Homologacja samochodu – co to jest?

Z czym kojarzy Ci się słowo homologacja? Jeśli z samochodami to jesteś na dobrej drodze. To jednak nie wszystko! Procesowi temu poddawane są także poszczególne części samochodu, układy oraz jego elementy. Na czym polega homologacja? Kto za nią odpowiada w Polsce? Czy samochód ze świadectwem homologacji w jednym z krajów UE, automatycznie uzyskuje je na wszystkie inne? Jak złożyć wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu?

Homologacja – definicja

Czym więc jest owa homologacja? Najogólniej można powiedzieć, że ma ona na celu sprawdzenie zgodności danego pojazdu z ustalonymi normami i warunkami technicznymi. Na stronie Instytutu Transportu Samochodowego znajdziemy taką definicję:

Homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do jego rejestracji. Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych.

Homologację przeprowadza się dla różnych typów pojazdów. Nas interesuje kategoria M, dotycząca pojazdów samochodowych, które mają co najmniej 4 koła i zostały zaprojektowane do przewozu osób. Natomiast kategorią N określane są samochody ciężarowe, a literą O przyczepy. 

Aby nowy typ pojazdu w danej kategorii został dopuszczony do ruchu, musi przejść proces homologacji. Dopiero po nim producent może wprowadzić go na rynek. Jeśli samochód jest jednostkowym pojazdem lub przeszedł istotne zmiany konstrukcyjne, musi uzyskać dopuszczenie jednostkowe.

Przeczytaj też: Homologacja butli LPG – ile kosztuje i kiedy trzeba ją wykonać?

Homologacja – organ wydający świadectwo

Za proces homologacji w Polsce odpowiada od 1 stycznia 2014 roku Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego (TDT). Do zadań wymienionego organu należy wydawanie, zmiana, ale także cofanie świadectw homologacji typu, sposobu montażu instalacji gazowej oraz dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. TDT uznaje także świadectwa homologacji z innych krajów UE oraz wyznacza jednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych na terenie kraju. Jest to także organ, który przeprowadza kontrole u producentów pojazdów oraz ich części – sprawdzana jest zgodność produkcji z obowiązującymi normami. 

Homologacja – dyrektywa UE

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło ujednolicenie przepisów w wielu dziedzinach życia. Jednym z nich był rynek samochodowy. Po integracji nie było sensu, by w każdym kraju przeprowadzano kolejne homologacje tego samego typu pojazdu. Tak narodziła się dyrektywa z 2007 roku, której zadaniem było ustalenie ram dla homologacji pojazdów silnikowych, przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych do tych pojazdów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu producenci samochodów mogą łatwiej i szybciej wprowadzać nowe typy pojazdów na cały rynek europejski. Po procedurze homologacji można je sprzedawać i rejestrować w każdym państwie członkowskim UE.

Homologacja – dopuszczenie jednostkowe

Jeśli jesteś zapalonym konstruktorem i sam zbudujesz własny pojazd w garażu lub znacząco przerobisz swój samochód, to, by legalnie nim jeździć, będziesz musiał złożyć wniosek do TDT – będzie dotyczył on dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Sytuacja ta dotyczy także pojazdu sprowadzonego, który nie ma świadectwa homologacji typu WE lub homologacji typu. 

Wniosek możesz wysłać listownie lub udać się do wyznaczonego urzędu. Procedura dopuszczenia jednostkowego przebiega w dwóch etapach. W pierwszym przeprowadzane są badania pojazdu. W drugim Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję na podstawie świadectwa badań o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

Kto może złożyć taki wniosek? W przepisach ustawodawca wymienia 4 podmioty – właściciela pojazdu, producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, który mieszka lub ma siedzibę na terytorium UE. 

Jak wygląda cała procedura? Co powinieneś zrobić, by uzyskać jednostkowe dopuszczenie pojazdu?

 • Najpierw udaj się do jednostki przeprowadzającej badania. Listę takich miejsc znajdziesz tutaj: http://www.tdt.pl/homologacja-pojazdow/jednostki-uprawnione.html.
 • Koszt badania ustala się indywidualnie. Ważne, by zrobić je przed złożeniem wniosku do TDT.
 • Weź ze sobą: wniosek o wykonanie badania pojazdu, dokument informacyjny pojazdu, wyposażenia lub części pojazdu oraz świadectwo homologacji typu pojazdu – jeśli go nie masz, to postaraj się o inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych obowiązujących w UE lub regulaminach EKG ONZ.
 • Otrzymasz 2 sprawozdania z badania. 
 • Wnieś opłatę w wysokości 800 zł za udzielenie dopuszczenia jednostkowego.
 • W TDT złóż wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Dołącz do niego również:
  • dokument informacyjny kategorii danego pojazdu,
  • sprawozdanie z badań,
  • dane o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  • potwierdzenie własności.
 • Dostaniesz decyzję o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu – maksymalnie po miesiącu (w wyjątkowych okolicznościach możesz zostać poinformowany o przedłużeniu terminu o kolejny miesiąc).

Wniosek można złożyć także przy pomocy pełnomocnika. W takim przypadku do dokumentów należy dołączyć dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł) oraz samo pełnomocnictwo. 

Jeśli nie będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia TDT, to możesz złożyć odwołanie – będziesz miał na to 14 dni. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o homologację samochodu

Na czym polega homologacja samochodu?
Homologacja to proces dopuszczenia nowego pojazdu do ruchu. Polega on na sprawdzeniu, czy dany pojazd spełnia wymagane normy i warunki techniczne, a potem wydaniu świadectwa homologacji, które umożliwia rejestrację takiego pojazdu. Homologację muszą więc przejść wszystkie nowe samochody, zanim trafią na rynek.
Kto odpowiada za homologację samochodów w Polsce?
Organem odpowiadającym za wydawanie, zmianę i cofanie świadectwa homologacji w Polsce jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Do jego zadań należy również uznawanie świadectw homologacji wystawionych w innych krajach UE, ponieważ po wejściu w życie ujednolicających przepisów unijnych, nie ma potrzeby przeprowadzania homologacji pojazdów osobno w każdym kraju.
Czy homologacja może dotyczyć pojedynczego pojazdu?
Tak. Nazywa się to dopuszczeniem jednostkowym i dotyczy samodzielnie skonstruowanego lub znacząco przerobionego pojazdu, a także auta sprowadzonego, które nie ma homologacji WE lub homologacji typu. Aby móc nim legalnie jeździć, właściciel musi przeprowadzić badanie techniczne, wnieść opłatę i złożyć wniosek do TDT, które wyda decyzję o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu.
PODSUMOWANIE
 • Homologacja ma na celu sprawdzenie, czy dany pojazd spełnia określone normy i warunki techniczne.
 • Homologacja pozwala na dopuszczenie do ruchu nowego typu pojazdu.
 • Za proces homologacji w Polsce odpowiada Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego.
 • Dyrektywa z 2007 ujednoliciła przepisy dotyczące homologacji na terenie UE.
 • Dopuszczenie jednostkowe dotyczy jednego konkretnego samochodu, który został skonstruowany lub przerobiony z typu, który ma już homologację.

Źródła:

Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!