Karta EKUZ – Bydgoszcz. Gdzie ją wyrobić?

Podczas podróży za granicę warto zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w razie nagłej choroby lub niespodziewanego wypadku. Dokumentem, który pozwala na leczenie w ramach publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE i EFTA jest Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego. Kto i jak może ją wyrobić? Gdzie to zrobić? Podpowiadamy mieszkańcom Bydgoszczy, jak załatwić formalności związane z EKUZ!

ekuz bydgoszcz

EKUZ w Bydgoszczy – dla kogo?

Zadaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest potwierdzenie prawa do leczenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA podczas wyjazdu zagranicznego. Dlatego mogą ją otrzymać osoby, które są uprawnione do świadczeń medycznych w Polsce, a więc zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą, uczący się, emeryci i renciści.

Przepisy uwzględniają również prawo dla osób nieubezpieczonych do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień. Kogo ono dotyczy? Na przykład dzieci do 18. roku życia, które nie mogły zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków.

CZY WIESZ, ŻE …

Osoba w połogu, z obywatelstwem polskim i mieszkająca w Polsce mimo braku ubezpieczenia może otrzymać EKUZ na 42 dni.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa w krajach UE i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Osoba, która ją posiada, ma prawo do niezbędnego i nieplanowanego leczenia na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju.

UWAGA!

EKUZ to dokument imienny. Nie ma EKUZ rodzinnego, więc każdy członek rodziny powinien mieć kartę na siebie podczas wyjazdu za granicę!

Wyrobienie EKUZ w Bydgoszczy – gdzie można to zrobić?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić i odebrać w oddziałach oraz delegaturach NFZ na terenie całego kraju. Mieszkańcy Bydgoszczy najbliższą placówkę znajdą przy ul. Łomżyńskiej 33 – załatwianie spraw odbywa się w Sali Obsługi Klientów.

EKUZ w Bydgoszczy– dane kontaktowe

ul. Łomżyńska 33

85-863 Bydgoszcz

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

EKUZ w Bydgoszczy – godziny otwarcia

 • poniedziałek 8:00 – 16.00
 • wtorek 8:00 – 16:00
 • środa 8:00 – 16:00
 • czwartek 8:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 16:00

Złożenie wniosku o EKUZ w Bydgoszczy – w jaki sposób można to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w oddziale NFZ lub delegaturze NFZ,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta),
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez pełnomocnika (trzeba napisać upoważnienie).

Dodatkowo pracownicze wnioski o EKUZ można wysłać pocztę elektroniczną na adres [email protected].

Dokumenty niezbędne do wyrobienia EKUZ w Bydgoszczy – w większości przypadków wystarczy tylko wniosek!

Formalności związane z wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie powinny stanowić problemu. Aby otrzymać dokument wystarczy złożyć wniosek o jego wydanie, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia sam weryfikuje, czy dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych, a więc także do posiadania EKUZ.

W niektórych sprawach pracownik NFZ może poprosić o dokument potwierdzający posiadanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to przeważnie osób, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień.

Oto sytuacje, w których potrzebne będą dodatkowe dokumenty:

 • uczniowie, studenci (także doktoranci), którzy zostali zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny, muszą przedstawić legitymację potwierdzającą kontynuowanie nauki;
 • osoby wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy muszą przedstawić dokument A1 wydawany przez KRUS lub ZUS;
 • osoby wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy przedstawiają dokument U2, który wydają urzędy pracy;
 • upoważnienie, gdy wniosek składa inna osoba niż  ta, na którą ubiega się o EKUZ.
CZY WIESZ, ŻE …

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

Wypełnienie wniosku o EKUZ w Bydgoszczy – jak to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można znaleźć w internecie na stronie NFZ-u, a także w jego placówkach. 

Informacje, jakie należy podać lub znajdują się we wniosku o EKUZ:

 • dane osobowe – PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przy składaniu wniosku zdalnie (w oddziale NFZ nie trzeba ich podawać, ponieważ dokument odbiera się od razu);
 • status wnioskodawcy – czy jest to osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej czy osoba nieubezpieczona ze szczególnym prawem do świadczeń;
 • adres doręczenia EKUZ – w przypadku składania wniosku zdalnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą);
 • oświadczenie – należy się z nim zapoznać;
 • podpis wraz z datą;
 • potwierdzenie odbioru osobistego.

Osoby, które wybierają się do innego kraju UE lub państwa należącego do EFTA w celach zarobkowych składają inny wniosek z dodatkowym pytaniem o cel podróży. Należy w nim wskazać, czy wyjazd jest związany z pracą, poszukiwaniem zatrudnienia, pracą w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym, czy służbą poza granicami Polski.

CZY WIESZ, ŻE …

EKUZ może być ważny od 42 dni aż do 20 lat – długość ważności dokumentu zależy od tego na jakiej podstawie dana osoba ma prawo do świadczeń zdrowotnych.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ w Bydgoszczy – prosta sprawa!

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć zdalnie lub stacjonarnie w placówce NFZ. Osoby, które nie mogą osobiście udać się do urzędu, mogą wystawić upoważnienie na kogoś innego, kto załatwi formalności i odbierze dokument.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ znajdziesz na stronie: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie_za_granica_ekuz/2021/upowaznienie_do_zlozenia_wniosku_i_uzyskania_ekuz.pdf.

W upoważnieniu należy podać:

 • dane osoby, która składa upoważnienie;
 • adres osoby ubezpieczonej (upoważniającej);
 • dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL);
 • datę i czytelny podpis.

Należy pamiętać, że upoważnienie musi posiadać pracodawca, który składa wniosek o EKUZ dla swoich pracowników.

CZY WIESZ, ŻE …

Upoważnienia nie trzeba przedstawiać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

EKUZ na Kujawach – gdzie oprócz Bydgoszczy można złożyć wniosek?

Osoby, które chcą w stacjonarnym punkcie złożyć wniosek o EKUZ mogą udać się do oddziału lub delegatury NFZ. W województwie kujawsko-pomorskim oprócz Bydgoszczy EKUZ wydawany jest w placówkach w Toruniu i Włocławku.

CZY WIESZ, ŻE …

EKUZ można wyrobić w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ na terenie kraju bez względu na miejsce zamieszkania.

Delegatury NFZ w Toruniu i Włocławku są czynne od 8:00 do 16:00 (poniedziałek-piątek).

Delegatura w Toruniu

Szosa Chełmińska 30

87-100 Toruń

tel: 800 190 590

Delegatura we Włocławku

ul. Jana Kilińskiego 16

87-800 Włocławek

tel. 800 190 590

EKUZ na wyjazd za granicę – czy to wystarczająca ochrona?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wyrabia się, by móc korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE i EFTA. To duża zaleta tego unijnego dokumentu. Jednak nie będzie on przydatny podczas podróży poza wskazane państwa.

Kolejnym ograniczeniem EKUZ podczas zagranicznego wyjazdu jest to, że uprawnia do korzystania wyłącznie z publicznych placówek opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju. I tutaj znowu – z jednej strony to plus, a z drugiej minus, ponieważ jeśli jakieś świadczenia zdrowotne w danym państwie są płatne, to posiadacz karty również musi za nie zapłacić. 

Tak więc EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, tylko jest podstawą podczas wyjazdu do krajów Unii Europejskiej i EFTA. Warto mieć jednak dodatkową ochronę w postaci polisy turystycznej, która ma o wiele większy zakres ochrony – w tym assistance podróże, a także opcjonalne NNW i OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie turystyczne jako dodatek do EKUZ – ile kosztuje ochrona na podróż do kraju UE?

Podczas podróży po krajach UE i EFTA warto mieć nie tylko EKUZ, ale także ubezpieczenie turystyczne. Ile kosztuje taka dodatkowa ochrona?

Sprawdziliśmy koszt ubezpieczenia turystycznego na 7-dniowy wyjazd do Chorwacji w marcu 2024 roku. Nasz przykładowy turysta z Bydgoszczy ma 28 lat i wybiera się nad Adriatyk w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Dzięki kalkulatorowi ubezpieczeń turystycznych Mubi otrzymał on takie propozycje ochrony:

UbezpieczycielZakres ochrony (sumy ubezpieczeń)Cena ubezpieczenia turystycznego do Chorwacji
mtu24.plKL – 80 000 zł,
OC – 50 000 zł
22,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 86 456 zł,
NNW – 15 000 zł
25,40 zł
You Can DriveKL – 100 000 zł,
OC – 50 000 zł
29,00 zł
UNIQAKL – 250 000 zł,
NNW – 30 000 zł
29,40 zł
ProamaKL – 100 000 zł30,00 zł
AXA PartnersKL – 200 000 zł,
NNW – 20 000 zł
31,70 zł
WienerKL – 172 912 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 108 070 zł
35,00 zł
You Can DriveKL – 200 000 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 50 000 zł
44,00 zł
GeneraliKL – 300 000 zł,
NNW – 15 000 zł,
OC – 50 000 zł
46,00 zł
ProamaKL – 300 000 zł,
NNW – 20 000 zł,
OC – 100 000 zł
60,00 zł
mtu24.plKL – 300 000 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 100 000 zł
62,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 648 420 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 129 684 zł
84,07 zł
AXA PartnersKL – 40 000 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 500 000 zł
100,69 zł
UNIQAKL – 2 500 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 000 000 zł
114,10 zł
WienerKL – 648 420 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 432 280 zł
123,00 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [05.03.2024].

Jak widać z powyższego zestawienia ceny ubezpieczeń turystycznych są bardzo niskie w porównaniu z kosztami wyjazdu, a już z pewnością z kosztami leczenia za granicą.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o EKUZ w Bydgoszczy

Jaki jest czas oczekiwania na EKUZ w Bydgoszczy?
Czy EKUZ można otrzymać bezpłatnie?
Jak długo ważny jest EKUZ?
PODSUMOWANIE
 • EKUZ może wyrobić każdy ubezpieczony w NFZ oraz osoby, które mają prawo do ubezpieczenia na podstawie szczególnych uprawnień.
 • Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Bydgoszczy wydawane są w Oddziale Wojewódzkim NFZ przy ul. Łomżyńskiej 33.
 • Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście, zdalnie (ePUAP, IKP, poczta) lub z pomocą pełnomocnika.
 • W większości przypadków do otrzymania EKUZ wystarczy tylko wypełnić wniosek.
 • We wniosku o EKUZ podaje się podstawowe informacje (dane osobowe, status wnioskodawcy czy adres doręczenia w przypadku zdalnego załatwiania sprawy).
 • Upoważnienia nie trzeba wypełniać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci lub współmałżonka.
 • W województwie kujawsko-pomorskim EKUZ można wyrobić także w Toruniu i Włocławku.
 • EKUZ działa w krajach Unii Europejskiej i EFTA w przypadku niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
 • Na wyjazd za granicę zawsze warto wykupić również ubezpieczenie turystyczne.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!