Leasing konsumencki samochodu – na czym polega? Czy warto tak sfinansować zakup auta?

Mniej formalności i tańsze raty to najczęściej wymieniane zalety leasingu konsumenckiego. Na nich się jednak nie kończy, dlatego też ta forma zakupu samochodu, kiedyś dostępna tylko dla firm, zyskuje na popularności wśród klientów indywidualnych. Co się z nią wiąże i czym różni się od innych sposobów finansowania?

kupno samochodu czy leasing - co wybrać

Leasing konsumencki – co to jest?

Jeśli kupujesz właśnie samochód, na pewno zetknąłeś się z pojęciem leasingu. Możesz jednak nie wiedzieć, z czym dokładnie się ono wiąże, bo choć dobrze znane np. w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, w Polsce jest to wciąż rozwiązanie stosunkowo nowe – przynajmniej w interesującej nas formie, czyli leasingu konsumenckiego samochodu.

Najpierw przedsiębiorcy, potem konsumenci

Ten funkcjonuje w polskim prawie od 2011 roku, kiedy to za sprawą tzw. I ustawy deregulacyjnej, wprowadzono możliwość korzystania z leasingu dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wcześniej opcja ta była dostępna tylko dla firm (od 2001 roku), a że była dla nich korzystna pod kątem ulg podatkowych, już wtedy cieszyła się sporym powodzeniem. Czy zyskało to przełożenie na klientów indywidualnych?

Nie do końca, przede wszystkim ze względu na małą wiedzę na temat nowego rozwiązania. Przyzwyczajeni do transakcji gotówkowych lub kredytów konsumenci niechętnie zmieniali swoje nawyki, dopiero z czasem nabierając zaufania wobec leasingu i poznając jego zalety. Dzisiaj, choć ciągle nie najpopularniejszy, jest on już traktowany inaczej.

CZY WIESZ, ŻE …

Według danych Związku Leasingu Polskiego wartość wszystkich sfinansowanych w 2022 roku w ramach leasingu kontraktów wyniosła 88,1 mld zł. Ponad 66% z tego stanowiły środki przeznaczone na finansowanie pojazdów lekkich i ciężarowych.

Leasing dla klientów indywidualnych

Jak sama nazwa wskazuje, leasing konsumencki (nazywany też prywatnym lub osobistym) jest formą finansowania przeznaczoną dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Formalnie nie różni się on od zwykłego leasingu, w ramach którego leasingodawca (finansujący) przekazuje leasingobiorcy (klientowi) prawo do korzystania z rzeczy (samochodu) na określony czas w zamian za spłatę rat, bez obowiązku wykupu pod koniec umowy.

Można więc powiedzieć, że leasing konsumencki samochodu łączy w sobie cechy kredytu i dzierżawy. Z pierwszym wiążą ją miesięczne raty oraz brak konieczności angażowania własnych środków do zakupu, z drugą prawa własności do rzeczy, które pozostają po stronie leasingodawcy. Zawierając umowę leasingu, klient nie staje się właścicielem samochodu, a jedynie zyskuje prawo jego użytkowania, co w największym stopniu odróżnia to rozwiązanie od tradycyjnych form finansowania.

Ekspert Mubi radzi:

W ramach leasingu kierowca może wybrać nie tylko nowy samochód. Istnieje także leasing konsumencki – auta używane. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Po pierwsze leasing kilkuletniego samochodu pozwala na wybranie modelu z wyższej półki, ponieważ auta z wiekiem tracą na wartości. Po drugie dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca ma szansę na znalezienie samochodu z lepszym wyposażeniem i z mocniejszym silnikiem niż nowe auto w tej samej cenie.

Dlaczego leasing konsumencki się opłaca?

Z cechami leasingu konsumenckiego wiążą się określone wady i zalety całego rozwiązania, których znajomość może zadecydować o wyborze właśnie tej formy finansowania. A choć świadomość polskich kierowców w ostatnich latach znacząco wzrosła, wielu wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie ma możliwości.

CZY WIESZ, ŻE …

Na polskim rynku leasingowym przeważają kontrakty zawierane z mikro i małymi firmami (w 2022 roku stanowiły ponad 69% całości). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba klientów korporacyjnych.

Po pierwsze – proste zawarcie umowy

Leasing, jak każda umowa, wymaga dopełnienia formalności. Jednak w porównaniu z procedurą, jaką trzeba przejść, ubiegając się o kredyt samochodowy, są one banalne. W uproszczonym wariancie może wystarczyć nawet sam dowód osobisty. W przypadku zwykłej procedury do zawarcia umowy będziesz potrzebować:

 • dowodu tożsamości,
 • wypełnionego wniosku o udzielenie leasingu,
 • aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości osiąganego dochodu.

W trakcie rozpatrywania wniosku możesz zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji, ale leasingodawcy zazwyczaj patrzą na klientów przychylniej niż banki, wiedząc, że w razie czego, mogą łatwo odzyskać od niewypłacalnych leasingobiorców swoją własność. Ponadto nie są ustawowo zobowiązani do sprawdzania zdolności kredytowej klienta, co znacznie upraszcza sprawę.

Po drugie – korzystne warunki

Szczegóły ofert zależą zawsze od konkretnej firmy leasingowej lub producenta udostępniającego pojazd w ramach leasingu fabrycznego. Możesz jednak liczyć na rozwiązanie korzystniejsze niż w przypadku kredytu, ponieważ w leasingu nie spłacasz całej kwoty za samochód, a tylko pewną jej część. Raty leasingowe są więc odpowiednio niższe. Ponadto klienci mogą oczekiwać rabatów, wynikających m.in. z korzystnych umów pomiędzy sprzedawcami aut a leasingodawcami.

Plusem jest też możliwość dowolnego ustalenia warunków umowy. Firmy pozwalają np. na kształtowanie wkładu własnego (zazwyczaj do 30% wartości samochodu), czasu użytkowania (24, 36 lub 48 miesięcy) czy maksymalnego rocznego przebiegu auta, obliczając wysokość raty w zależności od tych czynników. Do tego na koniec leasingu klient może sam zdecydować, co chce zrobić dalej: wykupić samochód, zmienić go na nowszy model lub oddać leasingodawcy bez dalszych zobowiązań.

UWAGA!

Umowa leasingu nie może zawierać zapisu dotyczącego konieczności wykupu auta.

Po trzecie – dodatkowe korzyści

Leasing konsumencki samochodu jest wygodną opcją również dlatego, że klient zyskuje pomoc przy dopełnianiu obowiązków, które spoczywają zawsze na właścicielu samochodu. W tym przypadku jest nim firma leasingowa, więc to w jej interesie leży, by wszystko było załatwione prawidłowo.

W praktyce oznacza to np. pomoc w rejestracji samochodu czy obsługę serwisową, ale też brak kłopotów ze sprzedażą auta – gdy umowa się skończy, możesz je po prostu zwrócić. Do tego dochodzą zniżki u partnerów firmy leasingowej. Choćby w kwestii ubezpieczenia, którego zakup w towarzystwie współpracującym z leasingodawcą może być bardzo korzystny. Warto jednak przy tym pamiętać, że wybór firmy ubezpieczeniowej zawsze leży ostatecznie w gestii klienta.

Największe wady leasingu konsumenckiego

A co z wadami leasingu konsumenckiego? Tych wbrew pozorom trochę jest, co wpływa na to, że ten sposób finansowania nie może równać się popularnością z kredytami udzielanymi przez banki. Czego musisz mieć świadomość, decydując się na auto w leasingu?

Przede wszystkim pamiętaj, że samochód nie zostanie Twoją własnością. Przez cały okres umowy będziesz tylko użytkownikiem auta, podczas gdy właścicielem pozostanie leasingodawca. W związku z tym ryzykujesz, że np. w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu zostaniesz z niczym. Umowa leasingu wygaśnie, a Ty nie otrzymasz żadnej rekompensaty, musząc jednocześnie spłacić resztę przewidzianych w umowie rat w zakresie, którego nie pokryje odszkodowanie.

CZY WIESZ, ŻE …

Przed utratą wartości samochodu przy szkodzie całkowitej lub kradzieży można się uchronić, wykupując ubezpieczenie straty finansowej, czyli tzw. ubezpieczenie GAP.

Przykład

Katarzyna wykupiła ubezpieczenie GAP, czyli ochronę wartości pojazdu w dniu jego nabycia. Dzięki temu samochód, który kupiła w leasingu, a który został skradziony trzy lata po zakupie, nie przysporzył jej dużych strat finansowych. Ubezpieczyciel wypłacił leasingodawcy równowartość ceny rynkowej samochodu w dniu kradzieży, a z ubezpieczenia GAP Katarzyna otrzymała pozostałą kwotę potrzebną do zapłaty kolejnych rat leasingu i sfinansowania części następnego zakupu.

Co więcej, mimo że nie otrzymasz pieniędzy z odszkodowania (które trafią do leasingodawcy), umowa leasingu może Cię zobowiązać do wykupienia drogiego pakietu ubezpieczeń, zazwyczaj zawierającego OC i AC, a często również NNW i assistance. W dodatku jeżdżąc bezszkodowo, nie będziesz budował własnej historii ubezpieczeniowej, ponieważ ubezpieczonym będzie właściciel auta, a nie jego użytkownik.

Ponadto leasing konsumencki ogranicza możliwości w zakresie korzystania z samochodu. Nie możesz np. wykorzystywać auta do prowadzenia działalności gospodarczej, dokonywać w nim zmian lub go sprzedać. Jako klient indywidualny nie skorzystasz także z ulg podatkowych przewidzianych dla firm, więc nie odliczysz VAT-u i nie zaliczysz rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.

CZY WIESZ, ŻE …

Częstym sposobem na zabezpieczenie umowy leasingu zwłaszcza w przypadku przedmiotów wartościowych takich jak samochody jest stosowanie przez leasingodawcę weksla in blanco, który pozwoli mu szybciej wyegzekwować swoje roszczenia w razie niedotrzymania warunków umowy przez leasingobiorcę.

Leasing konsumencki czy kredyt samochodowy?

Wymienione wyżej wady, ale także głęboko zakorzenione przyzwyczajenia polskich kierowców sprawiają, że leasing konsumencki w dalszym ciągu nie jest powszechnie stosowanym przez nich rozwiązaniem. Wybierając metodę finansowania zakupu samochodu, warto się jednak zastanowić, czy nie będzie on po prostu korzystniejszy od kredytu.

Kwestia niższych kosztów, uproszczenia formalności czy wolności w zakresie decyzji po zakończeniu umowy są niewątpliwymi plusami leasingu. Podobnie jak to, że nie wpływa on na zdolność kredytową klienta, ponieważ firmy leasingowe nie mają obowiązku przekazywać informacji o spłacie zobowiązań do Biura Informacji Kredytowej.

Dla wielu kierowców decydujące znaczenie będzie mieć jednak fakt, że w przypadku leasingu auto nie staje się automatycznie ich własnością. Długoterminowy najem samochodu, do czego w gruncie rzeczy sprowadza się leasing konsumencki, nawet jeśli pod pewnymi względami opłacalny, to jednak nie to samo, co posiadanie auta na własność. Problematyczna może być też kwestia ubezpieczenia, która w przypadku leasingu leży całkowicie w gestii leasingodawcy.

Leasing konsumencki samochodu a kredyt na samochód – co się bardziej opłaca?

Porównywany element umowyLeasing samochoduKredyt na samochód
Kto jest właścicielem samochodu?Przez cały okres trwania umowy leasingu samochód jest własnością firmy leasingowej, a klient tylko go użytkuje.Klient jest właścicielem samochodu. W przypadku kredytu celowego na samochód współwłaścicielem na czas spłaty kredytu może być bank.
Ile trwają formalności?Formalności uproszczone do minimum, często wystarczy tylko wypełniony wniosek, dowód tożsamości i zaświadczenie o dochodach.Skomplikowane i rozbudowane formalności, które są wymagane prawnie.
Czy jest badana zdolność kredytowa klienta?Leasingodawca nie ma obowiązku badać zdolności kredytowej klienta.Bank ma obowiązek zbadać zdolność kredytową klienta i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu.
Czy są przekazywane informacje do BIK?Leasingodawca nie ma obowiązku przekazywać informacji o spłacie zobowiązań przez klienta do Biura Informacji Kredytowej.Bank musi na bieżąco przekazywać informacje do Biura Informacji Kredytowej, co może wpływać na zdolność kredytową klienta.
Jakie są koszty?Wkład własny, comiesięczna rata i ewentualny koszt wykupu.Prowizja i opłaty dodatkowe (odsetki, podatki, marże, koszty usług dodatkowych), a następnie comiesięczne raty.
Co się dzieje na koniec umowy?Klient decyduje o tym, czy wykupuje przedmiot leasingu, czy go oddaje.Klient jest właścicielem samochodu, a po spłaceniu rat nie ma żadnych zobowiązań wobec banku.
Czy wymagane jest ubezpieczenie AC?Tak.Tak – w przypadku kredytu celowego na samochód. Nie – w przypadku kredytu gotówkowego.
Czy są potrzebne inne zabezpieczenia umowy?Może być wymagany weksel in blanco.Dodatkowe zabezpieczenia są wymagane w przypadku kredytu samochodowego (np. zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, cesja praw z autocasco).
Opracowanie własne.

Jak widać, różnice są spore i nie da się jednoznacznie orzec, czy któryś ze sposobów finansowania zakupu samochodu jest bardziej opłacalny. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku, kosztów i potrzeb danego klienta. Ewentualną przewagą leasingu konsumenckiego może być to, że to wciąż mało popularna wśród kierowców opcja – firmy leasingowe mogą zatem oferować szczególnie korzystne warunki umowy, aby zwrócić na siebie uwagę klientów.

Jak wziąć leasing konsumencki?

Przekonały Cię zalety leasingu i chciałbyś nabyć w ten sposób samochód? Nic prostszego. Zależnie od okoliczności są dwie drogi postępowania:

 • jeżeli interesuje Cię model samochodu konkretnej marki, zgłoś się do dealera danego producenta,
 • jeżeli nie jesteś zdecydowany na żadną konkretną markę pojazdu, sprawdź oferty firm leasingowych finansujących auta różnych producentów.

Co dalej? Jak wspominaliśmy, wymieniając zalety leasingu konsumenckiego, formalności przy zawieraniu tego rodzaju umowy są mało skomplikowane. Ograniczają się w gruncie rzeczy do:

 • kontaktu z dealerem lub firmą leasingową,
 • ustalenia warunków finansowania,
 • przygotowania dokumentów (wniosku wraz z załącznikami),
 • oczekiwania na decyzję,
 • podpisania umowy leasingu,
 • odebrania samochodu.
CZY WIESZ, ŻE …

Szansę na uzyskanie finansowania w ramach leasingu ma praktycznie każda osoba o stałych dochodach. Firmy leasingowe akceptują nie tylko umowy o pracę, ale także m.in. emerytury, renty, dochody pochodzące z działalności rolniczej, z tytułu umów cywilnoprawnych, zleceń, dzierżawy czy najmu.

Gdzie szukać ofert leasingu konsumenckiego samochodu w 2024 roku?

Leasing konsumencki samochodu stopniowo nabiera na popularności, a na rynku pojawia się coraz więcej dealerów i firm oferujących właśnie ten sposób finansowania zakupu pojazdu. Sprawdźmy, jak wyglądają przykładowe oferty leasingu oferowane przez różne podmioty na dzień 05.04.2024.

Producent samochodu/firma leasingowaWarunki leasingu konsumenckiego samochodu
CitroënWpłata własna – od 0% do 30%,
okres finansowania – od 2 do 5 lat,
przebieg roczny – do 10 do 60 tys. km,
opcje dodatkowe – usługa FLEX (elastyczny termin zakończenia umowy),
ubezpieczenie OC/AC/NNW, gwarantowany odkup
Kinto One (Toyota)Wpłata własna – od 0% do 40%,
czas umowy – od 24 do 48 miesięcy,
zakończenie umowy – zwrot, wymiana lub wykup samochodu,
usługi dodatkowe – obsługa serwisowa,
ubezpieczenie OC/AC/NNW,
wymiana i przechowywanie opon,
opieka assistance, auto zastępcze.
ŠkodaLeasing Niskich Rat – opcjonalna opłata wstępna w wysokości 0-35%, 3 lub 4 lata umowy,
zwrot lub wykup auta na koniec umowy.
Leasing Klasyczny – opcjonalna opłata wstępna w wysokości 0-45%, od 2 do 5 lat umowy, wykup auta 1-35%.
GO-leasingPrzedmiot leasingu – samochód jednej z 38 marek (m.in. Alfa Romeo, Chevrolet, Citroen, Fiat, Kia, Seat, Suzuki),
wpłata początkowa – od 5%,
okres finansowania – do 5 lat,
maksymalny wiek samochodu – 7 lat,
finansowanie do 100 000 zł bez zaświadczenia o dochodach.
MasterleasePrzedmiot leasingu – samochód osobowy lub dostawczy do 3,5 t (wśród marek dostępne m.in. Audi, BMW, Dacia, Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Volkswagen, Volvo),
okres finansowania – od 2 do 5 lat,
limit kilometrów w trakcie trwania umowy – 200 tys. km (samochody osobowe) lub 300 tys. km (samochody dostawcze),
opłata wstępna – od 0%,
usługi dodatkowe – rejestracja samochodu, przeglądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, samochód zastępczy, sezonowa wymiana opon
Informacje pochodzą ze stron internetowych firm leasingowych/ producentów (05.04.2024).

Ile kosztuje leasing konsumencki samochodu 2024?

Sprawdźmy jeszcze, jakie mogą być przykładowe koszty leasingu konsumenckiego samochodu. W celu przeprowadzenia wyliczeń posłużyliśmy się kalkulatorami online dostępnymi na stronach firm leasingowych lub dealerów samochodowych. Uwaga! W przypadku niektórych producentów (np. Toyoty) indywidualne oferty są przedstawiane po kontakcie z dealerem.

Firma leasingowa/producent samochoduSamochódOkres umowyOpłata wstępnaRata netto
CitroënCitroën C324 miesiące7455 zł603 zł
Škoda (Leasing Niskich Rat)Škoda Kamiq36 miesięcy4385 zł859 zł
MasterleaseOpel Astra36 miesięcy4207 zł1444 zł
Škoda (Leasing Klasyczny)Škoda Octavia48 miesięcy5010 zł1835 zł
GO-leasingFord Focus48 miesięcy11 900 zł2749 zł
Dane na podstawie obliczeń na stronach: https://masterlease.pl/, https://kalkulator.skoda-auto.pl, https://go-leasing.pl/kalkulatory-leasingu/, https://sklep.citroen.pl/kalkulator/ (05.04.2024).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o leasing konsumencki

Na czym polega leasing konsumencki?
Czy samochód w leasingu się opłaca?
Kto jest właścicielem auta w leasingu?
PODSUMOWANIE
 • Leasing konsumencki to funkcjonująca w polskim prawie od 2011 roku forma finansowania przeznaczona dla osób fizycznych, stanowiąca alternatywę wobec kredytu. Umożliwia podpisanie umowy z firmą leasingową, która na określony czas udostępnia klientowi do użytkowania samochód.
 • Leasing łączy cechy kredytu i dzierżawy – związany umową klient płaci miesięczne raty, nie stając się jednak właścicielem samochodu.
 • Charakterystycznymi cechami leasingu są uproszczone w stosunku do starania się o kredyt procedury oraz mniejsze raty.
 • Leasingobiorcy mogą dowolnie kształtować warunki umowy, a na jej koniec nie są zobowiązani do wykupu auta, mogąc np. wymienić je na nowszy model.
 • Główną wadą leasingu jest to, że przez cały czas trwania umowy właścicielem auta pozostaje leasingodawca. Leasingobiorca ma zatem ograniczone możliwości korzystania z samochodu, a w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży zostaje z niczym.
Źródła:
 • Wyniki branży leasingowej w 2022 roku: http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2023/leasing-z-dobrymi-perspektywami
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

3 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
A co w przypadku, gdy po wykupieniu auta z leasingu konsumenckiego, np. za 1 proc. jego wartości, chcę je sprzedać przed upływem 6 m-cy? Czy wtedy muszę zapłacić podatek dochodowy urzędowi skarbowemu, skoro na fakturze wykupu będzie widniała kwota 1 proc., a będę chciał go sprzedać po wartości rynkowej?
avatar autora komentarza
Wydaje mi się ze 6 mies. oczekiwania ze sprzedażą pojazdu aby nie płacić podatku dochodowego., niestety nie da się uniknąć...gorzej że niektóre skarbówki każą czekać 6 lat ..jak w przypadku pojazdu firmowego
avatar autora komentarza
dzień dobry, za kilka miesięcy będę wykupował auto z leasingu konsumenckiego. Wykup to 60 tys. zł. Zaraz po wykupie planowałem sprzedać ten samochód za jakieś 80-90 tys., bo byłem przekonany że podatek dochodowy dotyczy leasingu na firmę. Ja jestem osobą prywatną , bez działalności. Proszę o wyjaśnienie jak to wygląda

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC