Kredyt gotówkowy – co to jest?

Dzięki kredytowi gotówkowemu możesz sfinansować bieżące potrzeby, np. remont mieszkania, wyjazd za granicę, zakup kina domowego. Bank udzielający kredytu na dowolny cel zwykle nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, chyba że okazuje się konieczne ze względu na pożyczaną kwotę i ocenę sytuacji finansowej klienta. Kredytobiorca może odebrać gotówkę w placówce banku lub otrzymać przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Sprawdź, jak wybrać kredyt gotówkowy i gdzie pożyczyć nawet 200 000 zł.

Kto może dostać kredyt gotówkowy?

Aby otrzymać kredyt, musisz spełnić wszystkie warunki określone przez bank, wśród których można wymienić:

 • zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty zobowiązania z odsetkami według harmonogramu załączonego do umowy kredytowej;
 • stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez bank;
 • osiągnięcie minimalnego wieku;
 • pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadanie numeru PESEL;
 • legitymowanie się aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość;
 • podleganie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce;
 • status rezydenta, czyli mieszkanie i prowadzenie ośrodka interesów życiowych w Polsce.

Wiek klienta a kredyt gotówkowy

Teoretycznie osoba pełnoletnia może złożyć wniosek o kredyt, praktycznie – bank może wymagać ukończenia 21. roku życia. Skąd wynika to ograniczenie? Tacy młodzi klienci są zwykle aktywni zawodowo i dysponują własnymi dochodami, nawet jeśli pochodzą z tytułu umów-zlecenie lub umów o dzieło. Banki akceptują te formy zatrudnienia. Analizują zarówno wysokość otrzymywanych dochodów, jak i staż pracy.

Co z górną granicą wieku? Czasami nie jest określana, a czasami plasuje się między 70. a 85. rokiem życia. To oznacza, że 68-letni senior może złożyć wniosek o kredyt adekwatny do emerytury, lecz nie podpisze aż 10-letniej umowy, jeżeli dzień jej zakończenia przekroczyłby granicę określoną przez bank.

Ograniczenia związane z maksymalnym wiekiem kredytobiorcy mogą mieć różną formę. Bank może ustalić, że:

 • suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat;
 • kredytobiorca nie może mieć więcej niż 70 lat w dniu spłaty ostatniej raty kredytu;
 • klient, który przekroczy 70. rok życia w okresie kredytowania, musi zgodzić się na dodatkowe zabezpieczenie;
 • współkredytobiorca musi być młodszy.

Niektóre banki oferują kredyty gotówkowe dla seniorów, np. Getin Bank ma ofertę przeznaczoną dla emerytów z dochodem netto wynoszącym minimum 850 zł. Kredyt wynosi od 1000 zł do 150 000 zł, okres kredytowania – od 3 miesięcy do 10 lat. Nieco inne warunki proponuje Bank Pocztowy, który proponuje kredyt dla emerytów do 5000 zł na maksymalnie 36 miesięcy.

Nowy i stały klient banku a kredyt gotówkowy

Bank może stosować pewne ograniczenia w przypadku nowych klientów. 

Jeżeli nie masz konta osobistego w danej instytucji, możesz ponieść nieco większe koszty kredytu. Stali klienci, czyli aktywnie korzystający z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub karty kredytowej, mogą liczyć na korzystniejsze RRSO, wynikające z chociażby niższej prowizji banku. 

Jako stały klient możesz otrzymać indywidualną ofertę, dostępną po zalogowaniu się do bankowości internetowej. Znani klienci mają także ułatwiony proces wnioskowania, który można zrealizować w 100% online. Nie jest konieczna ani rozmowa z doradcą, ani udanie się do placówki. Bank może zweryfikować regularne otrzymywanie wynagrodzenia na konto, więc nie musi żądać okazania zaświadczenia o dochodach.

Oczywiście są dostępne także promocje dla klientów, którzy nie korzystali wcześniej z produktów kredytowych. Przykładowo Crédit Agricole oferuje powitalny kredyt z RRSO 0%, aczkolwiek wymaga otworzenia nowego konta. Kredytobiorca może pożyczyć do 3000 zł na 12 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy?

Zakres dokumentów jest zależny od m.in. źródła dochodów kredytobiorcy. Jeżeli bank oczekuje złożenia kserokopii dokumentu, pamiętaj, że może wymagać okazania oryginału do wglądu.

Poniższa lista podaje przykładowe dokumenty dla różnych źródeł dochodu. Sprawdź precyzyjne wymagania na stronie wybranego banku. Jeżeli nie znajdziesz tam Twojego źródła dochodów, skontaktuj się z doradcą, aby udzielił Ci informacji.

 • Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące.
 • Emeryci – kopia ostatniego odcinka wypłaty świadczenia.
 • Renciści – kopia decyzji o przyznaniu świadczenia, legitymacja rencisty.
 • Rolnicy – oryginalne zaświadczenie z Urzędu Gminy, które potwierdza posiadanie bądź dzierżawienie gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w KRUS i niezaleganiu z opłatami podatku rolnego.
 • Samozatrudnieni – odpis z KRS-u, zaświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, ostatnie zeznanie roczne potwierdzone przez urząd skarbowy.

Czy można wziąć kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń?

Kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń jest dostępny dla kredytobiorców regularnie otrzymujących wynagrodzenie na rachunek w banku, w którym wnioskują o kredyt. Tacy klienci nie muszą przedstawiać zaświadczenia o dochodach od pracodawcy, chyba że zmieniają miejsce pracy w momencie wnioskowania o kredyt, co niestety nie jest korzystne. Bank może odmówić udzielenia kredytu osobie zatrudnionej na okresie próbnym lub krócej niż 3 miesiące w danej firmie, niezależnie od wcześniejszego stażu pracy.

Poza tym bank weryfikuje zdolność kredytową każdego klienta. Stały dochód, dobra historia kredytowa i zdolność do spłaty zobowiązania są obligatoryjne.

Przeczytaj też: Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń – gdzie i w jaki sposób można go dostać?

Jakie są koszty kredytu gotówkowego?

 • Oprocentowanie nominalne. Od niego zależy wysokość odsetek. Używając kalkulatora kredytu gotówkowego, weź pod uwagę, czy oprocentowanie jest stałe, czy zmienne. Stałe może być stosowane w przypadku kredytów krótkoterminowych, zmienne – dla długoterminowych zobowiązań. Ponadto bank może obniżyć oprocentowanie dla klientów otrzymujących zadeklarowany dochód netto na rachunek. Obniżka może wynosić np. 0,4 punktów procentowych, co oznacza, że oprocentowanie wynosi np. 6,8% zamiast 7,2%.
 • Prowizja za udzielenie kredytu. Warto śledzić okresowe akcje promocyjne. Przykładowo, mBank obniża prowizję nawet o 60% po wpisaniu kodu “START60”, a Alior Bank stosuje 0% prowizji przy kredycie do 5000 zł wziętym online.
 • Ubezpieczenie kredytu. Nawet jeżeli nie jest obowiązkowe, stanowi zabezpieczenie kredytu na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, który nie będzie zdolny do pracy wskutek powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Oprocentowanie a całkowity koszt kredytu

Niskie oprocentowanie kredytu nie jest równoznaczne ze zdobyciem najtańszej oferty na rynku. Kalkulatory kredytów gotówkowych biorą pod uwagę RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, obejmującą nie tylko odsetki, ale także inne koszty pokrywane przez kredytobiorcę. Jeżeli chcesz otrzymać najtańszy kredyt gotówkowy, możesz kierować się RRSO i całkowitą kwotą do spłaty. Uwaga – porównywane oferty muszą mieć jednakową wysokość i okres kredytowania, inaczej zestawienie nie będzie miarodajne. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na comiesięczną spłatę. Niestety nie zawsze da się pogodzić najtańszy kredyt z optymalną wysokością raty.

Czy można dostać kredyt gotówkowy bez prowizji?

Tak, aczkolwiek zwróć uwagę, czy brak prowizji jest rekompensowany podwyższonymi opłatami, które sprawiają, że całkowity koszt kredytu nie jest imponująco obniżony. Ponadto bank może wyzerować prowizję wyłącznie dla kredytów charakteryzujących się niskimi kwotami i krótkim okresem spłaty.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem czy bez?

Chcesz zaoszczędzić na składce, więc wolisz zrezygnować z dobrowolnej polisy? Ubezpieczenie z cesją dla banku stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu, które może Ci się przydać w pechowej sytuacji życiowej. Nawet jeśli aktualnie masz stabilne zatrudnienie, nie możesz przewidzieć wypadku, wskutek którego staniesz się osobą niezdolną do wykonywania obecnego zawodu. Zanim odmówisz ubezpieczenia, porównaj, jak wpływa na wysokość comiesięcznej raty i całkowitą kwotę do zapłaty. 

Pozostałe koszty okołokredytowe

Przeglądając tabelę opłat i prowizji, zwróć uwagę także na koszty generowane wskutek m.in. zmian w umowie, wydawania dokumentów czy wcześniejszej spłaty.

 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Nie jest stosowana przez wszystkie banki – niektóre nie naliczają dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, np. Santander.
 • Opłata za udzielenie karencji. Karencja polega na przerwie w spłacie części kapitałowej rat. Bank może udzielić karencji bez dodatkowych opłat. Klient spłaca tylko część odsetkową w uzgodnionym okresie.
 • Opłata za zmianę warunków umowy. Może być pobierana niezależnie od konieczności stworzenia aneksu. Jeżeli aneks jest zbędny, opłata może być niższa.
 • Opłata za zmianę parametrów kredytu na wniosek klienta.
 • Opłata za wydanie zaświadczenia o kredycie.
 • Opłata za pakiet usług bankowych.

Jeżeli kredytobiorca przestanie spłacać raty, narazi się na dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne, np. opłatę skarbową, opłatę kancelaryjną, koszty zastępstwa procesowego.

Pakiety usług bankowych dla kredytobiorców

Pakiety usług bankowych kosztują kilka złotych w skali miesiąca. Crédit Agricole oferuje klientom aż cztery pakiety: SMS, Podstawowy, Rozszerzony i Premium. Comiesięczna opłata za najdroższy pakiet wynosi zaledwie 7 zł, a obejmuje m.in. usługę Alerty BIK, wysyłkę wiadomości z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności, wydanie opinii bankowej o kredycie.

Przeczytaj też: Pożyczka online w banku – jak i gdzie złożyć wniosek? Sprawdź warunki pożyczek gotówkowych

Ile się czeka na kredyt gotówkowy online?

Banki podejmują decyzję nawet w 10 minut od złożenia wniosku o kredyt. Zdarza się, że klienci są zachęcani atrakcyjnymi deklaracjami mówiącymi, że pieniądze pojawią się na koncie klienta nawet po 1 minucie od złożenia wniosku. Taki komunikat możesz przeczytać na stronie Santandera.

Ten optymistyczny scenariusz dotyczy przede wszystkim osoby mającej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku udzielającym kredytu. Jeżeli bank może błyskawicznie zweryfikować, czy na konto wpływa regularne wynagrodzenie, klient jest zwolniony z przedstawiania dokumentów dochodowych. To znacząco przyspiesza cały proces. 

Pamiętaj, że wydanie decyzji kredytowej nie jest równoznaczne z natychmiastowym zleceniem przelewu na Twoje konto – może zostać wykonany np. kolejnego dnia roboczego.

Co to jest kalkulator kredytu gotówkowego?

Kalkulator kredytu gotówkowego to intuicyjne narzędzie, które jest dostępne w serwisach finansowych i na stronach internetowych banków. Dzięki kalkulatorowi możesz obliczyć całkowity koszt kredytu, wysokość raty i poznać harmonogram spłaty. Uwaga – wyliczenia są orientacyjne! Wykonane kalkulacje nie są zobowiązujące. Banki podkreślają, że dane wyświetlane przez kalkulatory są informacyjnymi symulacjami i nie powinny być traktowane ani jako zachęta do zaciągnięcia kredytu, ani jako oferta udzielenia kredytu na określonych warunkach. Pamiętaj, że prosty kalkulator kredytowy nie bierze pod uwagę zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank.

Używając kalkulatora kredytu gotówkowego, możesz przetestować różne parametry zobowiązania, aby sprawdzić, jak np. liczba rat i wykupienie ubezpieczenia wpływa na kwotę do spłacenia. 

Szacunkowe wyliczenia obejmują:

 • kwotę kredytu,
 • liczbę rat,
 • składkę ubezpieczenia,
 • wysokość miesięcznej raty,
 • RRSO,
 • prowizję,
 • oprocentowanie,
 • całkowity koszt kredytu.

Żeby poznać ostateczną ofertę, musisz albo zalogować się do bankowości elektronicznej, albo zostawić dane kontaktowe w formularzu i poczekać, aż oddzwoni do Ciebie doradca. 

Ponadto kalkulatory kredytów gotówkowych mają pewne ograniczenia. Przykładowo Santander pozwala na wykonanie szacunkowych wyliczeń dla klientów zainteresowanych pożyczeniem maksymalnie 92 000 zł. Aby poznać parametry kredytu opiewającego na wyższą kwotę, klient musi od razu zadzwonić na infolinię lub udać się do placówki banku.

Poniższe wyliczenia szacunkowe powstały dzięki kalkulatorom kredytów gotówkowych na stronach internetowych wybranych banków. Aktualizacja: 02.01.2023.

Kalkulacja kredytu gotówkowego Santander 

Klient banku chce pożyczyć 25 000 zł i spłacić kredyt w 24 ratach. W przypadku oferty bez ubezpieczenia RRSO wynosi 28,68%, oprocentowanie – 14,49%, a rata miesięczna – 1339,98 zł. Symulacja podaje, że całkowity koszt kredytu opiewa na 7159,52 zł, przy czym prowizja (9,99%) wynosi 2774,69 zł. Jeżeli klient wyraża chęć ubezpieczenia się, kalkulator kredytu wyświetla dodatkowe pytanie o wiek. 35-latek uzyskuje miesięczną składkę w wysokości 122,24 zł. Chociaż prowizja (5,99%) maleje do 1779,84 zł, całkowity koszt kredytu wzrasta do 9404,48 zł. Comiesięczna rata wynosi 1433,52 zł.

Kalkulacja pożyczki gotówkowej PKO BP

Kalkulator kredytu gotówkowego PKO BP pozwala obliczyć, jakie orientacyjne koszty generuje pożyczka w wysokości od 1500 zł do 255 500 zł, którą należy spłacić w maksymalnie 24 ratach. To oferta dla klientów, którzy nie korzystali wcześniej z pożyczki gotówkowej w PKO BP. Po wpisaniu 25 000 zł i zaznaczeniu 24 rat kalkulator podaje, że miesięczna rata wynosi 1147 zł, a RRSO – 9,82%. Całkowity koszt pożyczki wynosi 2521 zł, przy czym symulacja nie obejmuje ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, utraty pracy itp. Po zaznaczeniu ubezpieczenia comiesięczna rata rośnie do 1243 zł, a RRSO wynosi 19,07%. Całkowity koszt pożyczki wzrasta do 4832 zł.

Kalkulacja kredytu gotówkowego ING

Dzięki ofercie specjalnej ING możesz uzyskać kredyt bez prowizji – minimalna kwota objęta promocją wynosi 15 000 zł. Oprocentowanie wynosi 11,75% dla pożyczek z ubezpieczeniem i 12,25% dla pożyczek bez ubezpieczenia. Klient szacujący koszt kredytu w wysokości 25 000 zł na 24 raty uzyskuje orientacyjne raty miesięczne: 1179,61 zł bez ubezpieczenia i 1243,78 zł z ubezpieczeniem.

Kalkulacja kredytu gotówkowego BNP Paribas

Klient chce policzyć koszt kredytu w wysokości 25 000 zł, które spłaci w 24 ratach. Kalkulator podaje, że kredytobiorca musiałby spłacić łącznie 28 090 zł, w tym prowizję w wysokości 1590 zł. Comiesięczna rata wyniosłaby 1272,22 zł. W przypadku ubezpieczenia rata wzrosłaby do 1348,55 zł. Kredytobiorca opłaciłby składkę ubezpieczenia na życie w kwocie 1500 zł. Łącznie zwróciłby 32 365,20 zł. W obu przypadkach oprocentowanie stałe w skali roku wyniosłoby 13,99%.

Kalkulacja kredytu gotówkowego mBank

Potencjalny kredytobiorca może użyć kodu obniżającego prowizję (START60). Symulacja uwzględniająca kredyt w wysokości 25 000 zł i 24 raty podaje comiesięczną ratę w wysokości 1272 zł, RRSO – 21,91%, oprocentowanie 13,99% oraz prowizję – 5,99%. Bez kodu prowizja wynosi 14,99%, a rata 1380 zł. Z ubezpieczeniem kredytu (miesięczna składka w wysokości 57,55 zł) miesięczna rata spada do 1267 zł, ale RRSO wzrasta do 28%.

Czym się różni kredyt gotówkowy od innych produktów bankowych?

Kredyt gotówkowy bywa mylony z innymi kredytami i produktami bankowymi. W zależności od wynagrodzenia, oszczędności i celu finansowania możesz zastanawiać się nad co najmniej dwoma rozwiązaniami. Teraz możesz zapoznać się z podobieństwami i różnicami między różnymi formami kredytowania.

Kredyt bezgotówkowy a gotówkowy

Kredyt bezgotówkowy to szerokie pojęcie, które obejmuje m.in. kredyty celowe (np. hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne). W przypadku kredytu bezgotówkowego nie otrzymujesz pieniędzy na własny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, chyba że np. kredyt hipoteczny obejmuje także wykończenie mieszkania. Bank przekazuje kwotę bezpośrednio kontrahentowi kredytobiorcy lub dostawcy finansowanych dóbr i usług, np. deweloperowi sprzedającemu nieruchomość czy dealerowi sprzedającemu samochód. Wspomniane mienie stanowi zabezpieczenie kredytu.

Szukając informacji o kredycie bezgotówkowym, możesz spotkać się z nieco innym podziałem. Sugeruje on, że kredyt gotówkowy jest wydawany do ręki klienta banku, a bezgotówkowy – przelewany na rachunek. Tak naprawdę kredyty gotówkowe też przekazuje się przelewem, a otrzymanie kwoty bezpośrednio z kasy banku to tylko jedna z opcji.

Kredyt hipoteczny a gotówkowy

Kredyt hipoteczny jest celowy, natomiast przeznaczeniem kredytu gotówkowego jest dowolny cel, którego nie musisz precyzyjnie określać. Jaka jest różnica? 

W przypadku kredytu hipotecznego określasz jego przeznaczenie, czyli wskazujesz nieruchomość, która zostanie zakupiona. Jeżeli kredyt ma obejmować także wykończenie mieszkania lub domu, konieczne jest stworzenie kosztorysu. W zależności od banku może być mniej lub bardziej szczegółowy, np. wskazywać, jaką kwotę przeznaczysz na wykończenie podłóg, ścian, meble pod zabudowę. Zadeklarowane prace powinny zostać udokumentowane fotograficznie. W przypadku kredytu gotówkowego na remont mieszkania nie tworzysz listy prac wraz z kosztami dla banku i nie dokumentujesz efektów.

Jakie są pozostałe różnice?

 • Forma zabezpieczenia. W przypadku kredytu finansującego zakup nieruchomości zabezpieczeniem jest hipoteka. Kredyt gotówkowy jest udzielany zwykle bez zabezpieczenia, aczkolwiek bank może dopuszczać taką opcję. Zabezpieczenie może stanowić m.in. weksel, poręczyciel, cesja praw, zastaw rejestrowy.
 • Wkład własny. Jest wymagany w przypadku kredytu hipotecznego. Wynosi przeważnie 10% lub 20%. Osoby dysponujące oszczędnościami w wysokości 10% wartości nieruchomości mogą skorzystać z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, aby zaciągnąć kredyt. Uwaga – nie można finansować wkładu własnego kredytem gotówkowym!
 • Wysokość kredytu i okres spłaty. Największe kredyty gotówkowe wynoszą 200 000 zł, rzadziej 300 000 zł. Bank może ustalić także maksymalną liczbę rat, np. 120. Kredyt hipoteczny może być nawet kilkukrotnie większy i spłacany przez np. 30 lat. Maksymalna kwota i długość okresu kredytowania są zależne od m.in. zdolności kredytowej klienta.
 • Forma wypłaty. Kredyt hipoteczny jest zwykle wypłacany w transzach. Ich liczba jest zależna od m.in. rodzaju finansowanej nieruchomości. W przypadku mieszkania z rynku pierwotnego kluczowy jest aktualny stan nieruchomości i fakt, czy potrzebujesz środków na wykończenie lokalu. Kredyt gotówkowy jest wypłacany w całości.

Klienci banków często główkują nad pytaniem, który z kredytów jest tańszy – hipoteczny czy gotówkowy? Kredyt hipoteczny jest objęty niższym oprocentowaniem i prowizją, co generuje mniejsze koszty dla kredytobiorcy, ale wśród mankamentów można wskazać wkład własny, czasochłonne formalności i hipotekę. Możesz rozważyć kredyt gotówkowy zamiast hipotecznego, kiedy brakuje Ci małej kwoty do zakupu nieruchomości i chcesz mieć większą swobodę w rozporządzaniu kredytem.

Kredyt samochodowy a gotówkowy

Kredyt samochodowy jest celowy jak hipoteczny. W tym przypadku zabezpieczenie stanowi nabyty pojazd – nowy lub używany. Ponadto kredytodawca wymaga ustanowienia cesji z ubezpieczenia AC. Te formy zabezpieczenia sprawiają, że bank może zaproponować niższe oprocentowanie w porównaniu z kredytem gotówkowym. Jednak ten drugi nie wymaga wniesienia wkładu własnego i nie powoduje, że bank staje się współwłaścicielem pojazdu.

Karta kredytowa a kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest przelewany na Twój rachunek, dzięki czemu możesz korzystać z pozyskanych środków za pomocą karty płatniczej przypisanej do konta. Z kolei karta kredytowa jest związana z osobnym rachunkiem, nazywanym technicznym, który może być otwarty w innym banku. 

Płacąc kartą kredytową, używasz pieniędzy należących do banku. Istnieje tu pewne podobieństwo do kredytu odnawialnego – także dysponujesz limitem kredytowym, ale decydujesz, czy spłacasz całe zadłużenie w okresie bezodsetkowym, czy kwotę minimalną, a może rozkładasz wykorzystaną kwotę na raty.

Kredyt odnawialny a gotówkowy

Kredyt odnawialny jest udzielany na dowolny cel konsumpcyjny, ale ma formę limitu kredytowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Jeżeli nie masz konta w wybranym banku, a nie odpowiada Ci oferta aktualnego, konieczne będzie założenie rachunku. Linia kredytowa jest otwierana najczęściej na 12 miesięcy. W tym okresie klient może korzystać wielokrotnie z przyznanego limitu, który może zostać zwiększony. Jest to usługa zależna od zdolności kredytowej klienta i objęta jednorazową prowizją.

Zwrot środków odbywa się automatycznie – każdy wpływ na konto stanowi w pierwszej kolejności spłatę zadłużenia. W przypadku kredytu gotówkowego korzystne jest ustawienie zlecenia stałego, czyli automatycznej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej co miesiąc. Skoro o odsetkach mowa, trzeba pamiętać, że bank nalicza odsetki wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego, nie od przyznanego limitu.

Kredyt odnawialny jest niższy od gotówkowego. O ile bank może oferować maksymalnie 150 000 zł w ramach limitu, jego wysokość jest ściśle zależna od dochodów netto klienta. Granica linii kredytowej może stanowić kilkakrotność wynagrodzenia.

Kredyt odnawialny jest rozwiązaniem przydatnym do pokrywania niskich i niespodziewanych wydatków. Z tego produktu powinni korzystać bardzo świadomi kredytobiorcy – stała dostępność środków zwiększa ryzyko niekontrolowanego zadłużania się.

Kredyt konsolidacyjny a gotówkowy

Kredyt konsolidacyjny jest przeznaczony na spłatę różnych zobowiązań finansowych, w tym kredytów gotówkowych. Jeżeli masz kredyty w bankach A, B i C, możesz złożyć wniosek o kredyt konsolidacyjny w banku D, który spłaci Twoje zadłużenia we wspomnianych instytucjach. W efekcie będziesz spłacać jeden kredyt w banku D. Zaletą tego rozwiązania jest scalenie kilku rat w jedną, która jest niższa w porównaniu do sumy wcześniejszych zobowiązań. Wiąże się to z wydłużeniem okresu kredytowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kredyt gotówkowy

Czy można dostać kredyt gotówkowy bez zdolności kredytowej?

Kredytobiorca musi się wykazać zdolnością kredytową, czyli zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu łącznie z odsetkami i innymi opłatami według harmonogramu załączonego do umowy. Banki weryfikują klientów w m.in. BIK-u, czyli Biurze Informacji Kredytowej, które przechowuje informacje o przeszłych i bieżących zadłużeniach. Nie można otrzymać kredytu, nie mając zdolności do jego spłaty.

Czy można zaciągnąć kredyt gotówkowy, nie mając umowy o pracę?

Tak, warunkiem jest otrzymywanie stałego dochodu, a banki akceptują różne źródła. Możesz złożyć wniosek o kredyt, wykazując dochody z tytułu umowy-zlecenie, umowy o dzieło, działalności gospodarczej, własnego gospodarstwa rolnego, zasiłku przedemerytalnego, emerytury, renty. Akceptowane są także dochody uzyskiwane za granicą. Wspomniana umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. Szczegóły znajdziesz na stronie wybranego banku.

Czy można wziąć kredyt gotówkowy z rodzicami?

Jeżeli nie masz wystarczającej zdolności kredytowej, możesz zaciągnąć kredyt z rodzicami lub dowolną inną osobą. To rozwiązanie jest często stosowane przy kredytach hipotecznych. Aby wspólny kredyt był możliwy, współkredytobiorca musi wykazać się stałym dochodem, dobrą historią kredytową i oczywiście zdolnością do spłaty. Załóżmy, że prosisz o pomoc ojca. Nie jest on poręczycielem spłacającym kredyt, kiedy utracisz zdolność do spłaty. Tata jako współkredytobiorca jest zobowiązany do regularnych spłat od samego początku. Jeżeli rata nie zostaje uregulowana, bank może windykować zarówno Ciebie, jak i Twojego ojca.

Czy można otrzymać kredyt gotówkowy dla zadłużonych z komornikiem?

Osoba zadłużona z komornikiem nie dysponuje ani dochodem pozwalającym na terminową spłatę kredytu, ani zabezpieczeniem w formie nieruchomości czy samochodu. Otrzymywane wynagrodzenie jest przeznaczane przede wszystkim na spłatę długów. Bank nie udzieli kredytu osobie z zadłużeniem objętym egzekucją komorniczą.

Kiedy przedawnia się kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy przedawnia się z upływem 3 lat, ale poprawne obliczenie tego okresu nie jest łatwe dla przeciętnego kredytobiorcy. Załóżmy, że klient banku przestał spłacać kredyt 16 lutego. Bank wypowiedział umowę kredytu 18 lipca, co spowodowało natychmiastową wymagalność spłaty pozostałych rat. Termin spłaty został wyznaczony na 17 sierpnia. W takiej sytuacji bieg przedawnienia liczy się dwojako: osobno dla każdej raty sprzed wypowiedzenia i dla pozostałej kwoty od 17 sierpnia, przy czym koniec terminu przedawnienia wypada w ostatni dzień roku kalendarzowego. To sprawia, że kredyt może się przedawnić po czasie dłuższym niż 3 lata. Poza tym trzeba pamiętać, że bieg przedawnienia może zostać przerwany wielokrotnie, chociażby przez działania banku, który zwróci się do sądu. W praktyce kredyty nie przedawniają się często.

Kto spłaca kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Ustanie wspólności majątkowej wskutek rozwodu nie obejmuje kredytu gotówkowego. Jeżeli zadłużenie powstało w okresie ślubu i jedna strona wiedziała o zawarciu umowy kredytu przez drugą, była para jest objęta odpowiedzialnością solidarną. Co się dzieje, kiedy bank przestaje odnotowywać wpływy rat? Nawet jeśli byłe małżeństwo ustaliło między sobą, kto będzie spłacać kredyt, bank może domagać się uregulowania zadłużenia od obu osób. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, najlepiej ustalić przy podziale majątku, która ze stron będzie kontynuowała spłacanie kredytu.
Teoretycznie możliwe jest przepisanie kredytu na byłą żonę czy byłego męża, jednak bank może nie wyrazić zgody na takie rozwiązanie. Decyzja jest zależna od zdolności kredytowej danej osoby. Rozwiązaniem ratunkowym może być dodatkowe zabezpieczenie kredytu lub uwzględnienie nowego partnera życiowego jako współkredytobiorcy.
Samo wskazanie przez sąd, który decyduje o podziale majątku, kto powinien spłacać kredyt, nie jest tak skuteczne jak podpisanie aneksu do umowy bankowej. Niezależnie od wskazania sądu bank ma prawo żądać spłaty kredytu od tej osoby, jeżeli druga przestanie wywiązywać się z umowy. Dobra wiadomość jest taka, że osoba, która spłaciła kredyt, może dochodzić zwrotu kosztów na drodze sądowej – w ramach roszczenia regresowego.

Kto spłaca kredyt gotówkowy po śmierci kredytobiorcy?

Śmierć kredytobiorcy nie powoduje wygaszenia kredytu. W tragicznej sytuacji istnieją dwa rozwiązania: zobowiązanie może spaść na spadkobierców, chyba że odrzucą spadek, lub zostać spłacone przynajmniej częściowo przez zakład ubezpieczeniowy, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia na życie. Taka ochrona działa także w przypadku niezdolności do pracy wskutek trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ubezpieczenie na życie z cesją na bank oznacza, że ubezpieczyciel wypłaca bankowi określoną kwotę po śmierci kredytobiorcy. W zależności od sumy ubezpieczenia i wysokości zadłużenia w momencie śmierci kredytobiorcy wypłacona kwota może pokryć całość lub część zobowiązania.

Jak przenieść kredyt gotówkowy do innego banku?

Możesz skorzystać z kredytu konsolidacyjnego lub kredytu refinansowego. Konsolidacja polega na złączeniu kilku kredytów, pożyczek i zobowiązań finansowych w jedno. W efekcie kilku wierzycieli zostaje zastąpionym jednym, okres kredytowania wydłuża się, a Ty możesz płacić niższą comiesięczną ratę. Kredyt refinansowy pozwala na przeniesienie jednego kredytu do innego banku. Refinansowanie polega na spłacie wcześniejszego zobowiązania za pomocą nowego. Dzięki temu rozwiązaniu także możesz zmniejszyć wysokość comiesięcznej raty. Pamiętaj jednak, że okres kredytowania może się wydłużyć, a to spowoduje wzrost całkowitej kwoty do spłaty.

Czy zmiana pracy wpływa na umowę kredytu?

Zmiana pracy tuż przed złożeniem wniosku o kredyt może wygenerować pewne problemy. Jeżeli klient ma podpisaną umowę o pracę, bank może wymagać minimum trzymiesięcznego zatrudnienia w danej firmie. Ponadto pracodawca powinien zaświadczyć, że zatrudniony nie jest objęty ani okresem próbnym, ani okresem wypowiedzenia.
W trudniejszej sytuacji są osoby samozatrudnione. Banki wymagają nawet dwuletniego stażu firmy. Założenie działalności gospodarczej tuż przed wnioskowaniem o kredyt może uniemożliwić jego uzyskanie.
Zastanawiasz się nad zmianą pracy w okresie kredytowania? Oczywiście jest to możliwe – bank nie zobowiązuje Cię w żaden sposób do utrzymania aktualnego zatrudnienia. Umowa kredytu powinna określać, czy i jak musisz powiadomić bank o zmianie źródła dochodów. Nie wpływa to w żaden sposób na warunki kredytu – kluczowa jest spłata rat zgodnie z harmonogramem.
W przypadku utraty pracy deską ratunku może być ubezpieczenie kredytu, które pokryje co najmniej kilka rat. Niestety może nie zadziałać, jeżeli kredytobiorca został zwolniony dyscyplinarnie. Ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie, jeśli klient banku podpisze wypowiedzenie za porozumieniem stron.

PODSUMOWANIE
 • Do otrzymania kredytu gotówkowego potrzebne jest posiadanie zdolności kredytowej.
 • Aby ubiegać się o kredyt, zwykle trzeba mieć ukończone 21 lat. Górną granicę wieku kredytobiorcy ustala się zazwyczaj w przedziale 70-85 lat.
 • Kredyt można zaciągnąć w banku, którego nie jest się klientem, ale może się to wiązać z trudniejszym procesem wnioskowania i wyższymi kosztami zobowiązania.
 • Aby otrzymać kredyt, trzeba przedstawić źródło swoich dochodów. Może to być m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia od pracodawcy lub zeznanie podatkowe.
 • Do kosztów kredytu zaliczają się oprocentowanie nominalne, prowizja i ubezpieczenie kredytu, a także opłaty dodatkowe, m.in. za udzielenie karencji czy zmianę warunków umowy.
 • Obliczając koszty kredytu, zwracaj uwagę na wysokość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
 • Decyzja o przyznaniu kredytu gotówkowego online może zostać podjęta nawet w 10 minut.
 • Wyliczenia kosztów kredytu gotówkowego za pomocą kalkulatorów np. na stronach internetowych banków są orientacyjne.
 • Kredyty gotówkowe różnią się od innych produktów bankowych, np. kredytów hipotecznych czy samochodowych lub kart kredytowych.
Źródła:
 • https://www.santander.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-gotowkowy-online
 • https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/szybka-pozyczka-gotowkowa/
 • https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-bez-prowizji
 • https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-gotowkowy
 • https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-gotowkowe/kredyt-nowosc/
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!