Karta EKUZ – Gdynia. Gdzie i jak wyrobić?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem unijnym, który potwierdza posiadanie prawa do leczenia w innych krajach UE i EFTA podczas wyjazdu zagranicznego. Czy wszyscy obywatele mogą otrzymać kartę? Gdzie i jak ja wyrobić? Przygotowaliśmy najważniejsze informacje o EKUZ dla mieszkańców Gdyni!

ekuz w gdyni

EKUZ w Gdyni – dla kogo?

Przepisy wskazują, że Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego może otrzymać osoba, która jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych. W praktyce oznacza to, że dokument ten może wyrobić praktycznie każdy, ponieważ uprawnienia takie posiadają osoby ubezpieczone w NFZ, a więc osoby pracujące, uczące się, dzieci (na rodziców), emeryci i renciści.

EKUZ mogą otrzymać także osoby nieubezpieczone. Muszą mieć one jednak prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień. Kim są takie osoby? Na przykład dziećmi do 18. roku życia, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków.

CZY WIESZ, ŻE …

EKUZ na 42 dni może otrzymać między innymi osoba bez ubezpieczenia zdrowotnego, która spełnia 3 warunki – jest w połogu, ma obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Dokument potwierdza prawo na leczenia w krajach UE i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) na takich samych zasadach jak robią to obywatele danego kraju. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko leczenia nieplanowanego i niezbędnego – na przykład po wypadku lub w związku z nagłą chorobą.

UWAGA!

EKUZ to dokument imienny przypisany do konkretnej osoby, więc podczas wyjazdu całą rodziną, każda osoba powinna posiadać własny dokument!

Wyrobienie EKUZ w Gdyni – gdzie można to zrobić?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić i odebrać w oddziałach i delegaturach NFZ na terenie całego kraju. Osoby mieszkające w Gdyni zrobią to w placówce NFZ przy ul. Śląskiej 53.

EKUZ w Gdyni – dane kontaktowe

ul. Śląska 53

81-304 Gdynia

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

EKUZ w Gdyni – godziny otwarcia

 • poniedziałek 8:00 – 16.00
 • wtorek 8:00 – 16:00
 • środa 8:00 – 16:00
 • czwartek 8:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 16:00

Złożenie wniosku o EKUZ w Gdyni – w jaki sposób można to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w oddziale NFZ lub delegaturze NFZ,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta),
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez pełnomocnika (trzeba napisać upoważnienie).

Dodatkowo pracownicze wnioski o EKUZ można wysłać pocztę elektroniczną na adres [email protected].

Dokumenty niezbędne do wyrobienia EKUZ w Gdyni – w większości przypadków wystarczy tylko wniosek!

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie wymaga wielu formalności. Wymaga jedynie (w większości przypadków) złożenia wniosku o wydanie EKUZ. Oznacza to, że nie ma potrzeby okazywania dokumentów, które potwierdzają posiadanie prawa do świadczeń zdrowotnych NFZ. Dlaczego? To sam Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikuje to po złożeniu wniosku o EKUZ.

Może się jednak zdarzyć, że pracownik NFZ-u poprosi o dokument potwierdzający posiadanie prawa do świadczeń zdrowotnych. Taka sytuacja może się zdarzyć osobom, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień.

Oto sytuacje, w których potrzebne będą dodatkowe dokumenty:

 • uczniowie, studenci (także doktoranci), którzy zostali zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny, muszą przedstawić legitymację potwierdzającą kontynuowanie nauki;
 • osoby wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy muszą przedstawić dokument A1 wydawany przez KRUS lub ZUS;
 • osoby wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy przedstawiają dokument U2, który wydają urzędy pracy;
 • upoważnienie, gdy wniosek składa inna osoba niż  ta, na którą ubiega się o EKUZ.
CZY WIESZ, ŻE …

Za Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego nie trzeba płacić.

Wypełnienie wniosku o EKUZ w Gdyni – jak to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można znaleźć w internecie na stronie NFZ-u, a także w jego placówkach. 

Informacje, jakie należy podać lub znajdują się we wniosku o EKUZ:

 • dane osobowe – PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przy składaniu wniosku zdalnie (w oddziale NFZ nie trzeba ich podawać, ponieważ dokument odbiera się od razu);
 • status wnioskodawcy – czy jest to osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej czy osoba nieubezpieczona ze szczególnym prawem do świadczeń;
 • adres doręczenia EKUZ – w przypadku składania wniosku zdalnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą);
 • oświadczenie – należy się z nim zapoznać;
 • podpis wraz z datą;
 • potwierdzenie odbioru osobistego.

Niektóre osoby wyjeżdżają za granicę do krajów UE lub EFTA w celach zarobkowych.  Muszą one wypełnić nieco inny wniosek niż ci, którzy jadą na wakacje. Jeśli więc ktoś wybiera się do pracy, to musi podać takżę cel wyjazdu, a więc wskazać, czy podróż związana jest z pracą, poszukiwaniem zatrudnienia, pracą w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym, czy służbą poza granicami Polski.

CZY WIESZ, ŻE …

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma różne terminy ważności – zależy to od tego na jakiej podstawie dana osoba ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Na przykład emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny otrzymują EKUZ aż na 20 lat.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ w Gdyni – prosta sprawa!

Osoby, które chcą złożyć wniosek w placówce NFZ, a nie mogą stawić się w niej osobiście, mogą napisać upoważnienie. Dzięki niemu wskazana przez nich osoba będzie mogła załatwić formalności i odebrać EKUZ.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ znajdziesz na stronie: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie_za_granica_ekuz/2021/upowaznienie_do_zlozenia_wniosku_i_uzyskania_ekuz.pdf.

