Kto zapłaci za szkody w wypożyczonym samchodzie?

Wypożyczając samochód należy zapoznać się dokładnie z warunkami umowy, w szczególności z częścią dotyczącą odpowiedzialności użytkownika. W poniższym artykule wyjaśniamy jak kształtuje się kwestia odpowiedzialności za szkody, wyrządzone wypożyczonym autem.

Czy samochód z wypożyczalni jest ubezpieczony?

Każdy zarejestrowany samochód musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Wypożyczalnia zapewnia ubezpieczenie OC, dzięki któremu w sytuacji spowodowania kolizji lub wypadku, ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone innym osobom. Ponadto samochody z wypożyczalni mają często wykupione ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie AC gwarantuje pokrycie szkód przez ubezpieczyciela, w sytuacji gdy to kierujący ubezpieczonym autem, jest sprawcą kolizji lub wypadku. Warto podkreślić, że ubezpieczenie AC nie zawsze gwarantuje pokrycie 100% szkód. Osoby kupujące ubezpieczenie często decydują się na pakiet OC AC z wkładem własnym, głównie ze względu na niższą składkę. Wypożyczalnie samochodów zazwyczaj decydują się właśnie na taki pakiet AC, zyskują dzięki temu niższą składkę ubezpieczeniową, a obowiązek pokrycia wkładu własnego w przypadku wystąpienia szkody, przerzucają na wypożyczającego.

Czym jest udział własny w AC?

Ubezpieczyciele często oferują wersję ubezpieczenia AC z tzw. wkładem własnym. Udział własny czyli określona w umowie ubezpieczenia wartość (wyrażona procentowo lub kwotowo) szkody, którą ubezpieczony będzie musiał pokryć we własnym zakresie. Klienci często decydują się na taką wersję, ponieważ jest ona związana z niższą wysokością składki.

Udział własny oznacza, że ubezpieczony będzie musiał pokryć określoną wartość szkody samodzielnie, np. jeśli wkład własny jest ustalony na poziomie 500 zł, a szkoda zostanie oszacowana na 2000 zł, to ubezpieczony będzie musiał sam pokryć szkodę do wysokości 500 zł, natomiast ubezpieczyciel pokryje pozostałą część czyli 1500 zł.

Wypożyczalnie samochodów najczęściej wybierają AC właśnie z opcją wkładu własnego. Dla wypożyczalni jest to oszczędność, ponieważ zyskuje dzięki temu niższą składkę, natomiast w razie wystąpienia szkody udziałem własnym obciąża osobę, która wypożyczyła samochód. Dlatego jeśli chcesz skorzystać z wynajmu auta, przed podpisaniem umowy przeczytaj dokładnie warunki dotyczące odpowiedzialności za szkody.

Ubezpieczenie wkładu własnego, czy warto?

Firmy wynajmujące samochody często oferują kilka wariantów wypożyczenia, wersje ulepszone obejmują brak udziału własnego w ewentualnej szkodzie, dzięki czemu osoba wypożyczająca auto, nie poniesie żadnych kosztów w razie wystąpienia szkody. Oczywiście i w takim wypadku należy zapoznać się dokładnie z regulaminem wypożyczalni, ponieważ pomimo zapewniania o braku odpowiedzialności odszkodowawczej, mogą w nim znaleźć się pewne wyłączenia. Takim wyłączeniem może być np. spowodowanie szkody przez kierującego, który znajdował się pod wpływem alkoholu.

Należy jednocześnie podkreślić, że „wersje premium” wiążą się z wyższą kwotą wynajmu. Czy to się opłaca? Wszystko zależy od tego na jaki okres ma być wynajmowany samochód, jaka jest różnica w cenie między dostępnymi pakietami, ile wynosi ewentualny udział własny w szkodzie.

Kto odpowiada za szkody spowodowane wypożyczonym samochodem?

Ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, przysługują im bowiem roszczenia od zakładu ubezpieczeń w związku ze szkodą spowodowaną przez ubezpieczonego. Poszkodowani mają więc prawo do odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczenie jest przypisane do konkretnego pojazdu, ubezpieczyciel jest więc zobowiązany wypłacić odszkodowanie, niezależnie od tego czy sprawca, który kierował pojazdem jest jego właścicielem. Dzięki ubezpieczeniu OC nie tylko poszkodowani są chronieni, ale również ubezpieczony, który nie musi pokrywać szkody z własnej kieszeni.

Należy jednak podkreślić, że w pewnych przypadkach ubezpieczycielowi przysługuje regres wobec ubezpieczonego. Oznacza to, że ubezpieczyciel może zwrócić się do ubezpieczonego z roszczeniem zwrotnym, przypadki które kwalifikują się pod regres to m.in.:

 • Spowodowanie szkody będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Oddalenie się z miejsca wypadku

W sytuacji spowodowania szkody wypożyczonym samochodem w powyższych warunkach, ubezpieczyciel zwróci się z regresem do wypożyczalni. Nie oznacza to jednak, że osoba która wypożyczyła samochód i spowodowała wypadek, pozostaje wolna od jakichkolwiek roszczeń. Wypożyczalnie zabezpieczają się na taki wypadek, wskazując w regulaminie lub bezpośrednio w umowie, że osoba wynajmująca będzie musiała pokryć w pełni szkodę, jeśli spowoduje ją pod wpływem alkoholu lub oddali się z miejsca wypadku.

Do popularnych zapisów w umowach zawieranych z wypożyczalnią, należy również obciążenie wynajmującego obowiązkiem pokrycia szkody, jeśli przekazał auto innej osobie, która następnie tą szkodę spowodowała.

Kto odpowiada za szkody w wypożyczonym aucie?

Ubezpieczenie AC chroni ubezpieczonego w ten sposób, że zapewnia pokrycie szkód, nawet jeśli to ubezpieczony jest ich sprawcą. Przed wypożyczeniem samochodu należy zorientować się czy auto ma wykupione ubezpieczenie AC, a jeśli tak to w jakim wariancie, w szczególności należy zwrócić uwagę na wysokość udziału własnego, o którym była mowa powyżej.

Jeśli samochód ma wykupione AC z wkładem własnym na poziomie 10%, oznacza to że ubezpieczony w przypadku wystąpienia szkody będzie musiał to 10% pokryć samodzielnie. Ubezpieczonym jest co prawda wypożyczalnia, jednak w regulaminie świadczenia usług, zapewne znajdziesz zapis w którym mowa o tym, że to wynajmujący pokrywa koszty udziału własnego w razie wystąpienia szkody. Oczywiście wypożyczalnie oferują opcję wynajmu bez wkładu własnego, trzeba jednak liczyć się wtedy z wyższą ceną wynajmu.

Warto jednak podkreślić, że ubezpieczenie AC nie gwarantuje, że na 100% wynajmujący nie pokryje żadnych szkód. Ubezpieczyciele w OWU zawierają postanowienia ograniczające swoją odpowiedzialność, tym samym wypożyczalnia zabezpiecza się w podobny sposób, wprowadzając odpowiednie postanowienia do umów zawieranych ze swoimi klientami lub do regulaminu świadczenia usług. W tym miejscu należy odnieść się do najpopularniejszych zapisów w regulaminach wypożyczalni, zgodnie z którymi wynajmujący będzie musiał pokryć całość szkody w przypadku:

 • Umyślnego uszkodzenia pojazdu
 • Uszkodzenia samochodu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • Uszkodzenie samochodu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30km/h
 • Uszkodzenia samochodu przez osobę, która nie była stroną umowy (udostępnienie wypożyczonego auta innej osobie)

Są to najczęstsze zapisy, mogą się jednak różnić w zależności od wypożyczalni.

Kradzież wypożyczonego samochodu – czy wynajmujący ponosi odpowiedzialność?

Przed wypożyczeniem samochodu zwróć uwagę, czy AC obejmuje ubezpieczenie od kradzieży pojazdu. Jeśli tak, to sprawdź jakie są wyłączenia i kiedy zapłacisz wypożyczalni w przypadku kradzieży auta. W regulaminach świadczenia usług przez wypożyczalnie, często znajdziesz dokładną procedurę zgłaszania kradzieży. Co więcej często idzie za tym kolejny zapis, informujący że w przypadku postąpienia niezgodnie z procedurą, wynajmujący może zapłacić karę umowną.

Odpowiedzialność wynajmującego wobec wypożyczalni, wynika z faktu że sam ubezpieczyciel często ogranicza odpowiedzialność za szkodę wynikającą z kradzieży w OWU. Tym samym wypożyczalnie w umowach lub w regulaminie zastrzegają, że wynajmujący pokryje wartość szkody jeśli:

 • Nie zamknął samochodu, nie uruchomił należycie wszystkich zabezpieczeń
 • Zgubił kluczyki od samochodu

Postanowienia oczywiście zależą od wypożyczalni, powyżej sygnalizuję jedynie na jakie zapisy warto zwrócić uwagę decydując się na wynajęcie samochodu.

PODSUMOWANIE
 • Każdy samochód w wypożyczalni musi posiadać ważne OC, ponadto wypożyczalnie najczęściej decydują się również na ubezpieczenie AC. Podpisując umowę, należy zwrócić uwagę czy AC obejmuje udział własny w szkodzie.
 • Wypożyczalnie często przerzucają ciężar zapłaty udziału własnego na klienta w razie wystąpienia szkody.
 • Wypożyczając samochód zwróć uwagę czy w razie wystąpienia szkody, będziesz zobowiązany do samodzielnego pokrycia udziału własnego, a jeśli tak to w jakiej wysokości.
 • Wypożyczalnie samochodów oferują ubezpieczenie wkładu własnego, co oznacza że w razie wystąpienia szkody nie poniesiesz dodatkowych kosztów, ale taka opcja wiąże się oczywiście z wyższą ceną wynajmu lub obowiązkiem dokupienia dodatkowej ochrony.
 • Wynajmując samochód warto zwrócić uwagę na zapisy regulujące odpowiedzialność użytkownika za szkody. Pomimo ubezpieczenia, wynajmujący będzie musiał pokryć szkody jeśli: spowoduje je prowadząc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, spowoduje je umyślnie, udostępni auto innej osobie, która następnie spowoduje szkodę, nie zabezpieczy należycie samochodu, który zostanie następnie skradziony.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!