Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – co to za organizacja i czym się zajmuje?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad trzyma pieczę nad krajowymi szlakami komunikacyjnymi. Dba o bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców. Bierze udział w planowaniu i tworzeniu dróg. W jakich sytuacjach możesz skorzystać z pomocy GDDKiA? Co to są Punkty Informacji Drogowej GDDKiA?

gddkia

Co to jest GDDKiA?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to centralny urząd administracji rządowej utworzony 1 kwietnia 2002 roku. Powstał z połączenia Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad

Organ ten został powołany w Ministerstwie Infrastruktury. Jego celem jest zarządzanie drogami krajowymi, autostradami i drogami ekspresowymi. Realizuje w tym zakresie inwestycje finansowane z budżetu państwa. GDDKiA podlega Centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów terenowych, które zajmują się działaniami na terenie poszczególnych województw. Każdy z nich obejmuje konkretny Rejon Dróg Krajowych, które zarządzają danymi szlakami komunikacyjnymi. W Szczucinie znajduje się również Zespół do spraw Historii Drogownictwa zajmujący się ochroną zabytków.

Kto i w jaki sposób zarządza GDDKiA?

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad to centralny organ administracji rządowej. Przede wszystkim realizuje on budżet państwa w zakresie dróg krajowych oraz wykonuje zadania zarządcy. Trzyma pieczę nad całym urzędem i prowadzi nadzór nad jego działalnością.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad:

 • zarządza ruchem na drogach krajowych,
 • gromadzi i sporządza dane na temat sieci dróg publicznych,
 • realizuje politykę transportową w zakresie dróg,
 • wydaje zezwolenia na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
 • prowadzi nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
 • współpracuje z administracjami drogowymi innych krajów i organizacjami międzynarodowymi,
 • współpracuje z organami samorządu terytorialnego w kwestii rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
 • zajmuje się ochroną zabytków drogownictwa,
 • przygotowuje i koordynuje budowę autostrad płatnych, ich eksploatację lub jej wyłączenie.

Jaka jest misja GDDKiA?

Główną misją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest budowanie bezpiecznych sieci komunikacyjnych, które wspierają gospodarkę. Drogi mają być komfortowe i w pełni dostosowane do uczestników. Muszą stanowić dobre połączenie z pozostałymi węzłami komunikacyjnymi.

Do zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad należy:

 • minimalizacja wpływu urządzeń krajowej sieci drogowej na otoczenie i środowisko,
 • zapewnienie komfortu podróżowania,
 • utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg krajowych i autostrad,
 • osiągnięcie i utrzymanie najlepszego możliwego poziomu funkcjonowania dróg krajowych,
 • stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
 • efektywne wydatkowanie środków publicznych,
 • poprawa wizerunku Zarządcy Dróg Krajowych.

Przeczytaj też: Najniebezpieczniejsze autostrady i drogi krajowe w Polsce – gdzie wypadek goni wypadek?

zadania gdkkia

W jaki sposób GDDKiA pomaga kierowcom?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dba o bezpieczeństwo użytkowników dróg i komfort ich podróżowania. Gromadzi informacje, często zgłaszane przez samych kierowców, na temat problemów na drogach – wypadków, robót drogowych. Dzwoniąc pod całodobowy numer 19 111, możesz zgłosić lub uzyskać cenne dane. Na stronie GDDKiA znajdziesz również na bieżąco aktualizowaną mapę z listą i rozmieszczeniem utrudnień. To zdecydowanie ułatwi Ci poruszanie się po drogach. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas, omijając zakorkowany w wyniku wypadku czy robót drogowych odcinek.

Za pośrednictwem GDDKiA możesz: 

 • zapoznać się z tym, jakie ograniczenia w ruchu mają pojazdy o masie powyżej 12 ton, 
 • dowiedzieć się ile zapłacisz za przejazd autostradą,
 • zgłosić uwagę dotyczącą oznakowania i organizacji ruchu na drogach krajowych,
 • zapoznać się z wykazem Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Punktami Informacji Drogowej.

Jeśli ulegniesz wypadkowi lub Twoje auto będzie miało awarię na drodze zarządzanej przez GDDKiA, organ ten bezpłatnie zabezpieczy miejsce Twojego postoju, abyś był widoczny dla pozostałych kierowców. Poinformuje także uczestników ruchu o utrudnieniach.

Przeczytaj też: Awaria samochodu na autostradzie lub drodze ekspresowej – jak się zachować?

Przeczytaj też: Jak określić zarządcę drogi?

Jeśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie zapewni bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, co przyczyni się do wypadku lub awarii, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Mowa tu np. o nieusuniętej plamie oleju lub oblodzonej, nieposypanej piaskiem jezdni, w wyniku czego w obu przypadkach stracisz przyczepność i ulegniesz wypadkowi. To samo dotyczy sytuacji, kiedy uszkodzisz swój samochód w wyniku złego stanu drogi, np. dziury w jezdni.

Przeczytaj też: Czy kierowca, który wpadł w poślizg, otrzyma odszkodowanie?

Gdzie mieszczą się Punkty Informacji Drogowej GDDKiA?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada Punkty Informacji Drogowej. Gromadzą one dane o stanie dróg, informując o tym kierowców oraz środki masowego przekazu. Cenne porady i wskazówki udzielane są pod całodobowym numerem telefonu 19 111, 22 375 86 95 lub 22 375 86 96.

Punkty Informacji Drogowej GDDKiA gromadzą dane dotyczące:

 • stanu budowy dróg krajowych i autostrad,
 • aktualnych warunków ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA (między innymi pod kątem zarządzania ruchem i transportu),
 • aktualnych prac i remontów prowadzonych na drogach krajowych,
 • aktualnych warunków ruchu, atmosferycznych, przejezdności dróg i stanu jezdni.

Terenowe Punkty Informacji Drogowej GDDKiA znajdują się w każdym województwie. Ich dokładne adresy znajdziesz poniżej.

MiastoAdresNumer telefonu
Białystokul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
+48 85 664 58 20
BydgoszczObwód Utrzymania Drogi Tryszczyn
Osówiec 139
86-014 Sicienko
+48 52 51 61 399
+48 52 51 61 400
GdańskObwód Drogowy Matarnia
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
+48 58 349 74 23
Katowiceul. Myśliwska 5
40-016 Katowice
+48 32 259 67 06
Kielceul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
+48 41 366 39 36
Krakówul. Mogilska 25
31-542 Kraków
+48 12 412 16 44
Lublinul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
+48 81 532 85 82
Łódźul. Irysowa 2
91-857 Łódź
+48 42 280 20 00
+48 42 280 20 01
Olsztynul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
+48 89 521 28 64
Opoleul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
+48 77 456 50 58
Poznańul. Siemiradzkiego 5A
60-763 Poznań
+48 61 866 58 34
Rzeszówul. Legionów 20
35-111 Rzeszów
+48 17 852 08 15
Szczecinul. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
+48 91 432 53 14
Warszawaul. Filipiny Płaskowickiej 41
02-791 Warszawa
+48 22 477 29 97
+48 22 477 29 95
Wrocławul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
+48 71 320 98 18
Zielona Góraul. Bohaterów Westerplatte 31
65-078 Zielona Góra
+48 68 320 25 47

FAQ – najczęściej zadawane pytania o GDDKiA

Co to jest GDDKiA?
Czym zajmuje się GDDKiA?
Co to są Punkty Informacji Drogowej GDDKiA?
PODSUMOWANIE
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powstała 1 kwietnia 2002 roku.
 • GDDKiA powstało z połączenia Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
 • Opiekę nad GDDKiA sprawuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Realizuje on zadania zarządcy.
 • Każdy kierowca może zasięgnąć informacji drogowej, dzwoniąc pod całodobowy numer 19 111.
 • Punkty Informacji Drogowej GDDKiA znajdują się w każdym województwie.
Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC