Leasing samochodu a zamknięcie firmy – co się dalej dzieje z autem?

Koniec umowy leasingu samochodu osobowego po zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej oznacza najczęściej wykup pojazdu przez osoby prywatne. Przygotowanie, negocjacje i staranna dokumentacja to sposób na korzystne rozwiązanie umowy leasingowej, gdy zamknięcie przedsiębiorstwa jest nieuchronne.

co z leasingiem po zamknięciu firmy

Co zrobić, po spłacie wszystkich rat leasingowych i uregulowaniu pozostałych kosztów leasingu operacyjnego? Czy pojazd może przejść na własność pracownika lub innej osoby prywatnej. Poznaj kroki, które należy podjąć po zamknięciu przedsiębiorstwa, aby prawidłowo rozliczyć leasing samochodu firmowego.

Zakończenie działalności a zerwanie umowy leasingowej

Zamknięcie firmy to trudna, ale czasem nieunikniona decyzja w świecie biznesu. Każdy przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności może się z nią zmierzyć nieraz i znaleźć się w sytuacji, gdy okoliczności zmuszają do podjęcia pewnych kroków. Wielu przedsiębiorców w tym przypadku zadaje sobie pytanie: co zrobić z pozostałymi należnościami, takimi jak np. rata leasingowa za spłacany samochód firmowy?

CZY WIESZ, ŻE …

Leasing samochodowy to korzystny sposób nabycia firmowego środka transportu bez zamrożenia finansów. To popularne rozwiązanie stosowane przez firmy leasingowe zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w dużych koncernach.

Z czym wiąże się zerwanie umowy leasingowej?

Powody decyzji o zakończeniu biznesu są różne: od utraty płynności finansowej, przez brak klientów, aż po sprawy osobiste. Często jednak do uregulowania pozostają kwestie finansowe, w tym niespłacony leasing. Zamknięcie firmy w żadnym wypadku go nie anuluje i nie zwalnia z obowiązku dopełnienia wszystkich formalności z nim związanych.

Leasing a zakończenie działalności – czy trzeba informować bank?

Przedsiębiorcy powinni poinformować leasingodawcę o planach zamknięcia firmy. Niektórzy biznesmeni ukrywają zamiar zakończenia działalności przed podmiotami leasingowymi, gdyż zamierzają zachować auto i spłacać je na obowiązujących warunkach. Opłacając raty leasingowe na czas i wystawiając faktury na dane nieistniejącej już firmy, nadal korzystają z pojazdu firmowego, co jest oczywiście działaniem nagannym!

UWAGA!

Korzystanie z leasingowanego auta służbowego jako prywatnego środka transportu po zamknięciu działalności jest nielegalne. Organ finansujący spłatę auta może szybko ustalić ten fakt, sprawdzając ogólnodostępne rejestry przedsiębiorców (np. białą listę płatników VAT).

Leasing a zakończenie działalności – co zrobić, aby mało stracić?

Podpowiadamy, jak postępować w przypadku zamknięcia firmy i jakie kroki podjąć w odniesieniu do korzystnego zakończenia leasingu samochodu. Cesja umowy leasingowej to najlepsze wyjście w sytuacji, kiedy trzeba pozbyć się leasingowanego auta. Rozwiązanie to umożliwia rezygnację z wziętego w leasing samochodu bez większych kosztów.

Jak rozwiązać umowę leasingową?

Umowa leasingowa wiąże leasingobiorcę z firmą leasingową. Polega to na tym, na czym skupia się przedmiot leasingu, czyli comiesięcznej opłacie za użytkowanie auta firmowego. W takiej umowie właścicielem pojazdu jest leasingodawca, natomiast leasingobiorca jego użytkownikiem. Po zakończeniu umowy kierowca może zwrócić auto lub wykupić pojazd za ustaloną wcześniej kwotę wykupu i stać się jego właścicielem.

Więcej na temat, jak rozumieć poszczególne zapisy umowy leasingowej przeczytasz w poradniku: “Leasing samochodu – na czym polega, ile kosztuje, komu się opłaca?”.

Zerwanie umowy leasingu po zamknięciu firmy – co z ubezpieczeniem auta?

Po rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej i cesji leasingu na nowego leasingobiorcę przechodzą zarówno prawa, jak i obowiązki z tytułu umowy. Odbiorcą cesji jest cesjonariusz i to on przejmuje umowę po zrzekającym się cedencie.

CZY WIESZ, ŻE …

W wyniku cesji umowy leasingowej wszystkie dotychczasowe warunki spłaty pozostają bez zmiany. Oznacza to, że termin i wysokość rat są takie same jak przedtem.

Samochód w leasingu obok obowiązkowego OC musi być objęty szeroka ochroną autocasco m.in. od szkody całkowitej w wyniku kradzieży lub wypadku. Warunki polisy stawia firma leasingowa jako właściciel pojazdu.

UWAGA!

Niedotrzymanie warunków ubezpieczenia w ramach leasingu może skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy!

Czy ubezpieczenie przechodzi na cesjonariusza?

Po dokonaniu cesji leasingu na nowego leasingobiorcę obok rat do spłaty może przejść również polisa na auto. Dzieje się tak, kiedy przedmiot ubezpieczony jest przez finansującego, a nie przez samego korzystającego z leasingu. Przeważnie rata leasingowa obejmuje wtedy także kredytowane koszty ubezpieczenia pojazdu.

UWAGA!

Na nowego użytkownika pojazdu leasingowanego oprócz OC może przejść także AC.

Cedent ma możliwość ubezpieczenia auta firmowego na własną rękę. Wtedy na nowego nabywcę, jak w przypadku zwykłej transakcji zmiany własności pojazdu, przechodzi samo OC. Kolejny posiadacz musi uzupełnić autocasco we własnym zakresie lub w porozumieniu z organem oferującym leasing.

Ekspert Mubi radzi:

Poza obowiązkowym OC i AC koniecznym przy leasingu, cenny samochód warto objąć dodatkową polisą ochronną. Tzw. ubezpieczenie GAP gwarantuje wypłatę odszkodowania na podstawie wartości początkowej auta w dniu podpisania umowy bez spadku jego wartości w kolejnych latach.

Zakończenie leasingu po zamknięciu firmy – jak rozliczyć auto firmowe?

Część przedsiębiorców zastanawia się, czy leasing można zakończyć, jeśli doszło do zamknięcia firmy w trakcie trwania umowy. Otóż, jest to możliwe, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednym z nich jest podatek VAT od dochodu ze sprzedaży  wykupionego auta. Taka sytuacja ma miejsce również wtedy, gdy zmiana własności pojazdu nastąpi po zamknięciu własnej działalności.

Przykład

Mężczyzna prowadził jednoosobowe przedsiębiorstwo. Kiedy zaczęła się pandemia koronawirusa zawiesił działalność, a w kolejnym roku (2021 r.) całkowicie ją zlikwidował. Po zamknięciu firmy na początku 2022 r. odkupił od banku auto z leasingu, które służyło mu przedtem jako samochód firmowy. Przedsiębiorca stał na stanowisku, że nie musi wyliczać dochodu i opłacać PIT, gdyż minęło pół roku (6 miesięcy) od wykupu. Fiskus stwierdził jednak, że podatek trzeba zapłacić, ponieważ po 1 stycznia 2022 r. kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu wykorzystywanego w biznesie na podstawie umowy leasingu operacyjnego jest przychodem z działalności. Musi więc wykazać przychód, choć firmy po likwidacji formalnie nie ma.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o leasing auta po zamknięciu przedsiębiorstwa

Czy ubezpieczenie auta firmowego wygasa w momencie cesji leasingu?
Czym skutkuje kontynuowanie leasingu pomimo zamknięcia firmy?
PODSUMOWANIE
  • Leasing samochodu może stanowić wyzwanie dla przedsiębiorcy wygaszającego działalność. Ważne jest, aby dobrze wczytać się w umowę leasingową i rozumieć jej warunki oraz prawa i obowiązki z niej wynikające.
  • Zamknięcie biznesu podczas obowiązywania leasingu na samochód firmowy prowadzi do cesji lub wykupu pojazdu.
  • Likwidacja działalności nie chroni przed koniecznością opodatkowania sprzedaży poleasingowego samochodu. Dochód obowiązuje podatek VAT.
  • Wykupiony prywatnie pojazd, który wcześniej służył w firmie, można sprzedać w cudze ręce bez odprowadzania podatku dochodowego VAT dopiero po upływie 6 lat.
Źródła:
  • https://www.rp.pl/podatki/art37220091-pit-od-auta-wykupionego-z-leasingu-nawet-po-zamknieciu-firmy
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC