Rodzaje dróg a dopuszczalna prędkość na nich

Limity prędkości w zależności od rodzaju drogi to jedna z podstawowych informacji, jakie musi przyswoić kierowca podczas kursu na prawo jazdy. Niestosowanie się do nich może skutkować mandatem. Wciąż jednak okazuje się, że mamy problem z pewnymi niuansami tych przepisów. Sprawdź, czy wiesz wszystko o limitach prędkości.

Jaka jest dopuszczalna prędkość w obszarze niezabudowanym?

Dopuszczalna prędkość pojazdów opisana jest szczegółowo w ustawie Prawo o ruchu drogowym w artykułach 20. i 21. Inne limity prędkości obowiązują poza obszarem zabudowanym, inne w miejscach zabudowanych i zamieszkanych.

Samochody osobowe, motocykle i samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mogą poruszać się z prędkością: 

 • 140 km/h – na autostradach,
 • 120 km/h – na drogach ekspresowych dwujezdniowych, 
 • 100 km/h – na drogach ekspresowych jednojezdniowych i na drogach dwujezdniowych z co najmniej dwoma pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
 • 90 km/h – na pozostałych drogach.

Osobną kategorię stanowią autobusy, spełniające warunki artykułu 66 Prawa o ruchu drogowym (czyli o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 t oraz wyposażone w ogranicznik prędkości do 100 km/h). Dopuszczalne prędkości dla tych pojazdów określono w następujący sposób:

 • 100 km/h – na autostradach, drogach ekspresowych jedno- i dwujezdniowych, drogach dwujezdniowych z 2 pasami w każdą stronę, 
 • 90 km/h – na drogach zwykłych.

Pozostałe pojazdy lub zespoły pojazdy mogą poruszać się z prędkością: 

 • 80 km/h –  na autostradach, drogach ekspresowych i drogach dwujezdniowych z co najmniej dwoma pasami przeznaczonymi dla każdego kierunku ruchu,
 • 70 km/h –  na pozostałych drogach.

Podsumowanie tych przepisów przedstawia poniższa tabela: 

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Jaka jest dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym?

Nieco inaczej wygląda kwestia dopuszczalnych prędkości w obszarze zabudowanym. Warto przy okazji przypomnieć definicję takiego obszaru: jest to strefa wokół drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa i w której może występować wzmożony ruch pojazdów i pieszych. W obszarze zabudowanym wyróżniono także strefę zamieszkania, gdzie na całej przestrzeni piesi mogą się swobodnie poruszać i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Strefy zamieszkania to najczęściej osiedla mieszkaniowe, osiedla domków jednorodzinnych i centralne części miejscowości.

W strefach tych obowiązują specjalne ograniczenia prędkości, uzależnione od pory dnia. Przedstawia je poniższa tabela:

Dopuszczalna prędkość a bezpieczna prędkość

Wymienione powyżej wartości przedstawiają maksymalną dopuszczalną prędkość. Czym innym jest jednak prędkość bezpieczna, która zależy od panujących na drodze warunków i może być dużo niższa. 

Precyzuje to artykuł 19. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

UWAGA!

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Oznacza to, że jeśli poruszamy się po obszarze niezabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h, ale właśnie zapada zmierzch, na drodze znajdują się dziury i koleiny, a do tego pada marznący deszcz, zdecydowanie powinniśmy zmniejszyć prędkość.

Jest także druga strona medalu. Skoro kierowcy są zobowiązani do jazdy z prędkością nieutrudniającą poruszania się innym kierowcom, to w niektórych przypadkach zbyt wolna jazda również nie będzie bezpieczna.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Wyjątki w przepisach

W artykule 21. ustawy Prawo o ruchu drogowym zawarte są także pewne wyjątki. Warto mieć świadomość, że zarówno w obszarze zabudowanym, jak i niezabudowanym mogą pojawić się znaki drogowe zwiększające lub zmniejszające dopuszczalną prędkość. Jest to uzależnione od warunków bezpieczeństwa panujących na danym odcinku drogi. 

Dodatkowe przepisy dotyczą również ciągnika rolniczego, który może poruszać się z prędkością maksymalną do 30 km/h. Limitem objęte są także motocykle i motorowery, którymi przewozi się dzieci w wieku do 7 lat. Ich prędkość jest ograniczona do 40 km/h.

Zmiany przepisów

W roku 2021 przewidywane są zmiany dotyczące prędkości, z którą mogą poruszać się kierowcy pojazdów na drogach w Polsce. Jednym z nich jest rozszerzenie na cały dzień i noc ograniczenia prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który dopuszcza prędkość do 60 km/h w obszarze zabudowanym – zmiana przepisów w tym zakresie ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Z planów zmian w przepisach ruchu drogowego w 2021 roku zniknęło z kolei zaostrzenie, mające pozwolić na odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na wszystkich rodzajach dróg. Przypominamy, że aktualnie pozbawienie uprawnień na 3 miesiące grozi tylko kierowcom, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zmiana miała rozszerzyć ten przepis również na drogi poza nim, ale została na ten moment wycofana z projektu. Pozostałe zmiany mają wejść w życie w 2021 roku.

Przeczytaj też: Limity i ograniczenia prędkości – jak szybko można jeździć po Europie?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dopuszczalną prędkość na polskich drogach

Jaka jest najwyższa dopuszczalna prędkość w Polsce?
To zależy od rodzaju drogi, obszaru, Twojego pojazdu, a w niektórych przypadkach nawet od pory dnia. Najwyższą dopuszczalną prędkością jest 140 km/h obowiązujące dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5 t na autostradach. Znacznie większe ograniczenia dotyczą obszaru zabudowanego (50 i 60 km/h) oraz strefy zamieszkania (20 km/h).
Czy jeśli jadę z dopuszczalną prędkością, to jest to prędkość bezpieczna?
Niekoniecznie, ponieważ mowa o dwóch różnych pojęciach. Prędkość bezpieczna zależy od panujących na drodze w danych okolicznościach warunków i często powinna być znacznie niższa od prędkości dopuszczalnej. Obowiązkiem kierowcy jest właściwie ocenić, z jaką prędkością może się poruszać, by panować nad pojazdem i nie utrudniać jazdy innym uczestnikom ruchu.
Czy ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące dopuszczalnej prędkości?
Jeszcze nie, ale powinny się zmienić jeszcze w tym roku. Na 2021 rok planowane są zmiany w przepisach mające m.in. obniżyć dopuszczalną prędkość na terenie zabudowanym w godzinach 23:00-5:00 do 50 km/h. Wejdą one w życie 14 dni po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw, ale jej dokładny termin nie jest jeszcze znany.
PODSUMOWANIE
 • Dopuszczalna prędkość pojazdów zależy od rodzaju drogi, po jakiej się poruszają, a w niektórych strefach także od pory dnia.
 • Samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t mogą poruszać się z prędkością 140 km/h na autostradach, 120 km/h – na drogach ekspresowych dwujezdniowych, 100 km/h na drogach ekspresowych jednojezdniowych i na drogach dwujezdniowych z co najmniej dwoma pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu oraz 90 km/h na pozostałych drogach.
 • W obszarze zabudowanym samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 ton mogą poruszać się z prędkością 50 km/h między godziną 5:00, a 23:00 i 60 km/h między 23:00 a 05:00. W strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona do 20 km/h.
 • Osobne przepisy regulują dopuszczalną prędkość autobusów, zespołów pojazdów i pozostałych pojazdów.
 • W szczególnych warunkach należy zachować bezpieczną prędkość, która może być znacznie niższa lub wyższa niż prędkość dopuszczalna.
 • Warto zwrócić uwagę na znaki drogowe, które mogą zmieniać dopuszczalną prędkość na poszczególnych odcinkach drogi.

Źródła:

Oceń artykuł:
123,67
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!