Karta EKUZ – Lublin. Gdzie i jak wyrobić?

Wakacje w Hiszpanii, Włoszech czy Grecji to marzenie wielu osób. Na taką podróż do jednego z krajów Unii Europejskiej warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co to za dokument? Kto może go otrzymać? Gdzie można go dostać? Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat EKUZ dla mieszkańców Lublina!

Najtańsze OC w Lublinie

EKUZ w Lublinie – dla kogo?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać wszyscy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). W praktyce dotyczy to praktycznie wszystkich obywateli Polski, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne mają między innymi osoby zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą, dzieci (przez rodziców), uczniowie, renciści i emeryci.

Prawo przewiduje również szczególne uprawniania dla osób, które nie są ubezpieczone, a mają prawo do leczenia. Przepisy te dotyczą na przykład dzieci do 18. roku życia, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców czy dziadków.

CZY WIESZ, ŻE …

Również osoby, które są w połogu, mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce mogą otrzymać EKUZ na 42 dni (wszystkie 3 warunki muszą być spełnione).

Po co w ogóle wydawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Dokument ten pozwala na leczenia w krajach UE i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju – dotyczy to nagłych i nieplanowanych przypadków, a więc zachorowania podczas wyjazdu czy urazu na skutek wypadku.

UWAGA!

EKUZ wydawany jest na jedną osobę. To dokument imienny, więc dzieci podczas wyjazdu z rodzicami również muszą mieć swoje karty (nie ma EKUZ rodzinnego)!

Wyrobienie EKUZ w Lublinie – gdzie można to zrobić?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić w oddziałach i delegaturach NFZ na terenie całego kraju. W Lublinie dokumenty wydawane są w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w budynku przy ul. Nadstawnej 2-4.

EKUZ w Lublinie – dane kontaktowe

ul. Nadstawna 2-4

20-120 Lublin

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

EKUZ w Krakowie – godziny otwarcia

 • poniedziałek 8:00 – 18.00
 • wtorek 8:00 – 16:00
 • środa 8:00 – 16:00
 • czwartek 8:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 16:00

Złożenie wniosku o EKUZ w Lublinie – w jaki sposób można to zrobić?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w oddziale NFZ lub delegaturze NFZ,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta),
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez pełnomocnika (trzeba napisać upoważnienie).

Dodatkowo pracownicze wnioski o EKUZ można wysłać pocztę elektroniczną na adres [email protected].

Dokumenty niezbędne do wyrobienia EKUZ w Lublinie – w większości przypadków wystarczy tylko wniosek!

Podróżni, którzy wybierają się krajów UE lub EFTA mogą w prosty sposób wyrobić EKUZ. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek – na tym kończą się formalności dla większości osób. Nie trzeba składać dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż to NFZ to sprawdza.

Jednak w nietypowych sytuacjach można zostać poproszonym o przedstawienie dokumentu, który potwierdza posiadanie ubezpieczenia w NFZ. Najczęściej dzieje się tak, gdy prawo do ubezpieczenia danej osoby wynika ze szczególnych uprawnień.

Oto sytuacje, w których potrzebne będą dodatkowe dokumenty:

 • uczniowie, studenci (także doktoranci), którzy zostali zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny, muszą przedstawić legitymację potwierdzającą kontynuowanie nauki;
 • osoby wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy muszą przedstawić dokument A1 wydawany przez KRUS lub ZUS;
 • osoby wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy przedstawiają dokument U2, który wydają urzędy pracy;
 • upoważnienie, gdy wniosek składa inna osoba niż  ta, na którą ubiega się o EKUZ.
CZY WIESZ, ŻE …

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymuje się za bezpłatnie.

Wypełnienie wniosku o EKUZ w Lublinie – jak to zrobić?

Wniosku o wydanie EKUZ można łatwo znaleźć w internecie. Druki znajdują się także w oddziałach NFZ. Dodatkowo na stronach NFZ zamieszczono wzór wypełnionego wniosku. 

Informacje, jakie należy podać lub znajdują się we wniosku o EKUZ:

 • dane osobowe – PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przy składaniu wniosku zdalnie (w oddziale NFZ nie trzeba ich podawać, ponieważ dokument odbiera się od razu);
 • status wnioskodawcy – czy jest to osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej czy osoba nieubezpieczona ze szczególnym prawem do świadczeń;
 • adres doręczenia EKUZ – w przypadku składania wniosku zdalnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą);
 • oświadczenie – należy się z nim zapoznać;
 • podpis wraz z datą;
 • potwierdzenie odbioru osobistego.

Nieco inny wniosek wypełniają osoby, które chcą otrzymać EKUZ w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie Unii Europejskiej lub EFTA. Muszą one dodatkowo podać cel wyjazdu, a więc wskazać czy jest on związany z pracą na podstawie zaświadczenia A1, poszukiwaniem pracy, pracą w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym czy służbą poza granicami Polski.

CZY WIESZ, ŻE …

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może zostać wystawiona na okres od 42 dni do nawet 20 lat (emeryci) – zależy to od tego, na jakiej podstawie dana osoba ma ubezpieczenie zdrowotne.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ w Lublinie – prosta sprawa!

Część osób chce szybko otrzymać EKUZ, a więc musi stawić się w placówce NFZ, ponieważ wtedy odbierze dokument od ręki. Jeśli nie udać się do urzędu osobiście, to może napisać upoważnienie dla innej osoby, która złoży wniosek i odbierze kartę.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ znajdziesz na stronie: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie_za_granica_ekuz/2021/upowaznienie_do_zlozenia_wniosku_i_uzyskania_ekuz.pdf.

W upoważnieniu należy podać:

 • dane osoby, która składa upoważnienie;
 • adres osoby ubezpieczonej (upoważniającej);
 • dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL);
 • datę i czytelny podpis.

Należy pamiętać, że upoważnienie musi posiadać pracodawca, który składa wniosek o EKUZ dla swoich pracowników.

CZY WIESZ, ŻE …

Upoważnienia nie trzeba przedstawiać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

EKUZ na Lubelszczyźnie – gdzie oprócz Lublina można złożyć wniosek?

Osoby, które chcą w stacjonarnym punkcie złożyć wniosek o EKUZ mogą udać się do oddziału lub delegatury NFZ. W województwie lubelskim oprócz Lublina można to zrobić w kilku innych miastach.

CZY WIESZ, ŻE …

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć w dowolnym oddziale lub delegaturze na terenie Polski bez względu na miejsce zamieszkania.

Delegatury NFZ na Lubelszczyźnie pracują w tych samych godzinach co oddział wojewódzki w Lublinie, a więc od 8:00 do 18:00 w poniedziałek i od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku.

Delegatura w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 12c

21-500 Biała Podlaska

tel: 800 190 590

Delegatura w Chełmie

ul. Ceramiczna 1

22-100 Chełm

tel. 800 190 590

Delegatura w Zamościu

ul. Partyzantów 3

22-400 Zamość

tel. 800 190 590

EKUZ na wyjazd za granicę – czy to wystarczająca ochrona?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to inicjatywa, która ma na ułatwić podróżowanie po wspólnocie obywatelom państw członkowskich, a także EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). EKUZ działa więc tylko na terenie krajów UE i EFTA, więc ma ograniczony zakres terytorialny.

Dodatkowo EKUZ uprawnia do leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej w nagłych i nieprzewidzianych przypadkach, a więc nie można na jej podstawie pojechać np. do Niemiec na zwykłe leczenie choroby przewlekłej.

W niektórych krajach UE część świadczeń medycznych jest płatna, więc posiadacz EKUZ również będzie musiał za nie zapłacić. Należy pamiętać, że karta nie zastępuje ubezpieczenie turystycznego, lecz jest jedynie podstawą ochrony finansowej w razie problemów ze zdrowiem podczas zagranicznego wyjazdu do UE i EFTA.

Natomiast ubezpieczenie turystyczne to pakiet wielu ochron stworzony z myślą o jak najlepszej ochronie podróżujących, więc zawiera nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia, ale także assistance podróżne oraz może zapewniać ochronę NNW czy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie turystyczne jako dodatek do EKUZ – ile kosztuje ochrona na podróż do kraju UE?

Część osób może uznać, że sam EKUZ wystarczy na wyjazd od jednego z krajów Unii Europejskiej. Powyżej wskazano, że takie rozwiązanie ma ograniczenia, więc warto także wykupić ubezpieczenie turystyczne, którego cena zaczyna się już od 22 zł! 

Sprawdźmy, jakie oferty ubezpieczenia podróżnego otrzymałaby 26-letnia lublinianka, która postanowiła wybrać się na 7-dniowe wakacje w marcu 2023 roku do Grecji. Podczas wyjazdu zamierza wyłącznie zwiedzać i odpoczywać na plaży. Oto propozycje z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych Mubi:

UbezpieczycielZakres ochrony (sumy ubezpieczeń)Cena ubezpieczenia turystycznego do Grecji
mtu24.plKL– 80 000 zł,
OC – 50 000 zł
22,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 86 456 zł,
NNW – 15 000 zł
25,40 zł
You Can DriveKL – 100 000 zł,
OC – 50 000 zł
29,00 zł
UNIQAKL – 250 000 zł,
NNW – 30 000 zł
29,40 zł
ProamaKL – 100 000 zł31,00 zł
AXA PartnersKL – 200 000 zł,
NNW – 20 000 zł
31,70 zł
WienerKL – 172 912 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 108 070 zł
35,00 zł
You Can DriveKL – 200 000 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 50 000 zł
44,00 zł
GeneraliKL – 300 000 zł,
NNW – 15 000 zł,
OC – 50 000 zł
47,00 zł
ProamaKL – 300 000 zł,
NNW – 20 000 zł,
OC – 100 000 zł
61,00 zł
mtu24.plKL – 300 000 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 100 000 zł
62,00 zł
SIGNAL IDUNAKL – 648 420 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 129 684 zł
84,07 zł
GeneraliKL – 800 000 zł,
NNW – 60 000 zł,
OC – 200 000 zł
90,00 zł
AXA PartnersKL – 40 000 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 500 000 zł
100,69 zł
UNIQAKL – 2 500 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 000 000 zł
114,10 zł
WienerKL – 648 420 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 432 280 zł
123,00 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [05.03.2024].

Nawet najdroższe opcje od poszczególnych ubezpieczycieli w porównaniu z kosztami wyjazdu i wyżywienia w Grecji są bardzo tanie, nie mówiąc już o rachunkach za leczenie czy transport w przypadku ciężkiej choroby lub urazu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o EKUZ w Lublinie

Jak długo trzeba czekać na EKUZ w Lublinie?
Czy EKUZ jest płatny?
Jak długo ważny jest EKUZ?
PODSUMOWANIE
 • EKUZ może wyrobić każdy ubezpieczony w NFZ oraz osoby, które mają prawo do ubezpieczenia na podstawie szczególnych uprawnień.
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w budynku przy ul. Nadstawnej 2-4.
 • Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście, zdalnie (ePUAP, IKE, poczta) lub z pomocą pełnomocnika.
 • W większości przypadków do otrzymania EKUZ wystarczy tylko wypełnić wniosek.
 • We wniosku o EKUZ podaje się podstawowe informacje (dane osobowe, status wnioskodawcy czy adres doręczenia w przypadku zdalnego załatwiania sprawy).
 • Upoważnienia nie trzeba wypełniać w przypadku składania wniosku o EKUZ dla niepełnoletnich dzieci lub współmałżonka.
 • W województwie lubelskim wniosek o EKUZ można złożyć poza Lublinem w delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
 • EKUZ działa w krajach Unii Europejskiej i EFTA w nagłych przypadkach – zapewnia leczenie w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
 • Na wyjazd za granicę zawsze warto wykupić także ubezpieczenie turystyczne.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!