Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym – gdzie szukać poszczególnych informacji o samochodzie i właścicielu?

Dowód rejestracyjny zawiera potrzebne do identyfikacji informacje dotyczące samochodu i jego posiadacza. Każde pole oznaczone jest literą lub literą i cyfrą. Aby bez problemu znaleźć potrzebne dane, warto znać oznaczenia poszczególnych pól.

Czym różni się stały dowód rejestracyjny od pozwolenia czasowego?

Dowód rejestracyjny jest jednym z najważniejszych dokumentów dla kierowców. Pełni funkcję potwierdzenia, że dana osoba jest posiadaczem pojazdu, dla którego wystawiony został dokument. Jest to też istotne źródło informacji o pojeździe, bo znajduje się w nim wiele danych, które go dotyczą. Dowód rejestracyjny jest sześciostronicowym dokumentem wydawanym przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta, odpowiedni dla miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu.

Wystawienie dowodu rejestracyjnego trwa około 30 dni od chwili rejestracji pojazdu w urzędzie. Czy oznacza to, że kierowca w tym czasie nie może korzystać z samochodu? Oczywiście, że nie. Przy rejestracji auta urzędnik wystawia tzw. miękki dowód rejestracyjny, który jest tymczasowy i zachowuje ważność przez 30 dni od chwili jego wydania. W sytuacji, w której wyrobienie ostatecznego dowodu rejestracyjnego opóźnia się, urzędnicy mogą przedłużyć ważność dowodu tymczasowego o kolejne 14 dni.

W dowodach rejestracyjnych może znajdować się niepełna legenda, która wyjaśnia znaczenie użytych w dokumencie kodów, tj. oznaczeń poszczególnych pól. Odszukanie danych, o które prosi urzędnik lub agent ubezpieczeniowy podczas sprzedaży polisy, może zatem okazać się kłopotliwe. Warto znać te oznaczenia. Poniżej wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne kody.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Co oznaczają kody w dowodzie rejestracyjnym?

 • A – aktualny numer rejestracyjny pojazdu,
 • B – data pierwszej rejestracji pojazdu,
 • C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu, a wśród nich:
  • C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dokumentu,
  • C.1.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.1.3 – adres posiadacza dokumentu,
  • C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
  • C.2.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.2.3 – adres właściciela pojazdu,
CZY WIESZ, ŻE …

Posiadaczem pojazdu jest osoba, dla której wydawany jest dowód rejestracyjny (najczęściej jest to po prostu kierowca korzystający z tego auta, chociaż nie zawsze). Właścicielem nie musi być ta sama osoba. Jeśli samochód został sfinansowany dzięki kredytowi, w polach dotyczących właściciela pojazdu znajdą się dane banku udzielającego pożyczki.

 • D – dane dotyczące pojazdu, a wśród nich:
  • D.1 – marka pojazdu,
  • D.2 – typ pojazdu (wraz z wariantem i wersją),
  • D.3 – model pojazdu,
 • E – numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy),
 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu, nie dotyczy motocykli i motorowerów [kg],
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg],
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg],
 • G – masa własna pojazdu (jeśli dokument dotyczy pojazdu ciągnącego, innego niż kategoria M1, masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające) [kg],
 • H – okres ważności dowodu (jeśli dotyczy),
 • I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • J – kategoria pojazdu,
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli występuje),
 • L – liczba osi,
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg],
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca [kg],
 • P.1 – pojemność silnika [cm3],
 • P.2 – maksymalna moc netto silnika [kW],
 • P.3 – rodzaj paliwa,
 • Q – stosunek mocy do masy własnej (dotyczy motocykli i motorowerów) [kW/kg],
 • S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
 • S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli występuje).

*Charakterystyka kodów na podstawie wykazu dostępnego na eurzad.szczecin.pl.

Dlaczego nie wszystkie pola są wypełnione danymi?

Nie wszystkie pola w dowodzie rejestracyjnym będą wypełnione danymi. Jak wynika z powyższej legendy, niektóre dane umieszcza się w dokumencie tylko w przypadku konkretnego rodzaju pojazdu, np. pole F1 zostanie puste, jeśli dowód dotyczy motoroweru lub motocykla, a pole Q – jeśli dokument jest wystawiony dla innego pojazdu niż motorower lub motocykl.

Niektóre pola pozostaną niewypełnione ze względu na to, że pojazd nie spełnia danego kryterium, np. pole oznaczone kodem S.2 zostanie bez zapisu, jeśli dowód został wystawiony dla samochodu osobowego, bo ten nie posiada miejsc stojących, a takiej informacji dotyczy to pole.

Podsumowanie

 • Dowód rejestracyjny pojazdu zawiera dane dotyczące samochodu oraz jego posiadacza i właściciela.
 • Przed wydaniem ostatecznego dowodu rejestracyjnego urzędnik wydaje czasowe pozwolenie, które jest ważne 30 dni.
 • W dowodzie rejestracyjnym mogą znajdować się objaśnienia tylko części kodów, jakimi oznaczono poszczególne pola.
 • Część pól w dokumencie może zostać pusta, jeśli dane informacje nie dotyczą rejestrowanego pojazdu, np. w przypadku samochodów osobowych będzie to m.in. pole S.2 dotyczące liczby miejsc stojących w pojeździe. 
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!