Przyczepa bez prawa do rejestracji – co to oznacza?

Marzysz o zakupie swojej wyśnionej przyczepy kempingowej, która pozwoli Ci na zwiedzanie świata w komfortowych warunkach? Trafiasz na niewiarygodnie korzystne ceny ogłoszeń? W tym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie tego pojazdu. Sprawdź, gdzie tkwi haczyk tanich przyczep kempingowych!

przyczepa bez prawa do rejestracji

Przyczepa bez prawa do rejestracji – co to?

Samodzielne podróżowanie z własnym noclegiem staje się coraz bardziej popularną formą zwiedzania wielu zakątków świata. Zwolennicy tego typu turystyki zwracają uwagę na niezależność, relatywnie niskie koszty podróży oraz możliwość pracowania i zwiedzania jednocześnie. 

Na rynku wzrasta więc zapotrzebowanie na różnego rodzaju pojazdy kempingowe. Jedni decydują się na stworzenie mini wersji własnego “M” w samochodach dostawczych, drudzy stawiają na przyczepkę, która jest w pełni wyposażona. Ogłoszeń nie brakuje, a portale z pojazdami z drugiej ręki pękają w szwach od ogłoszeń. Warto jednak wiedzieć – że często niska cena wiąże się z niezarejestrowaniem przyczepy kempingowej. Brak prawa do rejestracji skutkuje natomiast uniemożliwieniem użytkowania takiego pojazdu w trasie.  Jak to wygląda w praktyce?

Przyczepa kempingowa jest rodzajem pojazdu specjalnego. Oznacza to, że mimo braku własnego napędu jest maszyną, która na podstawie dowodu rejestracyjnego może być użytkowana w ruchu drogowym. Podobnie jak inne pojazdy przyczepa musi posiadać komplet dokumentów. Oprócz dowodu rejestracyjnego właściciel musi zadbać o ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC.

Zdarza się jednak, że na rynku pojawiają się przyczepy bez prawa do rejestracji. W praktyce oznacza to brak możliwości legalnego zarejestrowania w wydziale komunikacji. Brak rejestracji z kolei wyklucza możliwość ciągnięcia takiej przyczepy i transportu. Można oczywiście przewieźć ją na lawecie z miejsca na miejsce, ale nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie.

Dlaczego przyczepy tracą prawo do rejestracji?

 • Kiedy właściciel przyczepy nie ma dostępnych żadnych dokumentów związanych z pojazdem, wydział komunikacyjny nie ma podstaw, aby taki pojazd zarejestrować. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pojazd nigdy przedtem nie został zarejestrowany, ponieważ poprzedni właściciel np. używał jej wyłącznie w celach stacjonarnych. Dotyczy to zarówno przyczep wyprodukowanych i użytkowanych w Polsce, jak i tych sprowadzonych z zagranicy.
 • W sytuacji gdy doszło do zdarzeń drogowych, w następstwie których przyczepa doznała znaczących uszkodzeń. Dzieje się tak zwłaszcza w kontekście negatywnego wpływu na kluczowe podzespoły dla bezpieczeństwa na drodze.
 • W grę chodzi również trwałe wyrejestrowanie przyczepy przez poprzedniego właściciela (który np. używał jej wyłącznie na działce i chciał uniknąć w ten sposób corocznych opłat związanych z jej ubezpieczeniem).
 • Kolejnym powodem może być wycofanie ze względu na wcześniejsze posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami (np. gdy przyczepka pochodziła z kradzieży). 

Należy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości ponownego zarejestrowania pojazdu, który został trwale wyrejestrowany w wydziale komunikacji.  W Ustawie o Ruchu Drogowym w Art. 79 znajdują się przesłanki wyrejestrownia pojazdu:

4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
1) odzyskanego po kradzieży;
2) zabytkowego;
3) mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
4) ciągnika i przyczepy rolniczej;
5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Dz.U.2023.0.1047 t.j.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze wymarzonej przyczepy?

W momencie wyboru swojego wymarzonego kempingu warto, już na etapie ogłoszenia, zwrócić uwagę na kilka aspektów, aby uniknąć przykrej niespodzianki. Często już w momencie publikacji anonsu właściciele piszą, że oferowany pojazd został wyrejestrowany lub nie posiada stosownych dokumentów. Jeśli z treści ogłoszenia wynika, że przyczepa była użytkowana stacjonarnie – warto dopytać o to, czy posiada ważny dowód rejestracyjny.

Alarmem może być też brak tablic, choć nie musi być to regułą. Zdarza się, że pojazdy bez prawa do rejestracji mają przyczepioną tablicę rejestracyjną, ale w “papierach” mają braki przez brak dopełnienia formalności przez właściciela.

Warto również pamiętać, że z takiego użytkowania przyczep korzystają często firmy budowlane – robiąc w nich stołówkę dla pracowników. Jeśli więc widzimy podejrzanie tanią ofertę warto dopytać o komplet dokumentów oraz poprosić o potwierdzenie tego, że pojazd jest zarejestrowany w wydziale komunikacji.

Co zrobić po zakupie przyczepy bez prawa do rejestracji?

Tak naprawdę opcję są dwie. Pierwsze rozwiązanie to dalsze użytkowanie tego typu pojazd specjalny stacjonarnie, a drugie wyjście to wystawienie go na sprzedaż.

Absolutnie nie można tego typu pojazdu włączyć do ruchu drogowego. Kodeks drogowy przewiduje takie sytuacje, a za złamanie prawa w tej materii właściciel może sporo zapłacić.

Z przyczepy można śmiało korzystać np. na działce. Należy jednak pamiętać o stosownym zgłoszeniu. W sytuacji stałego wykorzystywania przyczepy bez jej transportu w okresie dłuższym niż 180 dni – należy uzyskać pozwolenie na budowę. W sytuacji osadzenia takiej przyczepy na betonowych bloczkach np. w celu jej odizolowania od ziemi, warto dowiedzieć się, czy konieczne będzie pozwolenie na budowę jako obiekt powiązany z gruntem w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie.

W celu ustalenia jakie są możliwości i ewentualne dokumenty do wypełnienia najlepiej skontaktować się z władzami gminy, na terenie której znajduje się działka. Nie zawsze bowiem w danej lokalizacji istnieje możliwość długofalowego “parkingu” tego typu pojazdów. W grę wchodzi również ustalenie kwestii związanej z dodatkowymi zgodami oraz uregulowaniem stosownych podatków.

Co grozi za poruszanie się z niezarejestrowaną przyczepą w ruchu drogowym?

Zgodnie z art. 71 Prawa o ruchu drogowym:

1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.

Dz.U.2023.1047 t.j.

Bazując dodatkowo na Kodeksie Wykroczeń Art. 94:

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł.
§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 zł.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Dz.U.2023.2119 t.j.

Do ww. konsekwencji należy dodać również karę za brak ważnego ubezpieczenia OC. W przypadku udziału takiej przyczepy w zdarzeniu drogowym i spowodowaniu szkód, to właściciel z własnej kieszeni musi pokryć wszystkie koszty związane ze szkodami. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przyczepę bez prawa do rejestracji

Jak przewieźć niezarejestrowaną przyczepę?
Jaka kara grozi za jazdę z niezarejestrowaną przyczepą?
Jak uniknąć zakupu przyczepy bez prawa do rejestracji?
PODSUMOWANIE
 • Brak prawa do rejestracji jest równoznaczny z brakiem możliwości ciągnięcia przyczepy.
 • Polskie prawo nie dopuszcza możliwości ponownego zarejestrowania pojazdu raz wyrejestrowanego (z kilkoma wyjątkami).
 • Przyczepa bez prawa do rejestracji może być użytkowana stacjonarnie. Wcześniej upewnij się, czy w danym miejscu jest taka możliwość oraz czy wymagane są dodatkowe pozwolenia i zgody wydawane przez władze lokalne.
 • Za ciągniecie przyczepy bez prawa do rejestracji grozi kara grzywny do 1500 zł i kara finansowa z UFG za brak OC w wysokości co najmniej 280 zł (290 zł od 01.07.2024 r.).
Źródła:
 • https://polskicaravaning.pl/dzial/26-abc-caravaningu/artykuly/przyczepa-bez-prawa-rejestracji-co-to-znaczy,57675
 • https://polskicaravaning.pl/dzial/6-przepisy-prawne/artykuly/tanie-przyczepy-kempingowe-na-dzialke,57001
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC