Limity i ograniczenia prędkości – jak szybko można jeździć po Europie?

Każdy z nas ma także w głowie magiczne 10 km/h, które dodaje do wyznaczonego ograniczenia prędkości. Jest 50 km/h, to pojadę 58, a nawet 59 km/h – cyrkulują polscy kierowcy. Wszyscy wiedzą, że to limit fotoradarów. Czy taka postawa naraża nas mandat za granicą? Czy w innych krajach europejskich obowiązują podobne ograniczenia prędkości jak w Polsce? W niektórych za łamanie limitów możesz trafić nawet do więzienia! Zapłacisz także gigantyczną grzywnę!

ograniczenia prędkości

Ograniczenia prędkości w Polsce – szybkie przypomnienie!

Nie bez powodu w tytule pojawiło się słowo “szybkie”. Po polskich autostradach można się poruszać najszybciej w Europie – poza Niemcami, gdzie nie ma oficjalnego ograniczenia, choć rekomenduje się ograniczenie prędkości do 130 km/h. Jeszcze tylko w Bułgarii można jechać na autostradzie tyle samo co w Polsce, czyli 140 km/h. 

W tym artykule skupimy się na przepisach dotyczących samochodów osobowych. Przedstawimy także standardowe ograniczenia prędkości i przepisy, które zapisane są w prawie drogowym Polski i innych krajów europejskich. Ruszamy!

Ograniczenia prędkości w Polsce:

 • strefa zamieszkania – 20 km/h,
 • teren zabudowany – 50 km/h,
 • poza terenem zabudowanym – 90 km/h,
 • droga jednojezdniowa dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,
 • droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h,
 • droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h,
 • autostrada – 140 km/h,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 10 km/h nie jest zauważane przez fotoradary. Jednak już policjant może wystawić mandat. Sprawdźmy, jak wygląda taryfikator mandatów związanych z przekroczeniem prędkości:

 • do 10 km/h – 50 zł,
 • o 11–15 km/h – 100 zł,
 • o 16–20 km/h – 200 zł,
 • o 21–25 km/h – 300 zł,
 • o 26–30 km/h – 400 zł,
 • o 31–40 km/h – 800/1600 zł,
 • o 41–50 km/h – 1000/2000 zł,
 • o 51–60 km/h – 1500/3000 zł,
 • o 61–70 km/h – 2000/4000 zł,
 • o 71 km/h i więcej – 2500/5000 zł.

Za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym zostanie zatrzymane prawo jazdy nawet na 3 miesiące. Jak jednak sytuacja wygląda w innych krajach europejskich? Z jaką prędkością można jeździć na tamtejszych drogach i jakie kary za to grożą? Sprawdźmy.

Ograniczenia prędkości w krajach europejskich – ile można jechać po autostradzie i w terenie zabudowanym?

W większości krajów w UE ograniczenia prędkości są bardzo podobne. Zazwyczaj na autostradach można poruszać się z maksymalną prędkością 120 czy 130 km/h. Jednak kilka krajów wprowadziło inne ograniczenia:

 • Niemcy – brak limitu, lecz zalecane 130 km/h;
 • Norwegia – 100 km/h;
 • Szwajcaria – 120 km/h.

Również w terenie zabudowanym ograniczenia prędkości w UE są takie same – standard to 50 km/h. Jedynie w Albanii limit prędkości jest niższy i wynosi 40 km/h. Natomiast w krajach wschodnich – Rosja, Białoruś, a także Mołdawia – dozwolone jest poruszanie się po terenie zabudowanym z prędkością do 60 km/h!

UWAGA!

We wszystkich miastach Hiszpanii 11 maja 2021 roku wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h! Takie ograniczenie obowiązuje na drogach z jednym pasem w każdą stronę. Na drogach dwupasmowych limit prędkości wynosi 50 km/h.

Z kolei poruszanie się samochodem osobowym poza obszarem zabudowanym ograniczone jest zazwyczaj do prędkości 80 lub 90 km/h – o ile inaczej nie wskazują znaki drogowe. 

Kary za przekroczenie prędkości – gdzie trafisz do więzienia?

W Polsce wprowadzono od początku 2022 roku wyższe kary finansowe za przekroczenie prędkości. W innych krajach europejskich za złamanie ograniczenia prędkości grozi kara finansowa oraz czasowe cofnięcie prawa jazdy. Jednak w niektórych z nich można trafić do więzienia! Przyjrzyjmy się kilku przykładom państw, gdzie łamanie przepisów może skończyć się poważnymi problemami.

Przykład

Kierowca, który w Polsce przekroczył prędkość na autostradzie o 65 km/h, otrzymał mandat w wysokości 3000 zł i 10 punktów karnych. Gdyby dopuścił się takiego przewinienia w Norwegii, trafiłby do więzienia!

Szwajcaria 

To kraj porządku i poszanowania prawa. Do legend należy już historia kierowcy Ferrari, który za przekroczenie prędkości zapłacił mandat w wysokości 200 000 euro! Jak to możliwe? Po pierwsze jechał 130 km/h po terenie zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkości wynosi 50 km/h. Po drugie wysokość grzywny uzależniona jest w Szwajcarii od zarobków! 

Zależnie od miejsca przekroczenia prędkości (strefa zamieszkania, teren zabudowany, niezabudowany, autostrada) mandat naliczany jest od wysokości dniówki kierowcy – Tagessätze. Nie może być ona niższa niż 30 CHF i wyższa niż 3000 CHF (tylko sąd może zmienić wysokość w szczególnych przypadkach).

To nie wszystko! Za przekroczenie prędkości nie dostaniesz mandatu w wysokości jednej dniówki. Na przykład za przekroczenie prędkości na autostradzie o 65-79 km/h grozi Ci mandat co najmniej 120 dniówek! Łatwo policzyć, ile kosztuje brawura u Helwetów…

Jednocześnie za złamanie przepisów stracisz prawo jazdy na okres od miesiąca do powyżej trzech (zależnie od miejsca). A osoba, która przekroczyła prędkość o:

 • 16 km/h w terenie zabudowanym,
 • 21 km/h poza terenem zabudowanym.
 • 25 km/h na autostradzie,

może trafić przed sąd! 

Tolerancja błędu pomiaru prędkości w Szwajcarii wynosi 5 km/h poniżej 100 km/h, od 101 do 150 km/h jedynie 6 km/h, a powyżej 7 km/h. Nie ma więc takiego czegoś jak w Polsce – 10 km/h i jedziemy!

Hiszpania

Również w Hiszpanii można trafić do więzienia za przekroczenie prędkości. Podobnie jak w Polsce za bardzo szybką jazdę dostaje się grzywnę, punkty karne oraz traci prawo jazdy na okres od 1 do 3 miesięcy – zarówno w terenie zabudowanym, poza, jak i na autostradzie.

Najbardziej surowe kary czekają kierowców, którzy całkowicie zignorowali ograniczenie prędkości i pędzili na złamanie karku. Do więzienia od 3 do 6 miesięcy, od 6 do 12 pensji miesięcznych lub od 31 do 90 dni prac społecznych można dostać za jazdę z prędkością:

 • 80 km/h – w strefie ruchu,
 • 90 km/h – w terenie zabudowanym na drodze z jednym pasem w każdą stronę,
 • 110 km/h – w terenie zabudowany na drodze z co najmniej 2 pasami w każdą stronę,
 • 150 km/h – poza terenem zabudowanym,
 • 200 km/h – na autostradzie.

Rodzaj kary ustala sąd. Za tak rażące złamanie ograniczenia prędkości kierowca traci także prawo jazdy na okres od 1 roku do 4 lat i otrzymuje 12 punktów karnych. 

Tolerancja w przypadku przekroczenia prędkości wynosi 7 km/h przy prędkościach do 90 km/h oraz 7% dla prędkości powyżej 100 km/h. Czyli przy ograniczeniu do 120 km/h margines błędu wynosi 131 km/h! Jednak nie warto ryzykować i lepiej jeździć zgodnie z przepisami – widełki mandatów przy przekroczeniu do 50 km/h są podobne do polskich, tylko w euro!

Norwegia

W Norwegii można trafić do więzienia na minimum 18 dni za przekroczenie prędkości o:

 • 46 km/h – strefa zamieszkania, teren zabudowany z ograniczeniem do 50 km/h,
 • 55 km/h – poza terenem zabudowanym z ograniczeniem do 70 i 80 km/h,
 • 60 km/h – poza terenem zabudowanym z ograniczeniem do 90 km/h i ekspresówce,
 • 65 km/h – autostrady.

Dodatkowo kierowców, którzy łamią ograniczenia prędkości, czekają prace społeczne, punkty karne, utrata prawa jazdy oraz bardzo wysokie grzywny! Za przekroczenie prędkości o 40 km/h otrzymasz mandat w wysokości 10 650 koron norweskich, czyli około 5000 zł!

W Norwegii praktycznie nie ma marginesu błędu przy pomiarze prędkości. Tolerancja do 100 km/h wynosi 3 km/h, a powyżej 3% – praktycznie niezauważalne. Kierowca może zostać łagodniej potraktowany, gdy przekroczy prędkość o 5-10 km/h lub na autostradzie o około 20 km/h, tylko wtedy, gdy warunki do prowadzenia samochodu będą idealne. 

Francja

We Francji sprawa jest jasna – za kolejne przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h kierowca trafia do więzienia na 3 miesiące i płaci grzywnę w wysokości 3 750 euro! Za pierwszym razem za takie przewinienie czeka go 1500 euro grzywny, 6 punktów karnych i utrata prawa jazdy na minimum 6 miesięcy.

Policja francuska współpracuje z polską, więc mandat z Francji trafiają do Polski i innych krajów UE. Jednak w przypadku innych krajów lub problemów z zagranicznym kierowcą na autostradzie, policja może skonfiskować samochód, zatrzymać prawo jazdy lub nawet nałożyć zakaz wjazdu do Francji.

Jeśli sąd uzna, że kierowca rażąco przekroczył prędkość o 50 km/h, może nie zwrócić Ci pojazdu, lecz zostanie on zlicytowany.

Tolerancja pomiarów we Francji wynosi 5 km/h poniżej 100 km/h oraz 5% dla wyższych prędkości

Inne kraje UE

W innych krajach przekroczenie prędkości wiąże się z mandatami i utratą prawa jazdy na określony czas. Wysokość kary zależy od stopnia złamania przepisów. Warto jednak zwrócić uwagę na Niemcy – kary za przekroczenie prędkości nie są wysokie, ale karane jest niezachowanie odpowiedniej odległości od samochodu jadącego przodu

Zakładane tolerancje urządzeń pomiarowych są podobne do tych w wymienionych wyżej krajach. Wahają się od 3 do 7 km/h do 100 km/h i zazwyczaj od 3 do 7% powyżej 100 km/h. Warto także wspomnieć, że w Finlandii wysokość mandatu również naliczana jest od dniówki!

Ograniczenia prędkości – gdzie zależą od pogody i pory roku?

Jedynym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził ogólne ograniczenia prędkości związane z warunkami pogodowymi, jest Francja. Jeśli będziesz jechał po francuskiej autostradzie, to na pewno zauważysz znaki o tym mówiące. Jakie są więc te ograniczenia?

Opady deszczu lub śniegu zmieniają limity prędkości:

 • na autostradach ze 130 km/h do 110 km/h,
 • w terenie niezabudowanym z 80 km/h do 70 km/h,

W przypadku wystąpienia mgły ograniczenie prędkości na WSZYSTKICH drogach wynosi 50 km/h! W innych krajach znaki na drogach określają ograniczenia prędkości związane ze złymi warunkami pogodowymi i mgłą.

Natomiast w Szwecji i Finlandii ograniczenia prędkości związane są z porami roku. W okresie zimowym dozwolona prędkość na szwedzkich autostradach zmniejszona jest do 90 km/h, a na drogach poza terenem zabudowanym do 70 km/h.

W Finlandii zimą można jeździć jedynie 100 km/h po autostradach i 80 km/h w terenie bez zabudowy. Trudno się dziwić takim rozwiązaniom, patrząc, na jakiej szerokości geograficznej leżą oba kraje.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ograniczenia prędkości w Europie

Jakie są limity prędkości w Polsce?
Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości w Polsce?
Jaka jest tolerancja błędu przy pomiarze prędkości za granicą?
PODSUMOWANIE
 • W Polsce po autostradach można jeździć do 140 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h, a w terenie zabudowanym 50 km/h.
 • W Polsce mandaty są dużo wyższe niż przed 2022 rokiem, a prawo jazdy można stracić jedynie za przekroczenie prędkości o 50 km/h jedynie w terenie zabudowanym.
 • W większości krajów europejskich po autostradach można jechać 120 lub 130 km/h.
 • Natomiast w terenie zabudowanym 50 km/h.
 • W Szwajcarii, Norwegii, Hiszpanii i Francji za rażące przekroczenie prędkości można trafić do więzienia.
 • W Szwajcarii i Finlandii wysokość mandatu uzależniona jest od dochodów.
 • Podczas złej pogody we Francji wprowadzane są ograniczenia prędkości na autostradach i drogach poza terenem zabudowanym.
 • W Szwecji i Finlandii zimą obowiązują dodatkowe ograniczenia prędkości.
Źródła:
 • https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm
 • Informacje dotyczące prędkości i mandatów drogowych w Europie: https://speedingeurope.com/
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Holandia to 100 km/godzine od g.6-19:00 i 120 km na godzine od 19-6:00. Autor artykulu chyba slabo zorientowany….
Doprecyzowane. Dziękuję za uwagę.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC