Co grozi za kierowanie hulajnogą lub rowerem pod wpływem środków odurzających?

Elektryczne rowery i hulajnogi są coraz częściej spotykane zwłaszcza w dużych miastach. Stały się ogólnodostępne za sprawą sieci wypożyczalni. Jednoślady na minuty są szczególnie popularne wśród młodych ludzi. Niestety dość często używają ich niezgodnie z przepisami, również będąc pod wpływem środków psychoaktywnych. Pomyśl o konsekwencjach, zanim będzie za późno!

hulajnoga elektryczna a alkohol

Jazda jednośladem – co mówią przepisy?

Obowiązki i prawa każdego z uczestników ruchu drogowego reguluje prawo. Jazda na rowerze lub hulajnodze nie zwalnia z ich przestrzegania.

W świetle przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rower to pojazd o szerokości do 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, wyposażony w czerwone światło z tyłu (również odblaskowe) i białe (ewentualnie żółte) z przodu, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy i co najmniej jeden sprawny hamulec. Może być doposażony w silnik elektryczny, który jednak ma się uruchamiać naciskiem na pedały i stanowić jedynie napęd pomocniczy. Moc wyjściowa wspomagania nie może być większa niż 250 W i ma stopniowo spadać do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Może mieć maksymalnie 140 cm długości, 90 cm szerokości i ważyć do 30 kg. Musi być wyposażona przynajmniej w jeden hamulec, przednie i tylne oświetlenie, sygnał dźwiękowy, stopkę oraz dane producenta. Prędkość e-hulajnogi na ścieżce rowerowej nie może przekraczać 20 km/h, a na chodniku musi być dostosowana do pieszych, czyli wynosić ok. 3-5 km/h.

UWAGA!

21 września 2022 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie drogowym, dotyczące użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO). Pojawił się m.in. nowy zakaz jazdy e-hulajnogą po jezdni, jeśli ograniczenie prędkości jest na niej wyższe niż 30 km/h. W przypadku użytkowników UTO (monocykli, e-deskorolek) nowe przepisy zakazują jazdy po każdej jezdni, nawet jeśli jest na niej pas przeznaczony dla rowerów.

Art.  33a. Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:

1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 1. ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 2. przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 3. jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z:
 1. pasa ruchu dla rowerów,
 2. przejazdu dla rowerów,
 3. jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Jak podała w maju 2022 r. Polska Agencja Prasowa, od początku roku kierujący hulajnogami elektrycznymi uczestniczyli w 72 wypadkach drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 74 zostały ranne.

– Bardzo ważne jest, aby osoby poruszające się na e-hulajnogach korzystały z właściwych części drogi – podkreślił wówczas kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. I dodał – Kierujący e-hulajnogami są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.

Dane zostały podane do wiadomości publicznej po kolizji, do której doszło w Łodzi. 22-latek, będąc w stanie po użyciu alkoholu (0,5 promila), zderzył się z 18-latką. Oboje jechali na e-hulajnogach. Kobieta z bólem ręki trafiła do szpitala.

Policyjnym statystykom przyjrzał się serwis smartride.pl, zajmujący się mikromobilnością miejską. W artykule pt. „Wypadki powodowane przez elektryczne hulajnogi? Owszem są, ale nie dajmy się zwariować” pojawiły się również inne dane:

„»Jak wynika z policyjnych statystyk, w Łodzi od początku tego roku doszło do 5356 zdarzeń drogowych, w tym do 4803 kolizji i 553 wypadków, w których rannych zostało 627 osób, w tym 7 poniosło śmierć. Kierujący hulajnogami elektrycznymi byli sprawcami 17 zdarzeń drogowych, w tym 8 wypadków, gdzie rannych zostało 8 osób.» Czyli na 5365 zdarzeń drogowych w Łodzi 17 zostało zawinionych przez użytkowników e-hulajnóg. Policzmy: mniej niż 0,32 proc. Dla wypadków – czyli większych incydentów, przy któryś ktoś został ranny – odsetek ten wynosi w Łodzi w tym roku 1,44 proc.”

Autor dowodzi, że podobna statystyka może dotyczyć także innych większych miast w Polsce. Zaznacza jednocześnie, że problem wypadków z udziałem kierowców hulajnóg rzeczywiście istnieje, jednak wynika głównie z niewłaściwego sposobu ich używania.

Jazda po alkoholu hulajnogą lub rowerem – jakie kary grożą?

Kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę znajdują się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie jest bezwzględnie zabronione. Za takie działanie niezgodne z prawem grożą surowe kary. Prowadzenie hulajnogi elektrycznej czy roweru w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest wykroczeniem (art. 87§1a Kodeksu Wykroczeń). Grozi za nie mandat karny w kwocie 2,5 tys. zł. lub areszt. Może się też skończyć sądowym zakazem prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Do końca 2021 r. mandaty za jazdę po alkoholu wynosiły odpowiednio 500 oraz 300-500 zł, wzrost jest więc znaczny (nawet 5-krotny). Z początkiem 2022 r. w życie wszedł nowy taryfikator, dotkliwiej sięgający do portfela karanego. Gdy poziom alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila, mandat wynosi minimum 2500 zł. Za jazdę rowerem lub hulajnogą elektryczną w stanie po użyciu alkoholu (między 0,2 a 0,5 promila) grozi mandat karny w kwocie przynajmniej 1 tys. zł. W przypadku rowerzystów kwoty kar za te same czyny są jednakowe. Przeczytasz o nich więcej w poradniku: “Kiedy dostaniesz mandat za jazdę na rowerze?”.

Jakie kary grożą za pozostałe przewinienia?

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub UTO przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 200 zł. Zaniechanie obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów (jeśli są one wyznaczone) jest równoznaczne z mandatem w wysokości 100 zł. Tak samo jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Naruszenie zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu przez kierującego hulajnogą elektryczną wiąże się z 50-złotowym mandatem. Identyczną stawkę taryfikator przewiduje za jazdę bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.

CIEKAWOSTKA

Kodeks drogowy nakazuje sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu poprzez wskazanie ręką. Na e-hulajnodze, która przez swoje niewielkich rozmiarów koła nie utrzymuje tak toru jazdy jak np. e-rower, oderwanie nawet jednej ręki może się źle skończyć. Jazda bez trzymanki to już całkowity brak wyobraźni.

Błędne parkowanie zwłaszcza wynajmowanych pojazdów jest nagminnie spotykane. Hulajnogi znaleźć można przy schodach, w pobliżu skrzyżowania lub na ścieżce dla rowerów. Takie zachowanie jest oczywiście niezgodne z obowiązującymi przepisami i grozi mandatem w wysokości 100 zł.

Inne sposoby korzystania z e-hulajnóg i e-rowerów niezgodne z prawem

Jednym z częstych widoków w dużych miastach, są dwie osoby podróżujące na jednej hulajnodze elektrycznej. Od 2022 r. kara za taki czyn wzrosła 3-krotnie. Wynosi obecnie 300 zł.

Art. 63. Warunki przewozu osób
W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu

Prawo o ruchu drogowym; Dz.U.2022.988 t.j.

Przekroczenie prędkości na hulajnodze lub rowerze z napędem elektrycznym także jest karane. Pojazdy te, poruszające się po chodniku, obowiązuje bowiem „prędkość zbliżona do prędkości pieszego”. Nie jest ona jednoznacznie określona przez przepisy, więc zostawia pole do interpretacji dla organu kontrolnego. Sprawny marsz pieszego daje prędkość ok. 6–7 km/h.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kary za jazdę hulajnogą lub rowerem

Jakie uprawnienia trzeba mieć do kierowania hulajnogą lub rowerem z napędem elektrycznym?
Czy można dostać mandat za jazdę hulajnogą albo rowerem bez uprawnień?
Czy trzeba mieć kask podczas jazdy hulajnogą lub rowerem?
Czy elektryczną hulajnogą lub rowerem można przewozić zwierzę?
PODSUMOWANIE
 • Warunki techniczne, jakie musi spełniać hulajnoga lub rower poruszający się po drogach, ścieżkach dla rowerów i chodnikach określa Prawo o ruchu drogowym. Ich nieprzestrzeganie wiąże się z odpowiedzialnością karną.
 • Od września 2022 r. przepisy Kodeksu drogowego zostały zaostrzone. W związku z tym elektryczne monocykle i deskorolki nie mogą legalnie poruszać się po drogach publicznych, a e-hulajnogi i e-rowery mają prawo jeździć tylko po drogach, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.
 • Prowadzenie hulajnogi lub roweru z napędem elektrycznym pod wpływem środków psychoaktywnych jest surowo karane. Mandat wynosi od 1 000 do 2 500 zł, w zależności od ilości spożytego alkoholu lub innej substancji działającej podobnie.
 • Kierujący e-hulajnogą lub e-rowerem może dostać mandat za inne przewinienia, np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, jazdę w 2 osoby lub błędne parkowanie.
 • Przekroczenie prędkości na elektrycznej hulajnodze lub rowerze również podlega karze grzywny.
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
No a zwykła hulajnoga napędzana noznie? Można jechać po alko?
Nie. Kierowanie pod wpływem alkoholu jakimkolwiek pojazdem (w tym również hulajnogą napędzaną siłą mięśni) jest bezwzględnie zabronione i surowo karane. Jazda w stanie po spożyciu alkoholu (0,2–0,5 ‰) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 ‰) zagrożona jest mandatem w kwocie 300–5 000 zł albo nawet ograniczenia lub pozbawieniem wolności do lat 3. Sąd może wydać również zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC