Nie zapłaciłeś mandatu? Możesz mieć problem z wejściem na pokład samolotu.

W poniższym artykule wyjaśniamy jakie konsekwencje grożą za niezapłacenie mandatu. W mediach pojawiło się w ostatnim czasie kilka informacji na temat osób, które nie zostały wpuszczone na pokład samolotu z uwagi na niezapłacony mandat. Jak sytuacja wygląda w praktyce? Czy niezapłacony mandat zawsze skutkuje zatrzymaniem przez straż graniczną? Informacje znajdziesz w poniższym tekście.

Skutki niezapłaconego mandatu.

W mediach niejednokrotnie były opisywane sytuacje, w których podróżny udając się na odprawę, został zatrzymany przez straż graniczną, a powodem wszystkiego był niezapłacony mandat. Jedna z historii dotyczyła kobiety, która miała zaplanowany wylot do Wielkiej Brytanii. Na lot jednak się nie dostała. W wyniku kontroli, została zatrzymana na lotnisku przez straż graniczną. Wszystkiemu winny był mandat wysokości 100 zł, którego podróżna nie zapłaciła. W wyniku nieuiszczenia grzywny, okazało się że nałożono na nią karę 2-dniowego aresztu.

Inna historia opowiada o mężczyźnie, który został zatrzymany na lotnisku w Katowicach, przed wylotem do Egiptu. W jego przypadku również przyczyną okazały się być niezapłacone mandaty. Mężczyzna o nich nie wiedział. Jak to się stało? Mężczyzna nie zapłacił mandatu, w wyniku czego została nałożona na niego grzywna, nie wiedział jednak o tym, ponieważ zmienił w międzyczasie adres i po prostu nie odebrał korespondencji dotyczącej zobowiązania. W związku z faktem uiszczenia grzywny, kara uległa zmianie na karę aresztu, o której mężczyzna również nie wiedział. O wszystkim dowiedział się na lotnisku. 

Dlaczego doszło do powyższych sytuacji? Nie jest tak, że za każdy niezapłacony mandat, osoba zobowiązana trafia do aresztu. Osoba która uchyla się od zapłacenia mandatu, może zostać skazana przez sąd na grzywnę. Jeśli jednak nałożone sankcje nie przyniosą skutku, sąd może zdecydować o zmianie wcześniejszej kary na prace społeczne. Dalsze uchylanie się od nałożonych sankcji może skutkować wymierzeniem kary aresztu. Z opisanych wyżej sytuacji wynikało, że osoby ukarane nie wiedziały nic o nałożonych sankcjach, dlatego też na lotnisku przeżyły szok. Czy jest to możliwe? Tak. Osoby te wiedziały oczywiście o mandacie, ale zignorowały obowiązek zapłaty. Dalsze pisma z sądu przychodziły prawdopodobnie na stary adres i zostały uznane za doręczone. Powyższe sytuacje pokazują, że nie warto ignorować nałożonej kary i lepiej wywiązać się z niej jak najszybciej. W wymienionych przypadkach zapłacenie kary to nie był jedyny problem, wspomniane osoby nie zdążyły na zaplanowany lot.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Niezapłacony mandat, a kontrola na lotnisku

Opisane wyżej sytuacje pokazują, że warto wywiązywać się z nałożonych kar, ponieważ skutki mogą być wyjątkowo daleko idące. Wiele osób zastanawia się jednak, skąd kontrola graniczna posiadała informację o nieopłaconych mandatach. Generalnie 7 kwietnia 2017 roku  w życie weszły znowelizowane przepisy Kodeksu Granicznego Schengen. Obowiązek dostosowania przepisów został nałożony na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Na skutek zmiany regulacji, Straż Graniczna może dokonywać szczegółowej kontroli w stosunku do osób przekraczających granice. przepisów mają na celu wzmożoną kontrolę w celu zapobieżenia przekroczenia granicy np. przed osobę figurującą w rejestrze. Podróżny jest więc sprawdzany pod kątem tego, czy nie jest poszukiwany czy też ścigany przez polskie lub europejskie służby. W opisanych przypadkach, osoby zostały zatrzymane ponieważ figurowały w rejestrze, jako osoby które należy aresztować. Nie jest więc tak, że tam niezapłacony mandat skutkuje automatycznie zatrzymaniem na lotnisku, we wspomnianych sytuacjach stało się tak, ponieważ zatrzymane osoby uchyliły się od wykonania nałożonych wcześniej kar, w wyniku czego sąd zmienił wymierzoną karę na karę aresztu.

Jakie uprawnienia ma straż graniczna?

Straż Graniczna jest uprawniona do legitymowania osób przekraczających granicę, w tym do sprawdzania czy nie znajdują się one w odpowiednich rejestrach (chodzi o to, aby sprawdzić czy nie są np. poszukiwane). W odniesieniu do sytuacji zatrzymania podróżujących, którzy nie zapłacili mandatu – Straż Graniczna ma prawo dokonać zatrzymania jeśli na osobę nałożono karę aresztu, bez względu na przyczynę orzeczenia kary. Samo otrzymanie mandatu nie jest równoznaczne z tym, że Straż Graniczna zatrzyma Cię na granicy, sąd musiałby orzec wobec Ciebie karę aresztu, a do tego raczej długa droga, musiałbyś długo uchylać się od zapłacenia mandatu, aby sprawa w ogóle trafiła przed sąd. Jeśli jednak już trafi to sąd w pierwszej kolejności zastosuje grzywnę lub ewentualnie prace społeczne, jeśli nałożenie grzywny nie byłoby celowe lub nie udało się wyegzekwować wcześniej nałożonej grzywny. Dopiero gdy osoba ukarana w dalszym ciągu uchyla się wykonania nałożonych sankcji, sąd może zmienić karę na karę aresztu. Dlatego mówienie, że nieopłacony mandat skutkuje zatrzymaniem na lotnisku przez Straż Graniczną, jest dużym uproszczeniem. Osoba ukarana musiałaby uporczywie uchylać się obowiązku zapłaty, aby został orzeczony wobec niej areszt.

Czy przez niezapłacony mandat, mogą nie przepuścić mnie przez bramki na lotnisku?

Jak wskazano wyżej – niezapłacony mandat może skutkować zatrzymaniem na lotnisku, jednak jest to najbardziej daleko idąca w skutkach opcja i dotyczy osób, które uporczywie uchylają się od obowiązku zapłaty. Jeśli wobec podróżującego nie wydano postanowienia o aresztowaniu, to nie zostanie on zatrzymany przez Straż Graniczną. Straż Graniczna zatrzyma osobę przekraczającą granicę, jeśli orzeczono wobec niej karę aresztu, samo otrzymanie mandatu nie skutkuje automatycznie zatrzymaniem. Z przedstawionych historii wynika jednak, że warto regulować nałożone kary terminowo, aby wstrzymać dalszą procedurę i tym samym uchronić się od kary aresztu.

Przeczytaj też: Kiedy przewoźnik może wyrzucić pasażera z samolotu?

PODSUMOWANIE
  • Osoba która nie zapłaciła mandatu może zostać zatrzymana na lotnisku przez Straż Graniczną, jeśli orzeczono wobec niej karę aresztu.
  • Samo otrzymanie mandatu nie skutkuje automatycznie zatrzymaniem przez Straż Graniczną.
  • Straż Graniczna ma obowiązek zatrzymać osobę, która widnieje w rejestrze jako osoba poszukiwana, ścigana, nie zatrzyma więc osoby która musi zapłacić grzywnę w związku z nieopłaconym mandatem, ale jeśli wobec takiej osoby zostanie wydane postanowienie o areszcie, to wtedy Straż dokona zatrzymania.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!