Kredyt konsumpcyjny – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

Oferta dostępnych na rynku kredytów i pożyczek jest tak szeroka, że łatwo się w niej pogubić. Tymczasem rodzaj zaciąganych zobowiązań finansowych ma często duże znaczenie, dlatego warto wiedzieć o nich coś więcej. Szczególnie jeśli mowa o najpowszechniej występującym kredycie konsumpcyjnym, który być może masz, nawet o tym nie widząc!

kredyt konsumpcyjny - co to jest

Kredyt konsumpcyjny – co to takiego?

Mimo że występuje bardzo powszechnie, kredyt konsumpcyjny dla wielu pozostaje dość mglistym pojęciem. Bo co to właściwie jest? Ani nie jest opisany w ustawie (jak choćby kredyt konsumencki), ani nie spotyka się tej nazwy w ofertach banków (jak np. kredytów gotówkowych, hipotecznych czy konsolidacyjnych). Co zatem kryje się pod tym hasłem?

Najogólniej rzecz ujmując, cała tajemnica jest wyjaśniona już w nazwie. Kredyt konsumpcyjny to bowiem nic innego, jak szeroko rozumiane zobowiązanie zaciągane w celu konsumpcji. Jest to oczywiście określenie bardzo obszerne, przez co mieszczą się w nim różne rodzaje kredytów. Wszystkie łączy jednak to, że:

  • są kredytami bankowymi – kredytów konsumpcyjnych nie udzielają firmy pozabankowe,
  • są zabezpieczane dochodami kredytobiorcy – rzadziej poręczeniami osób trzecich,
  • ich wysokość jest zależna od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Innymi słowy, pod pojęciem kredytu konsumpcyjnego może kryć się kilka różnych produktów oferowanych przez instytucje bankowe, które służą do finansowania bieżących potrzeb gospodarstwa domowego. Banków nie interesuje, jakie dokładnie są te potrzeby, zatem nie trzeba ich wymieniać we wniosku kredytowym. Uzyskane środki mogą z kolei posłużyć np. do zakupu samochodu, wycieczki zagranicznej czy sfinansowania remontu. Jest jednak pewien wyjątek od pełnej dowolności: kredyt konsumpcyjny nie może zostać użyty do realizacji celów związanych z działalnością gospodarczą, ponieważ jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych.

UWAGA!

Kredyt konsumpcyjny mogą otrzymać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, o ile pokrywa on ich wydatki prywatne, a więc z tą działalnością niezwiązane.

Kredyt konsumpcyjny – co się pod tym kryje?

Wiesz już, kto i w jakim celu udziela kredytów konsumpcyjnych, a także jaki klient może je otrzymać. To wszystko nie wyjaśnia jednak, jakie dokładnie produkty bankowe się do tego rodzaju zobowiązań zaliczają. Tymczasem ich lista jest naprawdę obszerna i… na pewno dobrze Ci znana!

Przede wszystkim kredyty konsumpcyjne dzieli się na gotówkowe i bezgotówkowe. W przypadku pierwszych, środki trafiają bezpośrednio do kredytobiorcy – do ręki lub na wskazane przez niego konto. Zobowiązania bezgotówkowe polegają natomiast na tym, że pieniądze z banku wędrują bezpośrednio na rachunek sprzedawcy w ramach opłaty za konkretny towar.

Bardziej ten podział uszczegóławiając, wśród kredytów konsumpcyjnych może wyróżnić:

  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyt na karcie kredytowej,
  • kredyt ratalny,
  • kredyt studencki,
  • kredyt lombardowy.
podział kredytów konsumpcyjnych

Oferta jest zatem bogata i różnorodna, co wyjaśnia poniekąd brak jasnej definicji kredytu konsumpcyjnego. Po prostu obejmuje on szereg różnego rodzaju zobowiązań, które łączy tylko ich przeznaczenie na cele konsumpcyjne. Różnice m.in. w sposobach finansowania są natomiast na tyle duże, że trudno mówić o nich w sposób łączny.

Kredyt konsumpcyjny i konsumencki – nie myl tych pojęć!

O ile jednak dość łatwo jest dostrzec różnice w poszczególnych rodzajach kredytów, o tyle sprawa zaczyna się komplikować, gdy w grę wchodzi jeszcze jedno pojęcie. Kredyt konsumencki, bo o nim mowa, jest nagminnie mylony z kredytem konsumpcyjnym, podczas gdy w rzeczywistości są to dwa zupełnie różne zobowiązania. Co je różni, a co łączy?

Kredyt konsumenckiKredyt konsumpcyjny
Uregulowany prawnie w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.Brak regulacji prawnej.
Wartość umowy kredytowej nie może przekroczyć kwoty 255 500 zł.Brak górnej granicy wysokości umowy kredytowej.
Kredytodawcą może być bank lub instytucja pozabankowa.Kredytodawcą może być wyłącznie bank.
Najczęściej udzielany na konkretny cel wskazany przez kredytobiorcę we wniosku.Brak z góry określonego celu kredytu.
Może być zaciągnięty wyłącznie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zawodową kredytobiorcy.Może być zaciągnięty wyłącznie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zawodową kredytobiorcy.
Oprocentowanie nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych określonych w Kodeksie cywilnym.Oprocentowanie nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych określonych w Kodeksie cywilnym.
Przepisy określają prawa do odstąpienia od umowy i do wcześniejszej spłaty zobowiązania oraz maksymalne koszty pozaodsetkowe.Prawo do odstąpienia i wcześniejszej spłaty zobowiązania są określone w umowie kredytu. Koszty kredytu są ustalane indywidualnie.

Jak widać, różnic między kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym jest znacznie więcej niż podobieństw, zatem używanie tych pojęć naprzemiennie jest po prostu błędne.

CZY WIESZ, ŻE …

Kredyt konsumpcyjny często nie wymaga przeprowadzania dokładnej weryfikacji zdolności kredytowej klienta, dlatego w wielu bankach jest oferowany bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach.

Kredyt konsumpcyjny dostępny prawie dla każdego

Duża różnorodność produktów objętych ogólnym mianem kredytu konsumpcyjnego, a także brak dotyczących ich szczegółowych uregulowań prawnych sprawiają, że ich dostępność na rynku jest naprawdę spora. Tak naprawdę znajdziemy je w ofercie każdego banku, ale oczywiście szczegółowe warunki dotyczące ich przyznawania zależą od konkretnego podmiotu. To z kolei sprawia, że aby znaleźć kredyt konsumpcyjny najlepiej odpowiadający naszym potrzebom, warto porównać ze sobą oferty różnych banków.

UWAGA!

Porównując oferty kredytów w różnych bankach, zwracaj uwagę na wysokość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

A co gdy już znajdziesz ofertę kredytu konsumpcyjnego, która Cię zainteresuje? Wówczas należy złożyć w banku wniosek kredytowy, który w uproszczonej formule będzie wymagał jedynie dowodu osobistego i wyciągu z konta potwierdzającego uzyskiwanie stałych dochodów. W bardziej skomplikowanych przypadkach koniecznie będzie zaświadczenie o dochodach (np. od pracodawcy lub w formie zeznania podatkowego dla osób samozatrudnionych).

Na koniec pozostaje jeszcze pytanie, czy kredyt konsumpcyjny zawsze zostanie nam przyznany? Tej kwestii nie da się niestety ustalić jednoznacznie – zależy ona bowiem od indywidualnych cech konkretnego klienta, a przede wszystkim jego zdolności kredytowej. Weryfikacja bankowa (przeprowadzana m.in. na podstawie historii kredytowej w BIK), która wykaże, że dany klient nie będzie w stanie spłacić zobowiązania lub w przeszłości nie spłacał regularnie swoich zobowiązań, może sprawić, że jego wniosek zostanie odrzucony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kredyt konsumpcyjny

Na jaki cel można zaciągnąć kredyt konsumpcyjny?
Czy kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny oznaczają to samo?
Na jaką kwotę maksymalnie można zaciągnąć kredyt konsumpcyjny?
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC