Przepisy ułatwiające korzystanie z dróg przez osoby niepełnosprawne

W przepisach ruchu drogowego znajdziemy zapisy dotyczące niepełnosprawnych kierowców. Takie osoby mogą parkować na specjalnie dla nich wyznaczonych miejscach parkingowych oraz nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Warunek? Muszą posiadać kartę parkingową. Czy w Kodeksie drogowym znajdują się także zapisy o niepełnosprawnych pieszych? Sprawdźmy to!

przywileje dla osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym

Osoba niepełnosprawna za kierownicą – zwolnienie ze stosowania się do niektórych znaków

Osoby niepełnosprawne muszą mierzyć się z wieloma problemami w codzienny życiu. Zrobienie zakupów, dotarcie do urzędu czy miejsca pracy często wiąże się dla nich z wieloma trudnościami, na które pełnosprawne osoby nie zwracają uwagi w swoim życiu. Dlatego infrastruktura drogowa powinna być tak zaprojektowana, by była przyjazna osobom niepełnosprawnym.

Również w Kodeksie drogowym znajdziemy zapisy, które mają na celu ułatwić niepełnosprawnym i osobom, które się nimi zajmują, korzystanie z samochodu. O co w nich chodzi? Art. 8.1. Prawa o ruchu drogowym wskazuje, że:

Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.

Źródło: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

O które konkretnie znaki drogowe chodzi? W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych znajdziemy zapis, który stwierdza, że niepełnosprawni o obniżonej sprawności ruchowej posiadający uprawnienia (Karta parkingowa) oraz osoby przewożące takie osoby mogą nie stosować się do znaków:

 • B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach,
 • B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
 • B-3a – zakaz wjazdu autobusów,
 • B-4 – zakaz wjazdu motocykli,
 • B-10 – zakaz wjazdu motorowerów,
 • B-35 – zakaz postoju,
 • B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste,
 • B-38 – zakaz postoju w dni parzyste,
 • B-39 – strefa ograniczonego postoju.

W sytuacji, gdy pod wymienionymi znakami znajduje się tabliczka z napisem “Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej (T-29), to zakazy obowiązują także osoby niepełnosprawne.

UWAGA!

Warunkiem niestosowania się do powyższych znaków jest zachowanie szczególnej ostrożności!

Karta parkingowa w samochodzie osoby niepełnosprawnej musi być umieszczona za przednią szybą – jeśli pojazd nie ma przedniej szyby, to na jego przodzie w widocznym miejscu, tak, by można było zobaczyć jej zabezpieczenia i odczytać numer i datę ważności. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – niebieskie, większe i przy wyjściach!

Wielkim problemem w miastach jest znalezienie wolnego miejsca parkingowe. Jeśli już uda się trafić na przestrzeń do zaparkowania samochodu, to jest jej bardzo mało. Wejście lub wyjście z pojazdu nawet dla osób pełnosprawnych okazuje się prawdziwą gimnastyką. Jak w takiej sytuacji mają poradzić niepełnosprawni?

Przepisy dotyczące dróg publicznych jasno wskazują liczbę stanowisk dla osób niepełnosprawnych w zależności od wszystkich miejsc postojowych – dokładne wytyczne znajdziesz w poradniku Niepełnosprawni w ruchu drogowym – przyjazna infrastruktura to podstawa!

UWAGA!

Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych bez posiadania uprawnień zagrożone jest mandatem w wysokości 500 lub 800 zł i 5 punktami karnymi!

Warto także wspomnieć, że stanowiska te oznaczone są niebieskim kolorem. Dodatkowo mają większe rozmiary, by osoby niepełnosprawne mogły bezpiecznie i bez problemów wysiąść lub wsiąść do pojazdu. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych powinno się wyznaczać jak najbliżej wyjść lub wejść. 

Niepełnosprawni piesi – dodatkowa ochrona na chodniku i jezdni

W Kodeksie drogowym znajdziemy także kilka przepisów, które odnoszą się do pieszych niepełnosprawnych. Jeden z nich wskazuje na korzystanie z dróg rowerowych. Art. 11.4 mówi:

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Źródło: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

To jasny sygnał, że rowerzyści powinni pamiętać, że na drodze rowerowej osoby niepełnosprawne nie muszą ustępować im przejazdu. Inny przepis Kodeksu drogowego również ma na celu ułatwienie przemieszczania się osobom niepełnosprawnym. Art. 26.7 wskazuje, że:

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Źródło: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Niepełnosprawni piesi mają więc dodatkowe prawa podczas przechodzenia przez jezdnię. Nie muszę zawsze kierować się na przejście dla pieszych. Nawet jeśli jest oddalone o mniej niż 100 m, to pokonanie takiego dystansu może być dla osoby niepełnosprawnej poważnym wyzwaniem.

UWAGA!

Za niezatrzymanie się pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, która używa specjalnego oznaczenia lub o widocznym ograniczeniu sprawności ruchowej, grozi mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych!

Część osób niepełnosprawnych, a konkretnie niewidomi, mają także dodatkowy obowiązek. Zgodnie z art.42 Kodeksu drogowego, gdy poruszają się po drodze samodzielnie, to muszą nieść białą laskę w taki sposób, by była ona widoczna dla innych uczestników ruchu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przepisy ułatwiające korzystanie z dróg przez niepełnosprawnych kierowców i pieszych

Kiedy niepełnosprawni kierowcy zawsze mogą nie stosować się do wybranych znaków zakazu?
Czy niepełnosprawni piesi mają dodatkowe uprawnienia w ruchu drogowym?
Z jaką karą muszą się liczyć ci, którzy naruszają przepisy dotyczące niepełnosprawnych kierowców i pieszych?
PODSUMOWANIE
 • Niepełnosprawni kierowcy, którzy posiadają Kartę parkingową, mogą nie stosować się do wybranych znaków zakazu.
 • Przepis ten dotyczy niepełnosprawnych kierowców o obniżonej sprawności ruchowej.
 • Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych kierowców są większe, maluje się je na niebieski i wyznacza jak najbliżej wyjść i wejść.
 • Niepełnosprawni piesi na drogach rowerowych nie muszą ustąpić miejsca rowerzystom, osobom na hulajnogach lub innych urządzeniach transportu osobistego.
 • Osoba niepełnosprawna (z widoczną niepełnosprawnością ruchowa lub specjalnym znakiem) przechodząca przez jezdnię musi być przepuszczona przez kierującego pojazdem.
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021701393/O/D20021393.pdf

Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

14 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Jak wygląda "specjalny znak" z art 26.7?
W kontekście tego artykułu specjalny znak należy rozumieć jako przedmiot, który wskazuje na niepełnosprawność pieszego, na przykład laskę w dłoni osoby niewidzącej.
avatar autora komentarza
Szukam odpowiedzi na pytanie jaki to "specjalny znak" umożliwia niepełnosprawnemu pieszemu przejść przez jezdnię w miejscu z reguły do tego nieprzeznaczonym i zobowiązuje mnie, jako kierowcę, do zatrzymania się celem umożliwienia mu tego? Czy chodzi tylko o białą laskę, z której korzystają niewidomi, czy też o inny znak? Chodzi mi oczywiście o Art. 26. 7. Prawa o ruchu drogowym, brzmiący: "W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej SPECJALNEGO ZNAKU, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia." Będę wdzięczny za odpowiedź i wskazanie źródła na jej potwierdzenie.
Sądzę, że w tym przepisie nie chodzi o znak drogowy, tylko "znak" w rozumieniu przedmiotu, który przekazuje jakąś treść. W kontekście art. 26.7 Prawa o ruchu drogowym chodzi na przykład o laskę, która ułatwia poruszanie się osobie niewidomej lub psa przewodnika.
avatar autora komentarza
Jak mają się przepisy dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych do sytuacji kiedy droga zagrodzona jest płotkiem i znak B1 oraz tabliczka z napisem nie dotyczy pojazdów budowy. Czy osoba z kartą parkingową może taki znak B1 lekceważyć?
Zgodnie z przepisami osoby niepełnosprawne mogą niestosować się między innymi do znaku B1. Jednak muszą zachować szczególną ostrożność. W teorii. Opisana sytuacja może być różna. Jeśli droga jest zagrodzona, to wydaje mi się, że może to być teren budowy i nie powinny tam wjeżdżać nieuprawnione pojazdy. Natomiast, gdy jest to wyłącznie dojazd do budowy, to nie powinno być z tym problemu.
avatar autora komentarza
Mam chorobę neurologiczną" N-10 " jaki to znak ma być widoczny legitymacja parkingowa ? Gdzie w ręku torbie czy zębach ??? i tak ledwie chodzę a mam 40-pare lat , a wszyscy myślą że jestem pod wpływem alkoholu tak mną majta ?
avatar autora komentarza
Dobry artykuł
avatar autora komentarza
W dniu dzisiejszym nauka jazdy tzw.L zatrzymała się na środku skrzyżowania,żeby przepuścić dziewczynę z nogą w szynie gipsowej o kulach,któraprzechodziła praedopodobnie z mamą.Czy ten przepis również tyczy się osób po takich wypadkach? Bo na mój rozum to osoby z niepełnosprawnością:niewidome z laską,psem przewodnikiem,na wózku inwalidzkim/elektrycznym? Czy zaraz będziemy przepuszczać również osoby z ręką w gipsie? Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam
Dziewczyna z nogą w szynie gipsowej i o kulach z pewnością ma widoczne i oczywiste ograniczenia ruchowe, więc kierowca postąpił słusznie. Natomiast ręka lub palec u ręki w gipsie z pewnością nie wpływają na możliwość chodzenia.
avatar autora komentarza
Czy ja będąc po amputacji i chodzę na kulach (widoczne kule) ze względu na wiek , czy mam prawo przejsć w miejscu niedozwolonym bez konsekwencji, a jeżeli tak to jakie to są konsekwencje
Należy pamiętać o tym, by nie spowodować zagrożenia w ruchu drogowym, ponieważ to jest karane mandatem. Ma Pan możliwość przechodzenia nie tylko po pasach, ale należy pamietać o zachowaniu ostrożności.
avatar autora komentarza
Panie Tomaszu to jak to jest. TK zakwestionował rozporządzenie "dotyczy niepelnosprawnych" pod znakami zakazu ruchu. Ustawa jest nadrzędna w stosunku do rozporządzenia.
Tak, ustawa jest nadrzędna względem rozporządzenia. Wg mnie oznacza to, że rozporządzenie powinno być zmienione, ponieważ rozporządzenie konkretyzuje zapisy z ustawy, a nie może znosić przepisów ustawy. Tutaj Pani znajdzie całą treść sprawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001567/T/D20141567TK.pdf.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC