Jak się zachowywać na trasie narciarskiej? Kodeks bezpiecznego zachowania na stoku dla narciarzy

Przed wyjechaniem na trasę narciarską zapoznaj się z tzw. kodeksem narciarza i snowboardzisty, aby uniknąć zderzenia z innym turystą, a nawet odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia górskiego. Jak wybrać trasę narciarską po opuszczeniu oślej łączki? Jakie są kary za jazdę po alkoholu na stoku? Co zrobić po wypadku na nartach? Przewiń w dół i dowiedz się wszystkiego!

Jak zachowywać się na trasie narciarskiej? Zasady dla narciarzy i snowboardzistów

Niemalże już 100-letnia FIS (Fédération Internationale de Ski), czyli Międzynarodowa Federacja Narciarska, stworzyła kodeks bezpiecznego zachowania na stoku. Jest on nazywany również dekalogiem narciarza i snowboardzisty, zawiera bowiem 10 reguł, których powinna przestrzegać każda ostrożna osoba, jeżeli chce uniknąć wypadku na stoku.

Jak zachowywać się na trasie narciarskiej, przestrzegając regulaminu narciarskiego FIS-u?

1. Uważaj na inne osoby. Jeźdź na nartach lub snowboardzie w sposób, który nie generuje zagrożenia dla innych uczestników stoku. Dzięki temu unikniesz spowodowania szkody osobowej lub szkody w mieniu.

2. Szusuj świadomie i umiejętnie. Kontroluj jazdę na nartach lub snowboardzie w zależności od czynników zewnętrznych. Dopasuj prędkość i sposób jazdy do stanu i stopnia trudności trasy narciarskiej, zagęszczenia jej użytkowników, a także warunków atmosferycznych.

3. Wybierz tor jazdy bezpieczny dla Ciebie i innych. Kiedy zbliżasz się do innych osób na stoku od tyłu, poruszaj się tak, aby uniknąć zderzenia z narciarzami lub snowboardzistami przed Tobą.

4. Rozważnie wymijaj innych narciarzy. Zachowaj bezpieczną odległość. Możesz ich wyprzedzać zarówno z góry, jak i z dołu, z lewej i prawej strony, pod warunkiem, że zostawisz innym osobom przestrzeń wystarczającą na swobodny manewr.

5. Rozejrzyj się wokół, dołączając do zjeżdżających lub poruszając się w górę. Kiedy chcesz zjechać na nartach lub snowboardzie, ruszyć w górę stoku bądź wznowić ruch po zatrzymaniu się, spójrz zarówno w górę, jak i dół. Upewnij się, że Twoje włączenie się do ruchu nie będzie zagrożeniem.

6. Unikaj zatrzymywania się w wąskich i trudno widocznych miejscach. Jeśli upadniesz za zakrętem lub w punkcie zwężenia trasy, postaraj się jak najszybciej usunąć z toru jazdy, jeśli jesteś w stanie o własnych siłach.

7. Podchodź i schodź na nogach tylko po bokach trasy narciarskiej.

8. Rozpoznawaj oznaczenia tras i znaki narciarskie. Miej je w małym palcu jak znaki drogowe przed egzaminem na prawo jazdy.

9. Udziel pomocy poszkodowanym w wypadku. Nawet jeśli nie jesteś jego uczestnikiem, tylko świadkiem.

10. Nie zatajaj swoich danych osobowych. Jeśli jesteś sprawcą, ofiarą lub świadkiem wypadku na trasie narciarskiej, podaj swoje prawdziwe dane.

Narciarze i snowboardziści powinni stosować się również do ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Na podstawie art. 31 wskazanej ustawy są zobowiązani do:

 • znajomości i przestrzegania zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia, znaków nakazu i zakazu na terenie narciarskim,
 • dostosowania prędkości zjeżdżania do swoich umiejętności, stopnia trudności i stanu trasy, natężenia ruchu, warunków pogodowych,
 • używania wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu snowboardowego i narciarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • niezwłocznego informowania ratowników o wypadku, zaginięciu osoby lub innych zdarzeniach, które mają wpływ na bezpieczeństwo pozostałych narciarzy i snowboardzistów.
miniaturka wpisu
Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie sprzętu sportowego, jak działa i jak wybrać najlepszą opcję.

Przejdź do artykułu

Jak wybrać trasę narciarską, aby czuć się bezpiecznie na stoku?

