Jak zmienić przeznaczenie pojazdu?

Kiedyś bardzo popularne samochody z kratką dziś odchodzą do lamusa. Ówczesne przepisy pozwalały na odliczanie pełnego podatku VAT od zakupu tego typu pojazdów. Dodatkowo samochody z kratką rejestrowane były jako pojazdy ciężarowe. Przedsiębiorcy mogli także odliczać VAT od zakupu paliwa, serwisowania i wymiany części. Zmiany przepisów z 2014 roku wpłynęły na sensowność mocowania kratek w samochodach i rejestrowania ich jako ciężarowych. Obecnie łatwo kupić używany samochód z kratką, a potem ją zdemontować. Niestety nie można tego zrobić na własną rękę. Zobacz krok po kroku, jak zmienić przeznaczenie pojazdu!

zmiana przeznaczenia pojazdu

Czym jest przeznaczenie pojazdu?

Każdy nowy i używany pojazd zanim zostanie dopuszczony do ruchu w Polsce, musi posiadać odpowiednią dokumentację, w której zostanie wskazane jego przeznaczenie. Ale co to właściwie oznacza? Jak można się domyślić, pojęcie to odnosi się do celu, w jakim używany jest dany pojazd. Może to być np.:

 • przewóz osób,
 • przewóz towarów,
 • służba zdrowia,
 • straż pożarna,
 • jazda testowa,
 • pojazd zabytkowy.

Na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów próżno jednak szukać przeznaczenia dla samochodów osobowych. Te mogą jedynie uzyskać homologację pojazdu ciężarowego, co zmieni ich przeznaczenie. Bo już pojazdy ciężarowe przeznaczenie określone w przepisach mają – o tym informuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Zgodnie z nim pojazdy ciężarowe mogą być choćby pojazdami specjalnymi, np. pomocą drogową, food truckiem czy koparką.

CZY WIESZ, ŻE …

Przeznaczenia pojazdu nie powinno się mylić z jego rodzajem. Ten określa, do której kategorii należy dany pojazd, np. samochód osobowy, ciężarowy czy motocykl.

Czym jest zmiana przeznaczenia pojazdu?

Zgodnie z przepisami pojazdy klasyfikuje się ze względu na ich rodzaj, podrodzaj oraz przeznaczanie. To ostatnie wpisywane jest przede wszystkim do samochodów ciężarowych. Łatwo sobie wyobrazić, że inaczej zbudowany jest furgon pocztowy od chłodni albo samochód specjalny do oczyszczania dróg od pojazdu pożarniczego. 

W przypadku samochodów osobowych nie precyzuje się ich przeznaczenia, tylko określa rodzaj pojazdu – nie oznacza to, że auto, które ma sylwetkę samochodu miejskiego, jest nim w myśl przepisów prawa. Tutaj znaczenie ma kod ITS (Instytut Transportu Samochodowego) i to z niego odczytuje się, jaką homologację dostał dany pojazd. Oczywiście z konkretnymi homologacjami wiążą się wymagania konstrukcyjne i techniczne pojazdu.

Ekspert Mubi radzi:

Instytut Transportu Samochodowego działający od 1952 roku czuwa nad ekonomią i bezpieczeństwem transportu, a także ma za zadanie dbać o ochronę środowiska i bezpieczeństwo techniczne. Zakres zadań tejże instytucji obejmuje zatem m.in. prace badawcze, monitorowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zarządzanie nim, a także prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, skupionych na kwestii ich mobilności.

Zmiana przeznaczenia pojazdu to zatem modyfikacja konfiguracji samochodu. Zwykle dochodzi do niej w przypadku przekwalifikowania pojazdu ciężarowego na osobowy lub odwrotnie. Może to jednak dotyczyć także innych zmian, jak np. liczby miejsc w pojeździe czy przeróbki dostawczaka na kampera.

Kiedy najczęściej dokonuje się zmiany przeznaczenia pojazdu?

Tak popularne kiedyś samochody z kratką rejestrowane były jako pojazdy ciężarowe – przynosiło to korzyści finansowe. Wymagało to jednak zamontowania właśnie feralnej kratki, która, nie ukrywajmy, nie sprawdzała się w praktyce, a była tylko dodatkiem wymaganym przez prawo. Nic więc dziwnego, że dziś, gdy dawne przepisy już nie obowiązują, wielu kierowców decyduje się na pozbycie kratki, co pociąga za sobą zmianę przeznaczenia pojazdu.

Pozbycie się lub montaż kratki to więc najczęstsza przyczyna zmiany przeznaczenia pojazdu, ale nie jedyna. Może do niej dojść jeszcze m.in., gdy:

 • zmniejsza się lub zwiększa liczbę miejsc siedzących w celu uzyskania potrzebnej przestrzeni ładunkowej,
 • przystosowuje się samochody dostawcze, budy lub vany do przewozu osób,
 • firma potrzebuje zmienić samochód osobowy w ciężarowy lub na odwrót.

Czy można samemu usunąć kratkę?

Na początek zajmijmy się najbardziej powszechnym przypadkiem, czyli wspomnianą już kratką. Czy jeśli kupiłeś samochód z przegrodą, to możesz ją samodzielnie usunąć?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Mimo że technicznie nie jest to szczególne wyzwanie i poradzi sobie z nim każdy kierowca, samodzielny demontaż kratki jest niedozwolony i będzie wiązał się z konsekwencjami:

 • nie będziesz mógł przerejestrować samochodu w wydziale komunikacji,
 • w razie kontroli drogowej możesz otrzymać mandat, ponieważ auto zarejestrowane jako ciężarowe nie będzie spełniać wymogów technicznych.

Zmiana przeznaczenia pojazdu z ciężarowego na osobowy

Skoro zatem wiemy już, że sami nie możemy usunąć niepożądanej kratki z samochodu, to jak właściwie powinniśmy to zrobić? Aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, musimy spełnić szereg formalności.

Po pierwsze, zmiany konstrukcyjne pojazdu powinny być przeprowadzone w uprawnionym do tego miejscu. Podmiot do tego upoważniony powinien być oznaczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym kodem PKD 45.20.Z, który potwierdza prowadzenie działalności w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. 

Po drugie, trzeba pamiętać, że zmiany w konstrukcji pojazdu nie polegają tylko na usunięciu kratki. Zakładając, że samochód ma już tylne siedzenia, których nie trzeba kupować, należy zamontować dodatkowy zagłówek i pasy bezpieczeństwa dla piątej osoby (na środku tylnego fotela).

Wreszcie po trzecie, po wykonaniu zmian, powinieneś otrzymać na miejscu:

 • zaświadczenie przedstawiające zakres wykonanych zmian konstrukcyjnych,
 • oświadczenie, że podmiot ma uprawnienia do wykonywania tego typu działalności,
 • paragon lub fakturę.

Po dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu jego właściciela czeka jeszcze kilka obowiązków. Otrzymanie odpowiednich dokumentów w warsztacie to niestety początek załatwiania formalności.

Czy musisz udać się do stacji kontroli pojazdów po zmianach?

Tak, bez tego się nie obejdzie. W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów czeka Cię sprawdzenie przez wykwalifikowanego pracownika przeprowadzonych zmian konstrukcyjnych w samochodzie. To dodatkowe badanie kosztuje 82 zł. Do tego trzeba doliczyć tradycyjny przegląd rejestracyjny, którego cena wynosi 98 zł. W sumie za całą wizytę zapłacisz 180 zł.

Diagnosta po zapoznaniu się z przeprowadzonymi zmianami konstrukcyjnymi sprawdzi, czy pojazd spełnia określone w prawie warunki techniczne. Jeśli będziesz zmieniał przeznaczenie auta z ciężarowego na osobowy, to pracownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów powinien wpisać, że pojazd po zmianach pozwala na przewożenie 5 osób, a nie na przykład 2 czy 4. Jeśli w dokumentach zabraknie takiej informacji, to urzędnik może nie przyjąć wniosku o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

Jak zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym?

Jeśli pojazd był zarejestrowany jako ciężarowy, to taka adnotacja znajdowała się w dowodzie rejestracyjnym. Po przeprowadzeniu zmian konstrukcyjnych musisz udać się do wydziału komunikacji – masz na to 30 dni od daty badania technicznego

Wybierając się do urzędu, będziesz musiał mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • oświadczenie lub fakturę wystawione przez warsztat, który dokonał zmian w konstrukcji pojazdu. Potrzebny jest także wpis z CEiDG lub KRS, że firma ma prawo prowadzić działalność w zakresie naprawy i obsługi pojazdów,
 • zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów o dokonanych zmianach,
 • dowód osobisty,
 • aktualne ubezpieczenie OC,
 • dowód wpłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego.

