Karta EKUZ – Gdańsk. Gdzie i jak wyrobić?

Podróżni wybierający się do krajów należących do Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oprócz ubezpieczenia turystycznego powinni także wyrobić dla siebie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dokument, który pozwala na leczenie w ramach publicznej opieki medycznej na zasadach takich samych jak robią to obywatele danego państwa. Zebraliśmy dla mieszkańców Gdańska najważniejsze informacje o EKUZ!

Najtańsze OC w Gdańsku

EKUZ w Gdańsku – dla kogo?

Osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotnego w NFZ mają prawo do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jasno z tego wynika, że praktycznie wszyscy obywatele Polski mogą wyrobić ten dokument – pracujący, uczący się, dzieci, renciści i emeryci. 

Co ważniejsze, niektóre osoby mają szczególne uprawnienia. Mimo że nie są ubezpieczone, mają prawo do leczenia. Taka sytuacja na przykład dotyczy dzieci do 18. roku życia, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków.

CZY WIESZ, ŻE …

EKUZ może otrzymać także osoba bez ubezpieczenia zdrowotnego, która spełnia 3 warunki – jest w połogu, ma obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce.

Co daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Dokument ten pozwala na leczenia w krajach UE i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) na identycznych zasadach jak robią to obywatele danego kraju. Owo leczenie musi być związane z nagłym i nieplanowanym przypadkiem – na przykład, gdy podróżny zachoruje lub zostanie ranny podczas wypadku.

UWAGA!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na konkretną osobę. Ponieważ to dokument imienny, to dzieci muszą ją także mieć – nie ma czegoś takiego jak rodzinny EKUZ!

Wyrobienie EKUZ w Gdańsku – gdzie można to zrobić?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić w oddziałach i delegaturach NFZ na terenie całego kraju. W Gdańsku EKUZ wydawany jest w budynku NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69. Natomiast wniosek drogą pocztową należy wysyłać wyłącznie do siedziby NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 (80-865 Gdańsk).

EKUZ w Gdańsku – dane kontaktowe

ul. Podwale Staromiejskie 69

80-844 Gdańsk

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

EKUZ w Gdańsku – godziny otwarcia

 • poniedziałek 8:00 – 16.00
 • wtorek 8:00 – 16:00
 • środa 8:00 – 16:00
 • czwartek 8:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 16:00

Złożenie wniosku o EKUZ w Gdańsku – w jaki sposób można to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w oddziale NFZ lub delegaturze NFZ,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta),
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez pełnomocnika (trzeba napisać upoważnienie).

Dodatkowo pracownicze wnioski o EKUZ można wysłać pocztę elektroniczną na adres [email protected].

Dokumenty niezbędne do wyrobienia EKUZ w Gdańsku – w większości przypadków wystarczy tylko wniosek!

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest proste. W większości przypadków wystarczy wypełnić wniosek o wydanie EKUZ. Nie trzeba wysyłać innych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ NFZ sam to zweryfikuje.

Zdarza się jednak, że pracownik NFZ-u może poprosić o dodatkowy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego – dotyczy to najczęściej osób mających szczególne uprawnienia do ubezpieczenia.

Oto sytuacje, w których potrzebne będą dodatkowe dokumenty:

 • uczniowie, studenci (także doktoranci), którzy zostali zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny, muszą przedstawić legitymację potwierdzającą kontynuowanie nauki;
 • osoby wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy muszą przedstawić dokument A1 wydawany przez KRUS lub ZUS;
 • osoby wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy przedstawiają dokument U2, który wydają urzędy pracy;
 • upoważnienie, gdy wniosek składa inna osoba niż  ta, na którą ubiega się o EKUZ.
CZY WIESZ, ŻE …

Za wyrobienie EKUZ nie trzeba płacić.

Wypełnienie wniosku o EKUZ w Gdańsku – jak to zrobić?

Wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można znaleźć w internecie, a także w placówkach wydających dokument. 

Informacje, jakie należy podać lub znajdują się we wniosku o EKUZ:

 • dane osobowe – PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przy składaniu wniosku zdalnie (w oddziale NFZ nie trzeba ich podawać, ponieważ dokument odbiera się od razu);
 • status wnioskodawcy – czy jest to osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej czy osoba nieubezpieczona ze szczególnym prawem do świadczeń;
 • adres doręczenia EKUZ – w przypadku składania wniosku zdalnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą);
 • oświadczenie – należy się z nim zapoznać;
 • podpis wraz z datą;
 • potwierdzenie odbioru osobistego.

Osoby, które potrzebują EKUZ, ponieważ wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych, muszą również podać cel wyjazdu. Należy wskazać, czy podróż związana jest z pracą, poszukiwaniem zatrudnienia, pracą w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym, czy służbą poza granicami Polski.

CZY WIESZ, ŻE …

EKUZ ma różny okres ważności w zależności od tego, na jakiej podstawie wnioskodawca jest ubezpieczony w NFZ – od 42 dni do nawet 20 lat w przypadku osób, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ w Gdańsku – prosta sprawa!

Wniosek można złożyć zdalnie za pomocą IKP, ePUAP lub wysyłając go pocztą tradycyjną. Część osób chce załatwić sprawę tego samego dnia tego samego dnia w placówce NFZ – wtedy otrzymuje się dokument od ręki. Jednak jeśli nie mogą wybrać się do urzędu osobiście, to rozwiązaniem jest wystawienie upoważnienia.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ znajdziesz na stronie: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie_za_granica_ekuz/2021/upowaznienie_do_zlozenia_wniosku_i_uzyskania_ekuz.pdf.

W upoważnieniu należy podać:

 • dane osoby, która składa upoważnienie;
 • adres osoby ubezpieczonej (upoważniającej);
 • dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL);
 • datę i czytelny podpis.

