Ekoturystyka – co to takiego? Jak podróżować w zgodzie z naturą?

Dla stale rosnącej rzeszy turystów zwykła wycieczka z biurem podróży lub wczasy na plaży to już za mało. Szukając coraz to nowszych sposobów na spędzanie wolnego czasu, stawiamy także na urozmaicone formy podróżowania, które oprócz tradycyjnych wakacyjnych atrakcji pozwalają doświadczyć i zobaczyć więcej. Jedną z nich jest ekoturystyka, na której korzystają jednak nie tylko podróżni. W artykule wyjaśniamy, na czym ona polega.

ekoturystyka

Ekoturystyka – czym jest i skąd się wzięła?

Podróżowanie większości z nas kojarzy się z pewnością z czymś przyjemnym. Zmiana otoczenia, oderwanie od codzienności, zdobycie nowych doświadczeń, wypoczynek – to wszystko sprawia, że wyjazdy turystyczne dla wielu stały się nie tylko rozrywką, ale wręcz życiowym celem. Nie zawsze jednak w parze z tym idzie pełna świadomość dotycząca negatywnego wpływu podróżowania na środowisko. Ekoturystyka to szereg działań, które mają na celu zmianę tego podejścia.

Zanim szczegółowo wyjaśnimy to pojęcie, zacznijmy jednak od ujęcia definicyjnego.

Ekoturystyka – ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.

źródło: Wikipedia

Mówiąc w skrócie, ekoturystykę (nazywaną też turystyką zrównoważoną, zieloną lub łagodną) można przeciwstawić turystyce masowej pod względem skutków, jakie niesie ze sobą ich rozwój. Tam gdzie masowość ruchu turystycznego niesie ze sobą wzrost zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby, ekologiczne podróżowanie ma celu przyczynić się do rozwoju regionów atrakcyjnych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo. Nie utożsamiajcie zatem ekoturystyki wyłącznie z kontaktem z przyrodą – jej znaczenie jest o wiele szersze.

A skąd w ogóle wzięło się to pojęcie? Szukając korzeni ekoturystyki, trzeba cofnąć się do lat 60. i 70. XX wieku, czyli okresu, w którym zaczęło nabierać na znaczeniu dostrzeganie postępującej degradacji środowiska związanej z turystyką masową, a także wzrosła rola ruchów pacyfistycznych i ekologicznych. Meksykański ekolog Nicolas Hetzer określił wówczas 4 podstawowe zasady ekoturystyki.

 1. Minimalny wpływ na środowisko.
 2. Minimalny wpływ na lokalną kulturę.
 3. Maksymalny zysk dla lokalnych mieszkańców.
 4. Maksymalna satysfakcja z wypoczynku.

Zasady te są dziś równie aktualne, jak przed laty, choć oczywiście sama ekoturystyka ewoluowała wraz ze zmieniającymi się czasami, możliwościami i sposobami podróżowania. Według Dominiki Zaręby, autorki pierwszej polskiej książki poświęconej temu zagadnieniu, ekoturystyka:

 • to forma aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów cechujących się walorami przyrodniczymi i kulturowymi,
 • ma na celu zachować harmonię ekosystemów i odrębność kulturową lokalnych społeczności,
 • stanowi źródło finansowania ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także oferuje zysk społeczny i ekonomiczny miejscowej ludności.
CZY WIESZ, ŻE …

Rok 2022 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Ekoturystyki przez Program Środowiskowy ONZ i Światową Organizację Turystyki. Podczas konferencji w Quebecu sformułowano wówczas Deklarację o Ekoturystyce.

Założenia ekoturystyki dla podróżnych i organizatorów

Skoro znamy już fundamenty, na których opiera się ekoturystyka, przejdźmy do konkretów. Jakie działania są podejmowane w ramach ekoturystyki?

 1. Rozwijanie aktywności związanych z kontaktem turysty z przyrodą na otwartych i niezdewastowanych obszarach, przy maksymalnym poszanowaniu i ochronie środowiska.
 2. Rozwijanie aktywności związanych z kontaktem turysty z lokalną społecznością, ochrona tradycji i dorobku kulturowego danego miejsca.
 3. Regulacja ruchu turystycznego poprzez wsparcie i promocję mniej znanych obszarów oraz ochronę terenów przeciążonych pod tym względem.
 4. Aktywizowanie działań społeczno-gospodarczych na terenach obszarów Natura 2000.
 5. Edukacja społeczna i promocja ekoturystycznych idei wśród podróżujących.
do czego zachęca ekoturystyka

Opierając się na tych założeniach i realizując je za pomocą szeregu konkretnych działań, zarówno organizatorzy turystyki, jak i jej uczestnicy nie tylko promują ekologiczne podróżowanie, ale też zwiększają na nie popyt. Widać to zresztą wyraźnie po coraz większych zmianach zachodzących w świadomości podróżnych, których oczekiwania wobec wyjazdu turystycznego nie ograniczają się już tylko do jak najbardziej komfortowego apartamentu w hotelu i jak najwyższej jakości oferowanych usług. Są za to powiązane choćby z kryzysem klimatycznym, szkodami spowodowanymi masowym ruchem lotniczym czy nierozważnym korzystaniem z dóbr naturalnych.

Przykładów nie trzeba szukać daleko. Ot, wystarczy choćby spojrzeć na popularny wśród mieszkańców dużych miast wypoczynek polegający na ucieczce od cywilizacji i zaszyciu się z dala od zatłoczonych kurortów. Cisza, spokój, natura, poznawanie lokalnej kultury i tradycji, próbowanie miejscowych potraw, aktywny wypoczynek – to wszystko ekoturystyka.

CZY WIESZ, ŻE …

W założenia ekoturystyki wpisują się także inne pojawiające się trendy społeczne, jak np. slow life, zero waste czy ruch turystyczny Leave No Trace.

Działania zgodne z ekoturystyką można więc dostrzec na każdym kroku, tak wśród organizatorów, jak samych podróżujących. Zaliczymy do nich m.in.:

 • podróżowanie środkami transportu zbiorowego – autobusami lub pociągami;
 • odwiedziny popularnych atrakcji poza sezonem;
 • wizyty w obiektach prezentujących dorobek lokalnych kultur (skanseny, festyny, targi, restauracje z regionalną kuchnią);
 • nabywanie lokalnych produktów;
 • wycieczki piesze lub rowerowe, spływy kajakowe, trekking na trudno dostępnych obszarach;
 • trzymanie się wyznaczonych szlaków;
 • noclegi w namiotach, wiejskich gospodarstwach, rodzinnych pensjonatach itp.

Zasady ekoturystyki mogą też jak najbardziej stosować touroperatorzy i inne podmioty działające w przemyśle turystycznym. Agroturystyka, organizowanie międzynarodowych wycieczek rowerowych, zielonych szkół, warsztatów twórców ludowych itp., ale też używanie konkretnych rozwiązań np. w zakresie energii elektrycznej, segregacji śmieci, recyklingu, wspierania lokalnej gospodarki, zatrudniania miejscowych i na innych obszarach. Wszystko mieści się w pojęciu ekoturystyki, a zostanie ekoturystą wcale nie wymaga wielkiego wysiłku ani wyrzeczeń.

CZY WIESZ, ŻE …

Podróżowanie w stylu eko nie musi oznaczać konieczności rezygnacji z luksusów! Wystarczy, jeśli pobyt w danym miejscu nie będzie przyczyniał się do dewastacji środowiska, a działalność hotelu będzie się opierać na zrównoważonym rozwoju i zasadach ekologii.

Ekoturystyka w Polsce i na świecie

Jak widać, ekoturystyka to bardzo obszerne pojęcie, które pomieści nieraz bardzo różnorodne aktywności i formy spędzania czy organizowania wolnego czasu. Ich rosnącą popularność zauważają biura podróży, które coraz częściej obok egzotycznych wypraw do ciepłych krajów, zawierają w swoich ofertach także wycieczki do miejsc mniej oczywistych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polska stwarza zresztą ku temu duże pole do popisu, obfitując w miejsca idealnie nadające się do uprawiania ekoturystyki. Roztocze, Kaszuby, Beskid Niski, Pojezierze Drawskie czy Gnieźnieńskie, to tylko pierwsze z brzegu przykłady lokalizacji, które mamy na wyciągnięcie ręki, a w których można spędzić wakacje z dala od tłumów, rozkoszując się miejscową przyrodą i zapoznając z tamtejszą kulturą.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się dalej, nawet na drugi koniec świata! Może chcesz odwiedzić norweskie fiordy i zobaczyć zorzę polarną lub kusi Cię dzika i niezbadana przyroda Finlandii czy Estonii? A może wolisz kompletnie inne klimaty i ciągnie Cię na pustynię w Jordanii, do dżungli w Tajlandii lub lasu w Nowej Zelandii? Tak, tego wszystkiego możesz doświadczyć, nie rezygnując przy tym z zasad ekologicznego podróżowania. Najważniejsza jest świadomość oraz wcielanie w życie prośrodowiskowych rozwiązań.

Ekoturystyka a ubezpieczenie podróżne

Podróżowanie, zarówno to zgodne z zasadami ekoturystyki, jak i nie, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nawet najlepiej przygotowanym i świadomym wyjazdowiczom może się bowiem przytrafić nieszczęście, w wyniku którego będą potrzebować, najczęściej kosztownej pomocy. Jak radzić sobie w takich sytuacjach?

Rozwiązaniem jest ubezpieczenie turystyczne, które można kupić przed wyjazdem (lub już w jego trakcie, ale wówczas trzeba się liczyć z okresem karencji) za pomocą porównywarki Mubi. Co wchodzi w jego skład?

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia – podstawowy element każdej polisy, z którego są pokrywane wydatki na leczenie za granicą.
 2. Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania w razie zdarzenia ubezpieczeniowego.
 3. Ubezpieczenie assistance – obejmuje szereg usług pomocnych w razie kłopotów za granicą, takich jak np. pomoc tłumacza i prawnika, organizację podróży powrotnej czy opieki nad nieletnimi.
 4. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – dzięki niemu ubezpieczony uzyska wsparcie finansowe, jeśli sam będzie odpowiadać za szkody osobowe lub rzeczowe osoby trzeciej.
 5. Ubezpieczenie bagażu – obejmuje sytuacje uszkodzenia, zgubienia, kradzieży, opóźnienia lub zniszczenia bagażu.

Ekspert Mubi radzi:

Na zagraniczny wyjazd w Europie radzi się wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest dostępna bezpłatnie po złożeniu odpowiedniego wniosku w oddziałach NFZ. EKUZ to dokument potwierdzający nasze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Innymi słowy, dzięki niemu będziemy mogli liczyć na pomoc państwowej służby zdrowia w obcym kraju, tak jak w Polsce. Nie zawsze będzie to jednak pomoc na takich samych zasadach, dlatego może się zdarzyć, że zostaniemy obciążeni przynajmniej częścią kosztów. Aby mieć pewność, że unikniemy jakichkolwiek wydatków, warto razem z EKUZ mieć prywatne ubezpieczenie turystyczne.

A ile kosztuje ubezpieczenie dla podróżnych? Cena będzie się różnić w zależności od kierunku wyjazdu, długości pobytu czy liczby ubezpieczonych. Za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych na mubi.pl można porównać oferty przygotowane przez różnych ubezpieczycieli. Sprawdźmy, ile za podstawową polisę zapłaci dorosły turysta, który wybiera się na tydzień do Finlandii, aby obcować z tamtejszą przyrodą.

Firma ubezpieczeniowaWarunki ubezpieczeniaCena polisy
mtu24.plKL: 80 000 zł,
OC: 50 000 zł
22,00 zł
SIGNAL IDUNAKL: 85 866 zł,
NNW: 15 000 zł
25,25 zł
You Can DriveKL: 100 000 zł,
OC: 50 000 zł
29,00 zł
UNIQAKL: 250 000 zł,
NNW: 30 000 zł
29,40 zł
ProamaKL: 100 000 zł30,00 zł
AXA PartnersKL: 200 000 zł,
NNW: 20 000 zł
31,70 zł
WienerKL: 171 732 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 107 332 zł
35,00 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 50 000 zł
46,00 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (12.03.2024)

W przypadku podróży krajowej ceny ubezpieczenia będą jeszcze niższe, ponieważ polisa nie będzie obejmować kosztów leczenia. Te pokrywa bowiem opłacana składka zdrowotna.

Firma ubezpieczeniowaWarunki ubezpieczeniaCena ubezpieczenia turystycznego w Polsce
ProamaNNW: 20 000 zł11,00 zł
GeneraliNNW: 30 000 zł,
OC: 20 000 zł
16,00 zł
SIGNAL IDUNANNW: 10 000 zł,
OC: 20 000 zł
23,10 zł
Dane na podstawie kalkulatora ubezpieczeń turystycznych Mubi (12.03.2024).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ekoturystykę

Co to jest ekoturystyka?
Jak podróżować w zgodzie z zasadami ekoturystyki?
Kim jest ekoturysta?
PODSUMOWANIE
 • Ekoturystyka to forma podróżowania przyjazna środowisku.
 • Według definicji ekoturystyka to ruch turystyczny, który ma na celu zachowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju zasobów oraz walorów turystycznych danego miejsca.
 • Ekoturystyka to przeciwieństwo turystyki masowej.
 • Do zasad ekoturystyki zalicza się minimalizację swojego wpływu na środowisko i lokalną kulturę, oraz maksymalizację zysku dla mieszkańców i satysfakcji z podróży dla turystów.
 • Ekoturystyka jest realizowana m.in. poprzez rozwijanie aktywności związanych z kontaktem turysty z przyrodą i lokalną społecznością.
 • Ekoturystyka to nie tylko ochrona przyrody, ale też m.in. dziedzictwa lokalnej kultury.
 • Zasadami ekoturystyki mogą się kierować zarówno podróżni, jak i organizatorzy turystyki.
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!