Jak zgłosić szkodę w AXA Direct?

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody w AXA Direct?

Obowiązkiem poszkodowanego jest powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie niezwłocznie po zajściu zdarzenia. Informacja nie może jednak być przekazana później niż 7 dni od momentu uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Natomiast w przypadku kradzieży, nie później niż w ciągu 2 dni od momentu uzyskania wiadomości o utracie auta.

Jeżeli poszkodowany celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie poinformuje niezwłocznie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, co przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi na ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wartość świadczenia.

W przypadku świadczenia assistance, potrzebę skorzystania z pomocy należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Jakie są formy zgłoszenia szkody w AXA Direct?

Zgłoszenia szkody w AXA Direct można dokonać telefonicznie, pisemnie oraz drogą elektroniczną. Proponowany przez ubezpieczyciela sposób kontaktu różni się w zależności od ubezpieczenia, w ramach którego chcemy uzyskać pomoc.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC AXA

Aby zgłosić szkodę w AXA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, można posłużyć się odpowiednim formularz internetowy.

Jeśli wiek uszkodzonego pojazdu nie przekracza 10 lat, to istnieje możliwość skorzystania z ogólnopolskiej sieci naprawczej AXA oraz z samochodu zastępczego na czas naprawy. Aby skorzystać z bezpłatnego pojazdu zastępczego, należy zadzwonić pod numer (+48) 22 589 90 66 (konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00).

Bezpośrednia Likwidacja Szkody w AXA Direct

Jeśli chcemy skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody w AXA, możemy wypełnić odpowiedni formularz online. Aby skorzystać z BLS, muszą zostać spełnione poniższe kryteria:

 • kolizja miała miejsce na terenie Polski, udział w niej wzięły tylko dwa pojazdy i nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu;
 • sprawca ma ważną umowę OC w towarzystwie ubezpieczeniowym, które należy do systemu BLS (PZU, Concordia, Ergo Hestia, mtu24, Aviva, Wiener, Uniqa, Warta);
 • szacowana wartość szkody nie przekracza 30 000 zł;
 • szkody nie zgłoszono wcześniej w żadnym innym towarzystwie ubezpieczeniowym, a zgłaszający jest właścicielem uszkodzonego pojazdu.

Zgłoszenie szkody z AC AXA Direct

W przypadku szkody z tytułu autocasco możemy wypełnić odpowiedni formularz internetowy.

Zgłoszenie szkody z NNW AXA Direct

Szkodę z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków można zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem (+48) 22 599 95 22 – Dział Rejestracji i Likwidacji Szkód pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00;
 • pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela:AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  Ul. Chłodna 51,
  00-867 Warszawa

Zgłoszenie szkody z Assistance AXA

Potrzebę skorzystania z pomocy assistance można zgłosić telefonicznie pod numerem (+48) 22 599 95 22. Dział Assistance dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Odpowiednie formularze do zgłoszenia szkody komunikacyjnej, kradzieży pojazdu lub szkody osobowej z tytułu NNW znajdują się na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę AXA Direct w przez internet?

Do wypełnienia formularza internetowego wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • notatka policyjna lub wspólne oświadczenie o zdarzeniu spisane ze sprawcą (jeśli zostały sporządzone);
 • zdjęcia widocznych uszkodzeń.

Wypełniając formularz należy dołączyć skan powyższych dokumentów lub ich dobrej jakości zdjęcie wykonane telefonem komórkowym. Dokumenty powinny być przygotowane w następujących formatach: JPEG, PDF lub PNG. Ich rozmiar nie może przekraczać 20 MB.

W zależności od rodzaju szkody i ochrony ubezpieczeniowej, z której chcemy skorzystać, należy wybrać odpowiedni formularz. Formularze odnoszące się do określonych ubezpieczeń (OC, BSL, AC) różnią się poszczególnymi pytaniami. Formularze dzielą się na następujące etapy:

 • informacje ogólne;
 • okoliczności zdarzenia;
 • opis uszkodzeń i dane pojazdu;
 • dane właściciela pojazdu;
 • dodatkowe informacje (jedynie w przypadku formularza zgłoszenia szkody z OC);
 • podsumowanie.

Wypełniając formularz zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia OC w AXA, jesteśmy proszeni o podanie między innymi:

 • numeru polisy;
 • danych osoby do kontaktu w sprawie szkody (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • daty i godziny zdarzenia;
 • okoliczności zdarzenia (miejsce zdarzenia, liczba pojazdów, które brały udział w zdarzeniu, przyczyny szkody, opis zdarzenia; informacja na temat udziału służb ratunkowych);
 • danych pojazdu poszkodowanego (rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model, data pierwszej rejestracji, sposób wykorzystania);
 • danych właściciela pojazdu (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • danych współwłaścicieli pojazdu – jeśli tacy są (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • danych osoby kierującej pojazdem poszkodowanego w momencie zdarzenia (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • danych osoby kierującej pojazdem sprawcy w momencie zdarzenia (imię, nazwisko, numer PESEL, adresu korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail).

Część danych możemy wprowadzić automatycznie poprzez dołączenie zdjęcia dowodu rejestracyjnego lub zeskanowanie kodu Aztec z dokumentu.

Formularz zgłoszenia szkody w ramach BSL w AXA Direct rozpoczyna się od pytań, które pozwalają określić, czy realizacja bezpośredniej likwidacji szkody jest możliwa. Jedynie po wskazaniu odpowiedzi, które kwalifikują nas do BSL, jesteśmy w stanie przejść do dalszych etapów formularza. W dalszej części formularz przypomina standardowe zgłoszenie szkody z OC.

W przypadku zgłoszenia szkody z AC w AXA Direct, formularz zawiera dedykowane pola, które pozwalają na odpowiednie opisanie zdarzenia ubezpieczeniowego. Poszkodowany może podać przyczynę szkody objętą ochroną autocasco:

 • kolizję (z innym pojazdem, obiektem innym niż pojazd, z osobą, ze zwierzęciem);
 • kradzież (części lub wyposażenia pojazdu, całego pojazdu);
 • szkodę spowodowaną siłami natury (powódź, pożar, grad, huragan, czynniki chemiczne);
 • szkodę wyrządzona przez osobę trzecią;
 • zajechanie bezkolizyjne;
 • inne zdarzenie.

Jak sprawdzić na jakim etapie jest rozpatrywanie szkody?

Istnieje możliwość uzyskania informacji, na jakim etapie jest nasze zgłoszenie. W tym celu należy skontaktować się ubezpieczycielem za pomocą specjalnego formularza internetowego. Korzystanie z formularza wymaga podania numeru PESEL.

Ubezpieczyciel stosuje zabezpieczenie danych w postaci hasła autoryzacyjnego. Takie hasło zostanie wysłane klientowi wiadomością SMS po wpisaniu numeru PESEL. W celu ewentualnej aktualizacji numeru telefonu, należy skontaktować się z infolinią ubezpieczyciela.

Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *