Jak odebrać samochód z parkingu policyjnego?

Wiesz, co to znaczy wrócić do miejsca, w którym kilka minut czy godzin wcześniej zaparkowałeś samochód i zobaczyć blokadę na kole oraz mandat za wycieraczką? Jeśli tak, na pewno nie było to dla Ciebie przyjemne uczucie. Skoro skończyło się tylko na blokadzie koła i karze za złe parkowanie, Twój samochód widocznie nie stwarzał zagrożenia dla ruchu drogowego. Byłbyś jednak w dużo gorszej sytuacji, gdybyś zostawił auto tam, gdzie utrudnia ono przejazd. Wówczas na blokadzie koła z pewnością by się nie skończyło. Twój samochód najprawdopodobniej zostałby odholowany na parking policyjny. Kiedy może dojść do takiej sytuacji? I co zrobić, żeby odzyskać auto?

Odholowanie samochodu na parking policyjny – kiedy może Cię spotkać?

Art. 50a, ust. 1. Ustawy o ruchu drogowym głosi, że:

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 50a, ust. 1.

Zatem jeśli skradziono Ci tablice rejestracyjne albo Twój pojazd jest zdewastowany po wypadku, nie powinieneś parkować go w ogólnodostępnym miejscu, aby nie narazić się na jego utratę i koszty związane z jego odzyskaniem. 

To jednak nie jedyne sytuacje, w przypadku których policjant lub strażnik miejski może zdecydować o odholowaniu pojazdu na parking policyjny. Dużo szerszą listę przypadków, w których organa porządku są uprawnione do skierowania pojazdu na parking depozytowy określa art. 130a, ust. 1 tej samej ustawy. Według poczynionych tam zapisów Twój pojazd zostanie odholowany, jeśli:

 • zostawiłeś samochód w miejscu niedozwolonym, w którym jego parkowanie stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu,
 • nie możesz udokumentować posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Twój samochód ma zbyt dużą masę całkowitą, wykazuje zbyt duży nacisk osi lub przekracza dopuszczalne wymiary,
 • bezprawnie zaparkowałeś w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (nie posiadasz odpowiedniej karty parkingowej),
 • zostawiłeś swój samochód w miejscu, w którym postawiono znak informujący, że pojazd zostanie odholowany,
 • kierowałeś autem, nie posiadając uprawnień lub po ich odebraniu, a w pojeździe nie znajduje się inna osoba, która mogłaby poprowadzić samochód,
 • kierowałeś samochodem w stanie nietrzeźwości,
 • kierowałeś samochodem, mimo że nie posiadasz do tego uprawnień lub Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane,
 • stan techniczny Twojego samochodu zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Przykład

Wyobraź sobie, że przyjechałeś w odwiedziny do znajomych. Mieszkają oni na osiedlu, przy wjeździe na które zamontowano szlaban, aby osoby z zewnątrz nie korzystały ze stworzonych dla mieszkańców osiedla miejsc parkingowych. Wokół osiedla nie znalazłeś wolnego miejsca. Chociaż wiesz, że zostawianie samochodu blisko skrzyżowania nie jest dobrym pomysłem, zdecydowałeś się na zaparkowanie auta właśnie tam, myśląc, że przez dwie lub trzy godziny nic złego się nie stanie. Jednak po wizycie, gdy wróciłeś w miejsce, w którym zostawiłeś pojazd, zorientowałeś się, że go tam nie ma. Po skontaktowaniu się z posterunkiem policji dowiedziałeś się, że Twój samochód został odholowany, bo przejeżdżający tamtędy patrol stwierdził, że stwarzał on zagrożenie dla ruchu drogowego, ograniczając widoczność przy dojeździe do skrzyżowania. Teraz czeka Cię długa i kosztowna przeprawa w celu odzyskania samochodu z parkingu policyjnego.

Jakie konsekwencje poniesiesz, gdy Twój samochód zostanie odholowany na parking policyjny?

Utrata samochodu z powodu odholowania go na parking policyjny to nic przyjemnego. Żeby go odzyskać, będziesz musiał poświęcić sporo czasu. Przygotuj się przynajmniej na kilka godzin spędzonych na dopełnianiu formalności z tym związanych. Dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach pojazd możesz odzyskać jeszcze tego samego dnia, jeśli:

 • parking, na który trafił Twój samochód jest jeszcze czynny (niektóre z nich mogą działać tylko między 8:00 a 16:00, ale niektóre są otwarte całodobowo),
 • zabierzesz ze sobą drugiego kierowcę (gdy straciłeś samochód na przykład z powodu braku uprawnień do prowadzenia pojazdów),
 • uiściłeś wymagane opłaty.

Skoro jest już mowa o opłatach, musisz wiedzieć, że czekają Cię także finansowe konsekwencje. Zanim samochód zostanie Ci wydany, będziesz musiał ponieść:

 • koszt mandatu (np. za parkowanie w niewłaściwym miejscu, za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, za brak OC),
 • koszt holowania auta na parking policyjny,
 • koszt przechowania samochodu na parkingu policyjnym.

Koszt lawety policyjnej – ile kosztuje odholowanie pojazdu na parking policyjny?

Cena przewozu Twojego samochodu na lawecie nie jest dowolna i nie zależy ona w stu procentach od firmy zajmującej się holowaniem pojazdów w sytuacjach opisanych wyżej. O tym, ile będzie kosztowało usunięcie pojazdu z drogi, decydują w dużej mierze władze lokalne, które podejmują współpracę z firmą zajmującą się holowaniem pojazdów. Ustalona przez nich stawka nie może być jednak wyższa niż ta, którą określa Minister Finansów. To bowiem on każdego roku ustala, jaka będzie maksymalna stawka za odholowanie pojazdu w kolejnym roku.

W publikowanych co roku obwieszczeniach Ministra Finansów podawana jest cena odholowania z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje maszyn. W 2022 roku za usunięcie pojazdu i odesłanie go na parking strzeżony obowiązuje opłata od 128 zł (w przypadku roweru i motoroweru, a także hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego) do 1714 zł za pojazd przewożący materiały niebezpieczne.

Ile kosztuje holowanie auta przez policję?

Rodzaj pojazduMaksymalna stawka za odholowanie pojazdu na parking policyjny w 2022 roku Maksymalna stawka za odholowanie pojazdu na parking policyjny w 2021 roku
Rower i motorower, hulajnoga elektryczna i urządzenia transportu osobistego128 zł123 zł*
Motocykl251 zł 242 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t542 zł 523 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t677 zł 653 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t956 zł 922 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t1409 zł 1360 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne1714 zł 1654 zł
Źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Przechowanie pojazdu na parkingu policyjnym – ile kosztuje?

Opłata za holowanie pojazdu to tylko jedna składowa wydatków, jakie czekają Cię przy odbiorze auta z parkingu policyjnego. Na opłatę tę składa się jeszcze koszt przechowania samochodu. Jeśli Twój pojazd trafił na parking policyjny, cena parkowania w takim miejscu będzie zależała od liczby dób, które tam spędził. Zatem im dłużej będziesz zwlekał z “wykupieniem” auta po jego odholowaniu, tym więcej zapłacisz. Dzienna opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą dobę. Podobnie, jak w przypadku stawek za odholowanie auta, również wysokość dobowej opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu depozytowym ustalają władze miejscowe, a wysokość stawki przez nie ustalonych nie może przekroczyć tej opublikowanej we wspomnianym już, corocznym obwieszczeniu Ministra Finansów.

Ile kosztuje parking policyjny w Polsce?

Rodzaj pojazduMaksymalna stawka za dobę przechowywania samochodu na parkingu policyjnym w 2022 roku Maksymalna stawka za dobę przechowywania samochodu na parkingu policyjnym w 2021 roku
Rower i motorower, hulajnoga elektryczna i urządzenia transportu osobistego24 zł23 zł*
Motocykl33 zł 31 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t46 zł 44 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t60 zł 57 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t86 zł 83 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t154 zł 148 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne225 zł 217 zł
Źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

*Stawki dotyczące hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego został wprowadzony dopiero w 2022 roku. Stawki podane jako obowiązujące w poprzednim roku nie były stosowane względem tych rodzajów pojazdu.

Warto jeszcze raz podkreślić, że są to maksymalne stawki, jakie władze lokalne mogą stosować w przypadku usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na parkingu policyjnym. Samorządy mogą ustalić, że kierowców w ich regionie będą obowiązywały niższe opłaty. Tak jest na przykład we Wrocławiu, gdzie na 2022 rok ustalono następujące ceny:

Rodzaj pojazduStawka za odholowanie pojazdu na parking strzeżony we Wrocławiu w 2022 rokuStawka za dobę przechowywania samochodu na parkingu strzeżonym we Wrocławiu w 2022 roku
Rower i motorower, hulajnoga elektryczna i urządzenia transportu osobistego100 zł*15 zł*
Motocykl 100 zł 20 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t220 zł 30 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 500 zł 50 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 800 zł 70 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t1400 zł 130 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1500 zł 190 zł
Źródło: Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2022 r.

*Stawki dotyczące hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego został wprowadzony dopiero w 2022 roku. Stawki podane jako obowiązujące w poprzednim roku nie były stosowane względem tych rodzajów pojazdu.

Przykład

Samochód osobowy pewnego wrocławianina w styczniu 2022 roku został odholowany na parking policyjny, gdzie stał 2 dni zanim właściciel go odebrał. Żeby odebrać samochód, musiał więc zapłacić 280 zł (220 zł za odholowanie pojazdu oraz 2 razy 30 zł za dwie doby przechowywania samochodu na parkingu). Do tego doszedł jeszcze mandat za pozostawienie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych. Opiewał on na kwotę 1200 zł. Odzyskanie samochodu kosztowało mieszkańca Wrocławia łącznie 1480 zł.

Jak wygląda procedura odbioru samochodu z parkingu policyjnego?

Jeśli Twój pojazd został odholowany, czeka Cię kursowanie między posterunkiem policji, pocztą a parkingiem policyjnym. Koszt odzyskania auta już znasz. Teraz dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby odzyskać samochód.

 1. Pojedź na komisariat lub do siedziby Straży Miejskiej. Musisz skontaktować się z policjantem lub strażnikiem miejskim, który z pewnością wystawi Ci mandat za przewinienie, w konsekwencji którego Twój pojazd został odholowany. Dostaniesz też zezwolenie uprawniające do odbioru pojazdu z parkingu policyjnego.
 2. Pojedź na parking. Okazując zezwolenie otrzymane od policjanta lub strażnika miejskiego, możesz odebrać swój pojazd.
 3. Wnieś niezbędne opłaty. Gdy już odbierzesz samochód, czeka Cię jeszcze konieczność uregulowania rachunków za holowanie i przechowanie samochodu. Zminimalizujesz koszty, jeśli samochód odbierzesz jeszcze tego samego dnia, w którym został on odholowany. Pamiętaj, że należność będzie rosła z każdym dniem, w którym Twoje auto będzie znajdowało się na parkingu. Na uregulowanie należności masz 7 dni.

Przeczytaj też: Kto odpowiada za porzucony samochód?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odbiór auta z parkingu policyjnego

Kto może odebrać pojazd z parkingu policyjnego?

Tylko osoba wpisana jako posiadacz lub właściciel w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym albo pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny może odebrać pojazd z parkingu policyjnego.

Co by się stało, gdyby właściciel nie odebrał pojazdu z parkingu policyjnego?

Jeśli właściciel pojazdu usuniętego na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym nie odebrał auta w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, starosta ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Pojazdy usunięte na mocy art. 50a i nieodebrane po 6 miesiącach przechodzą na własność gminy.

Co, jeśli właściciel pojazdu pojawi się na miejscu interwencji zanim dojdzie do odholowania?

W takiej sytuacji możliwe jest zrezygnowanie z dalszych czynności związanych z holowaniem samochodu. Jeśli jednak holownik już wyruszył na miejsce, kierowca pojazdu razem z jego posiadaczem i właścicielem będzie musiał uiścić opłatę za powstałe w ten sposób koszty.

PODSUMOWANIE
 • Samochód może zostać odholowany m.in. wtedy, gdy nie ma tablic rejestracyjnych, został bezprawnie zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych lub gdy kierujący nie był uprawniony do kierowania pojazdem.
 • Odzyskanie samochodu wiąże się z koniecznością poświęcenia przynajmniej kilku godzin na dopełnienie formalności, a także z wniesieniem niemałej opłaty, na którą składa się koszt mandatu za przewinienie, koszt holowania oraz przechowywania auta na parkingu policyjnym.
 • Stawka za odholowanie zależy od rodzaju usuniętego z drogi pojazdu, a koszt przechowania go na parkingu dodatkowo od liczby dób tam przez niego spędzonych.
 • Maksymalna stawka za holowanie wynosi w 2022 roku od 128 zł do 1714 zł, a za przechowanie pojazdu przez dobę na parkingu depozytowym – od 24 zł do 225 zł.
 • W celu odzyskania auta powinieneś udać się na komisariat lub do siedziby Straży Miejskiej, a następnie na parking, na którym znajduje się Twój pojazd. Po odbiorze musisz jeszcze zapłacić należność za holowanie, przechowanie pojazdu na parkingu policyjnym i mandat. Masz na to 7 dni.
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/postoj-i-parkowanie/272672,Jak-odzyskac-auto-ktore-zostalo-odholowane-na-policyjny-parking.html
 • https://www.monitorpolski.gov.pl/M2020000067001.pdf
 • https://www.monitorpolski.gov.pl/M2019000073501.pdf
 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000721/O/M20210721.pdf
 • http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8751/odbior-pojazdu-usunietego-z-drogi
 • https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2019/6980/akt.pdf
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę
64,33
Loading...

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Dzień dobry! Mam nieprzyjemne.. Samochód zepsuł się na drodze. zostawił samochód w lesie przy drodze. kiedy wrócił, przez dwa miesiące, aby odebrać samochód na złom, samochodu już nie było. zgłosił się na policję, wysłano mnie do Urzędu. w Urzędzie powiedzieli, że samochód jest na parkingu, a ja muszę być dzisiaj powiadomiony o tym pocztowe. samochód stał na parkingu przez dwa miesiące. czy muszę płacić za parkowanie przez dwa miesiące? Tak jak skoro nikt mnie wcześniej nie poinformował? w jakim czasie powinienem zostać poinformowany, że samochód został zabrany na parking? Z góry dziękuję za odpowiedź!!