Oznaczenia paliw B i E na stacjach – na co wskazują?

Przez wiele lat kierowcy przyzwyczajeni byli do oznaczenia ON i przekreślonego Pb. Pierwsze odnosiło się do oleju napędowego, a drugie do benzyny. Od pewnego czasu na dystrybutorach i pistoletach pojawiają się litery “B” w kwadracie i “E” w okręgu. Nowe oznaczenia są takie same jak te na stacjach w innych krajach UE. Jednocześnie kierowcy będą wyraźniej widzieć rodzaj paliwa, co ma zapobiegać pomyłkom podczas tankowania!

Oznaczenia B i E na stacjach paliw – co się za nimi kryje?

25 maja 2020 roku pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu o bardzo długim tytule: w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego. To właśnie w nim znajdziemy szczegóły dotyczące nowego oznakowania.

Na wstępie trzeba powiedzieć, że oznakowania te nie są nowością. Zaczęły pojawiać się już w 2018 roku obok tych dotychczasowych. Jednak warto przyjrzeć im się bliżej, by wiedzieć, co dokładnie wlewamy do baków naszych samochodów.

Oznaczenia z literą “B” w kwadracie wskazują na oleje napędowe:

 • B7,
 • B10.

W segmencie olejów napędowych znajdują się również te oznaczone XTL. Taka etykieta wskazuje na syntetyczny olej napędowy, który powstał bez użycia ropy naftowej. Takie paliwo może zawierać także do 7% biokomponentów pierwszej generacji.

Wróćmy jednak do bardziej popularnych olejów napędowych. Co oznaczają cyfry obok litery “B”? Określają one maksymalną zawartość biokomponentów, które można dodać do paliwa. To znaczy, że w oleju oznaczonym B7 znajduje się mniej niż 7%, a w B10 poniżej 10%.

Oznaczenia z literą “E” w okręgu to rodzaj benzyny:

 • E5,
 • E10,
 • E85.

Tak samo, jak w przypadku olejów napędowych, cyfra przy literza oznacza maksymalną zawartość biokomponentów. Co ważne, E5 odnosi się do obecnych oznaczeń benzyny PB 95 i PB 98! Jak widać, paliwa mogą mieć 5 lub 10% biokomponentów. Wyjątkiem jest E85, czyli paliwo stworzone w 85% z biokomponentów i przeznaczone do silników flexifuel.

Oznaczenia w rombie – czego dotyczą?

Oprócz benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych możemy zatankować także gaz. Tego rodzaj gazowe paliwo wyróżniają oznaczenia wpisane w romb. Główny Urząd Miar wymienia 4 takie oznakowania:

 • LPG – gaz płynny,
 • CNG – sprężony gaz ziemny,
 • LNG – skroplony gaz ziemny,
 • H2 – wodór.

Oczywiście na stacjach najczęściej możemy zobaczyć oznaczenie LPG. Warto tu wspomnieć, że to właśnie polski rynek samochodów napędzanych gazem jest największy w Unii Europejskiej. 

Oznaczenia B i E – gdzie je znajdziemy?

W przytoczonym wcześniej rozporządzeniu Ministra Klimatu wskazane są miejsca, w których będą umieszczane zmienione oznaczenia paliw. Pojawią się lub już stosuje się je na:

 • pistolety i dystrybutory na stacjach paliw,
 • instrukcji obsługi pojazdu,
 • korku lub klapce wlewu paliwa – także w jego pobliżu,
 • terenie placówki handlowej sprzedającej pojazdy silnikowe. 

W przepisach określone są także wymiary oznaczeń oraz ich wygląd. W przypadku oznakowania pistoletów i dystrybutorów identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu. Symbole konkretnego paliwa – E5 czy B10 – muszą być koloru czarnego oraz powinny być wpisane w białe lub srebrne tło.

Rozporządzenie wprowadza także zasady dotyczące wymiarów oznaczeń. Nie mogą one być dowolnej wielkości. Te znajdujące się na dystrybutorach i na terenie placówki handlowej sprzedającej pojazdy silnikowe muszą mieć co najmniej 30 mm. Natomiast pozostałe, czyli umieszczone na pistoletach, instrukcjach oraz w pobliżu wlewów paliwa muszą mieć co najmniej 13 mm. 

Oznaczenia paliwa – na jakim etapie są prace nad rozporządzeniem?

Pomysł wprowadzenia nowych oznaczeń paliw pojawił się już w 2014 roku. Wtedy to unijna dyrektywa DAFI nałożyła obowiązek umieszczania opisanych wyżej oznaczeń na dystrybutorach paliwa, czyli tak zwanych odmierzaczach paliw ciekłych. 

Jednak dopiero w 25 maja 2020 roku wpłynęło rozporządzenie Ministra Klimatu związane z nowymi oznaczeniami. Ma ono na celu wprowadzenie jednolitych zasad oznakowania pistoletów i dystrybutorów na stacjach paliw do polskiego porządku prawnego.

Mimo że oznaczenia wymienione w dyrektywie unijnej pojawiają się na polskich stacjach benzynowych od jakiegoś czasu, to rozporządzenie ma doprecyzować i uporządkować przepisy prawa w tej kwestii.

Na dzień 3.11.2020 roku w Rządowym Biurze Legislacyjnym znajdziemy informację, że prace nad rozporządzeniem trwają – znajdują się na etapie opiniowania. 

PODSUMOWANIE
 • Oznaczenie BX na stacjach benzynowych odnosi się do oleju napędowego, gdzie X oznacza maksymalną ilość wyrażoną w procentach dodanych biokomponentów.
 • Oznaczenia olejów napędowych to B7, B10 i XTL.
 • Natomiast symbol EX wskazuje na benzynę, gdzie X również oznacza dozwolony procent biokomponentów dodanych do paliwa.
 • Benzyny oznacza się E5, E10 i E85.
 • Inne oznaczenia paliw to LPG, CNG, LNG i H2.
 • Oznaczenia umieszcza się na dystrybutorach, pistoletach, wlewach paliwa, instrukcjach pojazdów i placówkach handlowych, które sprzedają pojazdy silnikowe.
 • Prace nad rozporządzeniem porządkującym przepisy prawa w tej kwestii jeszcze trwają.

Źródła:

 • https://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/2570,Nowe-oznaczenia-paliw.html
 • https://legislacja.gov.pl/docs//568/12334953/12694687/12694688/dokument451981.pdf
 • https://legislacja.gov.pl/docs//568/12334953/12694687/12694688/dokument451979.pdf
 • https://legislacja.gov.pl/projekt/12334953/katalog/12694687#12694687
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=PL
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!