Należy pamiętać, że upoważnienie musi posiadać pracodawca, który składa wniosek o EKUZ dla swoich pracowników.

UWAGA!

Upoważnienia nie trzeba przedstawiać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

EKUZ na Pomorzu – gdzie oprócz Gdańska można złożyć wniosek?

Osoby, które chcą w stacjonarnym punkcie złożyć wniosek o EKUZ mogą udać się do oddziału lub delegatury NFZ. Na Pomorzu jest kilka placówek wydających dokument.

CZY WIESZ, ŻE …

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć w dowolnym oddziale lub delegaturze na terenie kraju – nie musi być on przypisany do miejsca zamieszkania.

Wszystkie oddziały i delegatura w Słupsku NFZ są czynne w tych samych godzinach, czyli od 8:00 do 16:00 (poniedziałek-piątek).

Chojnice (Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza)

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice

tel: 800 190 590

Gdynia

ul. Śląska 53

81-304 Gdynia

tel. 800 190 590

Delegatura w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk

tel. 800 190 590

EKUZ na wyjazd za granicę – czy to wystarczająca ochrona?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny. Dzięki niemu obywatele krajów Unii Europejskiej mogą podczas wyjazdu zagranicznego leczyć się w ramach publicznej opieki zdrowotnej w państwach wspólnoty, a także państw EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). EKUZ nie będzie więc przydatny w przypadku wyjazdu poza te kraje do Azji, Afryki czy Ameryk.

Korzystanie z usług publicznej opieki medycznej w ramach EKUZ ograniczone jest do nagłych i nieplanowanych przypadków – chodzi o zachorowania czy wypadki, a nie standardowe leczenie chorób przewlekłych.

Należy pamiętać, że jeśli część świadczeń za granicą będzie płatna, to posiadać EKUZ również będzie musiał za nie zapłacić – karta nie zastępuję ubezpieczenia turystycznego, które zapewnia bardziej kompleksową ochronę w tym NNW, assistance podróże czy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie turystyczne jako dodatek do EKUZ – ile kosztuje ochrona na podróż do kraju UE?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to podstawa ochrony finansowej w razie choroby lub wypadku w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Powyżej wymieniliśmy jej ograniczenia, dlatego zawsze warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, które zapewni wsparcie ubezpieczyciela w wielu innych sytuacjach.

Na koniec sprawdźmy, ile za ubezpieczenie turystyczne musiałby zapłacić 28-letni turysta z Gdańska, który zaplanował 7-dniowe marcowe wakacje we Francji. Dzięki kalkulatorowi ubezpieczeń turystycznych Mubi otrzymał on kilkadziesiąt propozycji o różnych zakresie ochrony i sumach ubezpieczenia (na nie warto zwrócić uwagę):

UbezpieczycielZakres ochrony (sumy ubezpieczeń)Cena ubezpieczenia turystycznego do Francji
mtu24.plKL – 80 000 zł,
OC – 50 000 zł
22,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 86 456 zł,
NNW – 15 000 zł
25,40 zł
You Can DriveKL – 100 000 zł,
OC – 50 000 zł
29,00 zł
UNIQAKL – 250 000 zł,
NNW – 30 000 zł
29,40 zł
ProamaKL – 100 000 zł31,00 zł
AXA PartnersKL – 200 000 zł,
NNW – 20 000 zł
31,70 zł
WienerKL – 172 912 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 108 070 zł
35,00 zł
You Can DriveKL – 200 000 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 50 000 zł
44,00 zł
GeneraliKL – 300 000 zł,
NNW – 15 000 zł,
OC – 50 000 zł
47,00 zł
ProamaKL – 300 000 zł,
NNW – 20 000 zł,
OC – 100 000 zł
61,00 zł
mtu24.plKL – 300 000 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 100 000 zł
62,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 648 420 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 129 684 zł
84,07 zł
GeneraliKL – 800 000 zł,
NNW – 60 000 zł,
OC – 200 000 zł
91,00 zł
AXA PartnersKL – 40 000 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 500 000 zł
100,69 zł
UNIQAKL – 2 500 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 000 000 zł
114,10 zł
WienerKL – 648 420 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 432 280 zł
123,00 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [05.03.2024].

W zestawieniu zostały podane najtańsze i najdroższe oferty ubezpieczenia turystycznego. Widać, że ceny zaczynają się od 22,00 zł, a kończą na około 120,00 zł, co jest bardzo przystępną ceną.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o EKUZ w Gdańsku

Jak długo trzeba czekać na EKUZ w Gdańsku?
Czy za EKUZ trzeba zapłacić?
Jak długo ważny jest EKUZ?
PODSUMOWANIE
 • EKUZ może wyrobić każdy ubezpieczony w NFZ oraz osoby, które mają prawo do ubezpieczenia na podstawie szczególnych uprawnień.
 • Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Gdańsku wydawane są w placówce NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69.
 • Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście, zdalnie (ePUAP, IKP, poczta) lub z pomocą pełnomocnika.
 • W większości przypadków do otrzymania EKUZ wystarczy tylko wypełnić wniosek.
 • We wniosku o EKUZ podaje się podstawowe informacje (dane osobowe, status wnioskodawcy czy adres doręczenia w przypadku zdalnego załatwiania sprawy).
 • Upoważnienia nie trzeba wypełniać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci lub współmałżonka.
 • Na Pomorzu EKUZ można otrzymać także w Chojnicach, Gdyni i delegaturze w Słupsku.
 • EKUZ działa w krajach Unii Europejskiej i EFTA w nagłych przypadkach – zapewnia leczenie w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
 • Na wyjazd za granicę zawsze warto wykupić także ubezpieczenie turystyczne.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!