Karta kredytowa – co to?

Karta kredytowa, funkcjonująca potocznie jako „kredytówka”, jest specjalnym produktem finansowym, będącym połączeniem kredytu z kartą płatniczą. Za jej pomocą możesz realizować transakcje bezgotówkowe i gotówkowe, korzystając ze środków finansowych przyznanych przez bank w ramach limitu kredytowego. Te środki znajdują się na osobnym rachunku, nazywanym technicznym. Dzięki temu możesz złożyć wniosek o kredytówkę w dowolnym banku – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w tej samej instytucji nie jest obligatoryjny. Aby porównać aktualne oferty różnych banków, warto skorzystać z rankingu kart kredytowych.

karta kredytowa

Limit kredytowy na karcie – co to?

Limit kredytowy to maksymalna suma pieniędzy udostępniona klientowi przez bank, która jest zależna od m.in. dochodów netto i zdolności kredytowej. Używanie karty zmniejsza dostępne saldo. Limit odnawia się po spłacie zadłużenia. Zwracając pieniądze w okresie bezodsetkowym, nie musisz się martwić oprocentowaniem. Oddajesz tyle samo, ile zostało wydane. 

UWAGA!

Transakcje gotówkowe, np. wypłata pieniędzy z bankomatu, nie są objęte okresem bezodsetkowym. To oznacza, że odsetki od wypłaconej kwoty są naliczane od razu i nie ma znaczenia, że klient spłaci zadłużenie tuż po zakończeniu cyklu rozliczeniowego!

Jak działa karta kredytowa?

Jej działanie opiera się na limicie kredytowym, który maleje wskutek realizowanych transakcji i odnawia się dzięki jednorazowemu lub stopniowemu spłacaniu zadłużenia. Aby używanie kredytówki było korzystne w porównaniu z innymi zewnętrznymi sposobami finansowania, należy spłacać zadłużenie w okresie bezodsetkowym.

Jak działa okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy składa się z:

 • cyklu rozliczeniowego trwającego od 28 do 31 dni,
 • okresu spłaty zadłużenia bez odsetek, który trwa ponad 20 dni.

Cykl rozliczeniowy to okres, w którym dokonujesz transakcji w ramach przyznanego limitu kredytowego, posługując się kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Na koniec cyklu otrzymujesz wyciąg podsumowujący operacje. Następnie rozpoczyna się okres spłaty i kolejny cykl rozliczeniowy. Saldo w nowym cyklu jest pomniejszone wskutek powstałego zadłużenia. Limit nie odnowi się, dopóki nie zwrócisz pieniędzy wydanych w poprzednim cyklu.

Okres bezodsetkowy a transakcje gotówkowe

Zwracając pieniądze w okresie bezodsetkowym, nie płacisz odsetek za transakcje bezgotówkowe. Niestety transakcje gotówkowe nie są tak korzystne pod kątem spłaty. Jeśli wybierzesz 500 zł za pomocą karty kredytowej z bankomatu, bank może naliczać odsetki od tej kwoty już od dnia wypłaty i pobrać prowizję, której wysokość jest zależna od wypłaconej kwoty. W tej sytuacji okres bezodsetkowy nie ma znaczenia. Przelew z rachunku technicznego na prywatne konto klienta jest przeważnie objęty takimi samymi zasadami. Wydawca karty może naliczyć nie tylko odsetki, ale także jednorazową prowizję.

Przykład działania karty kredytowej z limitem 1500 zł

Bank rozpatrzył pozytywnie Twój wniosek. Dysponujesz „plastikowym kredytem” jako tradycyjną kartą w portfelu i jej wirtualną wersją w aplikacji. Robisz pierwsze zakupy za pomocą kredytówki w sklepie spożywczym (250 zł), odzieżowym (200 zł) i budowlanym (100 zł). Finansujesz też prezent na urodziny bliskiej osoby (100 zł). Twój limit kredytowy wynoszący 1500 zł zmniejszył się do 850 zł. Dysponujesz tą kwotą w drugim cyklu rozliczeniowym, częściowo pokrywającym się z okresem spłaty po pierwszym cyklu. 

Aby uniknąć odsetek, spłacasz 650 zł w okresie bezodsetkowym. Pomniejszone saldo odnawia się po spłacie – rośnie z 850 zł do 1500 zł. Jeżeli w pierwszym cyklu rozliczeniowym bank zarejestrowałby także wypłatę 150 zł z bankomatu, mógłby naliczyć kilka procent prowizji od tej kwoty, a ona sama podlegałaby oprocentowaniu od razu od dnia wypłaty. W efekcie zadłużenie wynosiłoby 650 zł plus 150 zł powiększone o prowizję i odsetki – nawet w okresie bezodsetkowym.

Jak działa karta kredytowa, kiedy nie masz pieniędzy na spłatę całego zadłużenia?

Nie możesz uregulować całkowitego zadłużenia w okresie spłaty? Bank udostępnia alternatywne rozwiązania.

 1. Spłata minimalnej kwoty

Wyciąg podaje nie tylko całe zadłużenie, ale także minimalną kwotę do spłaty, obliczoną na podstawie wykorzystanego limitu. Odsetki od pozostałej kwoty są doliczane do kolejnego wyciągu, który pojawi się po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego. Uwaga – jeżeli wyciąg zawiera informację o kwocie do natychmiastowej spłaty, ureguluj ją w pierwszej kolejności.

 1. Spłata w ratach

Dopuszczalne jest rozłożenie zadłużenia na raty, jednak w tym przypadku bank może zastosować pewne ograniczenie. Chociażby właściciele karty kredytowej mBank są upoważnieni do wielokrotnego korzystania z tej opcji, ale łączna wartość wydatków rozłożonych na raty nie może przekroczyć 80% limitu karty. Zadłużenie jest oprocentowane, ale sama usługa jest zwykle darmowa.

Przeczytaj też: Kredyt konsolidacyjny – co to?

Kto może skorzystać z karty kredytowej?

Możesz złożyć wniosek o kredytówkę w dowolnym banku, nie wiążąc się z nim żadnym innym zobowiązaniem. Warunkiem jest spełnienie wymogów danej instytucji. 

Bank może oczekiwać od klienta:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku otrzymywania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony bądź określony,
 • zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS-u potwierdzających brak zaległości w opłacaniu podatków i składek w przypadku prowadzenia np. jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • braku wierzytelności wpisanych do biur informacji gospodarczej,
 • minimalnego dochodu netto w skali miesiąca,
 • aktualnego dowodu osobistego,
 • pozytywnej historii kredytowej w BIK-u,
 • wysokiej oceny zdolności kredytowej,
 • ukończenia odpowiedniego wieku.

Osoby utrzymujące się z emerytury, renty lub wynagrodzenia uzyskiwanego z innego tytułu niż umowa o pracę także mogą złożyć wniosek o kredytówkę. Niektóre banki oferują dość niskie limity – nawet już od 500 zł.

Karta kredytowa a umowa o pracę

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jest oceniane jako najbardziej stabilne przez instytucje finansowe. Przeważnie minimum 3-miesięczne zatrudnienie na etat pozwala na uzyskanie kredytówki. Pod tym względem w gorszej sytuacji jest osoba samozatrudniona, czyli prowadząca działalność gospodarczą. Banki wymagają minimum 2-letniego stażu firmy i wyższego dochodu netto od takich klientów. W efekcie rankingi kart kredytowych mają ograniczone możliwość prezentacji ofert dla przedsiębiorców z krótkim stażem.

Wróćmy do umowy o pracę. Bank może wymagać zaświadczenia o zatrudnieniu, które potwierdza, że klient:

 • nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • nie jest pracownikiem sezonowym,
 • nie odbywa okresu próbnego.

Ponadto wydawca karty może wymagać określenia, czy deklarowane wynagrodzenie jest stałe, czy zmienne. Jeśli istnieje część zmienna, pracodawca musi określić jej źródło, np. premię kwartalną, nadgodziny w weekendy, prowizję od wygenerowanej sprzedaży.

Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc. Bank ma prawo do kontaktu telefonicznego z zakładem pracy w celu potwierdzenia danych.

Przeczytaj też: Kredyt konsumencki – co to jest?

Ile kosztuje karta kredytowa?

Jej koszt jest zależny od opłat pobieranych przez bank i sposobu użytkowania. Największy koszt kredytówki generują odsetki, które są naliczane, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w okresie bezodsetkowym. Aktualnie w rankingach kart kredytowych dominuje oprocentowanie na poziomie około 23,00% RRSO.

Rankingi kart kredytowych doceniają kredytówki generujące jak najmniejsze koszty. Czy kredytówka może być darmowa? Tak, dobrym przykładem jest wydawana bezpłatnie karta kredytowa ING. Klient jest zwalniany z opłaty rocznej pod warunkiem zrealizowania transakcji o określonej średniej miesięcznej wartości. Ponadto może przekroczyć limit kredytowy, zmienić jego wysokość i zastrzec kartę za darmo. Jeżeli właściciel karty nie spłaci całego zadłużenia w okresie bezodsetkowym, pokryje też odsetki.

Oprocentowanie nominalne kredytu w skali roku i opłata za wydanie głównej karty to jedne z wielu parametrów do zweryfikowania. Wśród pozostałych kosztów znajduje się:

 • opłata za wydanie nowej karty w miejsce zablokowanej,
 • opłata za wydanie dodatkowej karty dla innego użytkownika niż właściciel,
 • opłata roczna, której można uniknąć dzięki zrealizowaniu określonej liczby transakcji lub wydaniu pewnej kwoty,
 • prowizja od wypłaty gotówki w bankomacie zagranicznym i polskim,
 • prowizja za przewalutowanie,
 • opłata za przelew z rachunku kredytowego na dowolne inne konto,
 • opłata za przelew do urzędu skarbowego, ZUS-u i innych organów podatkowych,
 • opłata za ubezpieczenie na życie, która jest naliczana na podstawie bieżącego salda zadłużenia.

Rankingi kart kredytowych uwzględniają najważniejsze koszty z punktu widzenia klienta, ale przed podpisaniem umowy zapoznaj się z całą taryfą opłat i prowizji na stronie wybranego banku, aby nie pominąć żadnego szczegółu.

Przyjrzyjmy się kilku kartom kredytowym – poszczególne banki zazwyczaj oferują kilka tego typu środków płatniczych. Oto przykłady, nie ranking:

Rodzaje karty kredytowych (RRSO)
Karta kredytowa PKOPrzejrzysta karta kredytowa (17,75%),
Karta kredytowa PKO Mastercard Platinum (17,75%),
Karta kredytowa PKO Visa Infinite (17,75%)
Karta kredytowa SantanderKarta kredytowa Visa Silver Akcja Pajacyk (23,24%)
Karta kredytowa Mastercard Silver (22,01%),
Karta kredytowa World Mastercard (22,92%),
Karta kredytowa Visa Platinum (24,82%)
Karta kredytowa mBankPodstawowa karta kredytowa Mastercard Standard lub Visa Classic (20,55%),
Karta kredytowa World Mastercard Intensive (20,55%),
Karta kredytowa Mastercard Me (20,55%)
Karta kredytowa Millennium BankMillennium Impresja (23,07%),
Millennium Visa/Mastercard Gold (23,35%),
Millennium Visa/Mastercard (22,74%),
Millennium Visa Platinum (22,58%),
WWF Millennium Mastercard (21,58%)
Karta kredytowa INGKarta kredytowa Visa (16,42%),
Karta kredytowa Mastercard (16,94%),
Złota karta kredytowa Visa (16,23%),
Platynowa karta kredytowa Mastercard (18,51%)
Źródło: oferty ze stron wybranych banków z dnia 25.01.2024.

Jak uniknąć dodatkowych opłat?

Aby użytkowanie kredytówki było opłacalne, przestrzegaj kilku podstawowych zasad.

grafika
 1. Spłacaj zadłużenie w okresie spłaty po cyklu rozliczeniowym. Porównując oferty w rankingu kart kredytowych, sprawdź długość okresu bezodsetkowego, który może trwać od ok. 52 do 56 dni.
 2. Unikaj transakcji objętych dodatkowymi opłatami i prowizjami. Transakcje gotówkowe nie wliczają się do okresu bezodsetkowego.
 3. Realizuj wytyczne w skali roku, które dotyczą minimalnej łącznej wartości transakcji, średniej wartości transakcji lub ich liczby, aby uniknąć opłaty rocznej.
 4. Pilnuj karty jak oka w głowie. Zastrzeżenie zgubionego egzemplarza i wydanie nowego może być dodatkowo płatne.
 5. Nie udostępniaj karty osobom, które mogą zbyt swobodnie korzystać z dostępnego limitu, wykonując zbędne transakcje. Narażą Cię na problemy ze spłatą zadłużenia i nadprogramowe koszty, np. wskutek wypłat z bankomatu.

Rodzaje kart bankowych

Wśród kart bankowych można wymienić takie instrumenty płatnicze jak karta kredytowa, karta debetowa, karta prepaid i karta charge. Wszystkie wymienione produkty bankowe są kartami płatniczymi. To szerokie pojęcie obejmuje różnorodne karty, które bywają mylone i używane synonimicznie w języku potocznym.

Karta kredytowa a płatnicza

Kredytówka jest kartą płatniczą, ale nie każda karta płatnicza jest kredytówką. Karta płatnicza jest przypisana do rachunku bankowego, na którym znajdują się środki do realizowania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. W przypadku karty kredytowej pieniądze należą do banku, który udostępnia je klientowi w ramach limitu kredytowego. Karty płatnicze dzieli się ze względu na sposób rozliczania transakcji i technologię zapisu danych, np. magnetyczne, chipowe, bezstykowe, wirtualne.

Karta kredytowa a debetowa

Karta debetowa jest związana z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym właściciela, realizującego transakcje za pomocą wyłącznie własnych środków. Debetówka pozwala na ustalenie debetu, czyli salda ujemnego, które można aktywować po wykorzystaniu prywatnych pieniędzy. Posługując się kartą debetową, możesz wypłacać i wpłacać pieniądze za darmo, chyba że korzystasz z bankomatu należącego do innego banku. Wtedy narażasz się na prowizję. Z kolei kredytówka jest przypisana do rachunku technicznego z aktywnym limitem kredytowym i służy przede wszystkim do wykonywania transakcji bezgotówkowych. Transakcje gotówkowe są możliwe, ale drogie ze względu na prowizje. Ponadto nie obejmuje ich okres bezodsetkowy. 

Przeczytaj też: Karta kredytowa a debetowa – jakie są między nimi różnice?

Karta kredytowa a przedpłacona (prepaid)

Karta przedpłacona może być przypisana do rachunku technicznego jak kredytówka, ale pieniądze należą do właściciela karty prepaid, który systematycznie zasila konto. Kiedy środki zostają wyzerowane, trzeba doładować tzw. elektroniczną portmonetkę. Karty prepaid są wykorzystywane jako karty służbowe i karty upominkowe. Pracodawca może wręczyć pracownikowi kartę przedpłaconą na okres delegacji, a Ty możesz kupić bliskiej osobie kartę podarunkową w jej ulubionym sklepie.

Karta kredytowa a obciążeniowa (charge)

Karta obciążeniowa, tzw. obciążeniówka, jest powiązana z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i charakteryzuje się odroczonym terminem płatności, więc można ją zdefiniować jako połączenie karty debetowej i kredytowej. Obciążeniówka przydaje się, kiedy klient banku wyzeruje własne środki na koncie osobistym. W takiej sytuacji może skorzystać z przyznanego limitu. Jednak w przypadku karty charge nie ma możliwości minimalnej spłaty – klient musi zwrócić całe zadłużenie. W przeciwnym razie bank nalicza odsetki karne.

Jak działa ranking kart kredytowych?

Ranking kart kredytowych przedstawia aktualne kredytówki na rynku, ułatwiając porównanie konkurencyjnych ofert banków i wybranie korzystnej propozycji. Twórcy rankingów kart kredytowych zwracają szczególną uwagę na najważniejsze aspekty „plastikowego kredytu”:

 • opłatę roczną za użytkowanie karty i warunki zwolnienia, 
 • opłatę za wydanie kredytówki,
 • oprocentowanie zadłużenia poza okresem bezodsetkowym, 
 • minimalny i maksymalny limit kredytowy,
 • długość okresu bezodsetkowego,
 • prowizję za wypłatę gotówki z bankomatu w Polsce i za granicą,
 • minimalny dochód netto klienta,

Skrócona analiza powinna uwzględniać także zalety i wady danej oferty. Niektóre rankingi kart kredytowych sugerują, czy dany produkt jest optymalnym wyborem dla podróżnika – w przypadku realizowania transakcji z podmiotami zagranicznymi kluczowa jest opłata za przewalutowanie

Rankingi kart kredytowych zawierają także informacje o benefitach, czyli zniżkach udzielanych przez sklepy i punkty usługowe, co jest ważne dla łowców promocji. Z kolei bardziej bierny niż aktywny użytkownik karty ucieszy się z niskiego progu zwalniającego z opłaty rocznej.

Jak wybrać kartę kredytową online?

Analizując rankingi kart kredytowych i zapoznając się z informacjami na stronach banków, zwróć uwagę przede wszystkim na:

 • okres bezodsetkowy z podziałem na etapy, czyli cykl rozliczeniowy i okres spłaty,
 • oprocentowanie zadłużenia niespłaconego w okresie bezodsetkowym,
 • opłatę roczną z warunkami zwolnienia, czyli minimalną liczbą transakcji, średnią wartością transakcji lub minimalną łączną wartością transakcji,
 • inne opłaty i prowizje związane z używaniem karty,
 • bonusy, np. bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie internetowym.

Wśród atrakcyjnych bonusów można wymienić także rabaty na zakupy online w wybranych sklepach czy zniżki na dostawy z lokali gastronomicznych. Niektóre banki chwalą się współpracą z co najmniej kilkuset partnerami, co sprawia, że każdy klient może znaleźć dobrą ofertę. Właściciele karty kredytowej mBank mogą dołączyć do programu Mastercard® Bezcenne® Chwile, aby zbierać punkty wymienialne na vouchery i nagrody.

Preferujesz płatności NFC? Nosisz smartwatcha? Rankingi kart kredytowych podkreślają możliwość opłacania transakcji za pomocą aplikacji Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Fitbit Pay.

Jak działają karty kredytowe premium?

Prestiżowe karty są kierowane dla najbogatszych klientów instytucji finansowych. Elitarna kredytówka charakteryzuje się wysokim limitem i pakietem usług. Jakich luksusowych korzyści można oczekiwać?

 • Programy Priority Pass i LoungeKey upoważniają do wypoczynku w ekskluzywnych salonikach lotniskowych. Właścicielowi karty może przysługiwać kilka darmowych wejść w ciągu roku, każde kolejne może kosztować np. 28 euro. Mogą być także nielimitowane, ale dodatkowo płatne dla gości.
 • Usługa Boingo Global Wi-Fi pozwala na darmowe korzystanie z sieci bezprzewodowej po podłączeniu się do jednego z ponad miliona hotspotów na całym świecie.
 • Usługi concierge obejmują różne formy pomocy klientowi banku, np. awaryjne dostarczenie gotówki za granicą, rezerwację biletów na różnorodne wydarzenia, zorganizowanie limuzyny z kierowcą bądź pojazdu zastępczego, zorganizowanie pomocy specjalistów do napraw domowych, udzielanie informacji turystycznych, biznesowych itp. 

Oferty w rankingach kart kredytowych premium wyróżniają się także dużymi opłatami za wydanie lub wznowienie karty. Z drugiej strony przysługują im dodatkowe usługi. Na przykład właściciel platynowej karty kredytowej ING może wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów na świecie za darmo.

Jak spłacić kartę kredytową?

Istnieje kilka sposobów spłaty karty:

 • spłata całkowitego zadłużenia w okresie bezodsetkowym – bez oprocentowania,
 • spłata minimalnej kwoty zadłużenia – z oprocentowaniem,
 • rozłożenie zadłużenia na raty – z oprocentowaniem.

Im szybciej spłacisz zadłużenie, tym prędzej odnowisz saldo dostępne na rachunku kredytowym i unikniesz pokrywania odsetek. Najwygodniejszą metodą uregulowania zadłużenia jest wykonanie przelewu. Możesz spłacić kredytówkę, przekazując gotówkę pracownikowi w placówce bankowej, ale to czasochłonne. 

Spłata karty bez odsetek

Aby uniknąć naliczania odsetek, spłać całkowitą kwotę z wyciągu w okresie bezodsetkowym. Dzięki temu rozwiązaniu karta kredytowa może funkcjonować jak odnawialna darmowa pożyczka. Pamiętaj, że nawet jeden dzień opóźnienia w uregulowaniu zadłużenia powoduje naliczenie odsetek.

Spłata minimalnej kwoty zadłużenia na karcie

Analizując ranking kart kredytowych, sprawdź, ile wynosi minimalna kwota do spłaty. Na przykład właściciel karty kredytowej PKO BP może spłacić tylko część wydatków w wysokości 4%, minimum 50 zł. Pozostała część podlega oprocentowaniu i jest uwzględniana na wyciągu po zakończeniu kolejnego cyklu. Zaletą tego rozwiązania jest spłacenie niskiej kwoty, wadą – konieczność zapłaty odsetek i zmniejszenie limitu kredytowego, saldo bowiem pozostaje zredukowane o nieuregulowane wydatki.

Raty na karcie kredytowej

Liczba rat jest zależna od wysokości zadłużenia i oferty banku. Posługując się wspomnianą kartą kredytową PKO BP, możesz rozłożyć koszt zakupów kredytówką na 6, 9 lub 12 rat.

Spłata kredytówki przelewem 

Mówiąc o przelewie zadłużenia na rachunek kredytówki, trzeba wspomnieć o przelewach międzybankowych i wewnątrzbankowych. Bank odnotowuje spłatę kredytówki w momencie zaksięgowania środków na rachunku. Jeżeli przelejesz kwotę w ostatnim dniu spłaty, ale nie zdążysz na ostatnią sesję księgowania przelewów wychodzących i/lub przychodzących, spłata zadłużenia zostanie odnotowana kolejnego dnia roboczego, czyli po terminie. 

Chociaż nie musisz prowadzić konta w banku, który wydał Ci kartę kredytową, atutem tego rozwiązania są przelewy wewnątrzbankowe – realizowane nawet całodobowo. Jeżeli chcesz, aby przelew wysyłany z banku A do banku B został zaksięgowany błyskawicznie, opłać przelew ekspresowy. Dobrym pomysłem jest przelewanie zadłużenia na rachunek kredytowy na kilka dni przed ostatecznym terminem lub skorzystanie z automatycznej spłaty zadłużenia. 

Automatyczna spłata kredytówki

Jeżeli masz rachunek w banku, który wydał Ci kartę, możesz skorzystać z opcji automatycznej płatności spłaty całego zadłużenia bądź kwoty minimalnej, co określasz z góry. W drugim przypadku pozostała część kwoty podlega oprocentowaniu i łączna suma do spłaty jest uwzględniona na kolejnym wyciągu. Dzięki tej metodzie nie musisz pamiętać o wykonaniu przelewu.

Zalety karty kredytowej

 • Regularne spłaty zadłużeń budują pozytywną historię kredytową w BIK.
 • Masz dostęp do szybkich środków pieniężnych, które możesz zwrócić za darmo w okresie bezodsetkowym.
 • Możesz opłacać zakupy i usługi, kiedy nie masz pieniędzy na koncie osobistym.
 • Kredytówka jest ratunkiem w przypadku awarii, kradzieży lub zgubienia karty debetowej zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 • Usługa chargeback umożliwia zwrot środków za transakcje bezgotówkowe, jeżeli klient nie otrzymał zamówionych produktów bądź ma inną podstawę do reklamacji.
 • Kredytówki są dostępne nawet dla 13-latków. Niski limit kredytowy może stanowić wygodną formę kieszonkowego.
 • Limit kredytowy odnawia się po spłacie zadłużenia, co sprawia, że nie musisz za każdym razem składać wniosku o kredyt czy pożyczkę.
 • Płacąc za zakupy kredytówką w określonych sklepach, możesz korzystać ze zniżek dla klientów banku i zbierać punkty w specjalnych programach.

Wady karty kredytowej

 • Używanie kredytówki do wyciągania pieniędzy w bankomacie jest nieopłacalne ze względu na odsetki naliczane od dnia transakcji i prowizję od wypłaconej kwoty. Prowizja może wynosić np. 4% wypłaty i nie mniej niż 15 zł, dlatego warto korzystać z tej opcji tylko w sytuacji awaryjnej, czyli kiedy nie działa karta debetowa i nie możesz wypłacić pieniędzy BLIK-iem.
 • Przelewy z rachunku kredytowego na inny rachunek nie są przeważnie objęte okresem bezodsetkowym. Bank nalicza odsetki od dnia wykonania przelewu. Ponadto może pobrać prowizję.
 • Jeżeli nie korzystasz aktywnie z karty, musisz zapłacić za jej obsługę raz w roku. Taka opłata wynosi minimum kilkadziesiąt złotych dla standardowych kart i nawet kilkaset złotych dla kart premium.
 • Aktywny „plastikowy kredyt” stanowi obciążenie finansowe, które jest uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej. Może stanowić przeszkodę podczas ubiegania się o pożyczkę bankową, kredyt gotówkowy czy hipoteczny.
 • Maksymalne wykorzystywanie limitu kredytowego w każdym miesiącu może obniżyć scoring w BIK-u. Nawet jeśli regularnie spłacasz zadłużenia, pokazujesz, że nie jesteś w stanie się utrzymać z własnych zarobków.

Najczęściej zadawane pytania o kartę kredytową

Co zawiera numer karty kredytowej?
Jak wygląda kredytówka?
Czy można zmienić limit kredytowy?
Czy można mieć kilka aktywnych kart kredytowych?
Czy tylko właściciel może korzystać z kredytówki?
Co zrobić po zgubieniu karty kredytowej?
Spłacam zadłużenie, ale pełna rata nie trafia na rachunek z limitem. Dlaczego?
Jak ustawić cykl rozliczeniowy karty kredytowej?
Dlaczego karta kredytowa jest zablokowana?
Kiedy przydaje się karta kredytowa?
PODSUMOWANIE
 • Karta kredytowa to połączenie kredytu z kartą płatniczą – można dzięki niej korzystać ze środków przyznanych przez bank w ramach limitu kredytowego, który odnawia się po spłacie zobowiązania.
 • Jeśli zwrócisz środki w okresie bezodsetkowym, unikniesz oprocentowania za transakcje bezgotówkowe.
 • Na okres bezodsetkowy składają się cykl rozliczeniowy trwający od 28 do 31 dni i okres spłaty bez odsetek liczący ponad 20 dni.
 • Transakcje gotówkowe nie wliczają się do okresu bezodsetkowego.
 • W razie braku możliwości spłaty całego zobowiązania, można skorzystać z ustalonej przez bank minimalnej kwoty do spłaty lub rozłożenia zadłużenia na raty.
 • Aby otrzymać kartę kredytową danego banku, nie trzeba być jego klientem, ale trzeba posiadać zdolność kredytową. Może być też wymagane m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Koszt karty kredytowej zależy od opłat bankowych i sposobu, w jaki jest używana, np. czy spłaty następują w okresie bezodsetkowym.
 • Karty kredytowej nie należy mylić z innymi kartami płatniczymi – debetowymi, przedpłaconymi (prepaid) i obciążeniowymi (charge).
 • Ranking kart kredytowych ułatwia porównanie ofert poszczególnych banków.
 • Dla najbogatszych klientów przeznaczone są karty kredytowe premium połączone z dodatkowymi korzyściami.
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
A mnie nurtuje wciąż jedno podstawowe pytanie: Po co ? Każdy rozsądny człowiek powinien mieć odłożone awaryjne oszczędności w wysokości minimum trzech pensji. A do codziennych zakupów wystarcza zwykła karta debetówka której to nie trzeba potem spłacać.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC