Kierowanie ruchem przez policjanta

Każdy kierowca przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy, uczył się o tym, co oznaczają znaki pokazywane przez policjanta kierującego ruchem. Z racji faktu, że kierowanie ruchem przez policjanta nie należy do częstych widoków, niewielu kierowców pamięta, co oznaczają poszczególne sygnały. W ramach poniższego artykułu przypominamy, w jaki sposób uprawnione osoby kierują ruchem drogowym.

kierowanie ruchem przez policjanta

Kiedy policjant kieruje ruchem?

Jednym z głównych zadań policjantów z wydziału ruchu drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, dlatego też funkcjonariusze są uprawnieni do kierowania ruchem. Taka sytuacja nie należy oczywiście do częstych widoków, w końcu na co dzień kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych. Czasem jednak ze względów bezpieczeństwa konieczne jest, aby odpowiednia osoba pokierowała ruchem – czy to ze względu na wypadek i brak przejazdu, czy np. z uwagi na konieczność rozładowania ruchu. Policjant kierujący ruchem ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo i płynność ruchu, a zatem jego zadaniem jest zapanowanie nad chaosem panującym na drodze w pewnych sytuacjach.

Główne zadania policjanta kierującego ruchem drogowym:

 • rozładowanie ruchu drogowego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w sytuacji braku możliwości przejazdu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w sytuacji, gdy nie działa sygnalizacja świetlna.

Czy sygnały pokazywane przez policjanta są ważniejsze niż znaki drogowe?

Każdy kierujący powinien potrafić rozpoznać i poprawnie zinterpretować sygnały pokazywane przez policjanta kierującego ruchem. Ponadto każdy kierowca powinien pamiętać, że polecenia i sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem, są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna oraz znaki drogowe. Hierarchia wskazująca na pierwszeństwo znaków i sygnałów, została uregulowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Art. 5 ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

CZY WIESZ, ŻE …

Polecenia wydawane przez osobę kierującą ruchem są obowiązkowe dla wszystkich uczestników ruchu – zarówno kierowców, jak i pieszych. Ich niewykonanie grozi karą w postaci mandatu, co wynika z art. 92 §1 Kodeksu wykroczeń (“Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”). Kierowcy za tego rodzaju wykroczenie zapłacą mandat do 500 zł i otrzymają aż 15 punktów karnych, z kolei piesi zapłacą karę w wysokości 100 zł.

Kto może kierować ruchem drogowym?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że policjanci nie są jedynym podmiotem uprawnionym do kierowania ruchem. Pełny katalog osób oraz organów uprawnionych został wskazany w art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
3) funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
3b) umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;
3c) strażnik gminny (miejski);
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
7a) ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
11) funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
12) pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 4-8 oraz 12 mogą kierować ruchem pod warunkiem ukończenia odpowiedniego szkolenia, organizowanego przez WORD.

Ponadto należy wspomnieć, że osoba kierująca ruchem powinna być rozpoznawalna oraz widoczna dla uczestników ruchu drogowego.

Co oznaczają sygnały pokazywane przez policjanta?

Sygnały oraz znaki używane przez osobę kierującą ruchem zostały opisane w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. Poniżej opisujemy w jaki sposób odbywa się kierowanie ruchem.

Przede wszystkim policjant kierujący ruchem powinien wejść na skrzyżowanie w taki sposób, aby być widocznym dla wszystkich uczestników ruchu, nie zakłócając przy tym ruchu pojazdów oraz pieszych.

Pozycja podstawowa wygląda w ten sposób, że linia barków wskazuje otwarty kierunek ruchu, ręce opuszczone wzdłuż tułowia, głowa wykonuje zwroty w lewo i w prawo, a nogi pozostają w lekkim rozkroku:

zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie - infografika

Pozycja, w której policjant unosi prostopadle do ciała obie ręce, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie:

zakaz wjazdu na skrzyżowanie - infografika

Celem zasygnalizowania, że za chwilę nastąpi zmiana sygnalizacji, policjant unosi prawą rękę do góry:

zmiana sygnalizacji - infografika

Policjant przywołuje kierowcę, aby podjechał na środek skrzyżowania we wskazane miejsce:

przywołanie pojazdu na środek drogi - infografika

Umożliwienie bezpiecznego skrętu w lewo pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony:

bezpieczny skręt w lewo - infografika

Umożliwienie bezpiecznego skrętu w lewo pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony:

zatrzymanie ruchu z lewej strony - infografika

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kierowanie ruchem przez policjanta

Kiedy policjant lub funkcjonariusz innych służb może kierować ruchem?
Kto może kierować ruchem?
Jakie sygnały są najważniejsze na drodze?
PODSUMOWANIE
 • Policjant w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu, może kierować ruchem na drodze.
 • Do kierowania ruchem przez policjanta najczęściej dochodzi w sytuacji, gdy zachodzi konieczność rozładowania ruchu, a także w sytuacjach gdy przejazd przez dany odcinek drogi jest utrudniony np. z uwagi na wypadek.
 • Sygnały dawane przez policjanta są ważniejsze niż znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna. W pierwszej kolejności kierowca powinien więc zastosować się do znaków i poleceń osoby kierującej ruchem.
 • Policjanci nie są jedynym podmiotem uprawnionym do kierowania ruchem. Zgodnie z Kodeksem drogowym ruchem mogą kierować także inne uprawnione osoby/organy, np. Straż Graniczna, Straż Miejska, czy pracownik kolejowy (na przejeździe kolejowym).
Źródła:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101230840/O/D20100840.pdf
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
Agnieszka Nowak
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC