Mandat z fotoradaru w Polsce i za granicą

Na drogach w Polsce ustawionych jest ponad 400 fotoradarów, będących pod nadzorem Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na niebezpiecznych odcinkach dróg poprzez kontrolę prędkości pojazdów. Jak działają fotoradary? Jak wysoki mandat czeka kierowcę za przekroczenie prędkości na odcinku kontrolowanym przez urządzenie? Czy fotoradary są także popularne w innych krajach?

Jak fotoradar mierzy prędkość?

Fotoradary stawiane są w miejscach, w których często dochodzi do wypadków drogowych na skutek przekroczenia dozwolonej prędkości. Stacjonarne urządzenia montowane są na maszcie. Przepisy prawa drogowego wymagają, by wszystkie były oznaczone w ten sam sposób – mają wyraźnie widoczny żółty kolor. Jeśli przy drodze zauważysz stary szary fotoradar, to jest on nieczynny – to tylko pusta obudowa. Co znajduje się w żółtej działającej skrzynce fotoradaru? Jest tam:

 • urządzenie robiące zdjęcie, 
 • lampa błyskowa,
 • urządzenie zbierające i przesyłające dane do centrum,
 • radar wysyłający fale.

Fotoradar wysyła wiązkę fal, które mierzą prędkość pojazdu, gdy znajdzie się on w odległości od 45 do 10 metrów od urządzenia. Jeśli prędkość auta jest wyższa, niż ta zakodowana w fotoradarze (czyli dopuszczalna na danym odcinku drogi), to robi on zdjęcie, które następnie wysyła do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Zazwyczaj urządzenie robi kilka zdjęć, z których wybierane jest najdokładniejsze. Co musi znaleźć się na takie fotografii?

 • Pojazd,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • data i godzina wykonania zdjęcia,
 • miejsce wykonania zdjęcia,
 • prędkość poruszającego się samochodu,
 • dopuszczalna prędkość na mierzonym odcinku,
 • twarz kierowcy.
CIEKAWOSTKA

Fotoradary mają dwie zalety. Po pierwsze pozwalają na sprawdzanie prędkości pojazdów i wystawianie mandatów bez wstrzymywania ruchu. Jednocześnie większość kierowców zwalnia, widząc znak informujący o zamontowaniu fotoradaru na danym odcinku drogi.

Co to jest odcinkowy pomiar prędkości?

Oprócz punktowych pomiarów prędkości na 30 odcinkach dróg w Polsce zainstalowano urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. System ten oblicza średnią prędkość na niebezpiecznym fragmencie drogi, biorąc pod uwagę czas przejazdu pomiędzy początkiem pomiaru, a jego końcem. Zaletą takiego rozwiązania jest motywowanie kierowców do przestrzegania ograniczenia prędkości na dłuższym odcinku trasu.

Jak wygląda taki system? Nad jezdnią zamontowane są dwie bramki z kamerami. Nad tą wjazdową urządzenie rejestruje dane pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, markę, typ samochodu oraz czas wjazdu na monitorowany fragment drogi. Urządzenia zamontowane na bramce wyjazdowej identyfikują konkretny samochód i obliczają czas jego przejazdu przez kontrolowany odcinek. Jeśli czas przejazdu będzie krótszy niż ten możliwy przy zachowaniu dopuszczalnej prędkość, kierowca otrzyma mandat na takiej samej zasadzie jak ze zwykłego punktowego fotoradaru. 

Tutaj znajdziesz mapę aktualnie działających stacjonarnych urządzeń mierzących prędkość na polskich drogach: https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/o-nas/mapa-urzadzen/.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Jak wysoki może być mandat z fotoradaru?

Wysokość mandatu za niedostosowanie się do ograniczenia prędkości zależy od stopnia jej przekroczenia. Za jazdę z prędkością:

 • do 10 km/h – mandat to 50 zł,
 • od 11 do 20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 punkty karne,
 • od 21 do 30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 punkty karne,
 • od 31 do 40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 punktów karnych,
 • od 41 do 50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 punktów karnych,
 • powyżej 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 punktów karnych.

Kierowcy, który przekroczył prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, zostanie zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Ustawodawca pracuje obecnie nad przepisami, które pozwolą na wymierzenie takiej kary również poza terenem zabudowanym.

Jak wygląda procedura wystawienia mandatu z fotoradaru?

Gdy urządzenie wykona zdjęcie pojazdu przekraczającego prędkość, to zostanie ono wysłane do CANARD. Tam z pomocą Centralnej Ewidencji Pojazdów ustala się właściciela auta, który otrzyma wezwanie do wskazania kierującego w momencie zarejestrowania wykroczenia drogowego. Oczywiście pojazdem nie musiał kierować jego właściciel. Może więc on zdecydować się na wypełnienie jednego z 3 oświadczeń:

 • przyznanie się do popełnienia wykroczenia:
  • przyjęcie mandatu,
  • odmowa przyjęcia mandatu,
 • wskazanie na osobę prowadzącą pojazd,
 • niewskazanie osoby, która kierowała pojazdem:
  • przyjęcie mandatu bez wskazania osoby,
  • odmowa przyjęcia mandatu.

Zależnie od wypełnionego oświadczenia właściciel otrzyma mandat za przyznanie się (zgodnie z cennikiem) lub niewskazanie kierowcy (500 zł, ale bez punktów karnych). Jeśli właściciel odmówi przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu (również jeśli minie termin nałożenia mandatu), a w przypadku wskazania osoby, to ona dostanie wezwanie do wypełniania oświadczenia. 

Tutaj znajdziesz wzory oświadczeń: https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/wezwanie/wzory-dokumentow.

Po jakim czasie dostaniesz mandat?

Z tym bywa bardzo różnie. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, możesz go otrzymać nawet po 180 dniach – i to nie od momentu dokonania wykroczenia, ale od jego ujawniania. Nawet jeśli minie wyznaczony termin, to nie możesz zapomnieć o zdarzeniu. W takim przypadku CANARD skieruje sprawę do sądu, a mandat zmieni się na grzywnę!

Sąd ma dwa lata na rozpatrzenie sprawy i ewentualne ukaranie kierowcy za złamanie przepisów ruchu drogowego. Jeśli sprawa nie trafi do sądu i CANARD nie wyśle mandatu, to wykroczenie przedawni się po roku od daty jego popełnienia.

Jak opłacić mandat z fotoradaru?

Mandat zostanie wysłany pocztą tradycyjną z potwierdzeniem odbioru. Jego opłacenie nie jest skomplikowane – na druku mandatu znajduje się numer indywidualnego konta, na które trzeba dokonać wpłaty. Można to zrobić na poczcie, w banku lub drogą elektroniczną. Każdy otrzymany mandat ma przypisany konkretny numer konta – nie można sumować kilku mandatów i wysłać całej kwoty na jedno z podanych kont!

Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od daty odebrania listu. W przypadku opóźnienia w płatności może dojść do ściągnięcia należności za mandat na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Ile jest fotoradarów w innych krajach?

W porównaniu z krajami Europy Zachodniej liczba fotoradarów w Polsce jest bardzo mała. W Wielkiej Brytanii jest ich ponad 5000 tysięcy, czyli ponad 10-krotnie więcej. Najwidoczniej taki system kontroli sprawdza się, ponieważ brytyjskie drogi należą do jednych z najbezpieczniejszych w Europie. Z kolei w krajach bałkańskich w niewielu miejscach korzysta się z tego typu rozwiązań. Można powiedzieć, że tam zobaczyć fotoradar to przypadek – na cały kraj przypada mniej niż 100 urządzeń!

Trzema państwami, gdzie jest najwięcej fotoradarów, są Włochy, Wielka Brytania i Niemcy. W przeciwieństwie do Polski w niektórych krajach – na przykład w Belgii, nie ma obowiązku informowania o kontroli fotoradarowej na danym odcinku trasy. Dzieje się wręcz przeciwnie – urządzenia się ukrywane i maskowany, by jak najskuteczniej łapać łamiących przepisy kierowców. 

W każdym kraju, w którym przeprowadzono badania dotyczące skuteczności fotoradarów, okazało się, że w miejscach, gdzie zostały one postawione, procent kierowców przekraczających prędkość znacząco spadł.

Co w przypadku mandatów z fotoradaru z innego kraju?

Podczas wycieczki samochodem za granicę kierowca przekraczający regularnie prędkość łatwo może dostać mandat, zwłaszcza patrząc na liczbę urządzeń do kontroli prędkości montowanych przy drogach. Czy jednak musi obawiać się, że po powrocie do Polski przyjdzie do niego mandat z innego państwa?

Jeśli kierowca przekroczył prędkość na terenie Unii Europejskiej, to najprawdopodobniej dostanie mandat. W krajach UE funkcjonują Krajowe Punkty Kontaktowe, które wymieniają się informacjami na temat sprawców wykroczeń i przestępstw drogowych. W punktach tych mandaty są także tłumaczone na rodzime języki.

Jak to działa w praktyce? Kiedy kierowca zostanie zidentyfikowany dzięki współpracy służb z różnych krajów, mandat jest tłumaczony na język polski. Musi zostać jeszcze zatwierdzony przez sąd danego kraju, gdzie dokonano wykroczenia lub przestępstwa drogowego i dopiero wtedy wysyła się go do Polski. 

Kierowca dostaje mandat tradycyjną pocztą. Jest na nim podana kwota do zapłaty oraz numer konta bankowego. Mandaty za przekraczanie prędkości są w innych krajach dużo wyższe niż Polsce – na przykład we Francji za jazdę większą o 50 km/h od dopuszczalnej możesz dostać aż 1500 euro kary, a we Włoszech aż 2108 euro!

CIEKAWOSTKA

Jeśli kwota mandatu jest niska, to często jest ona darowana. Wynika to z faktu, że cała procedura tłumaczenia i wysyłania jest droższa niż te kilkadziesiąt euro kary za złamanie przepisów o ruchu drogowym.

Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!