Mandat za zbyt wolną jazdę

Wiele mówi się o mandatach związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Jednak rzadziej słyszy się o karze za zbyt wolną jazdę. Kiedy kierowca może otrzymać taki mandat? Jak takie wykroczenie opisują przepisy ruchu drogowego? Sprawdzamy!

Zachowanie odpowiedniej prędkości – czyli jakiej?

Pojęcie bezpiecznej jazdy zostało uregulowane w ustawie – prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy:

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Z cytowanego wyżej przepisu nie wynika, jaka dokładnie prędkość jest uznawana za bezpieczną – to, czy dana prędkość jest odpowiednia, będzie zależało nie tylko od znaków, ale przede wszystkim od panujących warunków. Kierowca powinien tak dostosować prędkość do warunków, w jakich ruch się odbywa, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. 

Zatem każdorazowo ustalenie bezpiecznej prędkości będzie zależało od okoliczności. Co ważne, w konkretnych warunkach, zarówno zbyt szybka, jak i zbyt wolna jazda może zostać uznana za niebezpieczną. Kierowca powinien mieć na względzie art. 19 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym:

 Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

art. 19 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Z powyższego przepisu wynika, że kierowca powinien jechać z taką prędkością, aby nie utrudniać jazdy innym kierowcom. Niestosując się do powyższego przepisu, kierowca może zostać ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Niewątpliwie to brawurowa jazda i nadmierne przekroczenie prędkości stanowią najczęstsze przyczyny kolizji oraz wypadków, jednak kierowca musi mieć na uwadze, że jadąc zbyt wolno, również może utrudniać ruch. Gdy kierowca jedzie zbyt wolno, inni kierowcy mogą zostać zmuszeni do gwałtownego hamowania, co stanowi sytuację niebezpieczną. Co więcej, zbyt wolna jazda negatywnie wpływa na płynność ruchu i może powodować zatory na drodze.

Przeczytaj też: Jakie są skutki nieprzyjęcia mandatu i kiedy mandat się przedawnia?

Zbyt wolna jazda – co mówią przepisy?

Jak już wcześniej wspomniano, kierowca powinien jechać z taką prędkością, aby nie utrudniać jazdy innym kierującym. W założeniu art. 19 ust. 2 pkt. 1 prędkością utrudniającą ruch może być nie tylko nadmierna prędkość, ale również zbyt powolna jazda. Kierowca, który jedzie zdecydowanie wolniej od pozostałych, może stanowić poważne utrudnienie dla innych kierujących, jak i również niebezpieczeństwo. Kierowanie samochodu w powyższy sposób może stanowić w danych okolicznościach naruszenie przepisów, o których była mowa na wstępie, a co za tym idzie – kierowca może zostać ukarany mandatem oraz punktami karnymi za zbyt wolną jazdę.

Zazwyczaj na drogach spotyka się znaki, które wskazują ograniczenie prędkości na danym odcinku drogi. Znak B-33 oznacza zakaz przekraczania prędkości, która została wskazana na znaku. W praktyce różne wartości mogą zostać wskazane na przedmiotowym znaku, dla przykładu znak B-33, na którym wskazano wartość ,,50” oznacza, że nie można przekraczać prędkości 50 km/h. Należy jednak podkreślić, że w polskim porządku prawnym istnieje również znak, który wskazuje prędkość minimalną. Niewielu kierowców pamięta o tym znaku, bowiem w praktyce jest dosyć rzadko spotykany. Minimalna dozwolona prędkość może zostać nakazana znakiem C-14. Prędkość wskazana na znaku jest prędkością, poniżej której kierowca nie powinien schodzić. Zatem widząc znak C-14, kierowca obowiązany jest poruszać się z prędkością nie mniejszą niż wskazana na znaku, chyba że warunki panujące na drodze powodują konieczność zmniejszenia prędkości celem zachowania bezpieczeństwa. Nakaz jechania ze wskazaną prędkością obowiązuje na danym odcinku drogi. Rozpoczyna się tam, gdzie stoi znak C-14 i przestaje obowiązywać w momencie wystąpienia oznaczenia C-15.

Przeczytaj też: Zagraniczny mandat. Czy można uniknąć płacenia?

Dlaczego wolna jazda może stanowić zagrożenie?

Niewątpliwie jazda z nadmierną prędkością stanowi poważne zagrożenie dla ruchu drogowego i w praktyce jest częstą przyczyną wypadków. Należy jednak pamiętać, że niekiedy zbyt wolna prędkość pojazdu może stanowić niebezpieczeństwo lub co najmniej utrudniać poruszanie się pozostałym kierowcom. W praktyce ciężko określić, kiedy powolna jazda stanowi niebezpieczeństwo, jeśli mamy do czynienia z drogą, na której nie ustanowiono znaku wskazującego prędkość minimalną. Sytuacja oczywiście powinna być każdorazowo oceniana indywidualnie, w zależności od okoliczności. Niemniej, traktując ogólnie o problemie zbyt wolnej jazdy, można wskazać potencjalne zagrożenia, jakie może stanowić powolne poruszanie się przez kierowcę.

Przede wszystkim zbyt wolna jazda może prowadzić do powstania zatoru na drodze. Kierowca, który porusza się zdecydowanie wolniej niż pozostali uczestnicy ruchu, może doprowadzić do sytuacji, w której inni kierowcy będą zmuszeni do gwałtownego hamowania lub wykonania manewru wyprzedzania w trudnych warunkach. W konsekwencji kierowca utrudniający jazdę innym kierującym poprzez powolne kierowanie pojazdem może doprowadzić do kolizji drogowej lub wypadku. Powolna jazda może również stanowić poważne zagrożenie podczas poruszania się autostradą. Z definicji autostrady, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy wynika, że:

autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep

art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zatem do ruchu po autostradzie dopuszczone są pojazdy, które są w stanie rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Nie oznacza to jednak, że jest to prędkość minimalna, z którą można poruszać się po autostradzie. Samochody poruszające się autostradą osiągają dużo wyższą prędkość. Zatem gdyby kierowca poruszał się stale prędkością 40km/h, to mógłby spowodować poważne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Inni kierowcy, jadąc z o wiele większą prędkością, mogliby nie zdążyć podjąć odpowiednich manewrów hamowania czy wymijania celem uniknięcia zderzenia. Nie bez powodu, włączając się do ruchu na autostradzie, kierowca ma do dyspozycji pas rozbiegowy. Pas rozpędzający ma umożliwić kierowcy płynne włączenie się do ruchu panującego na autostradzie, a zatem ma pomóc w uzyskaniu takiej prędkości, która pozwoli na sprawne włączenie się do ruchu.  

Jaka kara grozi za zbyt wolną jazdę?

Kierowca, który porusza się zbyt wolno, może utrudniać jazdę pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Zbyt wolna jazda może przede wszystkim zaburzyć płynność ruchu, co więcej może zmusić innych kierowców do gwałtownego hamowania, a to stanowi sytuację niebezpieczną. Kierowcy, którzy w powyższy sposób utrudniają jazdę innym kierowcom, muszą liczyć się z możliwością otrzymania mandatu. Za zbyt wolną jazdę grozi mandat w wysokości od 50 do 200 zł oraz 2 pkt karne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110)

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mandat za zbyt wolną jazdę

Kiedy mogę dostać mandat za zbyt wolną jazdę?

Jeśli przy drodze znajduje się znak C-14, który wskazuje minimalną dopuszczalną prędkość. Kierowca może poruszać się wolniej na danym odcinku, jeśli warunki atmosferyczne (np. opady śniegu) powodują, że jazda z wyznaczoną prędkością byłaby niebezpieczna.

Jakiej wysokości mandat grozi za zbyt wolną jazdę?

Za zbyt wolną jazdę kierowca może otrzymać mandat od 50 do 200 zł, a także 2 punkty karne. Każdy przypadek oceniany jest indywidualnie przez policję.

PODSUMOWANIE
  • Kierowca zobowiązany jest poruszać się z taką prędkością, aby nie utrudniać ruchu pozostałym kierującym.
  • Prędkość powinna być dostosowana nie tylko do znaków obowiązujących na danym odcinku drogi, ale również do panujących warunków.
  • Zbyt wolna jazda może utrudniać ruch pozostałym kierowcom.
  • Kierowca, który powoduje utrudnienie w ruchu poprzez powolną jazdę, może zostać ukarany mandatem w wysokości od 50 do 200 zł oraz 2 punktami karnymi.
  • Zbyt wolna jazda może doprowadzić do powstania zatoru na drodze, ale również może wymusić na pozostałych uczestnikach ruchu konieczność gwałtownego hamowania lub wykonania utrudnionego manewru wyprzedzania.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
25,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Zbyt wolna jazda moze utrudnic jazde innym kierowcom. Jak rozumiec za wolna jazda ( ile ponizej dpuszczalnej predkosci?
Prawo nie precyzuje, ile wynosi minimalna prędkość jazdy. Każdy kierowca powinien obserwować sytuację na drodze i dopasowywać prędkość do panujących tam warunków.
avatar autora komentarza
Czy jazda z prędkością 50 km/h na drodze poza miastem, gdzie obowiązuje 90 km/h a kierowcy jeżdżą najczęściej 120 km/h jest utrudniającą im ruch i grozi mandatem? Bo w takim razie to sprawa dla adwokata.
Jeśli dobrze się orientuję, prawo nie określa jednoznacznie dolnego limitu prędkości, który obowiązywałby na polskich drogach. Wskazana jest jednak jazda z taką prędkością, która nie utrudniałaby ruchu pozostałym użytkownikom drogi, a jednocześnie pozwalałaby na panowanie nad pojazdem w aktualnych warunkach.