Jeśli wymiany dowodu rejestracyjnego dokonujesz jako przedstawiciel firmy, to musisz mieć także jej KRS. Pamiętaj, że każdy współwłaściciel pojazdu musi stawić się w urzędzie osobiście, chyba że wystawione zostaną pełnomocnictwa – na każdego współwłaściciela jedno. Pełnomocnictwo kosztuje 17 zł od osoby, chyba że jest nią mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki.

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym kosztuje 54,00 zł bez pozwolenia czasowego. Informacje o terminie odbioru nowego dowodu rejestracyjnego otrzymasz SMS-em lub zostaniesz powiadomiony mailowo. Zazwyczaj cała procedura trwa około dwóch tygodni – zależy to od ilości składanych wniosków w danym okresie.

Zmiana przeznaczenia pojazdu na specjalny

Pojazdy specjalne, jak sama ich nazwa wskazuje, służą do wyjątkowych celów. Definiuje je Kodeks drogowy.

Pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Art. 2 pkt 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zmiana przeznaczenia pojazdu na pojazd specjalny podobnie jak we wcześniej opisanym przypadku, będzie wiązała się z koniecznością wizyty w warsztacie posiadającym odpowiednie uprawnienia. Konkretnie w zakresie obsługi i naprawy pojazdów oznaczonym kodem PKD 50.20.A.

Po zmianach dokonanych w warsztacie, czekają Cię również formalności w urzędzie. W wydziale komunikacji będą Ci potrzebne:

 • dokument potwierdzający rodzaj dokonanych zmian konstrukcyjnych zmieniających przeznaczenie pojazdu,
 • oświadczenie, że zmian dokonał uprawniony do tego podmiot,
 • faktura lub paragon za wykonane zmiany,
 • zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana).

Zmiana przeznaczenia pojazdu – co z akcyzą?

Sporo wątpliwości wśród kierowców wzbudziła sprawa dotycząca zmiany przeznaczenia pojazdu w odniesieniu do obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Ten co do zasady dotyczy wyłącznie samochodów osobowych – po sprowadzeniu do Polski samochodu ciężarowego (np. dostawczego) akcyzy się nie płaci. Problem pojawiał się, gdy auto sprowadzone jako ciężarowe, było następnie przerabiane na osobowe (np. dostawczak na kampera).

Przepisy rozszerzające obowiązek zapłaty akcyzy weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Mówią one, że akcyzę należy zapłacić w przypadku zmian konstrukcyjnych w pojeździe innym niż samochód osobowy, który jest zarejestrowany w kraju, w taki sposób, że zmiana ta spowodowała zmianę rodzaju tego pojazdu na auto osobowe. Innymi słowy – samochody ciężarowe sprowadzone z zagranicy, które w Polsce zostały przerobione na osobowe, są również poddane obowiązkowi akcyzowemu. Ten wynosi:

 • 3,1% wartości samochodu dla pojazdów z silnikami o pojemności do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości samochodu dla pojazdów z silnikami o pojemności powyżej 2000 cm3.

Czy zmiany konstrukcyjne mogą wpłynąć na wysokość składki OC?

Zmiany konstrukcyjne przekładają się na zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli dany pojazd przestaje być samochodem ciężarowym, a staje się osobowym, to należy to zgłosić ubezpieczycielowi OC. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe zapisują w warunkach ubezpieczenia taki obowiązek.

Obliczanie składki OC i AC opiera się na wielu parametrach. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę nie tylko doświadczenie kierowcy i jego dane, ale także sposób użytkowania pojazdu i jego aspekty techniczne. Po zgłoszeniu zmian w budowie samochodu otrzymasz informacje o rekalkulacji składki, co może wiązać się, ze zmianą jej wartości. Oczywiście nie zawsze będzie to oznaczać wzrost opłaty – możesz także zapłacić mniej za polisę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zmianę przeznaczenia pojazdu

Chciałbym przerejestrować samochód z kratką. Czy wystarczy ją usunąć?
Dokonałem zmian w samochodzie. Co teraz?
Czy zmianę przeznaczenia auta należy zgłosić ubezpieczycielowi?
PODSUMOWANIE
 • Instytut Transportu Samochodowego klasyfikuje pojazdy ze względu na rodzaj, podrodzaj i kategorie homologacyjne.
 • Najpopularniejszą zmianą przeznaczenia pojazdu jest zmiana rodzaju z samochodu ciężarowego na osobowy.
 • Zmiany takiej można dokonać legalnie tylko w uprawnionych do tego warsztatach, których działalność określa kod PKD 45.20.Z
 • Po zmianach konstrukcyjnych należy przeprowadzić badania techniczne pojazdu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
 • Następnie trzeba dokonać wymiany dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji.
 • Zmiany konstrukcyjne i wymianę dowodu rejestracyjnego należy zgłosić ubezpieczycielowi OC i AC – może nastąpić rekalkulacja składki.
Źródła:
 • http://archiwum.patronat.pl/Akty_prawne/Pliki_PDF/2001/Dz.U.2001-004_0037.pdf
 • https://tacho-serwis.com/stacja-kontroli-pojazdow/zmiany-konstrukcyjne
 • https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zmiana-rodzaju-lub-danych-technicznych-pojazdu,6332/
 • http://www.cepik.gov.pl/documents/76251/76586/Ustawa+Prawo+o+Ruchu+Drogowym+08.06.2017/87c97bb6-5d0a-4229-80ea-51555985c538
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

57 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
W sumie wszystko się zgadza ale? No właśnie ale miałem identyczny przypadek jak w artykule zgromadziła w/w dokumenty i D...a OSKP odmówiła badania bo nie było homologacji na auto osobowe wystawionego przez Honda Serwis Polska lub Urząd Dozoru Technicznego. Byłem w dwóch Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów i zostałem z niczym (nawet bez kratki świętej przez uprawniony Warsztat) WIĘC SIE QUWA pytam kto wydał takie procedury ale nie dopilnował szczegółów przeprowadzenia w/w operacji.Gdzie ustawa stałą się martwa?
avatar autora komentarza
Polecam.
avatar autora komentarza
Polecam bardzo.
avatar autora komentarza
Witam jak to wyglada na dzień dzisiejszy mam vana w firmie teraz potrzebuje osobówki jak mam to zmienić
avatar autora komentarza
Posiadam Toyote Verso zarejestrowaną na 5 osob lecz chciałbym ja przerobic na 7 osobowa,poniewaz sa dwie wersje tego modelu,jaka jest wówczas procedura
Zakładam, że nie ma Pan 2 dodatkowych foteli z tyłu auta. Najlepiej jak Pan uda się do ASO Toyoty lub warsztatu, który jest uprawniony do konserwacji i naprawy pojazdów. Tam zostaną zamontowane dodatkowe fotele i pasy bezpieczeństwa (jeśli model ma wersję 7-osobową, to nie powinno być z tym problemu). W warsztacie otrzyma Pan fakturę, zaświadczenie o przeprowadzonych zmianach oraz wypis, że dany warsztat jest uprawiony do takich zmian. Następnie czeka Pana wizyta w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, by diagnosta zaakceptował zmiany, a potem wizyta w wydziale komunikacji.
avatar autora komentarza
witam, mam zamiar kupić samochód właśnie zarejestrowany jako ciężarowy, po demontażu kratki ma wszystkie siedzenia włącznie z zagłówkiem na środkowym miejscu, czy można go zarejestrować jako czteroosobowy, nie zależy mi na 5cio, mitsubishi asx, co w takim przypadku?
Tę informację wpisuje diagnosta, więc można tak zrobić. Tylko po co?
avatar autora komentarza
Ani słowa w artykule o częstej zamianie z busa na food trucka,. A szkoda bo nie wiem czy można to zrobić samemu, czy musi to robić ktoś z uprawnieniami. Chodzi o wstawienie z tyłu busa drzwi oraz zrobienie otwieranej klapy sprzedaż owej z boku pojazdu.
Dzień dobry! Dziękujemy za komentarz i ciekawą sugestię - temat jest wart bliższego przyjrzenia się i na pewno napiszemy o tym osobny artykuł :) Pozdrawiam, Jacek
avatar autora komentarza
A jak z przekształceniem (tanim, bez homologacji) ciężarowego kat. N na specjalny kempingowy? Zależy mi na usunięciu ściany grodziowej...
avatar autora komentarza
Tak naprawdę każdy blacharz lub inna firma może sobie wpisać PKD 50.20.A w CEIDG i wpisanie takiego PKD nie daje komukolwiek jakiś specjalnych uprawnień ani nie wymusza na warsztatach specjalnych zabiegów aby je uzyskać tak więc określenie "uprawnionych do tego warsztatach" jest lekko demonizowane. Po prostu wystarczy aby w dokumentach rejestrowych firmy widniał takowy wpis np jako któraś z kolei działalności. Znacznym natomiast problemem jest jeśli diagnosta zażąda indywidualnej homologacji - to może tyle kosztować, że zmiana w dowodzie staje się nieopłacalna - łatwiej sprzedać pojazd w stanie takim jaki jest i kupić inny.
avatar autora komentarza
Szanowny Panie Redaktorze, Stałem się posiadaczem Clio z 2009r., który zarejestrowany jest jako auto ciężarowe dwuosobowe kategorii N1. Taką też posiada homologację. Zmagam się z problemem zmiany kategorii / przeznaczenia. Cel jest taki, żeby było zarejestrowane jako samochód osobowy z możliwością przewozu 5ciu osób. Śmiem twierdzić, że to niemożliwe, ponieważ ile warsztatów obdzwoniłem, ile okręgowych stacji zapytałem, to każdy deklaruje, że nie zajmuje się takimi zmianami. Odsyłają mnie do ASO Renault. Serwis z kolei odsyła na infolinię ogólnopolską, aby zapytać o uprawnione placówki do wprowadzania takich zmian. Na infolinii Renault zaś dostaję informację, że w żadnym miejscu niemożliwa jest choćby zmiana ilości miejsc w aucie, jeśli ma już wydaną przez producenta homologację. Co najwyżej można zgłosić się z zapytaniem do ITS, ale to procedura mogąca kosztować 7 tys. zł. Tyle z moich doświadczeń. Obecnie jestem w kropce. Jeśli ma ktoś pomysł, jak zorganizować taki temat, to chętnie przeczytam.
avatar autora komentarza
Udało się panu przerejestrować t auto?
avatar autora komentarza
Czy opisana ścieżka jest aktualna? Posiadam Peugeota 208 w vanie zarejestrowany na 2 osoby z homologacją N, czy rzeczywiście taki samochód można przerobić na 5 osobowy??
Tak. Artykuł został zaktualizowany.
avatar autora komentarza
witam, jakiś czas temu kupiłem Vivaro osobowe i przerobiłem na kampervana. uzyskałem z warsztatu fakturę, wydruk z CEiDG itp - miałem wszystko udałem się do diagnosty, później wydz komunikacji i wszystko załatwiłem po czym auto sprzedałem. Teraz chciałbym kupić dostawczaka zarejestrowanego jako ciężarowy np Ducato i przerobić go również na kampervana. Chciałbym zrobić to w identyczny sposób jak z Vivaro, pytanie tylko czy jeśli go przerobię, uzyskam komplet dokumentów to czy po przerejestrowaniu go na pojazd specjalny kempingowy (tak tez zarejestrowałem i zmieniłem przeznaczenie dla Vivaro) będę musiał płacić akcyzę czy też nie w związku ze zmiana przepisów o podatkach z dnia 1 lipca 2021r? Wszystko co przeczytałem wiąże się ze zmianą przeznaczenia na samochód osobowy a ja chciałbym dokonać zmiany z ciężarowego na specjalny kempingowy. Z góry dzięki za info zwrotne.
Według Nomenklatury Scalona, która jest dokumentem identyfikującym towary w obrocie międzynarodowym, samochód kempingowy zaliczany jest do samochodów osobowych (kod 8703). Zmienia więc Pan samochód ciężarowy na osobowy. W takiej sytuacji akcyza obowiązuje. Na stronie (https://www.gov.pl/web/finanse/przepisy-obowiazujace-od-1-lipca-2021-r-o-ktorych-warto-pamietac) znajdzie Pan dodatkowe informacje i przesunięciu obowiązku na 1 lipca 2022 roku (wspomniano tam także o samochodach kempingowych).
avatar autora komentarza
Witam. Kupiłem auto już przerobione na osobowe przez uprawnioną firmę. Mam też zaświadczenie z stacji kontroli pojazdów. Niestety, pani z wydziału komunikacji żąda zaświadczenia od producenta lub ITS, że auto konstrukcyjnie miało możliwość zmiany. Czy ma rację?
Tak. Zaświadczenie dotyczy zamontowanych siedzeń i pasów.
avatar autora komentarza
Proszę o weryfikację artykułu - nie ma kodu PKD 50.20.A.
Dziękuję za uwagę.
avatar autora komentarza
Kupiłem Audi Q5 z homologacje N1 to znaczy ma 5 siedzeń bez kratki ,gdzie mam pytać czy muszę płacić akcyzę Auto z 2014 tak było zarejestrowane w 2014
avatar autora komentarza
A mam pytanie z innej beczki , czy można zrobić przeróbkę z osobowego na dostawcze , tak żeby auto przeszło przegląd i zostało wbite w dowód VAT-1 , przykładowo Citroen C4 Grand Picasso lub Grand Scenic lub inny model z podobnego segmentu np. Toyota Verso
Tak. Samochód poniżej 3,5 tony musi spełniać dodatkowe wymagania. W przypadku auta z jednym rzędem siedzeń, część przeznaczona do przewozu ładunku musi być oddzielona trwałą przegrodą, co pozwala na uznanie go za pojazdy wielozadaniowy typu van (na to wskazuje ustawa o podatku VAT).
avatar autora komentarza
Witam. Kupilem Fiata Ducato i mój problem polega na tym że auto posiada 3 oryginalnie zamontowane miejsca siedzące lecz w" brief " są tylko 2. Gdzie mam się udać by zarejestrowac auto na 3 osoby, dodam tylko tyle że odwiedziłem już kilka stacji diagnostycznych serwis Fiata i nikt mi nie potrafi odpowiedzieć jak i gdzie mam to załatwić.
Rozumiem, że auto zostało sprowadzone z Niemiec. Nie znam tamtejszych przepisów i nie wiem, dlaczego w briefie są wskazane 2 miejsca, jak w rzeczywistości w aucie fabrycznie są trzy. Polecam Panu skontaktować się z wydziałem komunikacji – może mieli już takie przypadki.
avatar autora komentarza
Niestety bez opinii PRODUCENTA i zaświadczenia od mechanika pani w urzędzie nie zarejestruje przerobionego auta. Problemy są dwa. Serwisy nie chcą wydawać opinii bo nie są producentem, a mechanicy (z odpowiednim nr PKD) jak słyszą że mają wystawiać jakieś papierki to wolą odpuścić takie zlecenie. Artykuł należy traktować w kategorii fikcji literackiej. Straciłem kupę kasy na auto, tydzień czasu na bieganie po serwisach, urzędach i stacjach diagnostycznych i nic.
avatar autora komentarza
Mi się udało za drugim razem (dwa telefony) znaleźć taki warsztat w Warszawie - gdzie od ręki dostałem zaświadczenie o demontażu kratki wraz z zaświadczeniem o kodzie PKD PKD 45.20.Z. Zdjęcie kratki to formalność, a dla warsztatu to czysta przyjemność wziąć pieniądze za prawie "nicnierobienie". Czekam na zaświadczenie od producenta i ruszam do OSKP a potem do WK. Zobaczymy jak pójdzie Pozdrawiam
avatar autora komentarza
Panie Tomaszu Raz Pan pisze o kodzie PKD 45.20.Z "Zmiany konstrukcyjne pojazdu powinny być przeprowadzone w uprawnionym do tego miejscu. Podmiot do tego upoważniony powinien być oznaczony kodem PKD 45.20.Z, który potwierdza prowadzenie działalności w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. " a raz o kodzie PKD 50.20.A "Zmiany takiej można dokonać legalnie tylko w uprawnionych do tego warsztatach, których działalność określa kod PKD 50.20.A." To jaki jest prawidłowy kod ?
Dziękuję za uwagę. Mój błąd. Poprawny kod to 45.20.Z.
avatar autora komentarza
Czy jest Pan pewien, że do urzędu musimy zabrac zaswiadczenie z warsztatu o demontazu kratki? Pytam, ponieważ wczoraj z takowym dokumentem odwiedzilem OSKP, przeprowadzono przeglad. Wystawiono mi dokumenty potwierdzajace demontaz i przeglad wlacznie ze zdjeciami. Problem w tym, że Pan nie oddal mi zaswiadczenia o demontazu i faktury poniewaz stwierdził, że nie jest to potrzebne, ponieważ sam przeglad jest potwierdzeniem. Wizyte w urzedzie mam w poniedziałek.
Tak. Na przykład na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania podane jest, że należy załączyć zaświadczenie od diagnosty wraz z opisem zmian przeprowadzonych w pojeździe.
avatar autora komentarza
A ja mam odwrotną sytuację. Zakupiłem clio iv we Francji byl zarejstrowany jak van ,auto fabrycznie mialo 2 miejsca i specjalne miejsce do załadunku z tyłu. Urząd skarbowy 2 razy odmówił nam zarejstrowania go na vat 1 choc stacja kontroli pojazdów wpisała ze to vat auto ciężarowe. Czy ktoś może pomóc co można dalej zrobić bo skarbówka 2x odmówiła nam i mamy związane rece
avatar autora komentarza
Mam bardzo ważne pytanie Witam. Auto ciezarowe Fiat Ducato. . Polski serwis 3 osobowe . Na serwisie zmieniają z auta 3 osobowego na 6.osobowe. Ale dalej jest ciezarowe. Od 1 lipca 2021 roku chcąc zmienić kategorie podjazdu.np.na kmapera kto powinien zapłacić akcyzę skoro auto już kiedyś zostało przerobione i ktoś uciekł z akcyzy od zmian w konstrukcji?
avatar autora komentarza
Mam podobne pytanie. Zakupiłam od osoby prywatnej vana ciężarowego. Poprzedni właściciel był zwolniony z akcyzy i auto było zarejestrowane W POLSCE na 2 osoby. Nabyłam to auto i będąc jego drugim właścicielem jestem w trakcie zmiany jego przeznaczenia na 7 osobowe. Czy wykonując ta zmianę musze płacić akcyze w świetle nowych przepisów? Nie sprowadzałam osobiście auta, kupilam zarejestrowane. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam.
avatar autora komentarza
Witam MAM busa 7 osobowego ( 3 z przodu i 2x2 z tyłu) z tyłu siedzenia są demontowane na klik chcę wyjąć jedno tak by był van 5 osobowy jest ze ścianą grodziwą przykręcaną na śruby. Czy też musi to zdemontować firma i muszę mieć na to papier? Proszę o informację czy szukać firmy która odkręci mi ścianką i kliknie jedno siedzenie
Art. 66 ust. 4 pkt 6 Prawa o ruchu drogowym zabrania dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, chyba że wykona je przedsiębiorca prowadzący działalność w tym zakresie. Uważam, że lepiej zgłosić się do odpowiedniej firmy, by otrzymać stosowne dokumenty.
avatar autora komentarza
Posiadam fiata scudo kupiłem go jako 3 osobowego fabrycznie założone siedzenia potwierdzone przez diagnostów po zakupie dowiedziałem się że widnieje jako 2 osobowy poprostu byłem naiwny i dałem się w ..... Zrobic i moje pytanie jak zrobić żeby był przerejestrowany na 3osobowy
avatar autora komentarza
Witam. Chcę kupić samochód, który potocznie zwany bankowozem, służył do przewozu wartości pieniężnych. Chcę go kupić jako osoba fizyczna. Zarejestrowany jest na 4 osoby. Jedyne co chce zmienić, to zdemontować metalową skrzynie, ponieważ obciąża ona mocno zawieszenie. Co muszę zrobić? Chodzi mi o kwestie formalne. Dziękuję.
avatar autora komentarza
Kupilam auto zarejestrowane na 7 osob ale majace tylko 5 foteli. Jak i gdzie przerejestrowac je na 5 osobowe?
Najpierw należy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, by otrzymać zaświadczenie, że doszło do zmiany (wymontowanie siedzeń), a potem do wydziału komunikacji.
avatar autora komentarza
PROSZE O RADE SAMOCHÓD Z DANI ZAREJESTROWANY JAKO CIEZAROWY 2 MIEJSCA PO ROZKODOWANIU VIN I PRZEZNACZENIU WPIS SAMOCHÓD 5 OSOBOWY PRZYWIEZIONY CAŁY KOMPLETNY SIEDZENIA PASY WSZYSTKO FABRYCZNE JAK ZROBIC ABY ZMIENIC NA SAMOCHÓD OSOBOWY JAKIE BYŁO GO PRZEZNACZENIE DZIEKUJE ZA PODPOWIEDZ
avatar autora komentarza
Taniej i szybciej kupić osobówkę a nie przerabiać "cieżarowego". W Polsce oczywiście.
avatar autora komentarza
Panie Tomaszu, kupiłem Merc. ML 163 - jako ciężarowy; mam wymagane papiery do przerejestrowania pojazdu. W Urzędzie Skarbowym - kto powinien i ile zapłacić, lub uzyskać zwolnienie z zapłaty akcyzy ? Informuję, że kupiłem go o znajomego i dopiero po kilku m-cach zorientowałem się, że jest jako ,,ciężarowy'', przy podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, nie poinformował mnie o tym. Pozdrawiam Bolesław
avatar autora komentarza
Witam. Mam do kupienia volkswagena transportera 8 miejsc i w tej chwili ma zamontowane 9 miejsc. W dowodzie widnieje 8 a co mam zrobić żeby przerobić na 9 ?
avatar autora komentarza
Jakoś za prosto to wygląda. Gdy dowiadywałem się na własne potrzeby na drodze stanęła homologacja. Dla aut, które były produkowane jako osobowe i została dołożona kratka nie ma problemu (tak jak w KIA czy Suzuki) ale ford produkował VANy z homologacją "ciężarowy" czyli nie było przerubki więc nie można go przerobić na osobowy mimo że tą cięzarówką jest fiesta :)
avatar autora komentarza
jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? co trzeba zrobić żeby samochód Van zmienić na osobowy, są duże utrudnienia i wymysły a do tego interpretacji wiec proszę o info jak to zrobić
avatar autora komentarza
Dzień dobry,chce zmienić dotychczasowe przeznaczenie pojazdu z ciężarowego na mobilne biuro. Bus Sprinter z 6 miejscami siedzącymi i ścianą grodziową do usunięcia i do zabudowania paka w stolik i kanapę do siedzenia postojowego na czas rozmów i projekcji wizualizacji budowlanych. Jakie należy podjąć kroki niezbędne z przeróbką i jej kosztami. Dziękuje.
avatar autora komentarza
Witam w 2017roku kupiłem samochud w komisie sprowadzony z Francji vw passat 6 jeździłem nim 4.5 roku sprzedałem po roku dzwoni do mnie ten co kupił odemnie auto że sprzedał je po roku i 3 właściciel w Polsce chciał je przerejestrować na siebie a w dowodzie i karcie pojazdu jest wpisane ze samochud jest zarejestrowany na 2 osoby po tylu latach nie wiedziałem że ma samochud 2 osobowy w orginale 5 miejsc ma pytanie jak teraz to zmienić do jakiego urzędu się udać
Dzień dobry. Rozumiem, że w dowodzie rejestracyjnym wpisane są 2 miejsca, a faktycznie jest ich 5 w pojeździe? W taki razie trzeba udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Tam diagnosta powinien sprawdzić, czy są owe siedzenia. Wystawi potwierdzenie i z nim trzeba pójść do wydziału komunikacji, by dokonać zmiany w dowodzie rejestracyjnym.
avatar autora komentarza
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie przerobienia autobusu ( VW LT 22 miejsca) na osobowy lub ciężarowy, czy jest to wykonalne, i czy droga wygląda tak jak Pan opisuje?
Myślę, że wygląda podobnie. Tutaj znajdzie Pan dodatkowe nowe informacje i wymagania: https://www.tdt.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-potwierdzania-zmian-konstrukcyjnych-w-pojazdach/. Jednak o szczegóły techniczne najlepiej zapytać w uprawionym warsztacie.
avatar autora komentarza
Witam mam pytanie dotyczące samochodu opel Insignia 2009 r kupiłem go i nie zwróciłem uwagi że jest zarejestrowany jako samochód ciężarowy i na 4 miejsca ale nie ma kratki a z tyłu są siedzenia zadzwoniłem do byłego właściciela a on mi odpowiedział żebym sobie kupił kratkę bo nie jest droga co zrobić żeby zarejestrować teraz ten samochód na osobowy?? Skoro nie mam żadnych dokumentów o zdemontowaniu kratki i założeniu siedzeń.Dziekuje i proszę o pomoc
Powinien Pan zadzwonić do wydziału komunikacji, by urzędnik wskazał rozwiązanie problemu. Może Pan także podjechać do warsztatu uprawnionego do przeprowadzania zmian konstrukcyjnych z zapytaniem.
avatar autora komentarza
Witam serdecznie, mam pytanie-jestem właścicielem pojazdu Renault Clio 4 z 2016 roku, który został sprowadzony z Francji jako van 2 osobowy. W dokumencie mam wpisane M1 i ponoć nie miało być problemu z przerobieniem na 5 osobowy. Założyłem kanapę i pasy w warsztacie do tego uprawnionym ale na Okręgowej Stacji nie ma mowy o opcji rejestracji takiego auta na 5 osób-odsyłają do ASO które z kolei twierdzi że takich dokumentów nie wystawia-i co w takiej sytuacji ? Na chwilę obecną mam auto OSOBOWE M1, 2 miejsca, za które jest opłacona akcyza- więc ani to van ani osobówka...
Kategoria M1 odnosi się do samochodów osobowych, które mają do 8 miejsc siedzących oprócz siedzenia kierowcy. Zupełnie nie rozumiem opinii pracownika Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Jaka była jego argumentacja? Aby było wcześniej jeździłem przez wiele lat Renault Clio z 2006 roku, który był sprowadzony z Francji, miał 2 siedzenia i był dokładnie przerobiony jak Pana (montaż siedzeń, pasów).

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC