcześniej.

Gdzie sprawdzić, czy wiza jest potrzebna? W poniższym artykule zamieszczamy listę państw, do których wiza jest wymagana, ale trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że nie jest to stan trwały – postanowienia między państwami mogą się zmienić. Tak stało się np. w przypadku wiz do Stanów Zjednoczonych, o których będzie mowa poniżej. Dlatego przed wyjazdem należy zweryfikować informację na stronie przedstawicielstwa dyplomatycznego danego kraju lub stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Do jakich krajów Polacy potrzebują wizy?

To, czy wiza jest potrzebna, zależy od tego, co stanowi umowa międzynarodowa pomiędzy dwoma państwami. Poniżej przedstawiamy listę państw, do których uzyskanie wizy jest konieczne. Informacje o warunkach uzyskania wizy, cenie i czasie jej wyrobienia uzyskasz w placówce przedstawicielstwa dyplomatycznego danego kraju.

Do jakich krajów Polacy potrzebują wizy?

Jakie są typy wiz?

Rodzaj wizy i czas, na jaki została wydana, uzależniony jest od celu, w jakim obcokrajowiec ma zamiar udać się do państwa docelowego. Umowy międzynarodowe między państwami zawierają różne unormowania co do tych kwestii, dlatego każdorazowo należy dowiedzieć się, jakie są warunki.

Wiza może być wydawana w celach tranzytowych. Wydawana jest wtedy na krótki czas i upoważnia do przejazdu przez terytorium danego kraju do innego państwa docelowego. Najpopularniejsza wśród podróżnych jest wiza turystyczna, która upoważnia obcokrajowca do przebywania w danym państwie przez określony czas, ale jedynie w celach turystycznych. Ważną informacją dla podróżnych będzie to, że nie wszystkie państwa przewidują konieczność wcześniejszego uzyskania wizy. Zdarzają się przypadki, że wiza wydawana jest po przekroczeniu granicy, np. w porcie lotniczym. Taka wiza podlega oczywiście opłacie, jednak wydawana jest od ręki. Jeśli chodzi o osoby, które planują wyjechać w celach edukacyjnych, to będą one musiały uzyskać wizę studencką, uprawniającą do przebywania na terytorium danego państwa w celach związanych z kształceniem. Osoby, które wyjeżdżają w celach pracowniczych, będą musiały z kolei uzyskać wizę pracowniczą lub biznesową.

Czym różnią się wskazane powyżej typy wiz? Chcąc uzyskać wizę, deklarujesz, w jakim celu zamierzasz przekroczyć granicę danego państwa. Cel podróży jest istotny, bowiem zależy od niego czas, na jaki wiza zostanie wydana, a także warunki jej uzyskania. Z pewnością trudniej jest uzyskać wizę pracowniczą niż turystyczną.

Gdzie uzyskać wizę?

Wizę możesz uzyskać w placówce dyplomatycznej państwa, do którego zamierzasz wyjechać. Zanim udasz się do placówki, sprawdź na stronie przedstawicielstwa dyplomatycznego, czy nie da się złożyć wniosku elektronicznie, ponieważ w większości przypadków istnieje taka opcja. Oczywiście wszystko zależy od danego państwa i przede wszystkim od typu wizy, o jaki się starasz.

Dla przykładu, udając się na wycieczkę do Egiptu, potrzebujesz jedynie wizy turystycznej, którą możesz uzyskać na lotnisku. Nie trzeba podejmować wcześniejszych starań przed wyjazdem, jednak jeśli chcesz uniknąć kolejki na lotnisku, istnieje również możliwość zdobycia wizy online. O e-wizę możesz starać się również, planując podróż do Indii. Jeśli planujesz skorzystać z opcji wyrobienia e-wizy, nie udając się do konsulatu, sprawdź dokładnie, jakie są warunki złożenia wniosku i co może być sprawdzane na przejściu granicznym. Kraje mają różne zalecenia, niektóre np. wymagają, aby podróżny poza wizą, miał paszport z co najmniej 6-miesięczną datą ważności. Takie warunki należy spełnić, np. udając się do Indii. Dla odmiany udając się na Kubę, wymagany jest paszport z 3-miesięczną datą ważności od planowanej daty przekroczenia granicy, o czym można przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jakie dokumenty są wymagane do wizy?

Formalności związane z otrzymaniem wizy zazwyczaj nie są skomplikowane i wymagają:

 • wypełnienia i złożenia odpowiedniego wniosku,
 • dołączenia zdjęcia,
 • dokonania opłaty wizowej adekwatnej do rodzaju wizy.

To podstawowe formalności. Jednak procedury wizowe w poszczególnych krajach mogą mieć dodatkowe wymagania. Wśród których są:

 • okazanie biletów lotniczych,
 • dostarczenia polisy turystycznej z odpowiednio wysokim ubezpieczeniem kosztów leczenia,
 • weryfikacja posiadanych środków finansowych.

W większości krajów wymaga, by podróżny ubiegający się o wizę posiadał paszport, który w dniu wyjazdu będzie ważny przez co najmniej 6 miesięcy.

Czy wiza podlega opłacie?

Wiza zwykle podlega opłacie. Informację o wysokości opłaty uzyskasz w placówce dyplomatycznej lub konsulacie. Nie jest to opłata stała, różni się w zależności od państwa, do którego masz zamiar się udać. Opłata jest również uzależniona od tego, o jaką wizę się starasz (w jakim celu i na jaki okres). Składając wniosek o wizę online, otrzymasz od razu informację o wysokości opłaty.

Przykład

Cena wyrobienia jednokrotnej wizy do Egiptu to 25 USD (ok. 100 zł), a wielokrotnej około 60 USD (ok. 240 zł). Z kolei wiza do Australii dla osób podróżujących w celach turystycznych lub biznesowych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy jest bezpłatna.

Ile kosztuje wiza?

Cena wizy zależy od kraju wyjazdu i rodzaju dokumentu, o który ubiega się podróży, a więc czy jest to wiza turystyczna, czy pracownicza, jednorazowa, czy wielokrotna. Do niektórych krajów wiza turystyczna jest bezpłatna.

Państwo (przykłady)Cena wizy turystycznej
Australiabezpłatna
Egipt25 USD jednokrotnego wjazdu i 60 USD wielokrotnego wjazdu
Indieod 10 do 80 USD w zależności do czasu pobytu (e-wiza)
Indonezja500 000 IDR (on arrival)
Jordania40 JOD
Kenia51 USD (e-wiza)
Kubaokoło 80 zł w Ambasadzie Kuby w Warszawie
Madagaskar35 EUR
Malediwybezpłatna
Nepalod 30 do 125 USD w zależności od czasu ważności
Sri Lanka37 USD
Tanzania50 USD
Wietnam25 USD
Źródło:Opracowanie własne Mubi.

Wiza a ubezpieczenie turystyczne – o czym pamiętać?

Oprócz wniosku i zdjęcia przy ubieganiu się o wizę do niektórych krajów należy mieć ubezpieczenie turystyczne, a dokładnie odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia. Wymóg ten dotyczy wyjazdu między innymi do:

 • Afganistanu,
 • Beninu,
 • Egiptu,
 • Ghany,
 • Iranu,
 • Kuby,
 • Nigerii,
 • Madagaskaru,
 • Togo,
 • Wybrzeżą Kości Słoniowej.

Bez względu na obowiązek zawsze na wyjazd za granicę warto mieć ubezpieczenie turystyczne, które zapewnia szeroką ochronę w przypadku poważnego zachorowania lub wypadku.

Przykładowy koszt ubezpieczenia turystycznego na 7-dniowy wyjazd do Egiptu dla 2 dorosłych osób w celach wypoczynkowych:

UbezpieczycielZakres ochronyCena ubezpieczenia turystycznego
mtu24.plKoszty leczenia – 80 000 zł
OC – 50 000 zł
44,00 zł
SIGNAL IDUNAKoszty leczenia – 85 858 zł
NNW – 15 000 zł
50,50 zł
You Can DriveKoszty leczenia – 100 000 zł
OC – 50 000 zł
58,00 zł
AXA PartnersKoszty leczenia – 200 000 zł
NNW – 20 000 zł
63,40 zł
WienerKoszty leczenia – 171 716 zł
NNW – 10 000 zł
OC – 107 322 zł
69,00 zł
ProamaKoszty leczenia – 100 000 zł70,00 zł
GeneraliKoszty leczenia – 300 000 zł
NNW – 15 000 zł
OC – 50 000 zł
105,00 zł
UNIQAKoszty leczenia – 250 000 zł
NNW – 30 000 zł
134,40 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [18.03.2024].

Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego do wizy należy zwrócić na ewentualne wymagania dotyczące wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia czy o zapisie dwujęzycznym.

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych jest już możliwy bez wizy

Od listopada 2019 roku Polska uczestniczy w Programie Ruchu Bezwizowego, dzięki któremu Polacy mogą udać się do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych bez konieczności uzyskania wizy. Wiza będzie jednak dalej wymagana, jeśli podróż do USA odbywa się w innym celu. Ponadto podkreślić należy, że zniesienie obowiązku wizowego w odniesieniu do podróży turystycznych nie oznacza, że turyści nie muszą dopełnić żadnych formalności.

Osoby planujące wakacje w USA będą musiały uzyskać zezwolenie w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży. Koszt takiego pozwolenia wynosi od 14 do 21 dolarów (ok. od 56 zł do 85 zł). Wniosek należy złożyć nie później niż 72 godziny przed planowanym wylotem. Złożenie wniosku później może skutkować tym, że nie zostanie rozpatrzony na czas. Zezwolenie uzyskane przez ESTA wydawane jest na okres dwóch lat i upoważnia do pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych przez maksymalnie 90 dni. Warto dodać, że osoby które posiadają wizę, nie potrzebują zezwolenia ESTA, aby przekroczyć granicę USA.

PODSUMOWANIE
 • Wiza to inaczej zezwolenie na przekroczenie granicy danego państwa przez obcokrajowca. Wiza wydawana jest w formie stempla, znaczka lub wpisu umieszczanego w paszporcie.
 • Warunki uzyskania wizy różnią się w zależności od kraju. Uzależnione są one przede wszystkim od celu podróży .
 • Wydanie wizy podlega opłacie.
 • Informację o warunkach uzyskania wizy uzyskasz w placówce dyplomatycznej danego kraju. Warto wcześniej sprawdzić stronę internetową tej placówki, ponieważ wiele państw umożliwia złożenie wniosku o wydanie wizy online.
 • Od listopada 2019 roku Polacy mogą podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych bez konieczności uzyskania wizy.
 • Jeśli planujesz udać się do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych, musisz uzyskać autoryzację w systemie ESTA. Wniosek należy złożyć elektronicznie, nie później niż na 72 godziny przed planowaną datą wylotu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wizy

Gdzie potrzebna jest wiza?
Jak uzyskać wizę?
Czy na wyjazd do USA potrzebna jest wiza?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!