Czy parkowanie na chodniku będzie nadal możliwe?

O parkowaniu na chodniku jest ostatnio dosyć głośno. Wszystko za sprawą modyfikacji w kodeksie drogowym, które weszły w życie 21 września 2022 roku. Kierowców nowelizacja dotyczy o tyle, że zmianie uległa definicja chodnika. Według jej nowej wersji ta część infrastruktury drogowej będzie przeznaczona tylko dla pieszych. Wśród właścicieli samochodów wywołało to popłoch, bo chodnik często był miejscem, w którym można było zaparkować.

parkowanie na chodniku

Stanowisk, które umożliwiają pozostawienie pojazdu na chodniku, zawsze było sporo. Gdyby przepisy zakazały parkowania na nich, liczba miejsc postojowych drastycznie by zmalała. Okazuje się, że zmiany w prawie nie są tak rygorystyczne, jak mogłoby się wydawać.

Podczas gdy w sieci trwa dyskusja na ten temat, w odstawkę całkiem poszły kwestie związane z zasadami dotyczącymi parkowania w obszarze do niedawna nazywanym chodnikiem. Od tego w dużej mierze zależy przecież bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Od września funkcjonuje nowa definicja chodnika. Co się zmieniło?

Precyzyjne wyjaśnienie terminu chodnik okazuje się kluczowe. Zwłaszcza w odniesieniu do kwestii parkowania w obrębie toru dla pieszych. Wystarczyło bowiem, żeby ustawodawca wprowadził formułę “wyłącznie do ruchu pieszych”, aby kierowcy zwątpili, czy nadal będą mogli zostawiać samochody w tym miejscu. Zresztą nie ma się co dziwić, bo sama definicja chodnika po zmianach na to właśnie wskazuje.

Przed nowelizacją termin chodnik definiowano krótko, jako:

“część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych”

Nowa definicja jest nieco bardziej szczegółowa i dużo węższa. Pojęcie chodnika rozumie się obecnie poprzez:

część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Cytat. Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2., ust. 9.

W definicji, która zaczęła obowiązywać 21 września 2022 roku, pojawiło się określenie dotychczas nieobecne w kodeksie drogowym. Mowa o drodze dla pieszych. Objaśnienie tego terminu okazuje się fundamentalne dla zrozumienia powyższej definicji. Pozwoli rozwiać wątpliwości, które wśród kierowców budzi nowelizacja.

Termin droga dla pieszych ustawodawca opisuje jako:

drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów

Cytat. Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2., ust. 4a.

Czy można parkować na chodniku?

Dopiero zestawienie nowej definicji chodnika i drogi dla pieszych pozwala zrozumieć, że nowelizacja ustawy nie zmienia dla Ciebie wiele, jeśli chodzi o możliwość parkowania auta na chodniku (we wcześniejszym znaczeniu tego słowa). Z zapisów tych wynika bowiem, że ta część infrastruktury, którą dotychczas nazywano chodnikiem, po 21 września zyskała miano drogi dla pieszych. Z kolei to, co dzisiaj definiuje się według prawa jako chodnik, jest jedynie częścią tej drogi.

Jak wyjaśniono na portalu rządowym, droga dla pieszych składa się z kilku odcinków:

 • chodnika,
 • pasa buforowego,
 • pasa obsługującego.

W obliczu tego podziału należy zaznaczyć, że parkowanie samochodu będzie odbywało się co najwyżej w pasie buforowym drogi dla pieszych.

chodnik a droga dla pieszych

Zatem powinno się mówić już nie o parkowaniu na chodniku, a o parkowaniu na drodze dla pieszych. Bo w rzeczywistości – po zmianie przepisów – parkowanie na chodniku nie jest dozwolone. Parkowanie na drodze dla pieszych – już tak, chociaż pod pewnymi warunkami.

Co o parkowaniu na chodniku mówią przepisy?

Przepisy pozwalają na parkowanie nie tyle na chodniku, co na drodze dla pieszych. Ale nie może ono odbywać się kosztem pozostałych uczestników ruchu. Jako właściciel pojazdu musisz zapewnić możliwość przemieszczania się zarówno spacerowiczom, jak i kierowcom poruszającym się po jezdni.

W pierwszej kolejności decyduje znak B-35 i B-36

W niektórych miejscach zostawienie samochodu jest niemożliwe. Wtedy mówią o tym znaki:

 • znak B-35 “Zakaz postoju”,
 • znak B-36 “Zakaz zatrzymywania się”.

To dla Ciebie wyraźna wiadomość, że za żadnym z nich nie należy parkować.

UWAGA!

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju obejmują również chodnik, a właściwie całą drogę dla pieszych.

Jeśli nie ma znaków zakazu, możesz rozważyć zaparkowanie samochodu na wybranym odcinku drogi dla pieszych. Dlaczego rozważyć zaparkowanie, a nie po prostu zaparkować? Bo sam brak znaku nie oznacza, że pozostawienie pojazdu będzie w danym miejscu możliwe.

Chodnik musi mieć przynajmniej 1,5 m szerokości

Art. 47 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jasno mówi, że postój na drodze dla pieszych jest dopuszczalny, ale pod warunkiem, że chodnik ma szerokość przynajmniej 150 cm, a samochód nie utrudnia ruchu pieszym. Pozwoli to przechodniom swobodnie przemieszczać się m.in. wtedy, gdy:

 • spacerują,
 • są osobami niepełnosprawnymi,
 • pchają wózek dziecięcy,
 • prowadzą rower, hulajnogę lub inne urządzenie służące do przemieszczania się,
 • jest to dziecko poniżej 10. roku życia poruszające się na rowerze pod opieką dorosłego.

Jeśli więc chcesz zaparkować samochód na drodze dla pieszych, musisz upewnić się, że przechodnie mają odpowiednio dużo miejsca. Bywa bowiem tak, że chodnik wraz z pasem buforowym i obsługującym jest zbyt wąski, żeby pojazd mógł zająć choćby ich część. Ale istnieją też takie ciągi, które są wystarczająco szerokie, aby zapewnić pieszym możliwość przejścia i jeszcze zmieścić samochód.

Jak ustawić auto?

Jeździsz samochodem osobowym, motocyklem czy może ciężarówką? Jaka jest dopuszczalna masa całkowita Twojego auta? A może przemieszczasz się rowerem albo hulajnogą elektryczną? Wymienione cechy pojazdu mają bowiem niebagatelne znaczenie w kwestii parkowania na drodze dla pieszych. To od nich zależy, czy możesz zostawić go w takim miejscu, i jak go ustawisz.

Załóżmy, że jeździsz osobówką o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. Według zapisów art. 47 kodeksu drogowego możesz ustawić samochód w następujący sposób:

 • kołami jednego boku na drodze dla pieszych,
 • kołami przedniej osi na drodze dla pieszych,
 • cały samochód na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni.

W podobny sposób możesz ustawić na drodze dla pieszych motocykl, motorower lub wózek rowerowy oraz inne pojazdy spełniające wymóg dopuszczalnej masy.

UWAGA!

Pojazdy z wyłączeniem samochodu osobowego, motocykla, motoroweru i wózka rowerowego można parkować na drodze dla pieszych tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Powinny o tym informować znaki.

Nie blokuj ruchu na jezdni!

Postawienie samochodu w całości na drodze dla pieszych lub kołami jednego boku w pasie buforowym raczej nie utrudni innym kierowcom poruszania się po sąsiednim odcinku jezdni. Jeśli jednak zaparkujesz kołami przedniej osi w niewłaściwym miejscu, możesz spowodować zator na ulicy. Pas buforowy musi być na tyle szeroki, abyś z jednej strony mógł zostawić pieszym odpowiedni korytarz, a z drugiej – był w stanie wystarczająco zjechać samochodem z ulicy. Jeśli tył pojazdu będzie przesadnie wystawał na pas ruchu, utrudnisz przejazd zmotoryzowanym, a sam narazisz się na mandat. Przepisy są w tej kwestii jasne.

“Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
[…]
pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Cytat. Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 47., ust. 1., pkt. 3.

Przepisy dotyczą też rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Kto nie potknął się lub choćby nie widział położonych bez ładu hulajnóg elektrycznych na środku chodnika… Wzrost popularności tych urządzeń w ostatnich latach jednym ułatwił przemieszczanie się, innym wręcz utrudnił. A kodeks drogowy dotyczy również użytkowników tego sprzętu i obliguje ich do parkowania pojazdów według określonych w ustawie zasad.

Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.

Cytat. Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 47., ust. 3.

Jak widać, przepisy dotyczące parkowania na drodze dla pieszych dotyczą również rowerzystów i posiadaczy urządzeń transportu osobistego. Bez względu na to, z którego z nich korzystasz, powinieneś parkować je tak, aby nie przeszkadzał przechodniom.

Możesz zastanawiać się, co oznacza ust. 1 pkt 2., o którym jest mowa w tym fragmencie. Otóż chodzi tu ponownie o to, że chodnik powinien mieć przynajmniej 150 cm szerokości, abyś mógł zaparkować wspomnianymi środkami transportu na drodze dla pieszych. Zasada ta nie dotyczy więc jedynie pojazdów mechanicznych.

Co grozi za parkowanie na chodniku?

Zarówno parkowanie na chodniku, jak i nieprawidłowe parkowanie na drodze dla pieszych może przysporzyć Ci kłopotów. Jak za każde wykroczenie, również za niezastosowanie się do przepisów dotyczących parkowania, możesz zostać ukarany.

Ile wynosi mandat za parkowanie na chodniku? 

Za niewłaściwe zaparkowanie samochodu na drodze dla pieszych oraz za postawienie auta na chodniku grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 2 punkty karne. Niewłaściwe zaparkowanie, to znaczy co?

 • Niepozostawienie korytarza dla pieszych lub pozostawienie zbyt małej przestrzeni dla przechodniów.
 • Paraliżowanie ruchu poprzez zbyt wysunięty tył samochodu na ulicę.
 • Zaparkowanie na drodze dla pieszych pojazdu o większej DMC niż 2,5 t.
 • Zaparkowanie innego pojazdu niż samochód osobowy, motocykl, motorower lub wózek rowerowy poza wyznaczonymi miejscami na drodze dla pieszych.
 • Zaparkowanie na zakazie zatrzymywania się lub postoju.
 • Pozostawienie roweru lub hulajnogi poza miejscem do tego wyznaczonym.

Przeczytaj też: Taryfikator mandatów – ile kierowcy zapłacą za przewinienia?

Przeczytaj też: Jak sprawdzić punkty karne?

PODSUMOWANIE
 • 21 września 2022 roku zmieniono definicję chodnika i wprowadzono do kodeksu termin droga dla pieszych.
 • Droga dla pieszych składa się z chodnika, pasa obsługującego i pasa buforowego.
 • Chodnik w nowym znaczeniu tego słowa jest częścią drogi dla pieszych.
 • Kierowcy mogą parkować na drodze dla pieszych, a konkretnie w pasie buforowym tej drogi.
 • Parkując pojazd na drodze dla pieszych, musisz upewnić się, że chodnik ma przynajmniej 150 cm szerokości oraz zadbać o to, aby tył samochodu nie blokował ruchu odbywającego się na jezdni.
 • W zależności od rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu można go zaparkować, najeżdżając kołami jednego boku lub kołami przedniej osi na drogę dla pieszych. W niektórych przypadkach dopuszcza się postawienie samochodu w całości na tej drodze.
 • Przepisy dotyczące parkowania na drodze dla pieszych dotyczą też rowerzystów, użytkowników hulajnóg i urządzeń transportu osobistego.
 • Za parkowanie na chodniku lub niewłaściwe zaparkowanie na drodze dla pieszych grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o parkowanie na chodniku

Co to jest droga dla pieszych?
Czy droga dla pieszych i chodnik to pojęcia synonimiczne?
Czy po zmianach w kodeksie drogowym parkowanie na chodniku nadal jest możliwe?
Czy możliwe jest parkowanie na chodniku w strefie zamieszkania?

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Nie jest prawdą, że pieszemu należy zostawić 1,5 m chodnika. W przepisie jest, że nie wolno parkować na chomiku węższym niż 1,5m i w sposób utrudniającym ruch pieszych.
Dziękuję za komentarz. Doprecyzowałam fragmenty artykułu, które mogły budzić wątpliwości. Proszę jednak pamiętać, że definicja chodnika obowiązująca od 21 września 2022 roku wyklucza możliwość parkowania na chodniku, nawet jeśli ciąg ten jest szerszy niż 150 cm. W takim przypadku samochód można parkować jedynie w pasie buforowym drogi dla pieszych, zostawiając tym samym cały chodnik do dyspozycji niezmotoryzowanym.
avatar autora komentarza
Czy na drodze dla pieszych /chodniku/ o szerokości 155cm. można parkować pozostawiając dla pieszych część np.70-80cm drogi. Jeśli dozwolone jest parkowanie na drodze dla pieszych, o szerokości np.155cm, to jak można zostawić 150cm dla pieszych.W ustawie jest ,że samochód ma nie utrudniać ruchu pieszym bez określenia szerokości.
Art. 47 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym mówi, że:

“Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
[...]
2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;
[...]”

Należy wziąć pod uwagę, że chodnik to część drogi dla pieszych, którą mogą poruszać się tylko piesi i osoby wykorzystujące urządzenia wspomagające ruch.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC