Jak odebrać samochód z parkingu policyjnego?

Wiesz, co to znaczy wrócić do miejsca, w którym kilka minut czy godzin wcześniej zaparkowałeś samochód i zobaczyć blokadę na kole oraz mandat za wycieraczką? Jeśli tak, na pewno nie było to dla Ciebie przyjemne uczucie. Skoro skończyło się tylko na blokadzie koła i karze za złe parkowanie, Twój samochód widocznie nie stwarzał zagrożenia dla ruchu drogowego. Byłbyś jednak w dużo gorszej sytuacji, gdybyś zostawił auto tam, gdzie utrudnia ono przejazd. Wówczas na blokadzie koła z pewnością by się nie skończyło. Twój samochód najprawdopodobniej zostałby odholowany na parking policyjny. Kiedy może dojść do takiej sytuacji? I co zrobić, żeby odzyskać auto?

Odholowanie samochodu na parking policyjny – kiedy może Cię spotkać?

Art. 50a, ust. 1. Ustawy o ruchu drogowym głosi, że:

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Cytat. Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 50a, ust. 1.

Zatem jeśli skradziono Ci tablice rejestracyjne albo Twój pojazd jest zdewastowany po wypadku, nie powinieneś parkować go w ogólnodostępnym miejscu, aby nie narazić się na jego utratę i koszty związane z jego odzyskaniem. 

To jednak nie jedyne sytuacje, w przypadku których policjant lub strażnik miejski może zdecydować o odholowaniu pojazdu na parking policyjny. Dużo szerszą listę przypadków, w których organa porządku są uprawnione do skierowania pojazdu na parking depozytowy określa art. 130a, ust. 1 tej samej ustawy. Według poczynionych tam zapisów Twój pojazd zostanie odholowany, jeśli:

 • zostawiłeś samochód w miejscu niedozwolonym, w którym jego parkowanie stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu,
 • nie możesz udokumentować posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Twój samochód ma zbyt dużą masę całkowitą, wykazuje zbyt duży nacisk osi lub przekracza dopuszczalne wymiary,
 • bezprawnie zaparkowałeś w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (nie posiadasz odpowiedniej karty parkingowej),
 • zostawiłeś swój samochód w miejscu, w którym postawiono znak informujący, że pojazd zostanie odholowany,
 • kierowałeś autem, nie posiadając uprawnień lub po ich odebraniu, a w pojeździe nie znajduje się inna osoba, która mogłaby poprowadzić samochód,
 • kierowałeś samochodem w stanie nietrzeźwości,
 • kierowałeś samochodem, mimo że nie zabrałeś ze sobą prawa jazdy,
 • stan techniczny Twojego samochodu zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Przykład

Wyobraź sobie, że przyjechałeś w odwiedziny do znajomych. Mieszkają oni na osiedlu, przy wjeździe na które zamontowano szlaban, aby osoby z zewnątrz nie korzystały ze stworzonych dla mieszkańców osiedla miejsc parkingowych. Wokół osiedla nie znalazłeś wolnego miejsca. Chociaż wiesz, że zostawianie samochodu blisko skrzyżowania nie jest dobrym pomysłem, zdecydowałeś się na zaparkowanie auta właśnie tam, myśląc, że przez dwie lub trzy godziny nic złego się nie stanie. Jednak po wizycie, gdy wróciłeś w miejsce, w którym zostawiłeś pojazd, zorientowałeś się, że go tam nie ma. Po skontaktowaniu się z posterunkiem policji dowiedziałeś się, że Twój samochód został odholowany, bo przejeżdżający tamtędy patrol stwierdził, że stwarzał on zagrożenie dla ruchu drogowego, ograniczając widoczność przy dojeździe do skrzyżowania. Teraz czeka Cię długa i kosztowna przeprawa w celu odzyskania samochodu z parkingu policyjnego.

Jakie konsekwencje poniesiesz, gdy Twój samochód zostanie odholowany na parking policyjny?

Utrata samochodu z powodu odholowania go na parking policyjny to nic przyjemnego. Żeby go odzyskać, będziesz musiał poświęcić sporo czasu. Przygotuj się przynajmniej na kilka godzin spędzonych na dopełnianiu formalności z tym związanych. Dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach pojazd możesz odzyskać jeszcze tego samego dnia, jeśli:

 • parking, na który trafił Twój samochód jest jeszcze czynny (niektóre z nich mogą działać tylko między 8:00 a 16:00, ale niektóre są otwarte całodobowo),
 • zabierzesz ze sobą drugiego kierowcę (gdy straciłeś samochód na przykład z powodu braku dokumentów),
 • uiściłeś wymagane opłaty.

Skoro jest już mowa o opłatach, musisz wiedzieć, że czekają Cię także finansowe konsekwencje. Zanim samochód zostanie Ci wydany, będziesz musiał ponieść:

 • koszt mandatu (np. za parkowanie w niewłaściwym miejscu, za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, za brak OC),
 • koszt holowania auta na parking policyjny,
 • koszt przechowania samochodu na parkingu policyjnym.

Koszt lawety policyjnej – ile kosztuje odholowanie pojazdu na parking policyjny?

Cena przewozu Twojego samochodu na lawecie nie jest dowolna i nie zależy ona w stu procentach od firmy zajmującej się holowaniem pojazdów w sytuacjach opisanych wyżej. O tym, ile będzie kosztowało usunięcie pojazdu z drogi, decydują w dużej mierze władze lokalne, które podejmują współpracę z firmą zajmującą się holowaniem pojazdów. Ustalona przez nich stawka nie może być jednak wyższa niż ta, którą określa Minister Finansów. To bowiem on każdego roku ustala, jaka będzie maksymalna stawka za odholowanie pojazdu w kolejnym roku.

W publikowanych co roku obwieszczeniach Ministra Finansów podawana jest cena odholowania z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje maszyn. W 2020 roku za usunięcie pojazdu i odesłanie go na parking strzeżony obowiązuje opłata od 118 zł (w przypadku roweru i motoroweru) do 1591 zł za pojazd przewożący materiały niebezpieczne. Obecnie znane są również stawki, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Od 1 stycznia 2021 roku za odholowanie zapłacisz od 123 zł do 1654 zł.

Ile kosztuje holowanie auta przez policję?

Rodzaj pojazdu Maksymalna stawka za odholowanie pojazdu na parking policyjny w 2020 roku Maksymalna stawka za odholowanie pojazdu na parking policyjny w 2021 roku
Rower i motorower 118 zł 123 zł
Motocykl 232 zł 242 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 503 zł 523 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 628 zł 653 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 887 zł 922 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1308 zł 1360 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1591 zł 1654 zł
Źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Przechowanie pojazdu na parkingu policyjnym – ile kosztuje?

Opłata za holowanie pojazdu to tylko jedna składowa wydatków, jakie czekają Cię przy odbiorze auta z parkingu policyjnego. Na opłatę tę składa się jeszcze koszt przechowania samochodu. Jeśli Twój pojazd trafił na parking policyjny, cena parkowania w takim miejscu będzie zależała od liczby dób, które tam spędził. Zatem im dłużej będziesz zwlekał z “wykupieniem” auta po jego odholowaniu, tym więcej zapłacisz. Dzienna opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą dobę. Podobnie, jak w przypadku stawek za odholowanie auta, również wysokość dobowej opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu depozytowym ustalają władze miejscowe, a wysokość stawki przez nie ustalonych nie może przekroczyć tej opublikowanej we wspomnianym już, corocznym obwieszczeniu Ministra Finansów.

Ile kosztuje parking policyjny w Polsce?

Rodzaj pojazdu Maksymalna stawka za dobę przechowywania samochodu na parkingu policyjnym w 2020 roku Maksymalna stawka za dobę przechowywania samochodu na parkingu policyjnym w 2021 roku
Rower i motorower 22 zł 23 zł
Motocykl 29 zł 31 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 42 zł 44 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 54 zł 57 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 79 zł 83 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t142 zł 148 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 208 zł 217 zł
Źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Warto jeszcze raz podkreślić, że są to maksymalne stawki, jakie władze lokalne mogą stosować w przypadku usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na parkingu policyjnym. Samorządy mogą ustalić, że kierowców w ich regionie będą obowiązywały niższe opłaty. Tak jest na przykład we Wrocławiu, gdzie na 2020 rok ustalono następujące ceny:

Rodzaj pojazdu Stawka za odholowanie pojazdu na parking strzeżony we Wrocławiu w 2020 roku Stawka za dobę przechowywania samochodu na parkingu strzeżonym we Wrocławiu w 2020 roku
Rower i motorower 100 zł 15 zł
Motocykl 100 zł 20 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 330 zł 30 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 500 zł 50 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 800 zł 70 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1200 zł 130 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1500 zł 190 zł
Źródło: Uchwała nr XV/424/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2020 r.
Przykład

Samochód osobowy pewnego wrocławianina w lipcu 2020 roku został odholowany na parking policyjny, gdzie stał 2 dni zanim właściciel go odebrał. Żeby odebrać samochód, musiał więc zapłacić 390 zł (330 zł za odholowanie pojazdu oraz 2 razy 30 zł za dwie doby przechowywania samochodu na parkingu). Do tego doszedł jeszcze mandat za pozostawienie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych. Opiewał on na kwotę 500 zł. Odzyskanie samochodu kosztowało mieszkańca Wrocławia łącznie 890 zł.

Jak wygląda procedura odbioru samochodu z parkingu policyjnego?

Jeśli Twój pojazd został odholowany, czeka Cię kursowanie między posterunkiem policji, pocztą a parkingiem policyjnym. Koszt odzyskania auta już znasz. Teraz dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby odzyskać samochód.

 1. Pojedź na komisariat. Musisz skontaktować się z policjantem, który z pewnością wystawi Ci mandat za przewinienie, w konsekwencji którego Twój pojazd został odholowany.
 2. Zapłać mandat na poczcie. Z wystawionym przez funkcjonariusza mandatem powinieneś udać się na pocztę, aby zapłacić karę za naginanie przepisów.
 3. Wróć na komisariat z potwierdzeniem wniesienia opłaty. Po zapłaceniu kary powinieneś otrzymać potwierdzenie, które jest dla Ciebie bardzo ważnym dokumentem. To z nim musisz wrócić na komendę, aby wymienić kwit na swego rodzaju zezwolenie wydawane przez policjanta. To Twoje upoważnienie do odbioru samochodu z parkingu policyjnego.
 4. Udaj się do siedziby Straży Miejskiej lub do starostwa. To, gdzie powinieneś udać się w dalszej kolejności, zależy od tego, z jakiego powodu i po czyją decyzji odholowano Twój pojazd. Jeśli Twój samochód uznano za porzucony, musisz pojechać do starostwa, a jeśli o usunięciu pojazdu zdecydował strażnik miejski, to z nim powinieneś się skontaktować.
 5. Pojedź na parking i wnieś niezbędne opłaty. Gdy już dotrzesz na parking, na który odholowano Twój pojazd, czeka Cię jeszcze konieczność uregulowania rachunków za holowanie i przechowanie samochodu. Zminimalizujesz koszty, jeśli samochód odbierzesz jeszcze tego samego dnia, w którym został on odholowany. Pamiętaj, że należność będzie rosła z każdym dniem, w którym Twoje auto będzie znajdowało się na parkingu.
 6. Odbierz samochód i przestrzegaj przepisów. Gdy uregulujesz należności na parkingu depozytowym, będziesz mógł odjechać swoim samochodem. Pamiętaj, żeby w przyszłości przestrzegać przepisów. Wtedy unikniesz podobnej sytuacji.

Najpierw odbiór auta, później uiszczenie należności? Szykują się zmiany w prawie

13 września 2019 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że zatrzymanie pojazdu do czasu uiszczenia opłaty za odholowanie i przechowywanie usuniętego z drogi auta jest niekonstytucyjne i ogranicza wolność obywateli do swobodnego przemieszczania się i korzystania z dobra, jakim jest samochód. Obowiązujące dotychczas przepisy mają zostać zmienione. Prace nad nowelizacją ustawy już trwają. Gdy zmiany te wejdą w życie, kierowcy, których auta zostaną odholowane na parking policyjny, będą mogli je odebrać bez konieczności uiszczania opłaty natychmiast. Po odbiorze pojazdu na zapłatę należności będą mieli 7 dni.

PODSUMOWANIE
 • Samochód może zostać odholowany m.in. wtedy, gdy nie ma tablic rejestracyjnych, został bezprawnie zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych lub gdy kierujący nie miał przy sobie prawa jazdy.
 • Odzyskanie samochodu wiąże się z koniecznością poświęcenia przynajmniej kilku godzin na dopełnienie formalności, a także z wniesieniem niemałej opłaty, na którą składa się koszt mandatu za przewinienie, koszt holowania oraz przechowywania auta na parkingu policyjnym.
 • Stawka za odholowanie zależy od rodzaju usuniętego z drogi pojazdu, a koszt przechowania go na parkingu dodatkowo od liczby dób tam przez niego spędzonych.
 • Maksymalna stawka za holowanie wynosi w 2020 roku od 118 zł do 1591 zł, a za przechowanie pojazdu przez dobę na parkingu depozytowym – od 22 zł do 208 zł. W przyszłym roku ceny te mają wzrosnąć.
 • W celu odzyskania auta powinieneś udać się na komisariat, na pocztę, do siedziby straży miejskiej lub starostwa, a także na parking, na którym znajduje się Twój pojazd.
 • W planach jest zmiana przepisów, dzięki czemu właściciele odholowanych aut mieliby 7 dni na uregulowanie należności za usunięcie auta na lawecie i przechowywanie go na parkingu strzeżonym.

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/postoj-i-parkowanie/272672,Jak-odzyskac-auto-ktore-zostalo-odholowane-na-policyjny-parking.html
 • https://www.monitorpolski.gov.pl/M2020000067001.pdf
 • https://www.monitorpolski.gov.pl/M2019000073501.pdf
 • http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8751/odbior-pojazdu-usunietego-z-drogi
 • https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2019/6980/akt.pdf
 • https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25563843,aktualny-taryfikator-mandatow-na-rok-2020.html
 • https://autokult.pl/37019,nowe-przepisy-dla-kierowcow-juz-w-drodze-odbior-auta-bez-placenia-na-miejscu

Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!