Tzw. ośla łączka, czyli ultrałatwa trasa narciarska dla dzieci i początkujących narciarzy, bywa zbyt prędko opuszczana przez niecierpliwe osoby, które jak najszybciej chcą spróbować swoich sił na prawdziwym stoku. Niestety, ta decyzja bywa pierwszym krokiem do spowodowania nieszczęśliwego wypadku, zwłaszcza jeśli śmiałek nie sprawdzi stopnia trudności wybranej trasy.

Jak odpowiednio wybrać stok narciarski, sugerując się oznaczeniami tras w Polsce?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania wprowadziło tzw. system trzech kolorów.

Stopnie trudności tras narciarskich zjazdowych i nartostrad oznaczono kolorami następująco:

 • NIEBIESKI – trasa o stopniu trudności A, czyli łatwa, której średnie nachylenie wynosi do 21% (12°), a maksymalne nachylenie – do 30% (17°);
 • CZERWONY – trasa o stopniu trudności B, czyli trudna, której średnie nachylenie wynosi do 29% (16°), a maksymalne nachylenie – do 40% (22°);
 • CZARNY – trasa o stopniu trudności C, czyli bardzo trudna, której średnie nachylenie przekracza 29% (16°), a maksymalne nachylenie jest wyższe od 40% (22°).

Nieco różni się skala trudności tras narciarskich biegowych, chociaż dotyczą ich te same kolory:

 • NIEBIESKI – trasa o stopniu trudności A (łatwa) nie ma odcinków z trudnymi podejściami i zjazdami, a także nachylenia poprzecznego. Jej maksymalny stopień nachylenia w profilu podłużnym wynosi do 10%, maksymalna długość do 10 km lub maksymalna różnica poziomów na 1 km do 40 m;
 • CZERWONY – trasa o stopniu trudności B (trudna) ma niewiele odcinków z trudnymi podejściami i zjazdami. Charakteryzuje ją maksymalna różnica poziomów na 1 km do 80 m lub maksymalna długość do 20 km. Maksymalny stopień nachylenia w profilu podłużnym nie może przekraczać 20%;
 • CZARNY – trasa o stopniu trudności C (bardzo trudna), ma wiele odcinków z trudnymi zjazdami i podejściami. Wyróżnia się maksymalną różnicą poziomów na 1 km powyżej 80 m lub długością powyżej 20 km oraz maksymalnym stopniem nachylenia w profilu podłużnym większym niż 20%.

Ekspert Mubi radzi

O ile europejski system oznaczania trudności tras narciarskich jest oparty na kolorach, o tyle nie istnieje jednolita skala trudności tras narciarskich na całym świecie. Chociaż kilka stoków z różnych krajów może mieć to samo oznaczenie kolorystyczne, np. niebieskie, mogą mieć odmienne charakterystyki. Ponadto w niektórych krajach, np. Austrii, mogą być używane dodatkowe kolory, np. żółty i pomarańczowy.

Alkohol na stoku. Jakie są kary za jazdę na nartach po alkoholu w Polsce?

Art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zakazuje uprawiania narciarstwa i snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Zarządca stoku może odmówić wstępu takiej osobie bądź nakazać jej opuszczenie terenu, jeśli podejrzewa, że jest pijana. 

Art. 45 ust. 1 tej samej ustawy podaje, że narciarze i snowboarderzy, którzy jeżdżą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego na zorganizowanym terenie narciarskim, mogą otrzymać karę grzywny. Maksymalna kara wynosi 5000 zł.

miniaturka wpisu
Alkohol na stoku a ubezpieczenie turystyczne. Jak działa klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu podróżnym?

Co to jest klauzula alkoholowa i jak działa? Kiedy przyszługuje Ci odszkodowanie? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Przejdź do artykułu

Co zrobić po wypadku na trasie narciarskiej?

Zgodnie z kodeksem narciarza, ale także według kodeksu karnego, narciarze i snowboardziści są zobowiązani do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym na stoku, tym bardziej jeśli turysta odniósł obrażenia, które uniemożliwiają jego przemieszczenie się.

miniaturka wpisu
Zabezpieczenie miejsca kolizji/wypadku

Wypadki i kolizje drogowe, zdarzają się na polskich drogach każdego dnia. To ważne, aby w momencie wypadku wiedzieć jak postępować na miejscu zdarzenia.

Przejdź do artykułu

Jak się zachować po wypadku na trasie narciarskiej?

1. Jeśli jesteś świadkiem wypadku, zabezpiecz miejsce zdarzenia, wbijając w podłoże skrzyżowane narty w odległości ok. 4 m od miejsca zdarzenia. To będzie znak dla innych narciarzy, aby zwolnili i zatrzymali się, unikając wjechania w osobę leżącą na śniegu i pomagającą jej. 

2. Niezwłocznie sprawdź, czy osoba poszkodowana jest przytomna, czy oddycha, czy ma wyczuwalny puls. W zależności od stanu osoby poszkodowanej może być konieczna akcja reanimacyjna – masaż serca.

3. Jeśli osoba ranna jest w stanie rozmawiać, postaraj się dowiedzieć, czy odczuwa ból i w którym miejscu.

4. Wezwij pomoc, dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu. W Polsce numer alarmowy ratownictwa górskiego i morskiego to 985, numer ratunkowy w górach to 601 100 300.

5. Osobę nieprzytomną, ale oddychającą, ułóż w pozycji bocznej ustalonej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podejrzewasz, że doszło do urazu kręgosłupa. Ponadto przykryj ofiarę wypadku dodatkową odzieżą, aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu organizmu.

6. Nie wahaj się zatrzymać przejeżdżających obok narciarzy, aby Ci pomogli.

7. Jeśli osoba poszkodowana jest przytomna, nie pozwól jej stracić przytomności. Rozmawiaj z nią, wspieraj ją i pocieszaj, dopóki nie pojawią się ratownicy.

8. W przypadku krwawienia z ran zastosuj opaskę uciskową. Możesz ją zrobić z szalika czy bluzy, zawiązując materiał powyżej rany na kończynie lub przyciskając materiał do rany.

miniaturka wpisu
Ubezpieczenie akcji górskiej za granicą. Jak je wybrać? Kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci za akcję ratowniczą w górach?

Dowiedz się, jak działa ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej w górach za granicą i na co zwrócić uwagę, wybierając ofertę.

Przejdź do artykułu

Zachowanie narciarza na trasie narciarskiej a wypłata odszkodowania z ubezpieczenia

Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia podróżnego, jeżeli np.:

 • szkoda została spowodowana umyślnie przez osobę ubezpieczoną lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • szkoda ma związek z pozostawaniem turysty pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, leków niezaleconych przez lekarza bądź przepisanych, ale zażywanych niezgodnie z zaleceniami. Klauzula alkoholowa zapewnia wypłatę odszkodowania za szkodę w związku z pozostawaniem osoby ubezpieczonej pod wpływem alkoholu, ale przede wszystkim z ubezpieczenia KL i NNW;
 • wypadek na stoku powstał wskutek rażącego niedbalstwa lub nierespektowania ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, np. nieprzestrzegania oznaczeń na trasie czy regulaminu stoku;
 • osoba ubezpieczona usiłowała popełnić przestępstwo lub je popełniła,
 • doszło do bójki, która nie była związana z działaniem w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności;
 • wypadek powstał na obszarze objętym zakazem poruszania się,
 • turysta uprawiał sport w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?.

PODSUMOWANIE
 • Każda osoba korzystająca z trasy narciarskiej powinna przestrzegać reguł bezpiecznego zachowania się na stoku, które zostały stworzone przez Fédération Internationale de Ski, czyli Międzynarodową Federację Narciarską. Kodeks narciarza i snowboardzisty zawiera reguły, dzięki którym można uniknąć wypadków na nartach i deskach.
 • Aby wybrać trasę narciarską zjazdową lub biegową, zapoznaj się z tzw. systemem trzech kolorów i opisami cech tras, które mają różne stopnie trudności. O ile skala z kolorami: niebieskim, czerwonym i czarnym oznacza rosnący poziom trudności w wielu krajach, o tyle stoki mogą mieć odmienne cechy. Niektóre kraje mogą stosować dodatkowe kolory bądź oznaczenia geometryczne dla ekstremalnie trudnych tras.
 • Użytkownicy tras narciarskich mają obowiązek udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na stoku. Przed wyjazdem zapisz numery telefonów służb ratowniczych.
 • Spowodowanie wypadku na stoku wskutek nieprzestrzegania regulaminu terenu i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa może skutkować odmową wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia górskiego.

Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!