Kredyt konsumencki – co to jest?

Zasady działania oraz obowiązki związane z kredytem konsumenckim reguluje specjalna ustawa. Nie jest więc to marketingowy slogan, który ma nas skusić do skorzystania z usług banku czy firmy świadczącej usługi pożyczkowe. Co więc kryje się pod pojęciem kredyt konsumencki? Czy jest on tym samym co kredyt konsumpcyjny? Do których umów kredytowych nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim? Przekonajmy się!

kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki – wysokość kredytu

W ramach pojęcia kredytu konsumenckiego mieszczą się różnego rodzaju pożyczki i kredyty. Ich wspólną cechą musi być to, że kredytodawca udziela ich na cele prywatne, a nie zawodowe i związane z działalnością gospodarczą. Przyjrzyjmy się, co na temat kredytu konsumenckiego mówi dedykowana mu ustawa.

Artykuł 3.1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim wskazuje, że:

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Artykuł 3.1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim

Ustawodawca wskazał maksymalną wysokość kredytu konsumenckiego. Wynosi ona 255 550 zł. Co jednak ważne, w dalszych zapisach pojawia się wyjątek od tej kwoty. Za kredyt konsumencki w myśl przepisów uznaje się także kredyt niezabezpieczony hipoteką. Kredytobiorca musi przeznaczyć go na remont mieszkania lub domu, a jego wysokość może być większa!

CZY WIESZ, ŻE …

Wartość kredytu w walucie obcej ustala się na podstawie średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego kwartału, który poprzedza dzień zawarcia umowy.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Kredyt konsumencki – które umowy nim są?

W kolejnym ustępie ustawy o kredycie konsumenckim znajdziemy informację, do których umów kredytowych stosuje się ustawę o kredycie konsumenckim. Wbrew nazwie nie są to tylko kredyty, ale także innego rodzaju umowy. A więc kredytem konsumenckim są:

 • pożyczki,
 • kredyty w rozumieniu prawa bankowego,
 • umowy o kartę kredytową, debet,
 • umowy przy zakupie towaru lub usług na raty (np. na telewizor w sklepie AGD/RTV),
 • umowy o kredyt odnawialny.

Widać więc wyraźnie, że kredyty konsumenckie są bardzo popularne. Najprawdopodobniej część z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma z nimi do czynienia, kiedy kupuje pralkę na raty czy spłacając zobowiązania z karty kredytowej. 

UWAGA!

Za kredyt konsumencki może być uznana także umowa leasingu, jeśli dodano do niej odrębną umowę, która przewiduje przeniesienie własności przedmiotu leasingu na konsumenta!

Wiemy już, do jakich umów kredytowych stosuje się ustawę o kredycie konsumenckim. Ponieważ rynek usług finansowych jest szeroki, to warto sprawdzić, które umowy jej nie podlegają. 

To nie jest kredyt konsumencki!

W art. 4.1 Ustawy o kredycie konsumenckim ustawodawca zapisał, że owej ustawy nie stosuje się do umów:

 • w których konsument nie musi płacić oprocentowania oraz innych kosztów związanych z kredytem (spłatą i udzieleniem) – mowa o kredytach 0%,
 • leasingu, w których własność przedmiotu umowy nie zostaje przeniesiona na konsumenta,
 • związanych ze świadczeniem usług maklerskich zawieranych z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi i firmami inwestycyjnymi,
 • o kredyt będących wynikiem ugody sądowej i postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • o kredyt, który udzielany jest pracownikom w ramach działalności dodatkowej, a pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub płaci RRSO niższe niż stosowane na rynku,
 • dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego.

Wymienione więc wyżej umowy nie są w świetle prawa umowami o kredyt konsumencki. 

Spłata kredytu przed terminem – czy to możliwe?

 W przytaczanej już kilkukrotnie w tym artykule ustawie o kredycie konsumenckim zawarte są także zapisy dotyczące przedterminowej spłaty. Tutaj mamy dobrą wiadomość, ponieważ każdy konsument może spłacić część lub całość kredytu, kiedy tylko chce przed ustalonym w umowie terminem końca kredytowania

UWAGA!

Kredytobiorca, który chce spłacić wcześniej kredyt, nie musi o tym informować kredytodawcy!

Jeśli konsument zdecyduje się na całkowitą spłatę kredytu przed terminem, to całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu. Dlaczego? Ponieważ czas obowiązywania umowy o kredyt został skrócony, a więc konsument nie będzie korzystał dalej z usług danego banku czy firmy pożyczkowej. 

Co więcej, nawet jeśli klient poniósł wcześniej koszty kredytu (odsetki, prowizje, podatki czy marże), to ich koszt powinien zostać mu zwrócony. Również w przypadku częściowej spłaty kredytu jego koszt zostanie odpowiednio zmniejszony. 

CZY WIESZ, ŻE …

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego w całym okresie jego spłaty nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

Pamiętajmy jednak, że kredytodawca może zawrzeć w umowie zapisy mówiące o prowizji w przypadku spłaty kredytu przed terminem. Obwarowane jest to jednak ograniczeniami. Taka prowizja możliwa jest, gdy:

 • spłata przedterminowa kredytu przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, 
 • jednocześnie kwota spłacanego kredytu w okresie dwunastu kolejnych miesięcy jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, z grudnia roku, który poprzedza spłatę kredytu.

Jednocześnie prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może:

 • przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między spłatą kredytu a ustalonym w umowie terminem spłaty kredytu jest większy niż rok,
 • przekraczać 0,5%, jeśli ten okres nie przekracza jednego roku,
 • być wyższa niż wysokość odsetek, które kredytobiorca musiałby zapłacić, gdyby nie spłacił kredytu wcześniej,
 • być wyższy niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Co równie ważne kredytodawca nie może zastrzec prowizji w przypadku umów:

 • kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), czyli koncie osobistym,
 • w których konsument spłacił kredyt zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kredytu.
UWAGA!

Bank lub firma pożyczkowa ma 14 dni na rozliczenie z konsumentem po całkowitej spłacie kredytu przed terminem!

Kredyt konsumencki i konsumpcyjny – czy to jest to samo?

Wprawdzie wiele osób zamiennie używa obu terminów, ale kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny nie są tym samym. Ten pierwszy jest opisany w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim – jest on więc uregulowany prawnie. Natomiast definicji kredytu konsumpcyjnego nie znajdziemy w przepisach!

CZY WIESZ, ŻE …

Każdy kredytobiorca/konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki, i to bez podawania przyczyn. Ma na to 14 dni od dnia zawarcia umowy!

Można więc powiedzieć, że pojęcie kredytu konsumpcyjnego należy traktować jako termin marketingowy. Rozumie się go, jako kredyt udzielany na cele konsumpcyjne. 

Przeczytaj też: Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń – gdzie i w jaki sposób można go dostać?

PODSUMOWANIE
 • Zasady działania kredytów konsumenckich opisane są w ustawie.
 • Maksymalna wysokość kredytu konsumpcyjnego to 255 550 zł.
 • Za umowy o kredyt konsumencki uważa się między innymi mowy o pożyczkę i kredyt w rozumieniu prawa bankowego.
 • Kredyt konsumencki zawsze jest udzielany odpłatnie. Kredyt 0% nie jest w świetle prawa kredytem konsumenckim.
 • Kredyt konsumencki można spłacić przed terminem.
 • Kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny to dwa różne pojęcia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kredyt konsumencki

Czy kredyt za 500 tys. zł to też kredyt konsumencki?
Co w przypadku, kiedy kredyt jest większy niż 255 550 zł?
Czy można spłacić kredyt konsumencki przed czasem?
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf
 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051831538/O/D20051538.pdf
 • http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,38,1003,5,1,ustawa-o-kredycie-konsumenckim–omowienie.html
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC