Jakie nieprzewidziane wydatki mogą Cię dotyczyć w związku z posiadaniem ubezpieczenia samochodu?

Gdy decydujesz się na posiadanie samochodu, na pewno liczysz się z tym, że jednym z Twoich głównych, corocznych wydatków związanych z eksploatacją będzie składka ubezpieczenia OC. Rzeczywiście w większości przypadków na pokryciu kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego się kończy. Jednak w niektórych sytuacjach, zwłaszcza, gdy zaniedbasz niektóre swoje obowiązki jako kierowca, mogą czekać Cię przykre konsekwencje finansowe. Sprawdź, jakie niespodziewane wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu mogą Cię dotknąć.

Gdy zapomnisz wykupić ubezpieczenie OC…

Dla zapewnienia pomocy finansowej zarówno sprawcom wypadków, jak i poszkodowanym, przepisy prawa zobowiązują kierowców do posiadania ubezpieczenia OC. Dodatkowo umowa tego obowiązkowego ubezpieczenia odnawia się automatycznie na kolejny rok, jeśli najpóźniej dzień przed jej końcem nie złożysz wypowiedzenia w towarzystwie.

Od każdej reguły istnieją jednak wyjątki. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia chroniącego odpowiedzialność cywilną. W kilku sytuacjach umowa ubezpieczenia OC wygasa w ostatnim dniu obowiązywania. Kiedy tak się stanie?

 • Gdy posiadasz OC krótkoterminowe,
 • gdy korzystasz z ubezpieczenia otrzymanego od poprzedniego właściciela zakupionego niedawno samochodu,
 • gdy zalegasz z zapłatą którejś z rat, jeśli zdecydowałeś się rozłożyć składkę na raty.

Niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy, że po zakupie używanego samochodu albo ubezpieczeniu auta na krótki okres ich polisa nie zostanie odnowiona na kolejny rok. W efekcie tego powstaje luka między poprzednim OC, a nową polisą. Nawet za jeden dzień bez ochrony ubezpieczeniowej UFG może naliczyć Ci niemałą karę finansową.

Ile zapłacisz kary za brak OC?

Jeśli jesteś właścicielem samochodu osobowego, czeka Cię wydatek:

 • 1040 zł, jeśli przerwa w ochronie ubezpieczeniowej trwała od 1 do 3 dni,
 • 2600 zł, jeśli przerwa w ochronie ubezpieczeniowej trwała od 3 do 14 dni,
 • 5200 zł, jeśli przerwa w ochronie ubezpieczeniowej trwała dłużej niż 14 dni.

Przyznasz, że nie są to małe kwoty. Tym bardziej taki niespodziewany wydatek będzie odczuwalny dla Twojego portfela.

CZY WIESZ, ŻE …

UFG naliczy karę tylko za rok, w którym przeprowadza kontrolę. Zatem jeśli zapomniałeś o zakupie nowej polisy OC w połowie 2019 roku i jeździłeś bez ubezpieczenia do lutego 2020 roku, kiedy to dostałeś pismo z UFG o przeprowadzonej w styczniu kontroli i nałożonej na Ciebie karze, zapłacisz należność tylko za brak OC w 2020 roku, czyli 5200 zł, bo przerwa w ochronie ubezpieczeniowej trwała dłużej niż 14 dni.

Gdy nie wyrobisz Zielonej Karty…

W Polsce oraz w większości krajów należących do Unii Europejskiej możesz poruszać się samochodem na podstawie polisy OC wydanej przez Twojego ubezpieczyciela przy podpisywaniu umowy. Wyjeżdżając za granicę, powinieneś zabrać druk ze sobą, mimo że w Polsce go nie potrzebujesz. Dalsza podróż, np. do Rosji, Tunezji, Turcji, Macedonii czy Azerbejdżanu, będzie wymagała posiadania Zielonej Karty, czyli dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że posiadasz ubezpieczenie OC.

O Zieloną Kartę możesz wnioskować u swojego ubezpieczyciela. Na jej wydanie TU będzie potrzebowało dwóch lub trzech tygodni, dlatego warto zgłosić się do towarzystwa z prośbą o jej wystawienie z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokument ten jest ważny przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Możesz więc wnioskować o wydanie go już przy zawieraniu polisy. Dzięki temu Zieloną Kartę będziesz miał zawsze przy sobie.

Co w sytuacji, gdy nie wyrobisz Zielonej Karty lub nie dotrze ona do Ciebie na czas?

Ostatnim ratunkiem umożliwiającym wjazd do kraju, do którego zmierzasz, jest zakup ubezpieczenia granicznego. Mimo że posiadasz ubezpieczenie OC, wybierając się do kraju, w którym Twoja polisa nie wystarczy, będziesz musiał wydać dodatkowe pieniądze na ochronę odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie graniczne możesz nabyć online jeszcze przed wyjazdem z Polski lub kupić je na granicy państwa, w którym ma ono obowiązywać. W zależności od kraju, do którego jedziesz (lub przez który przejeżdżasz) oraz od okresu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej (15 lub 30 dni), ubezpieczenie graniczne będzie Cię kosztowało od 20 zł nawet do 376 zł.

Gdy zapomnisz wypowiedzieć dotychczasową umowę OC…

Jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela, a:

 • nie masz ubezpieczenia krótkoterminowego,
 • nie zalegasz z płatnością rat,
 • nie korzystasz z ubezpieczenia wykupionego przez poprzedniego właściciela samochodu,

powinieneś złożyć wypowiedzenie w dotychczasowym TU najpóźniej dzień przed końcem umowy.

Gdy zapomnisz o tej formalności, a w międzyczasie wykupisz nowe ubezpieczenie OC w innej firmie, będziesz posiadaczem dwóch identycznych polis i za obydwie będziesz musiał zapłacić.

miniaturka wpisu
Podwójne ubezpieczenie OC – jak się ustrzec zbędnych kosztów?

Dowiedz się, czym jest podwójne ubezpieczenie OC i jak zapobiec takiej sytuacji w przyszłości

Przejdź do artykułu

Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

 • Jak najszybciej wypowiedzieć odnowioną umowę ubezpieczenia OC. Wówczas ubezpieczyciel, z którym chciałeś zakończyć współpracę, będzie wymagał zapłacenia składki tylko za czas od przedłużenia umowy do dnia jej wypowiedzenia.
 • Jeśli nowe ubezpieczenie OC nabyłeś przez internet lub telefon, czyli na odległość, a w dodatku od zawarcia tej umowy nie minęło 30 dni i nie spowodowałeś w tym czasie szkody, możesz ją wypowiedzieć bez podania przyczyny.

Gdy dojdzie do szkody, której nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa…

Kupując jakiekolwiek ubezpieczenie, również ubezpieczenie komunikacyjne, musisz zdawać sobie sprawę, że nie w każdej sytuacji zapewni Ci ono pomoc. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziesz listę zdarzeń, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Dlatego powinieneś przeczytać ten dokument jeszcze przed zawarciem polisy.

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel lub UFG wypłaci odszkodowanie pokrzywdzonym przez Ciebie osobom (w ramach ubezpieczenia OC), ale zastosuje wobec Ciebie tzw. regres ubezpieczeniowy, czy po prostu zażąda zwrotu kwoty, którą przeznaczył na rekompensatę.

Przykład

Wyobraź sobie, że pojechałeś samochodem na imprezę za miasto. Zaplanowałeś, że nie będziesz dziś pił piwa. Przecież jesteś samochodem. Na imprezie jednak uległeś namowom kumpli i wypiłeś dwie butelki. Od tego czasu do chwili wyjazdu minęło kilka godzin i wydawało Ci się, że alkohol już wywietrzał. Pech chciał, że spowodowałeś stłuczkę, w której lekko ranny został inny uczestnik ruchu. Przyjechała policja, a w przeprowadzonym przez funkcjonariuszy badaniu trzeźwości wyszła jednak na jaw zawartość alkoholu w wydychanym przez Ciebie powietrzu. Poszkodowany oczywiście otrzymał odszkodowanie od Twojego ubezpieczyciela, jednak TU wystąpiło do Ciebie o zwrot wypłaconej przez towarzystwo kwoty. Musiałeś więc zapłacić za wyrządzone szkody i oczywiście opłacić wysoki mandat.

Gdy podasz nieprawdziwe dane przy zakupie ubezpieczenia…

Wysokość Twojej składki zależy od informacji na Twój temat i na temat ubezpieczanego pojazdu. Żeby móc liczyć na właściwą ochronę, musisz podać rzeczywiste dane. Gdy okaże się, że nawet przez pomyłkę lub roztargnienie wprowadziłeś ubezpieczyciela w błąd, przez co Twoja składka ubezpieczeniowa stała się niższa, ma on prawo zastosować rekalkulację składki, czyli obliczyć ją na nowo, z uwzględnieniem nowych danych, które wyszły na jaw.

Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy przy zakupie ubezpieczenia nie poinformujesz ubezpieczyciela, że z pojazdu będzie korzystał młody kierowca (osoba poniżej 25. roku życia), a fakt ten wyjdzie na jaw po spowodowanym przez niego wypadku. Rekalkulacja może mieć także miejsce, jeśli przy zakupie polisy AC podasz zaniżoną wartość pojazdu, a wycena dokonana po wypadku wykaże wyższą jego wartość. Wówczas możesz zostać poproszony o dopłacenie brakującej części składki.

PODSUMOWANIE
 • Jeśli zapomnisz wykupić nowe ubezpieczenie OC, gdy poprzednie wygasa z dniem wskazanym w umowie, grozi Ci kara za brak OC.
 • Jeśli nie wyrobisz Zielonej Karty przed wyjazdem do niektórych krajów, będziesz musiał kupić ubezpieczenie graniczne.
 • Jeśli zapomnisz wypowiedzieć dotychczasową umowę, a wykupisz nową polisę w innym TU, zapłacisz za podwójne OC.
 • Jeśli dojdzie do zdarzenia, którego ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC nie obejmuje, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrzywdzonym, ale wobec Ciebie zastosuje regres, czyli będzie domagał się zwrotu wypłaconej kwoty.
 • Jeśli przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej podasz nieprawdziwe dane, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki i wymagać dopłacenia brakującej jej części.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!