W upoważnieniu należy podać:

 • dane osoby, która składa upoważnienie;
 • adres osoby ubezpieczonej (upoważniającej);
 • dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL);
 • datę i czytelny podpis.

Należy pamiętać, że upoważnienie musi posiadać pracodawca, który składa wniosek o EKUZ dla swoich pracowników.

CZY WIESZ, ŻE …

Upoważnienia nie trzeba przedstawiać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

EKUZ na Pomorzu – gdzie oprócz Gdyni można złożyć wniosek?

Osoby, które chcą w stacjonarnym punkcie złożyć wniosek o EKUZ mogą udać się do oddziału lub delegatury NFZ. Na Pomorzu w 4 miejscowościach są placówki wydające dokument.

CZY WIESZ, ŻE …

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ na terenie kraju (nie tylko tej w pobliżu miejsca zamieszkania).

Wszystkie oddziały i delegatura w Słupsku NFZ są czynne w tych samych godzinach, czyli od 8:00 do 16:00 (poniedziałek-piątek).

Chojnice (Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza)

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice

tel: 800 190 590

Gdańsk

ul. Podwale Staromiejskie 69

80-844 Gdańsk

tel. 800 190 590

Delegatura w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk

tel. 800 190 590

EKUZ na wyjazd za granicę – czy to wystarczająca ochrona?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to podstawowa ochrona finansowa podczas wyjazdu zagranicznego w razie nagłej choroby lub wypadku. Ma ona jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, EKUZ działa tylko w wybranych krajach (EU i EFTA), tak więc nie będzie przydatny podczas wyjazdu do Azji, Afryki czy Ameryki Północnej lub Ameryki Południowej. 

Po drugie, EKUZ pozwala na leczenie wyłącznie w ramach publicznej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących w danym kraju. Jeśli część usług jest płatnych, to posiadacz dokumentu również będzie musiał za nie zapłacić. 

Należy pamiętać, że EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. To drugie zapewnia o wiele szerszą ochroną, w tym opłacenie transportu czy akcji ratowniczej. Dodatkowo rozbudowane ubezpieczenie turystyczne zawiera OC w życiu prywatnym i NNW.

Ubezpieczenie turystyczne jako dodatek do EKUZ – ile kosztuje ochrona na podróż do kraju UE?

Europejskę Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego zawsze warto wyrobić przed podróżą do krajów, w których ona jest honorowana. Jednak zaleca się także wykupienie ubezpieczenia turystycznego – jego koszt zaczyna się już od 22 zł.

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie turystyczne do Bułgarii? Sprawdziliśmy to w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi dla 29-letniego mieszkańca Gdyni, który wybiera się na 7 dni do Bułgarii w marcu 2024 roku w celach wypoczynkowych.

UbezpieczycielZakres ochrony (sumy ubezpieczeń)Cena ubezpieczenia turystycznego do Bułgarii
mtu24.plKL – 80 000 zł,
OC – 50 000 zł
22,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 86 456 zł,
NNW – 15 000 zł
25,40 zł
You Can DriveKL – 100 000 zł,
OC – 50 000 zł
29,00 zł
UNIQAKL – 250 000 zł,
NNW – 30 000 zł
29,40 zł
AXA PartnersKL – 200 000 zł,
NNW – 20 000 zł
31,70 zł
ProamaKL – 100 000 zł32,00 zł
WienerKL – 172 912 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 108 070 zł
35,00 zł
You Can DriveKL – 200 000 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 50 000 zł
44,00 zł
GeneraliKL – 300 000 zł,
NNW – 15 000 zł,
OC – 50 000 zł
49,00 zł
mtu24.plKL – 300 000 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 100 000 zł
62,00 zł
ProamaKL – 300 000 zł,
NNW – 20 000 zł,
OC – 100 000 zł
63,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 648 420 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 129 684 zł
84,07 zł
AXA PartnersKL – 40 000 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 500 000 zł
100,69 zł
UNIQAKL – 2 500 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 000 000 zł
114,10 zł
WienerKL – 648 420 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 432 280 zł
123,00 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [05.03.2024].

Koszt ubezpieczenia turystycznego jest bardzo niski w porównaniu z kosztami wyjazdu oraz ewentualnymi kosztami leczenia czy usług assistance (np. transportu).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o EKUZ w Gdyni

Ile czasu trzeba czekać na wyrobienie EKUZ w Gdyni?
Czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można otrzymać bezpłatnie?
Jak długo ważny jest EKUZ?
PODSUMOWANIE
 • EKUZ może wyrobić każdy ubezpieczony w NFZ oraz osoby, które mają prawo do ubezpieczenia na podstawie szczególnych uprawnień.
 • Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Gdyni wydawane są w placówce NFZ przy ul. Śląskiej 53.
 • Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście, zdalnie (ePUAP, IKP, poczta) lub z pomocą pełnomocnika.
 • W większości przypadków do otrzymania EKUZ wystarczy tylko wypełnić wniosek.
 • We wniosku o EKUZ podaje się podstawowe informacje (dane osobowe, status wnioskodawcy czy adres doręczenia w przypadku zdalnego załatwiania sprawy).
 • Upoważnienia nie trzeba wypełniać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci lub współmałżonka.
 • Na Pomorzu EKUZ można otrzymać poza Gdynią w Chojnicach, Gdańsku i delegaturze w Słupsku.
 • EKUZ działa w krajach Unii Europejskiej i EFTA w przypadku niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
 • Na wyjazd za granicę zawsze warto wykupić również ubezpieczenie turystyczne.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!