Karta EKUZ – Wrocław. Gdzie i jak wyrobić?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić w wojewódzkim oddziale NFZ. W każdym regionie funkcjonuje jednostka, która zajmuje się m.in. wydawaniem EKUZ. We Wrocławiu również mieści się filia, do której powinieneś się udać, jeśli potrzebujesz tego dokumentu. Gdzie wyrobić EKUZ we Wrocławiu? Odpowiadamy.

ekuz - wrocław

Kto może wyrobić EKUZ we Wrocławiu?

Masz prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli jesteś ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). EKUZ podczas wyjazdu za granicę stanowi potwierdzenie, że płacisz składki i przysługuje Ci pomoc medyczna.

Do otrzymania EKUZ będziesz też uprawniony, jeśli nie masz ubezpieczenia, ale na podstawie przepisów krajowych możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego z pewnością będziesz chciał wyrobić przed wyjazdem za granicę. Jej zadaniem jest bowiem poświadczenie, że przysługuje Ci opieka medyczna i możesz z niej korzystać również w innych krajach UE i EFTA.

CZY WIESZ, ŻE …

EKUZ jest kartą imienną. Każdy turysta musi mieć swój dokument.

Gdzie wyrobić EKUZ – Wrocław

EKUZ otrzymasz w wojewódzkim oddziale lub delegaturze NFZ. Również we Wrocławiu znajduje się jednostka, w której możesz wyrobić kartę. Dolnośląski oddział NFZ mieści się przy ul. gen. R. Traugutta 55.

UWAGA!

Do niedawna karta EKUZ była wydawana w siedzibie przy ul. Dawida 2. Na początku 2022 roku sala w tej lokalizacji została zamknięta, a jednostka wydająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przeniesiona pod nowy adres.

EKUZ we Wrocławiu – godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 8:00 – 16:00
czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 16:00

EKUZ we Wrocławiu – kontakt z jednostką

ul. R. Traugutta 55
50-416 Wrocław
[email protected]
tel. 800 190 590

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ we Wrocławiu – online czy osobiście?

Istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ w stolicy Dolnego Śląska:

 • osobiście – pobierz wniosek, uzupełnij danymi i dostarcz do oddziału we Wrocławiu,
 • za pośrednictwem pełnomocnika – wówczas osoba upoważniona składa wniosek w oddziale (więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części artykułu),
 • pocztą tradycyjną – wypełniony wniosek wyślij pocztą na adres wrocławskiego oddziału,
 • poprzez profil urzędu w ePUAP,

przez IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta.

Wyrobienie EKUZ we Wrocławiu – jakie dokumenty są potrzebne?

Chociaż sprawy urzędowe kojarzą Ci się z pewnością z koniecznością poświęcenia sporej ilości uwagi i czasu, to ubieganie się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest tak angażujące. Nie tylko ze względu na liczbę dostępnych sposobów złożenia wniosku czy możliwość dopełnienia formalności online, ale także na znikomą ilość dokumentów, jakie należy przedstawić.

Żeby otrzymać EKUZ, musisz wypełnić wniosek, na podstawie którego zostanie wystawiona karta dla Ciebie. Wzór możesz pobrać z internetu, np. ze strony rządowej, i wypełnić go w domu. Możesz też skorzystać z druków dostępnych w urzędzie i uzupełnić dane na miejscu.

UWAGA!

Inny wniosek powinieneś wypełnić, jeśli planujesz pobyt czasowy za granicą, np. w celach turystycznych, a inny, jeśli wyjeżdżasz do pracy.

Właściwie wniosek jest jedynym obowiązkowym dokumentem, jaki musisz złożyć, żeby otrzymać EKUZ. Możesz także przygotować dodatkowe pisma, które potwierdzą, że jesteś uprawniony do korzystania z opieki medycznej na kasę chorych i tym samym że możesz otrzymać kartę. Nie jest to jednak obowiązkowe, bo urzędnik przyjmujący wniosek sprawdzi w systemie Twój status ubezpieczeniowy.

Jeśli wniosek o EKUZ będzie składał za Ciebie ktoś inny, pamiętaj, aby dołączyć upoważnienie. Dzięki niemu pełnomocnik nie tylko będzie mógł ubiegać się w Twoim imieniu o kartę, ale też ją odebrać.

EKUZ – jak wypełnić wniosek we Wrocławiu?

Blankiety wniosku o wydanie karty EKUZ we Wrocławiu znajdziesz w internecie oraz w Dolnośląskim Oddziale NFZ. Na stronie rządowej, oprócz wzorów do wypełnienia, znajdziesz też przykładowo wypełnione wnioski. Poniżej jednak wyjaśniamy krótko, jak wypisać taki wniosek.

Wniosek o EKUZ składa się z 6 części (wniosek o EKUZ na wyjazd do pracy – z 7).

Co należy wpisać we wniosku na pobyt czasowy?

 1. Dane osoby, której ma być wydana EKUZ (PESEL, data urodzenia, imiona, nazwisko, telefon/e-mail – to ostatnie nie jest obowiązkowe, jeśli składasz wniosek osobiście i od razu odbierzesz kartę).
 2. Status osoby, której ma być wydana EKUZ (osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej, osoba nieubezpieczona z prawem do świadczeń).
 3. Adres do doręczeń (wypełnij, jeśli wysyłasz wniosek pocztą tradycyjną lub składasz go elektronicznie).
 4. Oświadczenia (do zapoznania się).
 5. Podpis osoby wnioskującej/upoważnionej (wpisz datę i złóż czytelny podpis).
 6. Potwierdzenie odbioru osobistego.

Przeczytaj też: EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Co należy wpisać we wniosku na wyjazd do pracy?

 1. Dane osoby, której ma być wydana EKUZ (PESEL, data urodzenia, imiona, nazwisko, telefon/e-mail – to ostatnie nie jest obowiązkowe, jeśli składasz wniosek osobiście i od razu odbierzesz kartę).
 2. Status osoby, której ma być wydana EKUZ (osoba ubezpieczona, członek rodziny osoby ubezpieczonej).
 3. Cel wyjazdu osoby, której ma być wydana EKUZ (praca, poszukiwanie pracy, służba poza granicami kraju, praca w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym).
 4. Adres do doręczeń (wypełnij, jeśli wysyłasz wniosek pocztą tradycyjną lub składasz go elektronicznie).
 5. Oświadczenia (do zapoznania się).
 6. Podpis osoby wnioskującej/upoważnionej (wpisz datę i podpisz się czytelnie).
 7. Potwierdzenie odbioru osobistego.

Przeczytaj też: Praca za granicą a EKUZ. Czy karta zawsze pokryje koszty leczenia?

W dalszej części wniosku znajdziesz ważne informacje, z którymi należy się zapoznać, m.in. o terminie, na jaki zostanie wystawiona Twoja karta. Ważność dokumentu zależy od Twojego statusu jako osoby ubezpieczonej i uprawnionej do korzystania z opieki medycznej.

Jak uzyskać EKUZ we Wrocławiu – upoważnienie innej osoby

Nie musisz stawiać się w oddziale osobiście, żeby otrzymać EKUZ. Wniosek może złożyć inna osoba, którą do tego upoważnisz. Pamiętaj, że oprócz wniosku musi ona posiadać Twoje pełnomocnictwo w wersji drukowanej, które będzie przez Ciebie podpisane.

UWAGA!

Jeśli o EKUZ dla Ciebie wnioskuje pełnomocnik, to on składa podpis na wniosku.

Jak wypełnić dokument upoważnienia?

 • Wpisz swoje dane (PESEL, datę urodzenia, imiona, nazwisko, numer kontaktowy).
 • Wpisz adres (ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość/pocztę, państwo).
 • Wpisz dane osoby, którą upoważniasz (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL).
 • Wpisz datę.
 • Podpisz czytelnie dokument.
CZY WIESZ, ŻE …

Pełnomocnik może zarówno złożyć wniosek o EKUZ, jak i odebrać gotową kartę. Upoważnienie także do odbioru dokumentu jest o tyle ważne, że osoby składające wniosek w oddziale otrzymują EKUZ od ręki. Urzędnik musi mieć zatem podstawę do jej wydania.

Gdzie jeszcze na Dolnym Śląsku można wyrobić EKUZ?

Wrocław to nie jedyne miasto w tej części Polski, w którym znajduje się oddział NFZ uprawniony do wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Delegatury mieszczą się też w:

 • Jeleniej Górze
 • ul. Wolności 18
 • 58-500 Jelenia Góra
 • Legnicy
 • ul. Jana Pawła II 7
 • 59-220 Legnica
 • Głogowie
 • ul. Sikorskiego 21
 • 67-200 Głogów
 • Wałbrzychu
 • ul. Tadeusza Kościuszki 1-3
 • 58-300 Wałbrzych
 • Kłodzku (Punkt Obsługi Klientów)
 • ul. Objazdowa 11
 • 57-300 Kłodzko

Czy karta EKUZ jest wystarczająca na wyjazd dla mieszkańców Wrocławia?

Jeśli wyjeżdżasz do jednego z krajów UE lub EFTA (to na ich terytorium działa karta EKUZ), zdecydowanie warto zaopatrzyć się w ten dokument. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że poza Unią Europejską i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu nie zapewni pomocy. Oznacza to, że poza Europą będziesz musiał pokryć wszystkie koszty ewentualnego leczenia.

Ponadto EKUZ nie pokrywa kosztów wszystkich usług i nie we wszystkich placówkach (prywatne jednostki są zwykle wyłączone z ochrony, jaką zapewnia). Dlatego oprócz niej warto zabrać w podróż dodatkową polisę turystyczną, której zakres dopasujesz do swoich potrzeb i uzupełnisz o dodatkowe formy ochrony.

Polisa turystyczna pozwoli Ci korzystać z niezbędnych świadczeń medycznych nie tylko w publicznych, ale też w prywatnych szpitalach, przychodniach i gabinetach. Jeśli wykupisz odpowiedni wariant, wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia, assistance i ubezpieczeniem kosztów akcji ratowniczej otrzymasz NNW, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu i inne.

Przeczytaj też: Czy NFZ pokryje koszty leczenia za granicą?

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne? Już od 22 zł za tygodniową ochronę!

Koszt polisy turystycznej jest śmiesznie mały w porównaniu z ochroną, jaką zapewnia to ubezpieczenie. Kwoty, do których odpowiada firma ubezpieczeniowa sięgają kilkuset tysięcy, a w niektórych towarzystwach nawet kilkadziesiąt milionów w najbardziej rozbudowanych wariantach.

Sprawdźmy, ile będzie kosztowało ubezpieczenie na wyjazd za granicę, jeśli potrwa on 7 dni, a ubezpieczonym turystą będzie 27-letni mężczyzna bez chorób przewlekłych, który jedzie do Włoch w celach wypoczynkowych. Pod uwagę wzięliśmy najtańsze i nieco droższe oferty wybranych ubezpieczycieli.

Towarzystwo ubezpieczenioweSumy ubezpieczenia KL, NNW i OCCena polisy
mtu24.plKL: 80 000 zł,
OC: 50 000 zł
22 zł
SIGNAL IDUNAKL: 86 372 zł,
NNW: 15 000 zł
25 zł
You Can DriveKL: 100 000 zł,
OC: 50 000 zł
29 zł
UNIQAKL: 250 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
29 zł
AXA PartnersKL: 200 000 zł,
NNW: 20 000 zł
32 zł
ProamaKL: 100 000 zł35 zł
WienerKL: 172 744 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 107 965 zł
35 zł
mtu24.plKL: 150 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 2000 zł,
37 zł
You Can DriveKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
44 zł
ProamaKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
49 zł
SIGNAL IDUNAKL: 172 744 zł,
NNW: 15 000 zł
OC: 129 558 zł,
Bagaż: 1000 zł
49 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 50 000 zł
52 zł
WienerKL: 345 488 zł,
NNW: 20 000 zł,
OC: 215 930 zł,
Bagaż: 1000 zł
62 zł
AXA PartnersKL: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
62 zł
UNIQAKL: 750 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
71 zł
GeneraliKL: 500 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC: 100 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
73 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (22.03.2024).
PODSUMOWANIE
 • EKUZ może wyrobić każdy ubezpieczony, a także osoba nieubezpieczona, która może korzystać z opieki medycznej w Polsce na podstawie przepisów krajowych.
 • EKUZ we Wrocławiu można wyrobić w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy ul. gen. R. Traugutta 55.
 • Wniosek o EKUZ możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika, wysyłając dokument tradycyjną pocztą lub korzystając z IKP albo profilu urzędu w ePUAP.
 • Żeby otrzymać kartę EKUZ we Wrocławiu, musisz wypełnić wniosek.
 • Nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów, chociaż możesz zabrać ze sobą potwierdzenie, na jakiej podstawie przysługuje Ci prawo do publicznej opieki medycznej.
 • Nieco inny wniosek powinieneś wypełnić, jeśli wybierasz się na czasowy pobyt np. w celach turystycznych, inny, jeśli jedziesz za granicę do pracy.
 • Jeśli nie możesz sam złożyć wniosku o EKUZ we Wrocławiu, możesz wypełnić upoważnienie dla innej osoby, która dostarczy dokument i odbierze Twoją kartę.
 • Poza Wrocławiem na Dolnym Śląsku funkcjonują także delegatury w Jeleniej Górze, Legnicy, Głogowie, Wałbrzychu, a także punkt obsługi w Kłodzku.
 • EKUZ nie zawsze będzie wystarczający podczas zagranicznego wyjazdu. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.
 • Koszt polisy turystycznej zaczyna się od 22 zł za tygodniową ochronę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o to, gdzie wyrobić EKUZ we Wrocławiu

Ile się czeka na EKUZ we Wrocławiu?
Ile kosztuje wyrobienie karty EKUZ we Wrocławiu?
Jak wygląda EKUZ?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!