Jak zgłosić szkodę w AXA Direct?

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody w AXA Direct?

Obowiązkiem poszkodowanego jest powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie niezwłocznie po zajściu zdarzenia. Informacja nie może jednak być przekazana później niż 7 dni od momentu uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Natomiast w przypadku kradzieży, nie później niż w ciągu 2 dni od momentu uzyskania wiadomości o utracie auta.

Jeżeli poszkodowany celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie poinformuje niezwłocznie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, co przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi na ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wartość świadczenia.

W przypadku świadczenia assistance, potrzebę skorzystania z pomocy należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Jakie są formy zgłoszenia szkody w AXA Direct?

Zgłoszenia szkody w AXA Direct można dokonać telefonicznie, pisemnie oraz drogą elektroniczną. Proponowany przez ubezpieczyciela sposób kontaktu różni się w zależności od ubezpieczenia, w ramach którego chcemy uzyskać pomoc.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC AXA

Aby zgłosić szkodę w AXA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, można posłużyć się odpowiednim formularz internetowy.

Jeśli wiek uszkodzonego pojazdu nie przekracza 10 lat, to istnieje możliwość skorzystania z ogólnopolskiej sieci naprawczej AXA oraz z samochodu zastępczego na czas naprawy. Aby skorzystać z bezpłatnego pojazdu zastępczego, należy zadzwonić pod numer (+48) 22 589 90 66 (konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00).

Bezpośrednia Likwidacja Szkody w AXA Direct

Jeśli chcemy skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody w AXA, możemy wypełnić odpowiedni formularz online. Aby skorzystać z BLS, muszą zostać spełnione poniższe kryteria:

 • kolizja miała miejsce na terenie Polski, udział w niej wzięły tylko dwa pojazdy i nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu;
 • sprawca ma ważną umowę OC w towarzystwie ubezpieczeniowym, które należy do systemu BLS (PZU, Concordia, Ergo Hestia, mtu24, Aviva, Wiener, Uniqa, Warta);
 • szacowana wartość szkody nie przekracza 30 000 zł;
 • szkody nie zgłoszono wcześniej w żadnym innym towarzystwie ubezpieczeniowym, a zgłaszający jest właścicielem uszkodzonego pojazdu.

Zgłoszenie szkody z AC AXA Direct

W przypadku szkody z tytułu autocasco możemy wypełnić odpowiedni formularz internetowy.

Zgłoszenie szkody z NNW AXA Direct

Szkodę z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków można zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem (+48) 22 599 95 22 – Dział Rejestracji i Likwidacji Szkód pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00;
 • pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela:AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  Ul. Chłodna 51,
  00-867 Warszawa

Zgłoszenie szkody z Assistance AXA

Potrzebę skorzystania z pomocy assistance można zgłosić telefonicznie pod numerem (+48) 22 599 95 22. Dział Assistance dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Odpowiednie formularze do zgłoszenia szkody komunikacyjnej, kradzieży pojazdu lub szkody osobowej z tytułu NNW znajdują się na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę AXA Direct w przez internet?

Do wypełnienia formularza internetowego wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • notatka policyjna lub wspólne oświadczenie o zdarzeniu spisane ze sprawcą (jeśli zostały sporządzone);
 • zdjęcia widocznych uszkodzeń.

Wypełniając formularz należy dołączyć skan powyższych dokumentów lub ich dobrej jakości zdjęcie wykonane telefonem komórkowym. Dokumenty powinny być przygotowane w następujących formatach: JPEG, PDF lub PNG. Ich rozmiar nie może przekraczać 20 MB.

W zależności od rodzaju szkody i ochrony ubezpieczeniowej, z której chcemy skorzystać, należy wybrać odpowiedni formularz. Formularze odnoszące się do określonych ubezpieczeń (OC, BSL, AC) różnią się poszczególnymi pytaniami. Formularze dzielą się na następujące etapy:

 • informacje ogólne;
 • okoliczności zdarzenia;
 • opis uszkodzeń i dane pojazdu;
 • dane właściciela pojazdu;
 • dodatkowe informacje (jedynie w przypadku formularza zgłoszenia szkody z OC);
 • podsumowanie.

Wypełniając formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia OC w AXA, jesteśmy proszeni o podanie między innymi:

 • numeru polisy;
 • danych osoby do kontaktu w sprawie szkody (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • daty i godziny zdarzenia;
 • okoliczności zdarzenia (miejsce zdarzenia, liczba pojazdów, które brały udział w zdarzeniu, przyczyny szkody, opis zdarzenia; informacja na temat udziału służb ratunkowych);
 • danych pojazdu poszkodowanego (rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model, data pierwszej rejestracji, sposób wykorzystania);
 • danych właściciela pojazdu (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • danych współwłaścicieli pojazdu – jeśli tacy są (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • danych osoby kierującej pojazdem poszkodowanego w momencie zdarzenia (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • danych osoby kierującej pojazdem sprawcy w momencie zdarzenia (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail).

Część danych możemy wprowadzić automatycznie poprzez dołączenie zdjęcia dowodu rejestracyjnego lub zeskanowanie kodu Aztec z dokumentu.

Formularz zgłoszenia szkody w ramach BSL w AXA Direct rozpoczyna się od pytań, które pozwalają określić, czy realizacja bezpośredniej likwidacji szkody jest możliwa. Jedynie po wskazaniu odpowiedzi, które kwalifikują nas do BSL, jesteśmy w stanie przejść do dalszych etapów formularza. W dalszej części formularz przypomina standardowe zgłoszenie szkody z OC.

W przypadku zgłoszenia szkody z AC w AXA Direct, formularz zawiera dedykowane pola, które pozwalają na odpowiednie opisanie zdarzenia ubezpieczeniowego. Poszkodowany może podać przyczynę szkody objętą ochroną autocasco:

 • kolizję (z innym pojazdem, obiektem innym niż pojazd, z osobą, ze zwierzęciem);
 • kradzież (części lub wyposażenia pojazdu, całego pojazdu);
 • szkodę spowodowaną siłami natury (powódź, pożar, grad, huragan, czynniki chemiczne);
 • szkodę wyrządzona przez osobę trzecią;
 • zajechanie bezkolizyjne;
 • inne zdarzenie.

Jak sprawdzić na jakim etapie jest rozpatrywanie szkody?

Istnieje możliwość uzyskania informacji, na jakim etapie jest nasze zgłoszenie. W tym celu należy skontaktować się ubezpieczycielem za pomocą specjalnego formularza internetowego. Korzystanie z formularza wymaga podania numeru PESEL.

Ubezpieczyciel stosuje zabezpieczenie danych w postaci hasła autoryzacyjnego. Takie hasło zostanie wysłane klientowi wiadomością SMS po wpisaniu numeru PESEL. W celu ewentualnej aktualizacji numeru telefonu, należy skontaktować się z infolinią ubezpieczyciela.

Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!