Pożyczka pod zastaw samochodu

Zdarzają się w życiu sytuacje, w których możesz potrzebować finansowego wsparcia. W niektórych przypadkach możesz zwrócić się do banku z prośbą o udzielenie kredytu. Jeśli jednak otrzymanie tego typu pomocy nie będzie możliwe, możesz jeszcze zwrócić się do parabanków lub firm pożyczkowych, które nie kierują się tak rygorystycznymi zasadami. Czasem zaciągnięcie pożyczki wiąże się z zastawieniem samochodu.

pożyczka pod zastaw samochodu

Gdzie można otrzymać pożyczkę pod zastaw samochodu?

Osoby, które potrzebują pieniędzy, a jedynym zabezpieczeniem, które mogą zaoferować instytucji udzielającej pożyczkę, jest samochód, korzystają z pomocy firm pozabankowych. Wsparcie finansowe mogą uzyskać m.in. w parabankach i instytucjach udzielających pożyczek na krótki okres. Banki nie praktykują udzielania kredytów pod zastaw. Można tam jednak uzyskać pieniądze na zakup samochodu. Po nabyciu auta to sam pojazd, a także środki z ubezpieczenia autocasco stają się swego rodzaju zabezpieczeniem kredytu.

Kto może ubiegać się o pożyczkę zabezpieczoną pojazdem?

Szansę na otrzymanie pożyczki pod zastaw pojazdu ma właściwie każdy, kto jest właścicielem samochodu. Firmy pożyczkowe często zastrzegają jednak, że samochód nie może mieć więcej niż 12 lat, ale granica ta może być też niższa w niektórych instytucjach.

Pożyczka pod zastaw auta to alternatywa dla osób, które:

 • nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby ubiegać się o wsparcie banku;
 • nie mogą czekać na decyzję banku o przyznaniu kredytu;
 • mają inne zadłużenia, które uniemożliwiają im zaciągnięcie kolejnego kredytu;
 • nie chcą zastawiać mieszkania lub domu.

Ekspert Mubi radzi:

Osoby, które mają niską zdolność kredytową, mogą liczyć na pożyczkę pod zastaw samochodu. Część firm pożyczkowych udziela ich nawet osobom, które mają niski ranking w Biurze Informacji Kredytowej lub posiadają inne zobowiązania kredytowe. Zdarzają się także tacy pożyczkodawcy, którzy udzielają wsparcia dłużnikom. Warto jednak pamiętać o odpowiednim czytaniu umów i rozważnie decydować się na takie finansowanie.

Jak dużą pożyczkę można otrzymać?

To, jaką kwotę maksymalnie można pożyczyć od instytucji udzielającej wsparcia finansowego, zależy od danej firmy. Niektóre z nich określają dolną i górną granicę pożyczanej sumy (np. między 6 tys. zł a 50 tys. zł). Oprócz tego wysokość pożyczki może zostać ograniczona wartością pojazdu, np. firma nie udzieli pożyczki na wyższą kwotę niż suma odpowiadająca 65% wartości pojazdu, który stanowi jej zabezpieczenie, choć niektóre firmy oferują pożyczki aż do 80% wartości auta.

Przykład

Jan potrzebował pilnie gotówki w kwocie 6000 zł. Z powodu wcześniejszych zobowiązań nie miał jednak szans na otrzymanie kredytu w banku, dlatego zdecydował się na zaciągnięcie chwilówki. Chciał zabezpieczyć pożyczkę swoim samochodem – wysłużonym Volkswagenem Golfem, którego wartość rynkowa wynosiła w tamtym momencie 8000 zł. W firmie udzielającej pożyczki usłyszał jednak, że maksymalnie może otrzymać tylko 4000 zł. Pożyczana kwota nie może bowiem przekraczać 50% wartości auta stanowiącego zabezpieczenie.

Jakie dokumenty będziesz musiał podpisać, biorąc pożyczkę pod zastaw auta?

Jak przy zaciąganiu każdej pożyczki, konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy dotyczącej zasad udzielenia wsparcia finansowego pożyczkobiorcy. Jeśli jednak zabezpieczeniem ma być samochód, firma pożyczkowa poprosi o podpisanie dodatkowo umowy przewłaszczenia samochodu, na mocy której pożyczkodawca staje się współwłaścicielem auta w 51%. Oprócz tego konieczne jest udzielenie pisemnego pełnomocnictwa, dzięki któremu firma pożyczkowa będzie mogła zostać wpisana jako dodatkowy właściciel do dowodu rejestracyjnego.

Czy można dopełnić formalności przez internet?

Jednym ze sposobów zaciągnięcia pożyczki jest udanie się do biura wybranej firmy i dopełnienie formalności na miejscu. Jeśli jednak udanie się do oddziału nie jest możliwe, firmy pożyczkowe mogą zaoferować dostarczenie niezbędnych dokumentów za pośrednictwem kuriera. Ale jeśli bardzo zależy Ci na czasie, możesz zaciągnąć taką pożyczkę przez internet. Wówczas wystarczy wypełnić formularz następującymi danymi:

 • imieniem,
 • nazwiskiem,
 • numerem PESEL,
 • numerem dowodu osobistego,
 • adresem zamieszkania,
 • danymi kontaktowymi (numerem telefonu oraz adresem e-mail).

Oprócz tego można dodać informację o zatrudnieniu.

Jeśli zabezpieczeniem pożyczki będzie samochód, konieczne okaże się podanie również informacji dotyczących pojazdu:

 • marki,
 • modelu,
 • roku produkcji,
 • numeru rejestracyjnego,
 • numeru VIN.

Gdy firma otrzyma kompletne dane, skontaktuje się z Tobą, aby spisać wniosek pożyczkowy, będący podstawą do wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji ze strony instytucji udzielającej pożyczki. Gdy decyzja będzie pozytywna, pieniądze powinieneś otrzymać na konto w ciągu 1 dnia.

Czego wymagają firmy udzielające pożyczek pod zastaw samochodu?

Firmy pożyczkowe mogą określić górną granicę wieku samochodu, który ma stanowić zabezpieczenie pożyczki. Często instytucje te decydują się na ubezpieczenie maksymalnie 12-letnich pojazdów. Nie jest to jednak reguła, bo każdy pożyczkodawca może ustalić własne zasady udzielania wsparcia finansowego.

UWAGA!

Zwykle wymagane jest też posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.

Z czym wiąże się wzięcie pożyczki pod zastaw samochodu?

Musisz zdawać sobie sprawę, że zaciąganie pożyczki pod zastaw samochodu wiąże się z przeniesieniem części udziałów w pojeździe na firmę pożyczającą Ci pieniądze. I będzie to większa część, bo warunkiem udzielenia pożyczki jest przewłaszczenie pojazdu w 51% na firmę, która pomaga Ci finansowo.

Za tym idą kolejne kroki. Z dokumentami podpisanymi w parabanku lub innej instytucji pożyczkowej musisz udać się do wydziału komunikacji, aby zarejestrować pojazd na nowego współwłaściciela. Informacja o tym, że firma pożyczkowa posiada udziały w Twoim pojeździe musi znaleźć się również w dowodzie rejestracyjnym. Na zgłoszenie współwłaściciela masz 7 dni od momentu podpisania umowy pożyczkowej. Żeby udowodnić dopełnienie tych formalności, prawdopodobnie zostaniesz zobowiązany do przesłania pożyczkodawcy skanu zaktualizowanego dowodu rejestracyjnego.

Czy można używać pojazdu, który jest zabezpieczeniem pożyczki?

Jeszcze do niedawna samochód, który stanowił zabezpieczenie pożyczki, musiał zostać na parkingu należącym do firmy pożyczkowej. Pozbawienie pożyczkobiorcy pojazdu, który służył mu nie tylko do wypełniania codziennych obowiązków, ale często także do pracy, przyczyniało się do opóźnień w spłacie zadłużenia lub całkiem uniemożliwiało zwrot pożyczki. Dlatego dziś pożyczkobiorcy mogą korzystać z samochodu, nawet jeśli należy on częściowo do parabanku.

Trzeba jednak pamiętać, że w czasie spłacania pożyczki możliwości zarządzania autem są ograniczone. Dopóki współwłaścicielem auta jest instytucja udzielająca pożyczki, pożyczkobiorca nie może samodzielnie podjąć decyzji o modyfikacji pojazdu lub jego sprzedaży.

Przykład

Sebastian wziął pożyczkę pod zastaw auta. Gdy do spłaty pozostawały jeszcze 3 raty, trafiła mu się fantastyczna okazja kupna używanego samochodu od znajomego, z której Sebastian bardzo chciał skorzystać. Nie mógł sobie jednak na to pozwolić bez sprzedaży poprzedniego auta. Sebastian zgłosił się do firmy, która udzieliła mu pożyczki pod zastaw samochodu i do czasu spłaty jest współwłaścicielem auta. Ponieważ wcześniej nie było problemów z płatnościami rat, pożyczkodawca wyraził zgodę na sprzedaż, z otrzymanej sumy potrącając kwotę, która pozostawała Sebastianowi do spłaty.

Jakich formalności musisz dopełnić po spłacie całej pożyczonej sumy?

Pożyczkę zaciąga się na z góry określony okres. Firma udzielajaca wsparcia może określić minimalny i maksymalny czas spłaty kredytu (np. między 6 a 48 miesięcy).

Gdy spłacisz całą należność, czeka Cię ponowna wizyta w wydziale komunikacji, aby przerejestrować pojazd z powrotem tylko na siebie. Zabierz ze sobą zaświadczenie od pożyczkodawcy, w którym oświadcza on, że zwalnia zabezpieczenie w postaci auta. W tym momencie przestaje on być współwłaścicielem samochodu.

Co stanie się z Twoim samochodem, gdy nie spłacisz zadłużenia?

Może zdarzyć się i tak, że nie zdołasz zwrócić pożyczonych pieniędzy. Właśnie na taką ewentualność firma pożyczkowa zabezpiecza pojazd. Gdy nie spłacisz długu, Twój samochód stanie się własnością instytucji, która udzieliła Ci wsparcia finansowego. Szczegóły dotyczące konsekwencji zalegania z płatnością na pewno znajdziesz w umowie pożyczkowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pożyczkę pod zastaw samochodu

Na czym polega przewłaszczenie samochodu?
Czego nie można zrobić z zastawionym samochodem?
Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pożyczkę pod zastaw auta?
PODSUMOWANIE
 • Pożyczek pod zastaw samochodu najczęściej udzielają parabanki i firmy pożyczkowe.
 • Zaciągnięcie pożyczki pod zastaw auta może okazać się korzystne dla osób, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej lub mają niezbyt dobrą historię w zaciąganiu kredytów albo zależy im na czasie.
 • To, jak duża pożyczka może zostać Ci udzielona, określa firma pożyczkowa, biorąc pod uwagę wartość pojazdu.
 • Oprócz umowy pożyczkowej będziesz musiał podpisać także zgodę na przewłaszczenie pojazdu w 51% przez firmę udzielającą Ci wsparcia finansowego, a także pełnomocnictwo, na mocy którego przerejestrujesz pojazd w wydziale komunikacji.
 • Pożyczkę możesz zaciągnąć, udając się do oddziału wybranej przez Ciebie firmy, korzystając z możliwości otrzymania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub wypełniając formularz online.
 • Każda firma udzielająca pożyczek może ustalić pewne warunki, które umożliwią nawiązanie współpracy, np. określają maksymalny wiek samochodu, który ma stanowić zabezpieczenie pożyczki, a także wymagają posiadania aktualnego OC.
 • Po zaciągnięciu pożyczki pod zastaw samochodu będziesz musiał udać się do wydziału komunikacji, aby dopisać nowego współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego.
 • Od kilku lat możliwe jest korzystanie z pojazdu, który zabezpiecza zadłużenie, ale zarządzać nim można tylko w określonych ramach.
 • Gdy spłacisz całość zadłużenia, samochód z powrotem stanie się w pełni Twoją własnością. Otrzymasz od firmy pożyczkowej dokument, z którym powinieneś udać się ponownie do wydziału komunikacji, aby przerejestrować pojazd tylko na siebie.
 • Jeśli nie uda Ci się spłacić zadłużenia, samochód, który był jego zabezpieczeniem, stanie się własnością firmy pożyczkowej.
Źródła:
 • https://www.bankier.pl/smart/pozyczka-pod-zastaw-samochodu-na-czym-polega
 • https://chwilowo.pl/
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC