Zatrzymanie prawa jazdy – jak odzyskać zabrane prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję oznacza zakaz prowadzenia pojazdów. Może być on czasowy lub nawet dożywotni. Co trzeba zrobić, by po upływie kary odzyskać uprawnienia? Czym różni się procedura w przypadku zatrzymania prawa jazdy na czas poniżej roku od zatrzymania na dłuższy okres? Czy kierowca może starać się o szybsze odzyskanie uprawnień?

kontrola drogowa

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

W 2022 roku wydano w Polsce ponad 330 tys. praw jazdy (dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Od stycznia do listopada 2023 roku uprawnienia do kierowania otrzymało ponad 270 tys. osób. Statystyki te dotyczą kierowców, którzy otrzymali uprawnienia po raz pierwszy. Z kolei w ciągu pół roku między październikiem 2022 a marcem 2023 roku, uprawnienia do kierowania pojazdami zostały odebrane ponad 7,5 tys. kierowców. Od stycznia do czerwca 2023 roku prawo jazdy straciło już ponad 8 tys. osób. Oba te wyniki są znacznie wyższe niż w analogicznych okresach w latach poprzednich, co wynika z wprowadzenia nowego, bardziej rygorystycznego taryfikatora punktów karnych. Jakie są główne przyczyny utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Polscy kierowcy najczęściej tracą prawo jazdy za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km/h na godzinę i jazdę pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Aby dowiedzieć się, za co można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, rok i 3 lata, zajrzyj do artykułu na https://mubi.pl/poradniki/za-co-mozna-stracic-prawo-jazdy/. Co jednak zrobić, kiedy prawo jazdy zostanie zatrzymane? Czy odzyskanie dokumentu jest trudne i wymaga wielu wyrzeczeń?

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego na mniej niż rok – co zrobić?

Jeśli dokument został zatrzymany na krócej niż rok, odzyskanie go nie jest trudne. Przede wszystkim trzeba poczekać do końca zawieszenia uprawnień prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po tym czasie kierowcę czeka kilka formalności. Może on udać się do odpowiedniego urzędu lub wykonać niezbędne czynności zdalnie z domu. Jedynie po odbiór dokumentu trzeba udać się osobiście do odpowiedniej placówki. Od czego jednak należy zacząć, by odzyskać prawo jazdy?

 • Sprawdź ważność badań lekarskich i ewentualnych badań psychologicznych.
 • W razie ich nieważności należy udać się do odpowiedniego lekarza, by przejść badania ponownie i otrzymać orzeczenie.
 • Wypełnij wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
 • Dokonaj opłaty za zwrot prawa jazdy przelewem lub w kasie urzędu (100 zł za nowe prawo jazdy, jeśli dotychczasowe prawo jazdy straciło ważność).
 • Złóż niezbędne dokumenty w urzędzie lub wyślij je drogą mailową.
 • Odbierz prawo jazdy w urzędzie.

Okazuje się, że nie trzeba wiele, by odzyskać zatrzymane prawo jazdy – należy spełnić kilka formalności. Najważniejsza jest jednak cierpliwość i powstrzymywanie się od prowadzenia pojazdów w czasie obowiązywania kary. W powyższym wyliczeniu wspomniano o niezbędnych dokumentach. Aby dwa razy nie wybierać się do urzędu, warto dokładnie je wymienić, by o niczym nie zapomnieć:

 • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • orzeczenie lekarskie lub psychologiczne (jeśli były konieczne).

Jeszcze jedna istotna kwestia – jeśli prawo jazdy utraci ważność w czasie jego zatrzymania, to kierowca otrzyma nowy dokument – wiąże się to z wyższą opłatą, która wynosi 100 złotych. Dodatkowo będzie on musiał czekać na jego zwrot nieco dłużej, bo nawet do 7 dni. W przypadku kiedy prawo jazdy i badania lekarskie będą aktualne, otrzyma on dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów tego samego dnia.

UWAGA!

W razie niekorzystnej decyzji urzędu masz 14 dni na złożenie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego!

Wnioski można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać mailowo lub tradycyjną pocztą. Niektóre dokumenty są wydawane właśnie w ten sposób, np. dowód rejestracyjny samochodu po wymianie na nowy. Jeśli czeka Cię teraz odbiór prawa jazdy, skontaktuj się z właściwym wydziałem komunikacji, aby dowiedzieć się, jakie drogi odbioru są dopuszczalne.

Ekspert Mubi radzi:

Kierowca, który ma zatrzymane prawo jazdy, nie może prowadzić samochodu. Jeśli to zrobi, to czeka go mandat i konsekwencje prawne. To jednak nie wszystko! W przypadku, gdy spowoduje on kolizję lub wypadek, to ubezpieczyciel wypłaci z jego polisy OC odszkodowanie osobom poszkodowanym, ale zwróci się w ramach regresu ubezpieczeniowego o zwrot poniesionych kosztów. Ubezpieczyciel może także odmówić wypłaty odszkodowania z polisy autocasco.

Zatrzymane “prawko” na dłużej niż rok – co wtedy?

Utrata uprawnienia do prowadzenia pojazdów to problem dla wielu osób. Jeśli sąd odbierze kierowcy prawo jazdy na co najmniej jeden rok, to sytuacja winowajcy dodatkowo się komplikuje. Po upływie czasu, kiedy obowiązywał zakaz kierowania pojazdami, feralny kierowca musi przejść egzamin sprawdzający jego kwalifikacje, czyli ponownie przystąpić ponownie do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy.

UWAGA!

W razie zatrzymania prawa jazdy z kilkoma kategoriami należy zdać egzaminy praktyczne i teoretyczne dla każdej kategorii!

W tym miejscu warto rozwiać jeszcze jedną wątpliwość, która dotyka wielu kierowców. Co w przypadku, kiedy sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdu na dokładnie 12 miesięcy (wykroczenie) lub 1 rok (przestępstwo)?* Czy wtedy kierowca musi zdawać ponownie egzamin na prawko jazdy?

Na szczęście dla takiego kierowcy, nie musi on przystępować do egzaminu, lecz otrzyma prawo jazdy po wypełnieniu wniosku i ewentualnym przeprowadzeniu badań lekarskich lub psychologicznych. Przepisy prawa wyraźnie mówią, że obowiązek ten dotyczy osób, których zakaz prowadzenia był dłuższy niż jeden rok. W związku z tym powinien on złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy i spełnić warunki określone dla osób, które utraciły dokument na mniej niż rok.

*Jeśli kara dotyczy wykroczenia, jej długość (np. czas zakazu prowadzenia pojazdów) orzeka się w miesiącach, natomiast jeśli dotyczy przestępstwa – w latach.

Skrócenie okresu zatrzymania prawa jazdy – czy to możliwe?

Jak już wcześniej było wspomniane, prawo jazdy może zostać zatrzymane z kilku powodów. Jednym z nich jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. To właśnie w tym przypadku można starać się o odzyskanie prawa jazdy wcześniej. Jakich kierowców dotyczą przepisy z 20 marca 2015 roku zawarte w Kodeksie karnym wykonawczym (art. 182a), które mówią o zmianie sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów?

 • Kierowcy minęła połowa okresu orzeczonej kary.
 • W przypadku osób, które otrzymały dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, minęło 10 lat od zastosowania środka karnego.

Po spełnieniu tych warunków sąd może zastosować zmianę sposobu wykonywania kary. Na czym ona polega? Jeśli kierowca w wymienionym wyżej okresie zachowywał się poprawnie, nie łamał przepisów, jego postawa, właściwości i warunki osobiste były odpowiednie i skłaniają do przekonania, że prowadzenie przez niego pojazdów nie będzie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, to sąd może zmienić zakres przedmiotowy orzeczonego wcześniej zakazu. 

Nie oznacza to więc, że zostanie wymierzony nowy środek karny, lecz zmieni się zakres tego obowiązującego. Kierowca będzie mógł prowadzić samochód, ale tylko taki, który będzie wyposażony w blokadę alkoholową. Urządzenie to blokuje możliwość uruchomienia pojazdu, jeśli czujniki wykryją, że w wydychanym przez kierowcę powietrzu znajduje się co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³ (art. 2 pkt 84 Kodeksu drogowego).

Przeczytaj też: Blokada alkoholowa – czym jest, kiedy można ją zainstalować i ile to kosztuje?

Odebrane prawo jazdy a ubezpieczenie samochodu

To kwestia, która może zastanawiać niektórych kierowców. Czy na czas zakazu prowadzenia pojazdów można zrezygnować z opłacania składki OC? Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna – nie, ale można sprzedać samochód, co zwalnia właściciela z obowiązku ubezpieczeniowego. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu. Nie ma znaczenia, czy właściciel z niego korzysta, czy stoi on od dłuższego czasu na parkingu.

UWAGA!

Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego nie jest jeszcze możliwe.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy po jego zatrzymaniu?

Za jazdę bez prawa jazdy, ale już po odebraniu uprawnień, grozi:

 • zakaz prowadzenia pojazdów, 
 • mandat w wysokości od 1500 zł do 30 000 zł,
 • kara pozbawienia wolności do 5 lat. 

To jednak nie koniec konsekwencji. Jeśli osoba, która nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, spowoduje wypadek, towarzystwo zwróci się do niej z regresem ubezpieczeniowym. To znaczy zażąda zwrotu wypłaconego odszkodowania. To samo dotyczy ochrony AC. Jeśli ubezpieczony jeździ autem bez prawa jazdy, towarzystwo odmówi mu wypłaty świadczenia.

Jak wygląda zwrot zatrzymanego prawa jazdy przez sąd?

Jeśli sąd zatrzyma prawo jazdy na okres krótszy niż rok, po upływie tego terminu można je odebrać w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot prawa jazdy. Można to zrobić na miejscu lub wysyłając dokumenty pocztą. We wniosku należy zaznaczyć, w jaki sposób chce się odebrać prawo jazdy. Konieczne jest również dołączenie dowodu uiszczenia opłaty za zwrot dokumentu i kolorowej fotografii. Jeśli poprzednie badania lekarskie straciły ważność, należy je wykonać. 

Prawo jazdy zostanie zwrócone niemalże od razu po złożeniu wniosku. Jeśli kierujący musi wykonać badania, dokument jest zwykle do odbioru w ciągu 7 dni.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane na okres dłuższy niż rok. Wówczas kierowca musi ponownie zdać egzamin zarówno teoretyczny, jak i praktyczny na prawo jazdy.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest zatrzymane?

Kwestię ważności posiadanych uprawnień można kontrolować za pomocą strony rządowej. Od 2019 roku każdy, kto posiada profil zaufany, może zweryfikować informacje na temat wydanego prawa jazdy.

Do weryfikacji prawa jazdy na stronie rządowej potrzebne jest:

 • imię i nazwisko,
 • numer blankietu.

Jakie informacje znajdziesz na stronie rządowej, sprawdzając uprawnienia kierowcy?

 • Data ważności dokumentu
 • Organ wydający dokument
 • Status dokumentu
 • Kategoria uprawnienia

Minął zakaz prowadzenia pojazdów i co dalej?

Jeśli upłynął już termin dotyczący zakazu prowadzenia pojazdów, możliwe jest ponowne przywrócenie uprawnień. W przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane na okres krótszy niż rok, jego zwrot następuje po upływie okresu, na który został wydany zakaz. Jeśli uprawnienia były zatrzymane na ponad rok, należy ponownie podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy. 

Jeśli prawo jazdy jest już nieważne, należy wyrobić nowy dokument. Aktualnie to koszt w wysokości 100 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat zabranego prawa jazdy

Jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy?
Czy po zatrzymaniu prawa jazdy muszę ponownie podchodzić do egzaminu?
Czy można skrócić okres zatrzymania prawa jazdy?
Zabrano mi prawo jazdy. Czy muszę płacić OC?
Czy można odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
PODSUMOWANIE
 • Prawo jazdy może zostać zabrane między innymi za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, jazdę pod wpływem alkoholu lub przekroczenie limitu punktów karnych.
 • Prawo jazdy zabrane na mniej niż rok można odzyskać przez wypełnienie wniosku o jego zwrot.
 • Odzyskanie “prawka” wymaga posiadania aktualnych badań lekarskich (jeśli straciły ważność).
 • Prawo jazdy zabrane na co najmniej rok wymaga ponownego zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 • Jeśli kierowca stracił uprawnienia na skutek prowadzenia pod wpływem alkoholu, to może starać się o zmianę zakresu kary, co pozwoli mu na jeżdżenie samochodami z zamontowaną blokadą alkoholową.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

102 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Zostały mi zabrane prawo jazdy na okres 3 msc. Termin miną i zgłosiłem się do starosty w swoim mieście i powiedzieli mi, że mogę już śmiało jeździć. Po 9 msc zainstalowałem m-obywatel i ku zdziwieniu zobaczyłem, że moje prawo jazdy są zatrzymane. Okazało się w starostwie, że u nich w systemie jest wszystko w porządku a w systemie policyjnym są zatrzymane. Zgłosili to do cal suppot i czekam następny msc I nic nie mogę zrobić. Gdzie mogę jeszcze zglosic samemu, żeby coś zaczęli w końcu z tym problemem robić.
avatar autora komentarza
Mam pytanie,jestem kierowcą ,z 25letnim starzem,jako zawodowy na dużych prowadząc osobowy samochód zabrano mi wszystkie kategorie ,z kuli ze prowadziłem osobówkę bez uprawnień .
avatar autora komentarza
Witam miałem zabrane prawo jazdy na kilka lat i minoł Mi zakaz prowadzenia podeszlem do egzaminu teoretycznego i udało Mi się za pierwszym razem następnie przeszłam do egzaminu praktycznego i nie zdałem czy muszę na nowo robić cały kurs na prawo jazdy Bo słyszałem że miałem jedną próbę aby zdać? Z góry dziękuję za odpowiedz
Kurs na prawo jazdy jest ważny bezterminowo dla osób, które rozpoczęły go po 1 lipca 1998 roku. Dodatkowo egzamin teoretyczny zdany po 24 sierpnia 2014 roku jest także ważny bezterminowo.
avatar autora komentarza
Witam straciłem prawo jazdy na okres 2 lat, które już minęły czy muszę robić kurs od nowa czy mogę przystąpić do egzaminu od razu?
Jeśli ukończył Pan kurs po 1 lipca 1998 roku to jest on dożywotni, więc nie musi Pan go ponownie robić.
avatar autora komentarza
Witam jestem kierowcą od 25lat .od 17lat jeżdżę zawodowo po Europie .zatrzymano mi wszystkie kategorie ponieważ prowadziłem sam, Osobowy nie mając do tego uprawnień ,czy jest to możliwe parę tys ,mandatu i zakaz na rok na wszystkie kategorie
avatar autora komentarza
Witam, przekroczyłem 24pkt i zostałem skierowany na badanie psychologiczne, czego mam się spodziewać i na jaki okres zostaną mi zatrzymane uprawnienia? Pozdrawiam
avatar autora komentarza
Witam mam taki problem wczoraj podczas kontroli wyszło mi 011 mg i 010 zabrali mi prawo jazdy . Co mi grozi ? Nigdy nie byłam karana żadnego mandatu . Czy mam szanse odzyskać prawko ? Jak się ratować
Dzień dobry. Policja stwierdziła u Pani, jak dobrze rozumie, stan po użyciu alkoholu za co grozi wysoka grzywna, utrata prawa jazdy od 6 miesięcy do 3 lat i 10 pktów karnych (więcej informacji na ten temat znajdzie Pani w artykule https://mubi.pl/poradniki/co-grozi-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/). Co do utraty prawa jazdy, to może Pani napisać odwołanie do właściwego Pani miejsca zamieszkania Samorządowego Kolegium Odwoławczego – ma Pani na to 14 dni od dnia odbioru decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Najlepiej jakby Pani zadzwoniła do starostwa z pytaniem, jak takie odwołanie złożyć. Może Pani także rozważyć kontakt z prawnikiem, szczególnie, że Pani wynik stężenia alkoholu był na granicy dopuszczalności.
avatar autora komentarza
Witam nie mam szansy na łagodny wyrok ? I oddanie prawa jazdy ? Jestem jedynym żywicielem mieszkam z synem autem dojeżdżam do pracy czy jest jakaś szansa ?
Proszę napisać odwołanie, o ile nie upłynął termin i czekać na rozstrzygnięcie.
avatar autora komentarza
Witam! Kilka lat temu straciłem prawo jazdy na okres 3 lat. Zakaz już dawno minął. Podstawowy problem tkwi w tym, że po dostaniu skierowania od starostwa na psychotesty nie zrobiłem ich. Czy jest możliwość wniosku o kolejne skierowanie? Jeżeli tak to gdzie Mam to zrobić?
Dzień dobry. Nie spotkałem się z taką sytuacją, ale sądzę, że tak. Najlepiej skontaktować się ze starostwem.
avatar autora komentarza
Witam we wrześniu zatrzymano mi prawo jazdy po użyciu alkoholu na pół roku. Odwołałem się. Sędzia odrzucił wniosek. Odczekalem wyrok skierowano mnie na badania do WOMP i tam badania wątroby nie wyszły dobrze a doktor zrobił że mnie alkoholika i wysłał na roczna terapię a badania negatywne .Te same badania zrobilem2 miesiące później i wyszły książkowe . Dodam że nie pije. Napisałem podanie o ponowne badania WOMP doktor odmówil. Nie mam już siły. Pomocy
avatar autora komentarza
Miałem wypadek drogowy wiozlem ludzi na Dializy i doszło do zdezenia na rondzie wylądowałem na słupie nie ustąpiłem pierwszeństwa trzy osoby poszkodowane 2 wróciły do domu tego samego dnia a jedna po3 dniach zmarła zatrzymano na 7dni prawko czy po tym okresie mogę pojechać samochodem czy też nie. Wiem że czeka mnie sprawa sądowa
avatar autora komentarza
Zabrano mi prawo jazdy na okres 3 lat za jazdę pod wpływem minęły dwa lata, czy jest możliwość skrócenia tej kary? A jeśli nie mam samochodu to co z tą blokada, bo czasem mogę jechać sam. szefa, a czasem księgowej.
Minęła ponad połowa okresu orzeczonej kary, więc może Pan o zmianę sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, czyli o odzyskanie prawa jazdy. Jeśli sąd zastosuje zmianę, to będzie mógł Pan prowadzić tylko auta wyposażone w blokadę alkoholową.
avatar autora komentarza
Dzien dobrymam pytanie straciłam na 3 lata prawojazdy w Polsce obecnie mieszkam na stałe w niemczech okres zakazu juz minął dzisiaj byłam wydziale w niemczech zapytać sie co moge zrobic zeby mudz jeździć w niemczech okazało sie ze pani chce dokument potwierdzający kiedy było wydane prawojazdy i dokoedy jest ważne kategoria ktora miałam i pieczątkę czy starostwo powiatowe ma obowiązek wydać mi takie zaświadczenie
avatar autora komentarza
Witam, straciłem prawo jazdy za alkohol 8 lat temu i che ponownie zapisać się na kurs czy muszę przechodzić jakieś badania czy odrazu mogę zacząć od nowa.
Tak. W takim przypadku trzeba przejść klasyczne badania lekarskie. Dodatkowo art. 82 ustawy o kierujących pojazdami wskazuje, że badaniu psychologicznemu musi poddać się kierujący, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie dl alkoholu, przekroczył liczbę 24 punktów lub w okresie próbnym popełnił co najmniej 2 wykroczenia w ruchu drogowym przeciw bezpieczeństwu w komunikacji.
avatar autora komentarza
Kilka dni temu zostało mi zablpkowane prawo jazdy na 3 miesiące za prędkość, jakoś muszę jeździć do pracy a komunikacja miejska tamtędy nie kursuje, czy jest jakaś opcja odzyskania prawka wcześniej? Pracuje tylko ja żona nie może pracować mamy małe dziecko
avatar autora komentarza
Witam Serdecznie straciłeś prawo jazdy 2011 pod wpływem alkoholu i dostałem zawieszenie na 4 lata dostałem i zabrane prawo jazdy całkowicie czy muszę teraz zrobić kurs od nowa czy wysyarcza badania i podejście odrazu do egzaminu teoretycznego i praktycznego?
To zależy, kiedy robił Pan kurs na prawo jazdy. Od 1 lipca 1998 roku kursy na prawo jazdy są bezterminowo ważne.
avatar autora komentarza
Witam, miałem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat. W lipcu mi ną mi zakaz więc po zrobieniu wszystkich badań i kursu reedukacyjnego podszedłem do egzaminu teoretycznego który zdałem za pierwszym razem, teraz przyszedł czas na egzamin praktyczny, czy to prawda że mam tylko jedno podejście a w razie nie zdania za pierwszym razem muszę zacząć cały kurs od początku bo sąd zawsze tak orzeka w wyroku. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kurs na prawo jazdy ważny jest bezterminowo dla osób, które rozpoczęły go po 1 lipca 1998 roku. Nie znalazłem informacji, by po jednym niezdaniu egzaminu praktycznego był obowiązek ponownego robienia kursu na prawo jazdy.
avatar autora komentarza
W 2013 zatrzymano mnie na rowerze-stan nietrzeźwości 650zaplacilem 400g prac społecznych odrobine teraz okazało się że mam zatrzymane prawo jazdy kat B za jazdę po alkoholu rowerem bo starostwo wysłali mi pismo na badania których nie otrzymalem.Przeciez definicje jazdy pojazdem mechanicznym i niemechanicznym są różne jak można za rower zabrać prawo jazdy katB.
avatar autora komentarza
Witam , 7 lat temu miałem na fotoradarze 105 . I miałem mieć zabrane prawo jazdy na 3 msc. Nie było mnie już wtedy w kraju,przyszedł list itd I napisałem odwołanie i tyle. Wróciłem po roku i nie myślałem nic jeździłem normalnie zatrzymywali mnie dostawałem mandaty miałem wypadek i wszystko git. Aż do kwietnia tego roku gdy zatrzymali mnie do kontroli i powiedzieli ze nie mam uprawnień od 2015 roku spisali mnie i puścili . Potem przyjechali na przeskuchanie opowiedziałem im co i jak ,po paru tygodniach przyszedł list z sądu wyrok zakaz na rok i koszta odwołałem się ale nie wiem czy to ma sens, nie wiem czy iść oddać na 3 msc czy czekać zeby wytłumaczyć się w sądzie
avatar autora komentarza
Witam 3 miesiące temu zatrzymała mnie policja miałem 017mg co.mi grozi za to? Ile się czeka na wyrok bo nic jeszcze nie dostałem
To stan po użyciu alkoholu, za który grozi grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i punkty karne. Szczegóły w artykule https://mubi.pl/poradniki/co-grozi-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/.
avatar autora komentarza
Bzdura, że 12 miesięcy to wykroczenie A rok to przestępstwo. Skąd takie informacje?
Zakaz prowadzenia pojazdu może być orzekany na podstawie Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń.
avatar autora komentarza
Witam. Prawko mi chapnęli za punkty. Udało mi sie zdać po ktoryms razie teorie i jazde. Czy będę traktowany jako nowy/świerzy kierowca czy już jako weteran? Chodzi o brak madatów, dla młodego kierowcy w pierwszym okresie jazdy oraz niższa ilość pkt ktore może mieć.
Artykuł 91.1. ustawy O kierujących pojazdami wskazuje, że "Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument". Jednak przepis ten również stosuje się do osób, które uzyskały prawo jazdy po cofnięciu uprawnień za ponowne przekroczenie liczby 24 punktów w okresie 5 lat od dnia, w którym dostały pismo o konieczności przejścia kursu reedukacyjnego. Dotyczy to także początkujących kierowców, którzy popełnili w okresie próbnym 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
avatar autora komentarza
Witam, moje prawo jazdy zostało zatrzymane na 6 miesięcy w dn. 05.08.2019 r. Większość czasu przybywam za granicą, w tym roku podjąłem starania aby odzyskać uprawnienia. Posiadam wszystkie niezbędne dokumenty tj. testy psychologiczne, prawidłowe wyniki badań z WOMP, orzeczenie lekarskie, zaświadczenie o kursie reedukacjnym z WORD. Z wyżej wymienionymi dokumentami udałem się do wydziału komunikacji, zostałem poinformowany, że minęło ponad rok od zatrzymania prawa jazdy i muszę ponownie zdać egzamin. Czy rzeczywiście muszę zdać egzamin aby odzyskać prawo jazdy ? Proszę o odpowiedź
Zgodnie z przepisami osoby, które utraciły prawo jazdy na krócej niż 12 miesięcy, nie muszą ponownie zdawać egzaminu. Wydaje mi się, że czas odbioru dokumentu nie ma znaczenia w ten kwestii.
avatar autora komentarza
Prawko zdałem w 1995 , trzy lata temu straciłem je za alkohol na 5 lat czy jeśli sąd mi skróci zakaz to mam tylko jedno podejście do egzaminu a jak nie zdam to muszę od nowa robić cały kurs!!!
avatar autora komentarza
Trzy lata temu straciłem prawko na 5 lat za alkohol czy jeśli sąd mi skróci zakaz to mam tylko jedno podejście do egzaminu a jak nie zdam to od nowa cały kurs!!
avatar autora komentarza
Prawo jazdy 1991 roku. 15 lat Za alkohol że skutkiem ,s, teraz chcę zrobić od nowa co mnie czeka
avatar autora komentarza
Witam zabrano mi prawko na dwa lata pod wpływem środków z testów na ślinę nic nie wyszło tylko z krwi odwołałem się od wyroku i zmniejszono mi na rok jako wykroczenie czy muszę na nowo zdawać egzaminy?
Jeśli to był rok, to wydaje mi się, że nie. Dla pewności skontaktowałbym się z wydziałem komunikacji.
avatar autora komentarza
Witam miałem zakaz prowadzenia pojazdów byłem ppo alkoholu na5 lat okres już minoł co trzeba zrobić gdzie najpierw się udać do wydziału komunikacji czy najpierw do starostwa. Jakie kroki trzeba podjąć bo zielony jestem w temacie z góry dziękuję i pozdrawiam.
avatar autora komentarza
Witam ...zabrano mi moje ukraińskie prawo jazdy na okres 3 miesięcy ...już minow termin zatrzymania i nie mogę go odzyskać ...od dwóch lat nie mogę go odzyskać...A niwmam możliwości pojechać na Ukrainę. I wyrobić dublikat ....co mogę zrobić w tym przypadku ...będę wdzięczny za poradę
Polecam udać się do wydziału komunikacji w miejscowości w Polsce, w której Pan mieszka.
avatar autora komentarza
mam zabrane prawo jazdy za jazde rowerem co w mysl prawa jest nie sluszne do kogo sie zwrocic o pomoc
Na początek proponowałbym zwrócić się do wydziału komunikacji w Pana miejscowości.
avatar autora komentarza
Witam zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem narkotyków lecz sad nie orzekł utraty prawo jazdy . Mija 2 rok i dalej nie wiem na ile mi je zabrano . Jest ktoś w stanie mi to wytłumaczyć?
avatar autora komentarza
Witam mam pytanie miałem zatrzymane prawo jazdy na okres 3 lat po ukończeniu wyroku zdałem za pierwszym razem teoretyczny, ale nie stety oblałem praktyczny i mam pytanie czy będę musiał zdawać jeszcze raz teoretyczny???
Nie. Egzamin teoretyczny jest bezterminowo.
avatar autora komentarza
Witam miałem zabrane prawo jazdy na okres 3 lat po ukończeniu wyroku przystąpiłem do egzaminu teoretycznego i zdałem za pierwszym razem, ale nie stety dzisiaj przystąpiłem do egzaminu praktycznego i nie zdałem, i mam pytanie czy będę musiał po nownie przystąpić do egzaminu teoretycznego??? Z góry dziękuję za odpowiedź
Zdany egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo.
avatar autora komentarza
Witam moja historia jest dość długa straciłem prawko na trzy lata za alkohol kare odbyłem czas minął ale nie zdążyłem zrobić uprawnień i zostałem zatrzymany dostałem następne pół roku i znowu pech zatrzymano mnie kolejny raz bez uprawnień i dostałem kolejny rok czy mogę w jakiś cudowny sposób odzyskać prawo jazdy wcześniej , dodatkowo nie pije i leczę się z nałogu od 1,5 roku mam ciężko chorą córkę jestem przedsiębiorcą i potrzebuję prawo jazdy
W tak złożonej sprawie poleciłbym Panu udać się do prawnika o poradę prawną.
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Prawo jazdy zatrzymane na dłużej niż rok. Karę odbyłem w całości. Chcę odzyskać prawo jazdy, ale przerwa była tak długa, że wiem, że go nie zdam. Dlatego chce przejść pełny kurs na prawo jazdy. Kurs robiłem w 2014 roku. Teraz jest problem, bo przepisy ponoć nie przewidują takiej sytuacji. Jestem w kropce, bo bez kursu nie zdam egzaminu, a kursu nie mogę zrobić, bo nie ma na taką okoliczność paragrafu. Co Pan o tym myśli? Da się coś zrobić?
W tym przypadku kurs na prawo jazy jest ważny bezterminowo. Jednak nie trzeba robić kursu. Wystarczy pójść do szkoły jazdy i wykupić indywidualne lekcje, a już ich liczba zostanie ustalona z instruktorem.
avatar autora komentarza
Witam mam pytanie przeparkowywalem auto i zarysowałem delikatnie inne auto nie stety przyjechała policja ja w tym czasie byłem w domu w wydychanym powietrzu miałem 1,00 na alko macie co mi za to grozi??
To zależy od okoliczności. Czy miał Pan świadomość, że zarysował Pan auto, po jakim czasie przyjechała policja. Z pewnością dostanie Pan grzywnę za spowodowanie kolizji drogowej. Jeśli zostanie udowodnione, że wiedział Pan o niej i poszedł do domu, to zapłaci Pan także za szkodę.
avatar autora komentarza
Witam, zaraz miną 4 lata odkąd mój mąż nie ma prawa jazdy, zostało mu zabrane na 3 lata za jazdę 0.53 promila, czy po kursie reedukacyjnym musi ponownie przechodzić kurs nauki jazdy w szkole jazdy, czy z kompletem dokumentów udaje się na egzaminy?
Dzień dobry. To zależy. Doświadczenie kierowcy mogą zapisać się od razu na egzamin. Natomiast kierowcy, którzy popełnili przestępstwo(powyżej 0,5 promila) w ciągu 2 lat od uzyskania prawa jazdy, muszą od nowa zrobić kurs i dopiero zdać egzamin.
avatar autora komentarza
Dzień dobry Panie Tomaszu, mam ogromną prośbę o wyjaśnienie wątpliwości. Zostało mi zabrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Sytuacja miała miejsce ponad rok temu. Nie miałam czasu, głowy ani potrzeby , żeby odebrać prawo jazdy - pracuję na miejscu, tak więc stwierdziłam, że "kiedyś odbiorę..." No i nadszedł ten czas, dziś dzwonię do starostwa i pytam co powinnam przedłożyć itd. Pan w starostwie poinformował mnie, ze muszę na nowo zdawać egzamin- teoretyczny i p praktyczny .... Czy to prawda? Z tego co wyczytałam to egzamin zdaje się w przypadkach gdyby prawo jazdy zostało zabrane ba ponad rok, a nie na 3 miesiące. Baaaaaaardzo proszę o wyjaśnienie tek kwestii
Dzień dobry. Nie musi Pani na nowo zdawać egzaminu, jeśli zatrzymano Pani prawo jazdy na 3 miesiące. Proszę zajrzeć na stronę https://www.gov.pl/web/gov/odzyskaj-zatrzymane-prawo-jazdy, tam jest punkt po punkcie wyjaśnione. To oficjalna strona państwowa.
avatar autora komentarza
Cofnieto mi uprawnienia 11 lat temu za przekroczenie ilosci punktow za predkosc. z warunkiem zwrotu po zdaniu egzaminu do ktorego nie podszedlem. Prze te 11 lat bylem tylko 2 razy zatrzymany,skonczylo sie na mandatach. Niestety wczoraj zatrzymano mnie za przekroczenie predkosci o 44 km i bede przesluchiwany na policji za 2 tygodnie.Co mozna zrobic w tej sytuacji bo wyglada na to ze policja skieruje sprawe do sadu a ten orzeknie grzywne albo i zakaz prowadzenia pojazdow. Czy mozna powolywac sie na ostatni Wyrok TK uznajacy zatrzymanie prawa jazdy za predkosc za niezgodne z konstytucja bo w tej sytuacji decyzja Starosty bylaby niezgodna z prawem czyli niewazna i de facto formalnie nie cofnieto by mi uprawnien. CZy tez moge sie powolywac na 11 letni okres prowadzenia pojazdu bez zadnych wypadkow tylko z 2 przekroczeniami predkosci ktory lepiej niz jakikolwiek egazmin pokazuje ze jednak potrafie bezpiecznie jezdzic?
avatar autora komentarza
Dzień dobry. W czerwcu minie 4 lata czas na jaki zabrano mi prawo jazdy. Co muszę teraz zrobić. Nie robiłam żadnych badań, skierowanie ze starostwa przyszło zaraz po utracie prawka, a wtedy nie chciałam jeszcze robić badań, bo wydawało mi się to niepotrzebne. Proszę o odpowiedź co krok po kroku muszę zrobić.
avatar autora komentarza
Zabrane prawko na 4 lata. Mija ten czas. Co krok po kroku robić. Dam tylko że skierowanie od starosty nie zostało zrealizowane. Pozdrawiam
avatar autora komentarza
Przydatny artykuł
avatar autora komentarza
Witam miałem zatrzymane prawo jazdy za przestępstwo chodzi głównie o to że pod wpływem zaatakowałem faceta sąd mnie skazał i pozbawił prawa jazdy aż do czasu kiedy nie wykaże czystości krwi czy po tym upływie czasu gdy będę miał już wszystko wporzadku będę musiał zdawać poraz kolejny egzaminy teoretyczne i praktyczne czy poprostu będę musiał tylko wnieść wniosek o oddanie prawa jazdy.
avatar autora komentarza
Mialem zatrzymane prawo jazdy w 2005 r wydane beztermonowo za 24 punkty. prze Policje i przekazane do Starosty. Chce odebrac blankiet tego prawa jazdy/ jak mozna
avatar autora komentarza
Witam zostało mi zabrane prawojazdy na 3 miesiące za predkosc później przedłużone na 6 i dodatkowo ale w tym czasie dostałem zakaz prowadzenia sądowy na 6 miesięcy oznacza to że muszę powtarzać egzaminy ? Dodam że prawojazdy posiadałem krócej niż rok .
Egzamin trzeba powtórzyć, gdy uprawnienia do kierowania pojazdem zostały cofnięte na co najmniej rok.
avatar autora komentarza
nabijanie wordom kasy nie bede zdawal w tym kraju niech sobie uscisla bzdurne pytani typu ile lat ma tesciowa szefa Word albo strajkuja do wymarcia trzym sie rozni zabrainie od zatrzymania tak jak usilowanie a dokonanie tyle bzdurne przepisy dla ograniczonych
avatar autora komentarza
Dzień dobry Panie Tomaszu, bardzo proszę o odpowiedź gdyż przekopałem internet ale nigdzie konkretnej odpowiedzi nie znalazłem... mianowice zatrzymano mi prawo jazdy na okres 1 roku (warunkowe umorzenie postepowania) zakas kończy się za kilka dni mam wykonane wszelkie badania kurs reedukacyjny itp jednak na badaniach w wompie otrzymałem adnotację o konieczności kierowania samochodem w okularach lub soczewkach czego wcześniej nie miałem oraz zmieniono mi na czasowe tj 10 lat tak więc wiąże się to z koniecznością wyrobienia nowego dokumentu jednak nie muszę robić kursu moje pytanie brzmi czy jesli z zakończeniem kary odblokuje dokument w starostwie to mogę poruszać się pojazdem czy muszę czekać kolejne 2 tygodnie na nowy dokument ? bo w systemie rozumiem że będzie odblokowany bo wszystko jest ok prawo jazdy jest ważne tylko jak to wygląda z brakiem dokumentu i z tą adnotacja ??
Na oficjalnej stronie państwowej gov podano, ze jeśli prawo jazdy lub badania nie są ważne, to nowy dokument dostaje się do 7 dni. Więc w Pana przypadku rozumiem, że urzędnik będzie wymagał dokumentu potwierdzającego przeprowadzenia badań i zmieni dokument. Z pewnością urzędnik w starostwie Panu wszystko wytłumaczy. Myślę jednak, że nie będzie mógł Pan prowadzić przez te parę dni.
avatar autora komentarza
Panie Tomaszu dziękuję za powyższą odpowiedź - tylko w sumie nie rozumiem tego precedensu mianowicie badania mam ważne (psycho bezterminowo - womp 10 lat ) prawo jazdy mam ważne z racji zabrania na poniżej roku ( brak konieczności zdawania egzaminu ) i tutaj kończy mi się kara i muszę czekać na wymianę dokumentu trochę to dla mnie nie logiczne skoro defakto dalej jestem kierowcą
avatar autora komentarza
Witam pięć lat temu miałem kolizję miałem zabrane prawo jazdy po dwóch tygodniach na komendzie mi oddali .Poszerzam teraz na różne kategorie i po zdaniu egzaminów dzwoniła kobieta z urzędu że figuruje u nich że mam zatrzymane prawo jazdy gdzie mam się udać na komisariacie wysyłają mnie do prokuratury
Najlepiej niech Pan pójdzie we wskazane przez policjanta miejsce, czyli do prokuratury, ponieważ musiała toczyć się wobec Pana jakaś sprawa.
avatar autora komentarza
Witam co jeżeli przekroczyłem liczbę punktów karnych 29mam i czekam za decyzja z starostwa czy będę musiał ponownie zdawać egzamin mam parę kategori jestem kierowca zawodowym czy istnieje jakiś łagodny wymiar kary żeby chociaż mógł pracować.
Niestety obecnie kursy reedukacyjne dla kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalny limit punktów karnych nie są prowadzone (07.07.2023 r). Są jednak plany, by powrócić do takiego rozwiązania. Po przekroczeniu limitu punktów karnych obecnie trzeba ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. W przypadku posiadania kilku kategorii traci się je wszystkie.
avatar autora komentarza
Witam Pana.W 2012 roku utraciłem prawko na 3 lata dopiero teraz je chcę. Odzyskać byłem w wk dowiedzieć się jak je odzyskać po sprawdzeniu mojej teczki pani spytała się czy nie dostałem skierowania do womp odpowiedziałem jej że raczej nie nie pamiętam po czym otrzymałem pkk tylko zdjęcie dostarczyłem a wtedy podobno policja dawała. Te skierowania co Pan o tym myśli? ?
Z pewnością będzie Pan musiał udać się na badania. Jeśli nawet kiedyś Policja wydała takie skierowanie, to już jest nieważne.
avatar autora komentarza
pisowska policja wnioskowała o badania dla mnie starosta choć nie musi to jednak mnie wysłał do Womp. W Decyzji wskazano że jak nie dostarczę orzeczenia w ciągu miesiąca to zatrzymają mi uprawnienia do kierowania pojazdami. Womp wyznaczył termin badania za 9 miesięcy w związku z tym starosta zatrzymał mi uprawnienia prawie na rok. Pytanie do kogo mam mieć żal że nie funkcjonuje państwo Polskie i dlaczego za to konsekwencje ponoszą tylko obywatele
avatar autora komentarza
Zostały mi zabrane prawo jazdy z powodu alkoholu wykryte zostało to wykryte przez alkomat gdzie pokazane było 0.45
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Mam pytanie, prawo jazdy miałem zatrzymane na 6 miesięcy teraz własnie się kończy kara.Po telefonie do starostwa dowiedziałem się że muszę wpłacić 100.50 gr. za prawo jazdy i teraz pytanie jakim prawem jak dokument mam zatrzymany elektronicznie i nie ma okresu ważności!!!! druga kwestia miałe zrobić badania lekarskie i zrobiłem,po czym pani mi mówi że i tak za krótki czas będę musiał znów badanie bo na badaniu jest na pewno wyznaczona data następnego badania.Okazuje się że nie ma piszę tylko " nie określono"
Wprawdzie wszyscy kierowcy z bezterminowym prawem jazdy będą musieli je wymienić i to będzie kosztować 100 zł (opłaty ewidencyjnej 50 gr już się nie pobiera), ale wydaje mi się, że w Pana przypadku nastąpiła pomyłka. Dla pewności udałbym się osobiście do urzędu, ponieważ mam wrażenie, że urzędnik źle zrozumiał Pana sytuację.
avatar autora komentarza
Zabrano mi prawo jazdy na początku czerwca 2023 za przekroczenie liczby punktów z powodu przekroczenia prędkości. Prawo jazdy odebrano mi na 3 mies. i muszę ponownie zdawać egzamin teoretyczny i praktyczny. Czy muszę zdać egzamin za 1 razem? Poinformowano mnie w urzędzie, że jeśli mi się nie uda będę musiała od początku odbyć kurs na prawo jazdy.
Kursy na prawo jazdy zrobione po 1 lipca 1998 roku są bezterminowe, więc z pewnością nie musiała Pani go robić od nowa.
avatar autora komentarza
Witam chcą mi zabrać prawo jazdy za jazdę pod wplywem ponad 1 promil jestem kierowca zawodowym od 6 lat mam kredyty hipoteki o łącznej sumie ponad 4tys dziecko i żonę czy w tych czasach jest wogule szansa by zostawili mi c+E?
avatar autora komentarza
Witam. W 2019 roku straciłem prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na skuterze elektrycznym, prawo mocny wyrok zapadl z początkiem 2020 roku. Uprawnienia straciłem na 4 lata. W między czasie zanim zapadł wyrok zgubiłem prawo jazdy, co zgłosiłem na komisariacie policji już po zapadnięciu wyroku. Nie wiedziałem że muszę zgłaszać to gdzieś jeszcze. Teraz gdy minęły te 4 lata, okazało się że fakt zagubienia przeze mnie prawa jazdy nie został nigdzie zgłoszony, przez co wyrok zaczął płynąć dopiero od teraz tj początek 2024. Czy mogę coś z tym zrobic? Da się od tego odwołać?
Przyznam, że to dość dziwne. Z pewnością w taki skomplikowanej sytuacji radziłbym udać się do wydziału komunikacji i porozmawiać z urzędnikiem. Zastanawia mnie jedno... Co ma fizyczny dokument do utraty uprawnień? Zgodnie z logiką tej sytuacji, przez te 4 lata mógł Pan jeździć samochodem mimo wyroku, ponieważ zgubił Pan dokument? To każdy by gubił dokument, by taki wyrok nie wszedł w życie. Radzę skontaktować się z urzędem albo najlepiej z prawnikiem. Pozdrawiam
avatar autora komentarza
Mam taką samą sytuację, czy jest na to jakieś rozwiązanie?
avatar autora komentarza
Witam. Czy Twój przypadek został rozstrzygnięty? Mam podobną sytuację i nie wiem co z tym dalej robić.
avatar autora komentarza
Witam mąż stracił prawo jazdy na 5lat i teraz ten termin minął co pierwsze musi zrobić aby mógł odzyskać prawko
W pierwszej kolejności należy udać się do wydziału komunikacji właściwego do miejsca zamieszkania, by otrzymać skierowanie. Jeśli badania lekarskie straciły ważność, to trzeba wykonać nowe.
avatar autora komentarza
Koledze zostało zatrzymane prawo jazdy na okres 24 miesięcy po 13 latach podszedł do egzaminu praktycznego i nie zaliczył go 3 krotnie i co teraz nadal może podchodzić do egzaminów?
Tak, kolega może podchodzić do egzaminów, ponieważ nie ma limitów.
avatar autora komentarza
Zostało mi zabrane prowo jazdy na 2.5 roku zdałem egzamin i teraz pytanie czy muszę czekać na wyrobienie nowego blankietu czy dostanę ten który już miałem
To zależy. Jeśli w tym czasie dokument nie stracił ważności, to otrzyma Pan dokładnie ten, który został zatrzymany. W innym przypadku trzeba wyrobić nowy. Od 5 grudnia 2020 roku nie trzeba wozić ze sobą fizycznego prawa jazdy. Prawo jazdy traci się wirtualnie. Policja wpisuje taką informację do Centralnej Ewidencji Kierowców. Po dochowaniu procedury odzyskania prawa jazdy adnotacja jest usuwana z bazy.
avatar autora komentarza
Witam. Zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę po narkotykach na okres 3 lat. Okres ten już minął i zrobiłam wszystkie potrzebne badania u lekarza. Lekarz jednak wydal orzeczenie zezwalające na jazdę, lecz z kodem 69 czyli jazdę z blokadą alkoholową. Czy wydający orzeczenie lekarz miał do tego prawo skoro prawo jazdy nie było zabrane za jazdę po alkoholu oraz minął zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez sąd?
Na liście kodów i subkodów ograniczeń w badaniach lekarskich dla kierowców znajduje się kod 69.
avatar autora komentarza
W artykule nie jest opisana procedura odzyskania uprawnień po upływie połowy kary. Czy do Sądu składa się sam wniosek, czy również badania lekarskie i psychologiczne. A w tym wypadku kto wydaje skierowania?
Dziękuję za uwagę. Skrócenie kary de facto jest zmianą sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na możliwość prowadzenia wyłącznie tych z blokadą alkoholową. W sądzie składa się wniosek, choć można także przedłożyć opinię z pracy, zaświadczenie o niekaralności itp. Jeśli sąd wyda pozytywną opinię i kierowca otrzyma zezwolenie, to informacja ta trafi do właściwego wydziału komunikacji, gdzie należy postępować zgodnie z opisem z artykułu. Więc po ponadrocznym zakazie trzeba będzie zdać ponownie egzamin czy mieć nadania lekarskie i psychologiczne.
avatar autora komentarza
Miałem zatrzymane prawo jazdy na 6 m-cy za alko. W tym czasie zrobilem wymagane badania lekarskie i psycgotechniczne oraz ukonczylem kurs reedukacyjny. Po 6 m-cach udalem sie do starostwa ze wszystkimi dokumentami. Zatrzymane prawo jazdy wazne bylo jeszcze 4 lata (zawodowe) jednak pani w okienku poinformowala mnie że tamto jest do niczego i musze wyrobic nowe. Kolejna oplata plus czekanie na blankiet. Czy tak to sie odbywa?
Zazwyczaj urzędnik oddaje dokument, jeśli jest on ważny. W przypadku odmowy oddania prawa jazdy, można złożyć odwołanie w ciągu 14 dni do samorządowego kolegium odwoławczego.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC