Gdzie wyrobić EKUZ w Łodzi?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest dokumentem unijnym, dzięki któremu podróżny na prawo do leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w innych krajach UE i EFTA na identycznych zasadach jak mieszkańcy danego państwa. Kto i gdzie może wyrobić kartę? Czy to skomplikowana procedura? Ile kosztuje ten dokument? Przygotowaliśmy dla mieszkańców Łodzi najważniejsze informacje o EKUZ!

EKUZ w Łodzi – dla kogo?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego może otrzymać każda osoba, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce. W praktyce oznacza to, że zdecydowana większość obywateli naszego kraju bez problemów może wyrobić sobie EKUZ, ponieważ ubezpieczenie w NFZ mają osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą, uczące się, emeryci i renciści.

Również niektóre osoby nieubezpieczone mają prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie szczególnych uprawnień. Dotyczą one na przykład dzieci poniżej 18. roku życia, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców bądź dziadków.

CZY WIESZ, ŻE …

Osoba nieubezpieczona, która mieszka w Polsce, ma polskie obywatelstwo i jest w połogu, może otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na 42 dni.

Z EKUZ można korzystać w krajach UE i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Osoba posiadająca dokument ma prawo do niezbędnego i nieplanowanego leczenia na takich samych zasadach jak obywatele kraju, w którym przebywa.

UWAGA!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawiana jest na konkretną osobę. Nie można wyrobić EKUZ rodzinnego!

Wyrobienie EKUZ w Łodzi – gdzie można to zrobić?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić w oddziałach i delegaturach NFZ na terenie całego kraju. Mieszkańcy Łodzi najbliższą placówkę NFZ, w której mogą wyrobić EKUZ, mają na ul. Targowej 35 – mieści się tam Sala Obsługi Klienta.

EKUZ w Łodzi– dane kontaktowe

ul. Targowa 35

90-043 Łódź

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

EKUZ w Łodzi – godziny otwarcia

 • poniedziałek 8:00 – 18.00
 • wtorek 8:00 – 16:00
 • środa 8:00 – 16:00
 • czwartek 8:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 16:00
UWAGA!

W Sali Obsługi Klienta w łódzkim NFZ numerek można pobrać do 45 minut przed końcem pracy oddziału!

Złożenie wniosku o EKUZ w Łodzi – w jaki sposób można to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w oddziale NFZ lub delegaturze NFZ,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta),
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez pełnomocnika (trzeba napisać upoważnienie).

Dodatkowo pracownicze wnioski o EKUZ można wysłać pocztę elektroniczną na adres [email protected].

Dokumenty niezbędne do wyrobienia EKUZ w Łodzi – w większości przypadków wystarczy tylko wniosek!

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wymaga minimum formalności. Sprowadzają się one do złożenia wniosku o jej wydanie. Nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, ponieważ NFZ we własnym zakresie je weryfikuje.

Jednak niektóre osoby są proszone o dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia w NFZ. Dotyczy to tych wnioskodawców o EKUZ, którzy mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień.

Oto sytuacje, w których potrzebne będą dodatkowe dokumenty:

 • uczniowie, studenci (także doktoranci), którzy zostali zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny, muszą przedstawić legitymację potwierdzającą kontynuowanie nauki;
 • osoby wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy muszą przedstawić dokument A1 wydawany przez KRUS lub ZUS;
 • osoby wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy przedstawiają dokument U2, który wydają urzędy pracy;
 • upoważnienie, gdy wniosek składa inna osoba niż  ta, na którą ubiega się o EKUZ.
CZY WIESZ, ŻE …

Za Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego nie trzeba płacić.

Wypełnienie wniosku o EKUZ w Łodzi – jak to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można znaleźć w internecie na stronie NFZ-u, a także w jego placówkach. 

Informacje, jakie należy podać lub znajdują się we wniosku o EKUZ:

 • dane osobowe – PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przy składaniu wniosku zdalnie (w oddziale NFZ nie trzeba ich podawać, ponieważ dokument odbiera się od razu);
 • status wnioskodawcy – czy jest to osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej czy osoba nieubezpieczona ze szczególnym prawem do świadczeń;
 • adres doręczenia EKUZ – w przypadku składania wniosku zdalnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą);
 • oświadczenie – należy się z nim zapoznać;
 • podpis wraz z datą;
 • potwierdzenie odbioru osobistego.

Osoby ubiegające się o EKUZ, a wyjeżdżające za granicę w celach zarobkowych wypełniają wniosek z dodatkowym pytaniem o cel wyjazdu – czy jest on związany z pracą, poszukiwaniem zatrudnienia, pracą w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym, czy służbą poza granicami Polski.

CZY WIESZ, ŻE …

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może być ważna od 42 dni (nieubezpieczona osoba w połogu z polskim obywatelstwem i mieszkająca w Polsce) do nawet 20 lat (dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny).

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ w Łodzi – prosta sprawa!

Osoba, które chce otrzymać EKUZ jak najszybciej, musi udać się do placówki NFZ wydającej dokumenty, gdzie złoży wniosek stacjonarnie i od ręki otrzyma dokument. Jeśli nie może osobiście wybrać się do urzędu, to pozostaje jej napisanie upoważnienia, w którym wskaże osobę, która za nią załatwi formalności i odbierze kartę.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ znajdziesz na stronie: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie_za_granica_ekuz/2021/upowaznienie_do_zlozenia_wniosku_i_uzyskania_ekuz.pdf.

W upoważnieniu należy podać:

 • dane osoby, która składa upoważnienie;
 • adres osoby ubezpieczonej (upoważniającej);
 • dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL);
 • datę i czytelny podpis.

Należy pamiętać, że upoważnienie musi posiadać pracodawca, który składa wniosek o EKUZ dla swoich pracowników.

CZY WIESZ, ŻE …

Upoważnienia nie trzeba przedstawiać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

EKUZ w województwie łódzkim – gdzie oprócz Łodzi można złożyć wniosek?

Osoby, które chcą w placówce NFZ złożyć wniosek o EKUZ mogą udać się do oddziału lub delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia. W łódzkim poza Łodzią sprawami kart zajmują się również delegatury Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 

CZY WIESZ, ŻE …

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ na terenie kraju bez względu na miejsce zamieszkania.

Delegatury NFZ w Toruniu i Włocławku są czynne od 8:00 do 18:00 (poniedziałek-piątek).

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

al. Armii Krajowej 15

97-300 Piotrków Trybunalski

tel: 800 190 590

Delegatura w Sieradzu

Jana Pawła II 3

98-200 Sieradz

tel. 800 190 590

Delegatura w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29

96-100 Skierniewice

tel. 800 190 590

EKUZ na wyjazd za granicę – czy to wystarczająca ochrona?

Podstawowa obawa wielu podróżnych w związku z wyjazdem za granicę dotyczy kosztów leczenia w razie wypadku lub poważnej choroby. Jednym z rozwiązań tego problemu jest EKUZ, choć należy pamiętać, że daje on ograniczoną ochroną.

Po pierwsze, EKUZ działa tylko w krajach EU i EFTA, więc nie przyda się podczas podróży w inne rejony świata. Po drugie upoważnia do leczenia wyłącznie w ramach publicznej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących w danym kraju – część świadczeń może być płatna!

Jaki z tego płynie wniosek? Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, w skład którego wchodzi także assistance z licznymi usługami (np. pokrycie kosztów transportu i akcji ratowniczej) czy ubezpieczenie kosztów leczenia pozwalające na pokrycie opłat za leczenie także w prywatnych placówkach. Dodajmy do tego NNW i OC w życiu prywatnym i mamy ubezpieczenie idealne skrojone na wyjazd za granicę w dowolne miejsce na świecie.

Ubezpieczenie turystyczne jako dodatek do EKUZ – ile kosztuje ochrona na podróż do kraju UE?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić za darmo. A ile trzeba zapłacić za dobrowolne ubezpieczenie turystyczne? Sprawdziliśmy to w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi.

Nasza przykładowa turystka z Łodzi ma 27 lat i wybiera się na 7 dni w czerwcu 2023 roku do Słowenii w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Oto oferty ubezpieczenia, które otrzymała:

UbezpieczycielZakres ochrony (sumy ubezpieczeń)Cena ubezpieczenia turystycznego do Słowenii
mtu24.plKoszty leczenia – 80 000 zł;
OC – 50 000 zł
22,00 zł
SIGNAL IDUNAKoszty leczenia – 90 624 zł;
NNW – 15 000 zł
26,68 zł
You Can DriveKoszty leczenia – 100 000 zł;
OC – 50 000 zł
29,00 zł
UNIQAKoszty leczenia – 226 560 zł;
NNW – 11 328 zł
29,40 zł
ProamaKoszty leczenia – 100 000 zł30,00 zł
AXA PartnersKoszty leczenia – 200 000 zł;
NNW – 20 000 zł
31,70 zł
You Can DriveKoszty leczenia – 200 000 zł;
NNW – 10 000 zł;
OC – 50 000 zł
44,00 zł
GeneraliKoszty leczenia – 300 000 zł;
NNW – 15 000 zł;
OC – 50 000 zł
46,00 zł
ProamaKoszty leczenia – 300 000 zł;
NNW – 20 000 zł;
OC – 100 000 zł
60,00 zł
mtu24.plKoszty leczenia – 300 000 zł;
NNW – 30 000 zł;
OC – 100 000 zł
62,00 zł
Signal IdunaKoszty leczenia – 679 6 80 zł;
NNW – 30 000 zł;
OC – 135 936 zł
88,30 zł
GeneraliKoszty leczenia – 800 000 zł;
NNW – 60 000 zł;
OC – 200 000 zł
89,00 zł
UNIQAKoszty leczenia – 1 132 800 zł;
NNW – 90 624 zł;
OC – 453 120 zł
91,00 zł
AXA PartnersKoszty leczenia – 40 000 000 zł;
NNW – 150 000 zł;
OC – 1 500 000 zł
100,69 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [01.06.2023].

Koszty ubezpieczenia turystycznego na 7-dniowy wyjazd do Słowenii zaczynają się od 22 zł, a kończą na około 100 zł. To niska cena za spokój na wakacjach – zwłaszcza jak się ja porówna z ewentualnymi kosztami leczenia, a nawet samego wyjazdu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o EKUZ w Łodzi

Jaki jest czas oczekiwania na EKUZ w Łodzi?

Jeśli wniosek składa się osobiście w placówce NFZ, to Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymuje się od razu. Natomiast wysłanie wniosku przez ePUAP, IKP czy pocztą tradycyjną sprawi, że na dokument trzeba będzie poczekać od kilku dni nawet do ponad 10 dni w zależności od tego, jak dużo wniosków o wydanie EKUZ wpłynęło w tym samym czasie.

Czy za EKUZ trzeba zapłacić?

Nie, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest bezpłatnie.

Jak długo ważny jest EKUZ?

To, jak długo EKUZ jest ważny, zależy od uprawnień na podstawie których otrzymuje się świadczenia zdrowotne w Polsce. Karty wydawane są na okres od 42 dni do nawet 20 lat w przypadku emerytów w wieku emerytalnym. Dzieci jako członkowie rodziny mogą korzystać z EKUZ do 18. roku życia, a osoby prowadzące działalność gospodarczą otrzymują dokument na 3 lata.

PODSUMOWANIE
 • EKUZ może wyrobić każdy ubezpieczony w NFZ oraz osoby, które mają prawo do ubezpieczenia na podstawie szczególnych uprawnień.
 • Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Łodzi wydawane są w Sali Obsługi Klienta przy ul. Targowej 35.
 • Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście, zdalnie (ePUAP, IKP, poczta) lub z pomocą pełnomocnika.
 • W większości przypadków do otrzymania EKUZ wystarczy tylko wypełnić wniosek.
 • We wniosku o EKUZ podaje się podstawowe informacje (dane osobowe, status wnioskodawcy czy adres doręczenia w przypadku zdalnego załatwiania sprawy).
 • Upoważnienia nie trzeba wypełniać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci lub współmałżonka.
 • W województwie łódzkim EKUZ można wyrobić poza Łodzią w placówkach NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.
 • EKUZ działa w krajach Unii Europejskiej i EFTA w przypadku niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
 • Na wyjazd za granicę zawsze warto wykupić również ubezpieczenie turystyczne.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!