Dofinansowanie do samochodu dla osób z niepełnosprawnościami – kto może z niego skorzystać?

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową, nie oznacza to, że nie możesz kierować pojazdem. Odpowiednio przygotowany pakiet programów oferujących wsparcie, pozwala zlikwidować bariery transportowe wśród osób z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Pomaga także w usamodzielnieniu się. Na czym polega wsparcie i kto może z niego skorzystać?

dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do samochodu dostosowanego do osób z niepełnosprawnościami – na czym polega?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował program “Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Ma on pomóc niepełnosprawnym usamodzielnić się oraz zwiększyć ich aktywność zawodową i społeczną. Zakup samochodu odpowiednio przystosowanego dla takich osób jest bardzo kosztowny. Dzięki PFRON możesz mieć pojazd, do którego wsiądziesz bez przesiadania się z wózka inwalidzkiego na miejsce kierowcy lub pasażera. Pozwala to na większą samodzielność i mobilność – możesz sam wsiąść do  samochodu i wyruszyć w trasę. Wsparcie obejmuje zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu dostosowanego do Twojej niepełnosprawności.

Kto może skorzystać z dofinansowania do samochodu dostosowanego do osób z niepełnosprawnościami?

Abyś mógł otrzymać dofinansowanie oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, musisz spełnić kilka kryteriów. Szczegółowe zasady działania programu znajdziesz na stronie rządowej.

Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:

 1. jeździsz na wózku inwalidzkim i masz ważne orzeczenie:
 • o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, z uwagi na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 1. przynajmniej przez 60 miesięcy od otrzymania wsparcia będziesz właścicielem pojazdu, na który otrzymałeś dofinansowanie,
 2. nie przebywasz w placówce z opieką całodobową, domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym czy opiekuńczo-leczniczym, zakładzie karnym, poprawczym, areszcie czy schronisku dla nieletnich.

Nie otrzymasz dofinansowania, jeśli:

 • nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego,
 • nie poruszasz się na wózku inwalidzkim,
 • nie spełnisz chociaż jednego z warunków uczestnictwa,
 • źle wypełnisz wniosek dotyczący dofinansowania,
 • stan zdrowia pozwala Ci na samodzielne przeniesienie się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu,
 • masz zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych?

Jeśli spełniasz wymagane kryteria, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie do samochodu, który pozwoli Ci swobodniej się przemieszczać. Dołącz do niego wymagane dokumenty, które wymienimy niżej, i zgłoś się Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w odpowiednim terminie.

Nabór podzielony jest na dwie tury. Wniosek możesz złożyć:

 • przez cały marzec (wnioski są przyjmowane od godziny 10:00 w pierwszy dzień roboczy miesiąca do godziny 23:59 31 marca),
 • przez cały sierpień (wnioski są przyjmowane od godziny 10:00 w pierwszy dzień roboczy miesiąca do godziny 23:59 31 sierpnia).
UWAGA!

Jeśli otrzymałeś decyzję odmowną dotyczącą Twojego wniosku, np. ze względu na wyczerpanie środków w danej turze, możesz ubiegać się o dofinansowanie w kolejnej turze.

Jak złożyć wniosek?

 1. Zaloguj się do Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.
 2. Uzupełnij dane.
 3. Załącz:
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • ważne prawo jazdy kategorii B (kiedy rzeczywiście dotyczy),
 • przewidywaną cenę dostosowanego pojazdu,
 • pełnomocnictwo (jeśli ktoś inny będzie składał wniosek w Twoim imieniu).
 1. Złóż wniosek.

Jeśli złożysz wniosek oraz wymagane dokumenty, odpowiedź na swoje zgłoszenie otrzymasz w terminie 45 dni od daty zakończenia naboru. Jeżeli otrzymasz pozytywną odpowiedź od PFRON, możesz podpisać umowę dotyczącą dofinansowania. Będzie ona ważna przez 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, jednak nie dłużej niż do końca trwania programu. 

Po zakupie samochodu przedstaw fakturę i protokół odbioru pojazdu w PFRON. Wówczas otrzymasz należną kwotę dofinansowania.

Jakie są kryteria punktowe przyznawania dofinansowania do samochodu dostosowanego do osób niepełnosprawnych?

Samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania do samochodu przystosowanego do Twojej niepełnosprawności. To, czy otrzymasz wsparcie, zależy od kolejności wniosków z listy rankingowej. Każde zgłoszenie otrzymuje konkretną liczbę punktów według spełnionych kryteriów. Na tej podstawie tworzy się listę rankingową, ułożoną według sumy liczby punktów. Wówczas PFRON przyznaje dofinansowanie do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną turę. 

W jaki sposób przyznawane są punkty?

 • 1 punkt dla osób powyżej 65. roku życia, jeśli są aktywne zawodowo.
 • 1 punkt dla osób z niepełnosprawnościami w wieku do 65 lat.
 • 1 punkt dla osób z niepełnosprawnościami w wieku od 4 lat.
 • 1 punkt, jeśli w jednym gospodarstwie domowym są przynajmniej dwie osoby z niepełnosprawnościami, które spełniły warunki udziału, a samochód ma służyć ich wspólnemu podróżowaniu.

Ile dofinansowania możesz uzyskać?

To, ile uzyskasz dofinansowania do zakupu samochodu dostosowanego do Twojej niepełnosprawności, zależy od ceny pojazdu oraz tego, czy będziesz podróżował nim jako kierowca, czy pasażer

Ile dofinansowania możesz uzyskać?

 1. Jeśli będziesz kierowcą pojazdu przystosowanego do Twojej niepełnosprawności, otrzymasz maksymalnie:
 • 80% dofinansowania do kwoty 150 000 zł, a jeśli cena auta przekroczy 150 000 zł, otrzymasz dodatkowo: 
 • 50% dofinansowania do kwoty w przedziale 150 000–250 000 zł,
 • 30% dofinansowania do kwoty w przedziale 250 000–300 000 zł,
 • 0% dofinansowania powyżej kwoty 300 000 zł.
 1. Jeśli będziesz pasażerem pojazdu przystosowanego do Twojej niepełnosprawności, otrzymasz maksymalnie:
 • 85% dofinansowania do kwoty 130 000 zł, a jeśli cena auta przekroczy 130 00 0 zł, otrzymasz dodatkowo:
 • 50% dofinansowania do kwoty w przedziale 130 000–200 000 zł,
 • 30% dofinansowania do kwoty w przedziale 200 000–230 000 zł,
 • 0% dofinansowania powyżej kwoty 230 000 zł.
Przykład

Ania chce kupić auto dostosowane do swojej niepełnosprawności. Nie posiada prawa jazdy, więc będzie korzystała z samochodu jako pasażer. Koszt pojazdu, na który się zdecydowała, to 230 000 zł. Dofinansowanie do samochodu, który jest przystosowany do pasażera z niepełnosprawnością, dzieli się na kilka części. W przypadku Ani wygląda to następująco:

  do 130 000 zł dofinansowanie to 85%, czyli Ania otrzyma 110 500 zł,
  do 200 000 zł dofinansowanie to 50%, czyli Ania otrzyma 35 000 zł (200 000 zł – 130 000 zł = 70 000 zł, a 50% z 70 000 zł to 35 000 zł),
  do 230 000 zł dofinansowanie to 30%, czyli Ania otrzyma 9000 zł (230 000 zł – 200 000 zł = 30 000 zł, a 30% z 30 000 zł to 9000 zł).

110 500 zł + 35 000 zł + 9000 zł = 154 500 zł – tyle dofinansowania otrzyma Ania.

Jak wygląda ubezpieczenie samochodu dla niepełnosprawnych?

Każdy pojazd mechaniczny musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Sam zakup pojazdu przystosowanego do osoby z niepełnosprawnością to dla Ciebie z pewnością ogromny wydatek. Niestety kolejnym z nich jest ubezpieczenie. 

Część towarzystw uważa, że osoby z niepełnosprawnością, które kierują pojazdem, mogą stanowić większe ryzyko na drodze i z tego powodu podnoszą ceny polisy. Całe szczęście nie każda firma w ten sposób określa wysokość składki. W części z nich, jako osoba z niepełnosprawnością, możesz liczyć na zniżkę. Dodatkowo czekają na Ciebie ciekawe pakiety pomocy. 

Oczywiście w takiej sytuacji nie tylko Twoja sprawność ma wpływ na cenę ubezpieczenia. Towarzystwo wyceni OC także z uwzględnieniem między innymi: 

 • marki i modelu pojazdu, 
 • pojemności i mocy silnika pojazdu,
 • historii ubezpieczenia właściciela, 
 • roku uzyskania prawa jazdy przez właściciela,
 • wieku właściciela.

Możesz liczyć na obniżenie kosztów związanych z ubezpieczeniem OC pojazdu także dzięki uldze rehabilitacyjnej. Musisz tylko złożyć deklarację PIT. Z ulgi możesz skorzystać zarówno Ty – będąc kierowcą z niepełnosprawnością, jak i członkowie Twojej rodziny, którzy używają auta, aby z Tobą podróżować. Dzięki uldze rehabilitacyjnej na samochód możesz odpisać koszty zwane wydatkami limitowanymi. Dotyczy to:

Jakie ubezpieczenie powinieneś zakupić dla auta dla niepełnosprawnych?

Jako właściciel auta, powinieneś zakupić przede wszystkim ubezpieczenie OC. Tym obowiązkiem objęty jest każdy, kto posiada pojazd. 

Wyposażenie auta, które ma ułatwić przemieszczanie się osobom z trudnościami w poruszaniu się, jest dosyć kosztowne. Rozważ więc także zakup AC. Ubezpieczenie to zapewni Ci odszkodowanie, jeśli dojdzie do zniszczeń, np. spowodujesz wypadek, nieznany sprawca uszkodzi lub ukradnie Twój samochód. Pamiętaj jednak o tym, że auta ze specjalnym wyposażeniem, potrzebują rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie dodatkowych elementów, które zamontowano w pojeździe.

Przemyśl także dokupienie NNW – ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje zadośćuczynienie, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu lub śmierci (obejmuje zazwyczaj kierowcę i pasażerów). Bardzo pomocne może okazać się także assistance, które zapewni Ci pomoc w drodze, np. jeśli spowodujesz wypadek lub Twoje auto przestanie działać. Wówczas ubezpieczyciel na własny koszt odholuje Twój pojazd we wskazane przez Ciebie miejsce.

Przyjrzyjmy się cenom ubezpieczenia na podstawie kalkulacji, której dokonała 38-letnia Weronika dla swojego pojazdu marki Volkswagen Caddy z 2013 roku. Pojazd ten posiada silnik benzynowy o pojemności 1,2 l i jest przystosowany do niepełnosprawności Weroniki. Mężatka i mieszkanka Gdańska posiada prawo jazdy od 20 lat. Ubezpieczenia OC dla swoich pojazdów wykupuje od co najmniej 10 lat. Jeździ bezszkodowo. Ile zapłaci za polisę składającą się z OC, NNW oraz assistance?

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres polisyCena polisy
UNIQAOC
NNW
assistance z pomocą po awarii, wypadku i kradzieży
519 zł
LINK4 OC
NNW
assistance z pomocą po wypadku i kradzieży
676,01 zł
Beesafe OC
NNW
assistance z pomocą po wypadku
857,54 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych Mubi [kwiecień 2024].

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dofinansowanie do samochodu dla osób niepełnosprawnych

Czym jest program polegający na dofinansowaniu zakupu samochodu dla osoby z niepełnosprawnością?
Czy każda osoba może skorzystać z dofinansowania do samochodu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością?
Ile dofinansowania do samochodu dla niepełnosprawnych oferuje program PFRON?
PODSUMOWANIE
 • Program “Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością przygotował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Celem dofinansowania do samochodu w ramach programu PFRON jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz niezależności wśród osób z niepełnosprawnościami.
 • Program przygotowany przez PFRON jest skierowany zarówno do osób, które chcą wejść w rolę kierowcy, jak i pasażera samochodu.
 • Samochód dofinansowany przez program PFRON pozwala na podróżowanie bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na siedzenie pojazdu.
 • Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odpisać koszty związane z wydatkami limitowanymi samochodu poprzez złożenie deklaracji PIT.

Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC