Mandat za złe parkowanie. Jaka kara grozi?

Niepoprawnie zaparkowany pojazd stanowi utrudnienie dla pieszych oraz innych kierowców, dlatego też funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej mogą ukarać mandatem osobę, która nie stosuje się do znaków. Kiedy można otrzymać karę za nieprawidłowe parkowanie? Ile wynosi mandat za niepoprawnie zaparkowany samochód? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

mandat za parkowanie

Kiedy można otrzymać karę za nieprawidłowe parkowanie?

Za nieprawidłowe parkowanie policja lub straż miejska mogą nałożyć na Ciebie mandat. Kiedy można otrzymać mandat? Ryzyko otrzymania kary ponosi osoba, która nie stosuje się do znaków i parkuje w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kierowca powinien mieć na uwadze przede wszystkim przepisy kodeksu drogowego.

Zabrania się postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Art. 49 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ponadto kierowca musi pamiętać, że zgodnie z art. 49 ust. 3 w/w ustawy zabrania się zatrzymania lub postoju samochodu na autostradzie lub drodze ekspresowej w miejscu innym niż do tego przeznaczone. Jeśli nastąpiła awaria techniczna w Twoim samochodzie, to zobowiązany jesteś usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych kierowców zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego.

Ile wynosi mandat za nieprawidłowe parkowanie?

Policja lub straż miejska mogą nałożyć mandat na kierowcę, który ignoruje przepisy ruchu drogowego dotyczące parkowania. Ile wynosi mandat? To zależy od rodzaju przewinienia, poniżej przedstawiamy poszczególne wartości przypisane do najczęstszych naruszeń.

Mandat w wysokości 100 zł

 • Za parkowanie na chodniku.
 • Za naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd.
 • Za naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej.
 • Za zatrzymanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię.
 • Za zatrzymanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni.
 • Za zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania.
 • Za zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni.
 • Za zatrzymanie pojazdu na pasie między jezdniami.
 • Za zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości.
 • Za zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu.
 • Za zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej.
 • Za naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu. 
 • Za naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone.
 • Za naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Mandat od 100 do 300 zł

 • Za zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu.
 • Za zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi.

Mandat od 150 do 300 zł

 • Za naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.

Mandat w wysokości 200 zł

 • Za zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie.

Mandat od 200 do 300 zł

 • Za naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m.

Mandat w wysokości 300 zł

 • Za zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.

Mandat w wysokości 1200 zł

 • Za posługiwanie się kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną i jednoczesne parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych

W jakich sytuacjach najłatwiej dostać mandat?

W zatłoczonych miastach, gdzie często trudno znaleźć miejsce na zaparkowanie samochodu zwłaszcza w centrum, łatwo dostać mandat za nieprawidłowe pozostawienie samochodu. Kiedy często dochodzi do takich sytuacji?

Mandat za parkowanie na zakazie

Najprostszym sposobem otrzymania mandatu za złe parkowanie jest zostawienie samochodu na zakazie. Często kierowcy pozostawiają tak auta, gdy się spieszą, a wszystkie inne miejsca są zajęte. Taka sytuacja może się także przydarzyć osobie, która nie zwróciła uwagi na znak zakazu parkowania i stanęła między innymi zaparkowanymi już autami, które stały w miejscu, gdzie nie można parkować. W taki sposób łatwo otrzymać 100 zł mandatu.

Mandat za parkowanie na chodniku

Na wielu chodnikach można parkować, choć przepisy jasno wskazują, że postój taki jest możliwy, gdy ma on szerokość co najmniej 150 cm, a auto nie utrudnia ruchu pieszym – dokładne informacje na ten temat znajdziesz w poradniku Czy parkowanie na chodniku będzie nadal możliwe?

Za złamanie zakazu parkowania na chodniku grozi mandat w wysokości 100 zł. Niestety w miastach niektórzy kierowcy parkują auta tak, że piesi mają problem z przejściem – nie mówiąc już o osobach z wózkami dla dzieci czy osobach niepełnosprawnych.

Mandat za parkowanie przed przejściem dla pieszych

Przepisy kodeksu drogowego wskazują, że postój i zatrzymywanie pojazdu zabronione jest w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych (także przejazdu dla rowerów). W zatłoczonym mieście często kierowcy szukają choćby skrawka wolnego miejsca na pozostawienie samochodu i w ten sposób łamią ten zakaz. Za parkowanie przed przejściem dla pieszych grozi mandat od 100 do 300 złotych.

Kiedy samochód może zostać odholowany?

Kierowca, który nie przestrzega przepisów dotyczących parkowania, musi liczyć się z tym, że poza mandatem w niektórych przypadkach grozi mu również ryzyko odholowania samochodu na jego koszt. Zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, jeśli kierowca pozostawił go w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Ponadto samochód może zostać odholowany, jeśli:

 • zaparkujesz go w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, nie posiadając jednocześnie odpowiedniej karty parkingowej,
 • zaparkujesz samochód w miejscu, które jest oznaczone informacją, że pozostawiony samochód może zostać usunięty na koszt właściciela.

Przeczytaj też: Jak poprawnie holować samochód?

Odwołanie od mandatu za parkowanie – czy to możliwe?

Tak, odwołanie od mandatu za parkowanie należy złożyć w ciągu 7 dni od złożenia podpisu na formularzu mandatu, jeśli wręcza je funkcjonariusz, lub otrzymania mandatu drogą pocztową. We wniosku o uchylenie mandatu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • data wystawienia mandatu,
 • numer mandatu,
 • wskazanie podmiotu, który wystawił mandat,
 • marka i numer rejestracyjny pojazdu,
 • dane wnioskodawcy,
 • uzasadnienie uchylenia mandatu.

Wniosek o uchylenie mandatu należy wydrukować i podpisać, a następnie wysłać do odpowiedniego organu. Potem należy czekać na decyzję sądu, który rozpatrzy sprawę.

FAQ – najważniejsze pytania o mandat za nieprawidłowe parkowanie

Jakiej wysokości mandat można otrzymać za nieprawidłowe parkowanie?
W jakich sytuacjach auto może zostać odholowane?
PODSUMOWANIE
 • Policja lub straż miejska mogą ukarać mandatem osobę, która nie przestrzega przepisów dotyczących parkowania.
 • Kierowca może otrzymać mandat m.in. za niestosowanie się do znaków zakazujących parkowanie, za parkowanie na chodniku, czy za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej.
 • Wysokość mandatu zależy od rodzaju wykroczenia. Nałożony mandat może sięgać wysokości od 100 nawet do 1200 zł.
 • Kierowca, który nie stosuje się do zasad dotyczących parkowania, w niektórych przypadkach musi liczyć się z faktem, że poza mandatem uprawnieni funkcjonariusze mogą także odholować pojazd na jego koszt.
 • Od mandatu można odwołać się w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002484/O/D20212484.pdf
Agnieszka Nowak
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

16 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Witam,w 2019r zaparkowałem w niedozwolonym miejscu na około pół godz tzn okolice cmentarza,za co otrzymałem od Straży miejskiej mandat w wysokości 100zł ,który natychmiast opłaciłem.W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo od Prez.miasta.Stol.Warszawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kosztów ,powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu ,od którego to usunięcia odstapiono w trybie art.130a ust 2a .Dodzwoniłam się,otrzymałam wiadomość,że w ciągu pół roku otrzymam decyzję z ustaloną kwotą do zapłaty.Ustaliłam,że jest to kwota 247zł .Czy to jest zgodne z prawem?Pozdrawiam
Decyzja o obciążeniu kosztami związanymi z odwołaną dyspozycją usunięcia pojazdu jest zgodna z prawem na podstawie art. 130a ust. 2a Kodeksu drogowego, o ile zasądzone koszty rzeczywiście powstały. Należy więc przeanalizować sekwencję zdarzeń - jeśli wydana dyspozycja usunięcia pojazdu poskutkowała podjęciem działań przez pojazd holowniczy jeszcze przed jej odwołaniem, koszty te musi ponieść osoba ukarana. Jeśli dyspozycja została natychmiast odwołana, a działania w celu odholowania pojazdu zostały podjęte już po tym, ich kosztami nie można obciążyć osoby ukaranej.
avatar autora komentarza
Dostałem mandat 500 zł. oraz 8 punktów karnych(za złe parkowanie. Samochód został odcholowany. W taryfikatorze za takie przewinienie należy się 200 zł.,i dwa pkt. karne! Czy strażniczka miejska mnie oszukała? Powinna pokazać taryfikator?
Jeśli ma Pan wątpliwości dotyczące otrzymanego mandatu, może Pan się odwołać. Ma Pan do tego prawo niezależnie od szczegółów zdarzenia.
avatar autora komentarza
Witam!W 2019 roku zaparkowałem pomiędzy innymi samochodami przy Parkomacie przed znakiem P koniec parkingu.Po godz. przy odjeżdzie Straż M.zażadała o demnie papiery i czy przyjmuje mandat.co odmówiłem. Wczoraj odbyła sie trzecia sprawa i zostałem ukarany 500 +koszta . Sędzina twierdzi ze nie było odwołania P ,pod znakiem była tabliczka z napisem dla Autobusów.Odwoływać się czy płacić?pułapka dla kier.kasa dla SM Moim zdaniem powinno byc dla ilu Autobusów .wczoraj znowu stały wtym samym miejscu osobówki.Tylko na P był namalowany Autobus.
avatar autora komentarza
Proszę o opinie, miesiąc temu 600 km od miejsca mojego zamieszkania, straż nałożyła mi mandat 100 i upierała się że musi mi dać punkt karny. Za mandat zapłaciłem od razu karta, jednak nie ma tego punktu w ewidencji punktów karnych. Czyżby straż przekroczyła swoje uprawnienia i niesłusznie nałożyła punkt karny ze względu na parkowanie ? Chce wiedzieć na czym stoję. Proszę i opinie.
avatar autora komentarza
Z mojego doświadczenia wiem, ze punkty dopisywane sa dlugo po zdarzeniu. Mialem taka sama sytuację. Dostałem info, ze musi być punkt karny, alw pojawił sie w systemie dopiero po kilku tygodniach
avatar autora komentarza
Proszę o opinię. W dn. 23 maja 2022r. dostałam pismo od Straży Miejskiej za wykroczenie z dn. 10. 10. 2022r. za postój na chodniku bez pozostawienia 1,5 metra przejścia dla pieszych. Kwota mandatu to 500 zł. Wykroczenie miało miejsce w tamtym roku, czy mogli mi nałożyć tak wysoką karę?
avatar autora komentarza
Zaparkowałem za blisko przejscia. Mandat 500zł. Czy nie powinno być max 300zł
avatar autora komentarza
Hej, mam dokładnie taką samą sytuację. Również 500zl według wszystkich taryfikatorów mandat powinien być do max 300zl
avatar autora komentarza
Ja otrzymalam 200 zł i 5 punktów karnych - widełki są 100-300 zł, więc nałożyli za coś jeszcze, może była linia podwójna ciągła.
avatar autora komentarza
Dzień dobry - chciałabym poprosić o radę. Otrzymałam mandat w wysokości 200 zł za parkowaniem za miejscem dla pieszych (nie zachowałam 10m odległości). Wszystko odbyło się drogą e-mail z pracownikiem Straży Miejskiej. Przyjęłam mandat - w wiadomości e-mail nie było informacji o nałożonych punktach karnych. Po czym na otrzymanym mandacie punkty karne pojawiły się. Czy to jest zgodne z prawem ? Druga sprawa - zapytałam o możliwość rozłożenia wysokości mandatu na raty oraz o dokumentację (zdjęcie auta źle zaparkowanego) oraz o informację kto dokonał zgłoszenia i kiedy - nie ustosunkowana się do tego, jakby nie było pytania. Czy jestem w stanie uzyskać takie informację od pracownika publicznego i musi on odpowiedzieć na nie, nawet jeśli ich nie zna. Obecnie zostałam 'olana' - żadne wyjaśnienia nie wpłyneły, poza mandatem. Komunikacja w jedną stronę wyłacznie. Czy człowiek nie ma prawa do rzetelnych odpowiedzi. Co można zrobić w tej kwestii.
Dzień dobry. Istnieje możliwość rozłożenia mandatu na raty. Aby to zrobić należy złożyć odpowiedni wniosek. Ukarany ma również prawo do tego, aby uzyskać dostęp do dokumentacji zdjęciowej. Odbywa się to przez złożenie wniosku, uzyskanie zgody oraz uiszczenie opłaty. Nie ma jednak możliwości, aby otrzymać informacje na temat tego, kto dokonał zgłoszenia. W celu uzyskania większej liczby danych warto zgłosić się bezpośrednio do Straży Miejskiej.
avatar autora komentarza
Jeśli zaparkowałaś żle, to posyp głowę popiołem i więcej tego nie rób. Widać jakie masz podejście do sprawy, skoro chcesz szukać tego, kto zgłosił sprawę.
avatar autora komentarza
CZY STRAŻ MIEJSKA MOŻE WEJŚĆ TERN PRYWATNY JAKICH STUCJACH MOGA STRAŻNICY MIEJSCY WEJŚĆ TERN PRYWATNY
To, czy straż miejska może wejść na teren prywatny, zależy od okoliczności. Wówczas musi zaistnieć podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Strażnik miejski lub gminny może wejść na teren prywatny, np. aby sprawdzić, czym właściciel pali w piecu. Musi być jednak umundurowany i okazać identyfikator.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC