Homologacja samochodu – co to jest?

Z czym kojarzy Ci się słowo homologacja? Jeśli z samochodami, to jesteś na dobrej drodze. To jednak nie wszystko! Procesowi temu poddawane są także poszczególne części samochodu, układy oraz jego elementy. Na czym polega homologacja? Kto za nią odpowiada w Polsce? Czy samochód ze świadectwem homologacji w jednym z krajów UE, automatycznie uzyskuje je na wszystkie inne? Jak złożyć wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu?

homologacja samochodu

Homologacja – definicja

Czym więc jest owa homologacja? Najogólniej można powiedzieć, że ma ona na celu sprawdzenie zgodności danego pojazdu z ustalonymi normami i warunkami technicznymi. Na stronie Instytutu Transportu Samochodowego znajdziemy taką definicję:

Homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do jego rejestracji. Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych.

Źródło: https://www.its.waw.pl/8239,pl,Homologacja-pojazdow.html.

Homologację przeprowadza się dla różnych typów pojazdów. Nas interesuje kategoria M, dotycząca pojazdów samochodowych, które mają co najmniej 4 koła i zostały zaprojektowane do przewozu osób. Natomiast kategorią N określane są samochody ciężarowe, a literą O przyczepy. 

Aby nowy typ pojazdu w danej kategorii został dopuszczony do ruchu, musi przejść proces homologacji. Dopiero po nim producent może wprowadzić go na rynek. Jeśli samochód jest jednostkowym pojazdem lub przeszedł istotne zmiany konstrukcyjne, musi uzyskać dopuszczenie jednostkowe.

Przeczytaj też: Homologacja butli LPG – ile kosztuje i kiedy trzeba ją wykonać?

Homologacja – organ wydający świadectwo

Za proces homologacji w Polsce odpowiada od 1 stycznia 2014 roku Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Do zadań wymienionego organu należy wydawanie, zmiana, ale także cofanie świadectw homologacji typu, sposobu montażu instalacji gazowej oraz dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. TDT uznaje także świadectwa homologacji z innych krajów UE oraz wyznacza jednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych na terenie kraju. Jest to także organ, który przeprowadza kontrole u producentów pojazdów oraz ich części – sprawdzana jest zgodność produkcji z obowiązującymi normami. 

Homologacja – dyrektywa UE

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło ujednolicenie przepisów w wielu dziedzinach życia. Jednym z nich był rynek samochodowy. Po integracji nie było sensu, by w każdym kraju przeprowadzano kolejne homologacje tego samego typu pojazdu. Tak narodziła się dyrektywa z 2007 roku, której zadaniem było ustalenie ram dla homologacji pojazdów silnikowych, przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych do tych pojazdów. Aktualnie obowiązujący dokument pochodzi z 2018 roku.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, producenci samochodów mogą łatwiej i szybciej wprowadzać nowe typy pojazdów na cały rynek europejski. Po procedurze homologacji można je sprzedawać i rejestrować w każdym państwie członkowskim UE.

Homologacja – dopuszczenie jednostkowe

Jeśli jesteś zapalonym konstruktorem i sam zbudujesz własny pojazd w garażu lub znacząco przerobisz swój samochód, to aby legalnie nim jeździć, będziesz musiał złożyć wniosek do TDT – dotyczący dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Obowiązek ten należy spełnić również w przypadku pojazdu sprowadzonego, który nie ma świadectwa homologacji typu WE lub homologacji typu. 

Ekspert Mubi radzi:

Wzór wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu można pobrać ze strony internetowej Transportowego Dozoru Technicznego. W dokumencie należy wskazać markę i typ pojazdu, numer sprawozdania z badań, które potwierdzi spełnienie wymogów technicznych, a także termin wydania go, nazwę i adres właściciela pojazdu oraz nazwę i adres producenta pojazdu. Na wniosku należy się również podpisać oraz wskazać nazwę i adres wnioskodawcy.

Wniosek możesz wysłać listownie lub udać się do wyznaczonego urzędu. Procedura dopuszczenia jednostkowego przebiega w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzane są badania pojazdu. W drugim Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję na podstawie świadectwa badań o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

Kto może złożyć taki wniosek? W przepisach ustawodawca wymienia 4 podmioty – właściciela pojazdu, producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, który mieszka lub ma siedzibę na terytorium UE. 

Jak wygląda cała procedura? Co powinieneś zrobić, żeby uzyskać jednostkowe dopuszczenie pojazdu?

 • Najpierw udaj się do jednostki przeprowadzającej badania. Listę takich miejsc znajdziesz tutaj.
 • Koszt badania ustala się indywidualnie. Ważne, by zrobić je przed złożeniem wniosku do TDT.
 • Weź ze sobą: wniosek o wykonanie badania pojazdu, dokument informacyjny pojazdu, wyposażenia lub części pojazdu oraz świadectwo homologacji typu pojazdu – jeśli go nie masz, to postaraj się o inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych obowiązujących w UE lub regulaminach EKG ONZ.
 • Otrzymasz 2 sprawozdania z badania. 
 • Wnieś opłatę w wysokości 800 zł za udzielenie dopuszczenia jednostkowego.
 • W TDT złóż wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Dołącz do niego również:
  • dokument informacyjny kategorii danego pojazdu,
  • sprawozdanie z badań,
  • dane o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  • kopię potwierdzenia własności pojazdu,
  • kopię dowodu wniesienia opłaty.

Decyzję o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu otrzymasz maksymalnie po miesiącu (w wyjątkowych okolicznościach możesz zostać poinformowany o przedłużeniu terminu o kolejny miesiąc). Decyzję można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

UWAGA!

Załatwienie sprawy dopuszczenia jednostkowego w TDT zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego trwa maksymalnie jeden miesiąc!

Wniosek można złożyć także przy pomocy pełnomocnika. W takim przypadku do dokumentów należy dołączyć dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł) oraz samo pełnomocnictwo. 

Przykład

Chciałbyś uzyskać dopuszczenie jednostkowe, ale nie możesz osobiście udać się do urzędu? Pamiętaj, że możesz udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Jeśli poprosisz o to małżonka, rodzica, dziecko, siostrę lub brata, nie będziesz musiał wnosić opłaty za złożenie wniosku przy pomocy pełnomocnika.

Jeśli nie będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia TDT, to możesz złożyć odwołanie – będziesz miał na to 14 dni. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o homologację samochodu

Na czym polega homologacja samochodu?
Kto odpowiada za homologację samochodów w Polsce?
Czy homologacja może dotyczyć pojedynczego pojazdu?
Ile kosztuje homologacja samochodu?
PODSUMOWANIE
 • Homologacja ma na celu sprawdzenie, czy dany pojazd spełnia określone normy i warunki techniczne.
 • Homologacja pozwala na dopuszczenie do ruchu nowego typu pojazdu.
 • Za proces homologacji w Polsce odpowiada Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
 • Dyrektywa z 2018 ujednoliciła przepisy dotyczące homologacji na terenie UE.
 • Dopuszczenie jednostkowe dotyczy jednego konkretnego samochodu, który został skonstruowany lub przerobiony z typu, który ma już homologację.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

5 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Zgodnie z wyrokiem SOO Elbląg z 2020 roku, który stanowi, że wszystkie samochody, które posiadają dwa różne numery VIN oraz samochody z przełożoną od innego pojazdu nieszczelną instalację LPG bez ważnej homologacji od 2020 roku w Polsce są pojazdami sprawnymi technicznie i mogą poruszać się po drogach publicznych. Proszę bardzo Pana redaktora o komentarz oraz wszelkie pytania jak i odpowiedzi zainteresowanych
Wyrok sądu w Elblągu dotyczy konkretnego przypadku. Pełną treść orzeczenia można znaleźć tutaj: https://www.saos.org.pl/judgments/439150.
avatar autora komentarza
Czy jest możliwa sytuacja, w której pojazd został wyprodukowany z homologacją N1 ciężarowy, a dealer twierdzi, że dany pojazd posiada homologację osobową? Jeśli tak, jakie to przypadki?
avatar autora komentarza
Szukam i szukam i nic nie znajduję. Na przeglądzie wyniki przy badaniu emisji spalin wykazują niższe wartości niż mam fabrycznie przypisaną normę. Czy jest możliwe skorygowanie przypisanej normy jak i gdzie to można wykona?
Nie wiem, czy to pomoże, ale proszę zajrzeć tutaj: https://www.gov.pl/web/cepik/norma-emisji-spalin-euro-w-centralnej-ewidencji-pojazdow.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC