Trawnik to nie parking! Co grozi za parkowanie na terenach zielonych?

Poszukiwanie miejsca parkingowego w mieście czy na dużym osiedlu to nieraz karkołomne wyzwanie. Niektórzy kierowcy ułatwiają je sobie, wykorzystując do tego każdy znaleziony kawałek wolnej przestrzeni, nawet jeśli porasta go miejska zieleń. Czy takie zachowanie jest karalne? Jak wysoka może być kara i kto może ją wymierzyć?

parkowanie na trawniku

Parkowanie na trawniku – co mówią przepisy?

Zacznijmy od podstawowej kwestii, czyli tego, co na temat parkowania na terenach zielonych mówią przepisy. Okazuje się, że są one całkiem jednoznaczne.

Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń

Kodeks wykroczeń nie pozostawia wątpliwości – niszczenie lub uszkadzanie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, czyli także parkowanie na nich samochodem, jest wykroczeniem. Kierowcy pozostawiający w takich miejscach swoje pojazdy muszą się liczyć z możliwością otrzymania mandatu za nieprawidłowe parkowanie.

CZY WIESZ, ŻE …

Przepisy zakazujące parkowania na terenach zielonych obowiązują także w zimie, gdy trawniki są pokryte śniegiem, ale w praktyce funkcjonariusze często odchodzą od interwencji w takich okolicznościach.

Osobną kwestią jest parkowanie na pasach zieleni, które są elementami pasa drogowego i oddzielają np. drogi wielopasmowe. Zakaz parkowania na nich jest zapisany w Kodeksie drogowym.

Zabrania się zatrzymania pojazdu:
(…)
na pasie między jezdniami;

Art. 49 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Mandat za parkowanie na trawniku – jak wysoki może być?

Skoro parkowanie na trawnikach jest zabronione, muszą być też kary za złamanie tego zakazu. Wspominał o tym cytowany powyżej art. 144 Kodeksu wykroczeń, w którym zapisano, że kierowca, który niszczy lub uszkadza roślinność na terenach przeznaczonych do użytku publicznego podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany. Z kolei zaparkowanie na pasie zieleni między jezdniami wiąże się z grzywną w wysokości 100 zł.

Jak widać, mandat za parkowanie na trawniku może więc kierowcę naprawdę mocno zaboleć, choć rzadko zdarzają się aż tak wysokie kary. Najczęściej funkcjonariusze wystawiają w takiej sytuacji mandaty w wysokości od 20 do 500 zł, ale w przypadku rażącego naruszenia przepisów mogą skierować wniosek do sądu, który może orzec wyższą karę. Zwłaszcza, jeśli parkowanie na trawniku wiąże się z naruszeniem innych przepisów.

A co jeśli funkcjonariusze nie zastaną na miejscu kierowcy? W takim przypadku sporządzana jest dokumentacja zdjęciowa, na podstawie której po ustaleniu tożsamości osoby kierującej pojazdem sporządza się wniosek o jej ukaranie.

Przykład

Janusz długo krążył po centrum Wrocławia, szukając miejsca do zaparkowania. W końcu zauważył kawałek wolnej przestrzeni tuż za wyznaczonymi miejscami do parkowania. Przypomniał sobie, jak czytał o tym, że parkowanie na trawnikach w mieście jest zabronione, ale że tutaj była tylko ubita ziemia bez kawałka zieleni, pomyślał, że nie złamie w ten sposób przepisów. Bardzo się zdziwił, gdy jakiś czas później otrzymał list informujący go o wykroczeniu i nałożonej karze w wysokości 250 zł. Okazało się, że klepiska także są traktowane jako tereny zielone i parkowanie na nich jest zakazane.

Parkowanie na trawniku – kto wystawia mandat?

Prawo do karania za wykroczenia drogowe, w tym nieprawidłowe parkowanie, przysługuje oczywiście policji, ale czy tylko? Tutaj często pojawiają się wątpliwości kierowców dotyczące tego, czy za dane wykroczenie może ukarać ich również straż miejska. Sięgnijmy w takim razie do przepisów.

Do zadań straży należy w szczególności:
(…)
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

Art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o strażach gminnych

I kolejny istotny zapis:

Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
(…)
nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

Art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o strażach gminnych

Wynika z tego, że straż miejska również może ukarać kierowcę mandatem za złe parkowanie, w tym parkowanie na trawniku.

CZY WIESZ, ŻE …

Parkowanie na trawniku na osiedlu jest takim samym wykroczeniem, jak w mieście. Otrzymanie mandatu zależy jednak od tego, czy zarządca wspólnoty lub spółdzielni powiadomi w tej sprawie odpowiednie służby. Inaczej będzie w przypadku osiedli otwartych – tam straż miejska i policja mogą interweniować bez przeszkód.

Gdzie zgłosić parkowanie na trawniku?

Jeśli na Twoim osiedlu są kierowcy, którzy notorycznie parkują swoje samochody na trawniku i chcesz, aby zostali oni ukarani za niszczenie zieleni, możesz zgłosić popełnienie takiego wykroczenia. Gdzie? Na policję czy straż miejską. Możesz to zrobić przez telefon lub internet za pomocą portalu Uprzejmie Donoszę. Wówczas kierowca zapewne zostanie ukarany mandatem lub w najlepszym przypadku otrzyma pouczenie. Sprawę możesz zgłosić także do zarządcy spółdzielni lub wspólnoty. Wówczas jest szansa, że zadba on o infrastrukturę miejską, która zabroni kierowcom parkowania w niedozwolonych miejscach.

UWAGA!

Jeśli zgłosisz popełnienie wykroczenia na policję lub do straży miejskiej, licz się z tym, że możesz zostać wezwany na przesłuchanie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o parkowanie na trawnikach

Czy parkowanie na trawniku jest dozwolone w razie braku innych miejsc postojowych?
Czy strażnik miejski może nałożyć mandat za nieprawidłowe parkowanie?
Czy parkowanie na klepisku jest zabronione?
PODSUMOWANIE
  • Parkowanie na terenach zielonych przeznaczonych do użytku publicznego jest wykroczeniem określonym w Kodeksie wykroczeń.
  • Kara za parkowanie na trawniku w miejscu publicznym może wynieść nawet do 1000 zł mandatu.
  • Parkowanie na trawniku jest zabronione także, gdy jest on pokryty śniegiem lub rozjeżdżony.
  • Mandaty za parkowanie na trawniku wystawia policja i straż miejska.
Źródła:
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230779/U/D19970779Lj.pdf

grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
NA OSIEDLU NA KTÓRYM MIESZKAM "OSIEDLE PIASTÓW" PARKOWANIE NA TRAWNIKACH JEST NAGMINNE. A PROŚBA O REAKCJĘ STRAŻY MIEJSKIEJ KWITOWANA JEST STWIERDZENIEM "A GDZIE MAJĄ PARKOWAĆ CO MNIE TO OBCHODZI"TAK JEST W WODZISŁAWIU ŚL

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC