Ubezpieczenie do Singapuru

Miasta-państwa kojarzą nam się z antyczną Grecją, ale to w egzotycznej Azji południowo-wschodniej leży nowoczesne miasto-państwo, które urzeka niezwykle bogatą i różnorodną kulturą, wysokim poziomem życia oraz… najczystszymi ulicami na świecie.

Singapur – podstawowe informacje

Nazwa „Singapur” pochodzi od Singa-pura („Miasto Lwa”), określenia używanego powszechnie od XIV wieku. Główne tradycje kulturowe Singapuru to tradycje malajskie, indyjskie, chińskie i do pewnego stopnia zachodnie (brytyjskie). Poszczególne społeczności wywodzące się z tych kręgów kulturowych z jednej strony podkreślają swoją odrębność i autonomię, lecz z drugiej strony czują się pełnoprawnymi członkami singapurskiej państwowości. 

Doskonale to podejście ilustruje popularna lokalna potrawa Rojak – sałatka, w której różne składniki polane są obficie sosem orzechowym. Każdy składnik jest wyraźnie wyczuwalny, ale wszystkie połączone są smakiem sosu. Sos orzechowy to singapurskość, a inne składniki to różne tradycje kulturowe. Zrozumienie tej prawidłowości to klucz do zrozumienia singapurskiej mentalności i kultury tego egzotycznego kraju. 

CIEKAWOSTKA

Według Sejarah Melayu, kroniki malajskiej, miasto zostało założone przez księcia Srīvijayan Sri Tri Buana. Podobno zobaczył on tygrysa, pomylił go z lwem i dlatego nazwał osadę Singapura, co oznacza wspomniane wcześniej „Miasto Lwa”.

Singapur to miasto-państwo położone na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego, około 137 kilometrów na północ od równika. Składa się z Wyspy Singapur w kształcie rombu i około 60 małych wysepek. Główną wyspę od półwyspu Malezji od północy oddziela Cieśnina Johor, wąski kanał przecięty drogową i kolejową groblą o długości prawie kilometra. Południowe granice państwa przebiegają przez Cieśninę Singapurską, gdzie w odległości 16 kilometrów od głównej wyspy rozciągają się wysunięte elementy archipelagu wysp Riau, który należy już do Indonezji.

Przez prawie sto pięćdziesiąt lat był on kolonią brytyjską i było gospodarczo oraz politycznie ściśle powiązany z całym Półwyspem Malajskim. Miasto powstało w 1819 roku jako brytyjski port handlowy. W tym okresie na wyspę przybyli Malajowie z pobliskich obszarów, duża liczba imigrantów z Chin, a później także hinduscy robotnicy skazańcy. 

Brytyjczycy nie zrobili wiele, aby zintegrować ludność, pozostawiając każdą społeczność samej sobie. Singapur uzyskał niepodległość w 1959 roku i przystąpił do Związku Malajskiego w 1963 roku, ale w 1965 roku opuścił strukturę związku, któr był de facto brytyjską kolonią i ogłosił niepodległość.

Od tego czasu władze postawiły na ściąganie zagranicznych inwestycji i poprawę dobrobytu mieszkańców. Nie była to droga usłana różami, ale w konsekwencji w ciągu trzydziestu lat Singapur zmienił się z surowego portu handlowego w bogate, uporządkowane, uprzemysłowione społeczeństwo. Pamięć o trudnościach społecznych i ekonomicznych wpłynęła na rozwój kultury narodowej, w której nacisk kładzie się na bogactwo i stabilność oraz ideę wielokulturowości.

Singapur jest największym portem w Azji Południowo-Wschodniej i jednym z najbardziej ruchliwych na świecie. Swój rozwój i dobrobyt zawdzięcza centralnemu położeniu na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego, gdzie dominuje nad Cieśniną Malakka, łączącą Ocean Indyjski z Morzem Południowochińskim. 

Miasto Singapur jest położone w południowej części głównej wyspy. Z czasem urbanizacja zatarła różnice między miastem a krajem. Obszary zabudowane zajmują obecnie dużą część miasta-państwa. Starsze części miasta zostały w znacznym stopniu odnowione, zwłaszcza wzdłuż rzeki Singapur, ale także w innych miejscach. Powszechne niegdyś chińskie shop-house, składające się z pomieszczeń mieszkalnych nad lokalem handlowym, stopniowo znikają z miasta.

Wokół centrum miasta znajdują się nowe osiedla, w których mieszka około 86% ludności. Osiedla są samodzielne i posiadają wieżowce mieszkalne, sklepy, budynki służby zdrowia i opieki społecznej, budynki sakralne i szkoły; są dobrze skomunikowane dzięki systemowi szybkiego transportu masowego (MRT), który okrąża wyspę.Tradycyjne malajskie osiedla kampong – składające się z domów na palach budowanych wzdłuż linii brzegowej – są coraz mniej liczne i obecnie można je znaleźć tylko na wybranych obszarach wiejskich.

CZY WIESZ, ŻE …

Singapur jest zdecydowanie jednym z najczystszych krajów nie tylko w Azji, ale i na całym świecie. Spotkanie śmiecia walającego się po ulicy graniczy z cudem. Aby utrzymać czystość, w Singapurze zabronione jest żucie gumy. Od czasu zawarcia w 2004 r. otwartej umowy handlowej z USA dozwolona jest jedynie ograniczona ilość medycznych gum do żucia, ale muszą one być przepisane przez dentystę. Kraj przyznaje co roku nagrody Clean & Green Singapore tym dzielnicom, które osiągają najlepsze wyniki w zakresie higieny publicznej i czystości środowiska.

Jako państwo Singapur jest unitarną demokracją parlamentarną opartą na modelu westminsterskim. Głową państwa jest prezydent; do 1991 roku w dużej mierze ceremonialne stanowisko prezydenta było obsadzane w drodze wyborów parlamentarnych, ale w tym samym roku zmieniono konstytucję, umożliwiając bezpośrednie powszechne wybory prezydenta i rozszerzając jego uprawnienia.

Jednoizbowy parlament składa się z 94 członków, z których 84 jest wybieranych, a 10 mianowanych na okres do pięciu lat. Większość parlamentarna wybiera ze swego grona premiera, który jest szefem rządu, oraz radę ministrów, które tworzy rząd. W każdym okręgu wyborczym działa Obywatelski Komitet Konsultacyjny, którego zadaniem jest łączenie lokalnych społeczności z partią rządzącą.

Pomiędzy politycznymi i administracyjnymi organami władzy utrzymywana jest ścisła łączność. Struktura administracyjna składa się z różnych ministerstw i rad statutowych. Są one obsadzone urzędnikami państwowymi, których pracę nadzoruje niezależna Komisja Służby Publicznej.

Wyborcami w Singapurze są wszyscy dorośli obywatele, którzy są zarejestrowani jako wyborcy, a głosowanie jest obowiązkowe. W wyborach startuje wiele partii, ale od 1959 roku singapurska polityka jest zdominowana przez Partię Akcji Ludowej (PAP). Zdolność PAP do utrzymania kontroli nad państwem w dużej mierze wynika z szybkiego wzrostu gospodarczego Singapuru i poprawy dobrobytu społecznego, a więc i z wysokim zadowoleniem społeczeństwa, które nie jest ani chętne, ani gotowe do przeprowadzania gwałtownych zmian politycznych mogących zepchnąć Singapur ze ścieżki ekonomicznego dobrobytu. 

Ponadto PAP często tłumiła i kooptowała krajową opozycję – zwłaszcza poprzez ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym, które pozwalają na przetrzymywanie dysydentów politycznych przez czas nieokreślony bez procesu – oraz promowała narodową ideologię paternalistyczną poprzez różne ustawy i instytucje korporacyjne. Ideologia ta kładzie nacisk na sztywną moralność publiczną, skoncentrowaną na wyglądzie osobistym i czystości, lojalności politycznej i planowaniu rodziny.

CIEKAWOSTKA

Środowisko medialne Singapuru jest uważane za silnie kontrolowane przez rząd. Ministerstwo Komunikacji i Informacji jest rządowym organem regulacyjnym, który narzuca i egzekwuje przepisy dotyczące treści zamieszczanych w mediach lokalnych. Decyduje również o dostępności publikowanych mediów z zagranicy. Polityczna, regulacyjna i strukturalna kontrola nad wszystkimi formami mediów ogranicza i zniechęca dziennikarzy i publicystów (a w praktyce często im to uniemożliwia) do krytyki rządu. W 2018 roku organizacja Reporterzy bez Granic sklasyfikowała Singapur na 151 miejscu spośród 180 państw w Indeksie Wolności Prasy.

Wskaźnik przestępczości jest niski. System sądownictwa oparty jest na brytyjskim systemie prawnym, co oznacza, że sądownictwo nadzorowane jest przez Sąd Najwyższy oraz sądy o pomniejszych jurysdykcji, takie jak sądy okręgowe i magistrackie. Od sądów niższej instancji można się odwoływać do sądów wyższej instancji, a ostateczną instancją odwoławczą jest Sąd Apelacyjny. Sąd Szarīʿah jest właściwy w sprawach z zakresu prawa islamskiego.

Niektóre rozwiązania prawne w SIngapurze mogą nam się wydać żywcem przeniesione ze średniowiecza. Przykładowo kara śmierci jest orzekana za przemyt narkotyków, a chłostę nadal wykorzystuje się jako orzeczenie w przypadku mniej groźnych przestępstw. Ponadto istnieją grzywny lub inne kary za wiele wykroczeń, takich jak rzucanie śmieci na podłogę, oddawanie moczu w windzie (tutaj akurat rozumiemy surowość wymiaru sprawiedliwości) czy angażowanie się w politykę poza zarejestrowanymi partiami politycznymi.

CZY WIESZ, ŻE …

Egzekucje w Singapurze są wykonywane przez powieszenie i odbywają się w więzieniu Changi, zwykle o świcie. W kraju tym kara śmierci obowiązuje od czasów, gdy był częścią Imperium Brytyjskiego. W praktyce stosowana jest głównie za morderstwa i handel narkotykami, a także za niektóre przestępstwa związane z bronią palną. Ostatnia egzekucja przeprowadzona w Singapurze miała miejsce 27 kwietnia 2022 roku, kiedy to 33-letni obywatel Malezji, Nagaenthran K. Dharmalingam, został stracony za przemyt do kraju 42,72 gramów heroiny, co odpowiada ilości mogące zmieścić się na 3 łyżkach.

Eksperci ONZ ds. praw człowieka potępili egzekucję Nagaenthrana Dharmalingama oraz wezwali rząd Singapuru do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci. Oficjele ONZ stwierdzili także, że dalsze stosowanie kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.

Flaga Singapuru jest podzielona na równe czerwone i białe poziome części oznaczające jedność i czystość. Biały półksiężyc i pięć gwiazd w okręgu symbolizuje rozwijający się naród oraz ideały demokracji, pokoju, postępu, sprawiedliwości i równości. Hymn narodowy i motto narodowe napisane są w języku malajskim. Inne symbole nawiązują do odrębnych tradycji etnicznych. Chińczycy, Malajowie i Hindusi wykorzystują materiały symboliczne i praktyki rytualne z własnych tradycji i do własnych celów.

Geografia Singapuru – klimat, roślinność, ukształtowanie terenu

Pogoda – czego spodziewać się na wakacjach w Singapurze?

Singapur jest położony w pobliżu równika i ma klimat tropikalny, charakteryzujący się stosunkowo wysokimi i jednolitymi temperaturami, obfitymi opadami i wysoką wilgotnością powietrza przez cały rok. 

Chociaż klimat jest dość jednolity, w ciągu roku występują pewne różnice związane z dwoma monsunami: monsunem północno-wschodnim, który występuje od listopada do początku marca i jest bardziej deszczowy, zwłaszcza w pierwszej części, oraz monsunem południowo-zachodnim, który występuje od czerwca do września. Pierwszy okres między dwoma monsunami, od marca do początku czerwca, jest najgorętszy i najbardziej nieprzyjemny w roku.

W latach 1991-2020 najniższa odnotowana temperatura wyniosła 20,2°C (!) i wydarzyło się to w marcu 2000 roku. W ciągu dnia temperatura zazwyczaj osiąga 33°C przez większą część roku. Najgoręcej jest od marca do maja. Kwiecień i październik to okresy monsunowe charakteryzujące się powolnymi ruchami powietrza oraz intensywnymi popołudniowymi opadami i burzami. 

W Singapurze stale jest gorąco i parno, więc jeśli nie lubisz takiej pogody, musisz gruntownie przemyśleć, czy jest to dobry kierunek wakacyjnej wyprawy. Ponadto wilgotność względna nie spada poniżej 70%. Jeśli dodać do tego efekt miejskiej wyspy ciepła, typowy dla dużych miast, czyli zjawisko polegające na tym, że ciepło pozostaje uwięzione między ulicami i budynkami nawet w nocy, można zrozumieć, że klimat Singapuru nie jest przyjemny dla tych, którzy nie są do niego przyzwyczajeni. 

Morskie bryzy mogą nieco złagodzić upał w rejonie portu i w dzielnicach wzdłuż wybrzeża, ale w ścisłym centrum nie można na nie liczyć. Na szczęście budynki i środki transportu są wyposażone w klimatyzację. Trochę ulgi przynoszą wiatry monsunowe, ale nie w skali całego roku.  Najbardziej wilgotny i wietrzny okres przypada na monsun północno-wschodni, czyli okres od listopada do marca.

Ukształtowanie terenu, czyli płasko wszędzie

Prawie dwie trzecie powierzchni wyspy znajduje się poniżej 15 metrów nad poziomem morza. Wzgórze Timah, najwyższy szczyt Singapuru, ma wysokość zaledwie 162 metrów i wraz z innymi szczytami, takimi jak Panjang i Mandai, tworzy blok nierównego terenu w centrum wyspy. Na zachodzie i południu znajdują się niższe skarpy o wyraźnych kierunkach północny zachód – południowy wschód, takie jak góra Faber. Wschodnia część wyspy to niski płaskowyż pocięty przez erozję na skomplikowany układ wzgórz i dolin. 

Fauna i flora

Niestety bardzo niewiele pozostało z pierwotnej roślinności i życia zwierząt, z wyjątkiem kilku tysięcy akrów wiecznie zielonego lasu deszczowego zachowanego wokół zlewni. Nieco roślinności namorzynowej przetrwało w północno-zachodniej części wyspy. Wiele egzotycznych roślin zostało sprowadzonych na wyspę i zasadzonych w celach ozdobnych. 

Największe rodzime zwierzęta to makak długoogonowy (azjatycki gatunek małpy), loris powolny (lemur bez ogona o dużych oczach) i mrówkojad łuskowaty. Liczne są ptaki, zwłaszcza takie jak indyjski ptak mynah, kania brahminy (kania o czerwonobrązowym upierzeniu z białą głową i piersią) oraz jaskółka domowa, które przystosowały się do symbiotycznego związku z człowiekiem. Częste są również gady, takie jak kobry i jaszczurki. Na wielu odcinkach wybrzeża występują rafy koralowe wraz z towarzyszącymi im rybami i dzikimi zwierzętami.

Ubezpieczenie turystyczne do Singapuru nawet poniżej 10 zł za dzień ochrony!

Gorąco, parno, a do tego niewiele miejsc, w których można odpocząć od miejskiego zgiełku – to gotowy przepis na kłopoty zdrowotne, zwłaszcza dla przyjezdnych przyzwyczajonych do zupełnie innych realiów klimatycznych. Całe szczęście więc, że Singapur może się pochwalić stojącym na bardzo wysokim poziomie systemem opieki zdrowotnej. Gorzej, że za jej usługi trzeba słono zapłacić.

Koszt zwykłej wizyty lekarskiej w Singapurze wynosi od 80 dolarów singapurskich (ok. 260 zł) w górę, a to i tak niewiele w porównaniu do ceny za pobyt w szpitalu. Za dobę hospitalizacji w Singapurze trzeba bowiem zapłacić w zależności od standardu szpitala i pokoju od 300 do nawet 5000 dolarów singapurskich, czyli od ok. 1000 do ponad 16 000 zł! Z pewnością nie chciałbyś wrócić z wakacji z takim rachunkiem, prawda? W takim razie jedynym rozwiązaniem jest ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty opieki zdrowotnej.

Zanim jednak kupisz pierwszą polisę, która rzuci Ci się w oczy, zwróć uwagę na jej warunki, a przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. MSZ wskazuje, że powinna ona wynosić co najmniej 100 000 zł, ale to absolutne minimum, które może okazać się niewystarczające już przy zwykłych chorobach lub urazach, nie wspominając o poważnych wypadkach wymagających np. akcji ratowniczej na morzu czy transportu medycznego do kraju.

300 000 zł wydaje się znacznie bardziej racjonalną kwotą, żeby poczuć się dość bezpiecznie podczas pobytu w Singapurze. Sprawdźmy, ile zapłaciłby za polisę z sumą ubezpieczenia KL w co najmniej takiej wysokości dorosły turysta, który wybiera się na tydzień do Singapuru (ceny zostały zaokrąglone).

FirmaZakres ubezpieczeniaCena tygodniowej polisyCena za dzień ochrony
ProamaKoszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego (w tym COVID-19) – 300 000 zł;
NNW – 20 000 zł;
OC prywatne – 100 000 zł;
Ubezpieczenie bagażu – 2000 zł.
61 zł9 zł
GeneraliKoszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego (w tym COVID-19) – 500 000 zł;
NNW – 40 000 zł;
OC prywatne – 100 000 zł;
Ubezpieczenie bagażu – 2000 zł.
71 zł10 zł
AXA PartnersKoszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego (w tym COVID-19) – 600 000 zł;
NNW – 50 000 zł;
OC prywatne – 250 000 zł;
Ubezpieczenie bagażu – 3000 zł.
85 zł12 zł
GeneraliKoszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego (w tym COVID-19) – 800 000 zł;
NNW – 60 000 zł;
OC prywatne – 200 000 zł;
Ubezpieczenie bagażu – 3000 zł.
101 zł14 zł
AXA PartnersKoszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego (w tym COVID-19) – 40 000 000 zł;
NNW – 150 000 zł;
OC prywatne – 1 500 000 zł;
Ubezpieczenie bagażu – 6000 zł.
158 zł26 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (30.01.2023)

Nawet najdroższa polisa zawierająca milionowe kwoty ubezpieczenia to bardzo niewielki wydatek w porównaniu z wydatkami, jakie mogą czekać turystę, który nie zapewni sobie należytej ochrony. A trzeba pamiętać, że ta nie odnosi się tylko do kosztów leczenia, obejmując jeszcze m.in.:

 • ubezpieczenie NNW, z którego wypłacane jest odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu turysty, liczone proporcjonalnie do stopnia uszczerbku i sumy ubezpieczenia;
 • ubezpieczenie OC prywatne, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje straty osoby trzeciej poszkodowanej w spowodowanym przez Ciebie wypadku;
 • ubezpieczenie bagażu będące niezbędną ochroną dla wszystkich turystów, a szczególnie tych, którzy przewożą drogi sprzęt sportowy lub elektroniczny (mogą wymagać dodatkowej ochrony).
CZY WIESZ, ŻE …

Większą ochronę można sobie zapewnić wykupując specjalne rozszerzenia polisy, do których należą m.in. klauzula na wypadek zaostrzenia się objawów choroby przewlekłej, klauzula alkoholowa, ochrona w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych czy wysokiego ryzyka, a także ubezpieczenie do pracy za granicą.

Oczywiście koszt ubezpieczenia wzrasta nie tylko z powodu zwiększającego się zakresu ochrony, ale też czasu wyjazdu i liczby osób objętych ubezpieczeniem. Ile kosztowałyby wskazane wyżej polisy (warunki ochrony pozostają bez zmian), gdyby ubezpieczający chciał je wykupić nie tylko dla siebie, ale też dla partnerki lub dla całej 4-osobowej rodziny?

UbezpieczenieCena polisy dla podróżującego w pojedynkęCena polisy dla pary podróżnychCena polisy dla 4-osobowej rodziny
Proama61 zł122 zł210 zł
Generali71 zł141 zł247 zł
AXA Partners85 zł170 zł296 zł
Generali101 zł201 zł344 zł
AXA Partners158 zł316 zł542 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (30.01.2023)

Społeczeństwo Singapuru – kultura, religia, język i grupy etniczne

Podział etniczny i języki

Najliczniejszą grupą etniczną w Singapurze są… Chińczycy, którzy stanowią około 75% ogółu. Kolejną co do wielkości grupą są Malajowie, a trzecią Hindusi. Żadna z tych trzech głównych społeczności nie jest jednorodna. Wśród Chińczyków ponad dwie piąte pochodzi z prowincji Fujian i mówi dialektem Amoy, około jedna czwarta to Teochew z miasta Shantou w prowincji Guangdong, a mniejsza liczba pochodzi z innych części Guangdong. Społeczność chińska posługuje się więc wzajemnie niezrozumiałymi dialektami. 

Wśród Malajów różnice językowe są mniej wyraźne, ale w grupie tej są też Indonezyjczycy mówiący w dialektach jawajskim, bojarskim i innych. Najbardziej zróżnicowana jest grupa hinduska, składająca się z Tamilów (ponad połowa), Malajalów i Sikhów; w jej skład wchodzą również społeczności pakistańskie i syngaleskie.

Ze względu na tę różnorodność etniczną w powszechnym użyciu są co najmniej cztery języki: angielski, mandaryński chiński, malajski i tamilski. Angielski pozostaje językiem używanym w administracji, handlu i przemyśle oraz jest podstawowym językiem wykładowym w szkołach. Mandaryński, czyli oficjalny język Chin kontynentalnych, jest bardzo popularny ze względu na liczną chińską populację, a jedna trzecia populacji szkolnej uczy się w tym języku. Malajski jest uznawany za język narodowy kraju i, podobnie jak angielski, jest powszechnie używany do komunikacji między różnymi grupami etnicznymi oraz odgrywa szczególnie użyteczną rolę ze względu na bliskie związki między Singapurem a Malezją.

Religia

Przynależność religijna odzwierciedla podziały etniczne. Dwóch na trzech Chińczyków wyznaje w jakimś stopniu konfucjanizm, buddyzm, daoizm lub jakąś ich kombinację. Praktycznie wszyscy Malajowie, a także niektórzy Hindusi, wyznają islam. 

Na wyspie obecna jest również społeczność chrześcijańska, która szybko się rozrosła, osiągając wielkość porównywalną z populacją muzułmańską. Co ciekawe, prawie wszyscy chrześcijanie są etnicznymi Chińczykami. Jest też wielu Singapurczyków, którzy nie mają żadnych powiązań religijnych.

Kultura i mentalność Singapurczyków

Podczas swoich długich rządów Brytyjczycy ze względów politycznych utrzymywali i podkreślali podziały rasowe między trzema największymi grupami etnicznymi – Chińczykami, Malajami i Hindusami. Kolejne rządy Singapuru starały się zniwelować te postawy w nadziei na stworzenie prawdziwie wielorasowego społeczeństwa. Mimo pochodzenie etniczne wciąż jest silnym identyfikatorem społecznym.

Singapurczycy często przypisują zachowania i cechy społeczne (które wykraczają poza zwyczaje religijne i kulturowe) również do rasy. Na przykład Chińczycy i Hindusi w Singapurze są powszechnie uważani za grupy etniczne o smykałce do interesów, ponieważ są nastawieni na zysk i dominują w politycznych i gospodarczych aspektach społeczeństwa. Malajowie są często uważani za mniej konkurencyjnych ekonomicznie. 

Pomimo tych stereotypów zakorzenionych poglądów, Singapurczycy lubią myśleć o swojej kulturze jako „merytokratycznej”, w której ludzie nie są uprzywilejowani w stosunku do innych ze względu na swoje pochodzenie. Uznaje się, że ci, którzy mają kwalifikacje akademickie lub są dobrze wykształceni, stanowią klasę wyższą. Powszechnie uważa się, że status społeczny powinien być oparty na zasługach i wynikać z etyki pracy, nie zaś z uwagi na przynależność do grupy etnicznej. 

Mimo to nie można zaprzeczyć, że kultura singapurska przejawia cechy społeczeństwa hierarchicznego. Interakcje międzyludzkie mają charakter warstwowy, co jest wynikiem wpływów chińskich. Konfucjański sposób myślenia kładzie nacisk na znaczenie zdrowych interakcji międzyludzkich, promując ideę, że relacje między ludźmi powinny być nierówne, z określonymi rolami hierarchicznymi (np. władca i poddany, mąż i żona, ojciec i syn). 

Wielu Singapurczyków, zwłaszcza Chińczyków, wierzy, że ta naturalna nierówność jest potrzebna, by łatwiej utrzymać harmonijne i stabilne relacje między jednostkami, a tym samym w całym społeczeństwie. Każdy ma swoją rolę do spełnienia, a dla przełożonych tą rolą jest ochrona i zarządzanie podwładnymi.

Koncepcje konfucjańskie mogą częściowo wyjaśniać, dlaczego Singapurczycy są tak wydajni i odnoszą sukcesy – w końcu takie cechy jak obowiązek, umiar i etyka pracy są bardzo mocno podkreślane w podstawach nauk Konfucjusza.

Wielu Singapurczyków pochodzenia chińskiego szczególnie przestrzega zasady Li: „robienia tego, co należy robić”. Konfucjanizm podkreśla również znaczenie wieku. Od Singapurczyków oczekuje się, że będą darzyć swoich rodziców i starszych całkowitym szacunkiem i oddaniem, zgodnie z kulturowym pojęciem „synowskiej pobożności”. Jej wartość jest zbliżona do czci dla przodków i oznacza, że większość organizacji społecznych respektuje hierarchię wiekową. 

Innym podstawowym pojęciem leżącym u podstaw kultury singapurskiej jest pedantyczna wręcz dbałość o własny wizerunek, rozumiany reputacja, wpływy, godność i honor danej osoby. Prawiąc ludziom komplementy, okazując im szacunek lub robiąc coś, co podnosi ich samoocenę, podnosisz wartość ich wizerunku.

Z tego względu Singapurczycy zazwyczaj działają w relacjach społecznych bardzo powściągliwie, nie chcąc narazić na szwank swojego wizerunku i postrzegania przez innych. Zachowawcze zachowanie jest normą, ponieważ ludzie nie chcą się wyróżniać i/lub ryzykować utraty twarzy przez zrobienie czegoś niestosownego.

Łatwo zatem zrozumieć, że ekscentryczność nie jest w Singapurze wysoko ceniona. Życie jest na ogół proste i zdyscyplinowane. Szczęście znajduje się w osiągnięciach, a nie w pobłażaniu sobie, dlatego też samokontrola i samodyscyplina są cechami powszechnie podziwianymi.  

Jedną z pięciu wspólnych wartości narodowych wyznawanych przez Singapur jest zasada, że „naród jest ważniejszy od społeczności, a społeczeństwo od siebie”. Jest to przykład na to, że Singapur jest bardziej kolektywistyczny niż społeczeństwa zachodnie. Jednostki często postrzegają siebie jako członków grup, a nie jako autonomiczne podmioty. Grupa to grupa ludzi, z którymi łączy nas wspólny interes lub tożsamość (np. rodzina, firma, społeczność, kraj itp.). 

Grupy te odzwierciedlają lub definiują to, kim są jej członkowie, i często wymagają wysokiego stopnia lojalności. Na przykład interesy grupy zwykle są ważniejsze niż interesy jednostki, nawet jeśli są ze sobą sprzeczne. Ponadto członkowie grupy oczekują, że będą traktowani preferencyjnie w stosunku do wszystkich, którzy do niej nie należą. W zamian za taką lojalność jednostka zyskuje poczucie przynależności, ochrony i jedności.

Singapurczycy jak ognia unikają otwartych konfliktów – nawet jeśli nie zgadzają się z tym, co mówisz lub robisz, raczej nie powiedzą Ci tego w sposób otwarty i zdecydowany. We wszystkich aspektach życia szukają harmonii, spokoju i pojednania, nie rywalizacji.

Czego NIE robić w Singapurze:

 • Unikaj wypytywania Singapurczyków o ich pochodzenie rasowe, ponieważ prawie na pewno uznają to za obcesowe i nieeleganckie
 • Unikaj bezpośredniego krytykowania kogoś, wytykania mu błędów lub prawienia nieszczerych/ironicznych komplementów, ponieważ wszystkie te działania powodują, że Singapurczyk może w oczach swoich współplemieńców „stracić twarz”,
 • Unikaj publicznego okazywania oznak gniewu, podnoszenia głosu lub krzyczenia, ponieważ w oczach Singapurczyka spowoduje to, że to Ty „stracisz twarz”,
 • Staraj się nie przerywać i nie wypełniać sztucznie ciszy podczas rozmowy,
 • Prowadź swoje rozmowy w sposób harmonijny i zrównoważony. Unikaj dominowania podczas konwersacji i daj innym przestrzeń do wypowiedzenia się.

Singapur – najciekawsze atrakcje turystyczne

Singapur bywa nazywany Małą Azją. Skąd ta nazwa? Oczywiście wzięła się ona z kulturowej różnorodności tego niewielkiego miasta-państwa, w którym stykają się różne azjatyckie wpływy. Mieszanka kultur chińskiej, hinduskiej i innych tworzy niesamowicie zróżnicowaną całość, w której zdecydowanie jest co oglądać. Oto krótka lista singapurskich atrakcji, których nie możesz przegapić.

 • Marina Bay – finansowe centrum miasta z mnóstwem szklanych wieżowców, którego symbolem jest wybudowany za 5,7 miliarda dolarów hotel Marina Bay Sands. Nocleg w nim zdecydowanie nie jest na każdą kieszeń, ale podziwiać jego charakterystyczny przypominający łódź ułożoną na trzech drapaczach chmur kształt można za darmo, a warto to zrobić szczególnie wieczorem, gdy odbywa się muzyczno-laserowy pokaz. Można tam podziwiać również posąg Merliona, czyli pół ryby, pół lwa, będącego symbolem Singapuru. 
 • Gardens by the Bay – potężne, zajmujące ponad 100 hektarów ogrody położone w centrum miasta za hotelem Marina Bay Sands. Ich najbardziej znaną atrakcją są tzw. Supertree, czyli drzewopodobne konstrukcje oplecione prawdziwą roślinnością, wśród których szczytów rozciąga się ścieżka spacerowa. Widok z niej jest niesamowity, zwłaszcza podczas pokazu zwanego Garden Rhapsody.
 • ZOO – jeden z najbardziej imponujących ogrodów zoologicznych na świecie znajduje się właśnie w Singapurze. Tamtejsze ZOO to 300 gatunków zwierząt, podzielona na strefy tematyczne, otwarta przestrzeń niczym nieprzypominająca tradycyjnych klatek i wybiegów, spektakle w rodzaju River Safari czy Nocnego Safari, atrakcje dla najmłodszych i wiele innych.
 • Chinatown – chińska dzielnica pełna charakterystycznej architektury wyróżniającej się na tle otaczających ją drapaczy chmur. Oprócz spacerów po ulicach wypełnionych straganami z jedzeniem i knajpkami, warto tam odwiedzić trzy świątynie: buddyjską Buddha Tooth Relic Temple, hinduską Mariamman i muzułmański meczet Masjid Jamae.
 • Little India – stragany z kolorowymi materiałami, ubraniami, biżuterią czy przyprawami, indyjska kuchnia, zapachy, barwy, charakterystyczna architektura i świątynie. W tej dzielnicy Singapuru naprawdę można poczuć się jak w Indiach.
 • Wyspa Sentosa – sztuczna wyspa stanowiąca singapurskie centrum rozrywki. Plaża, restauracje, bary, kasyna, pola golfowe, ścieżki spacerowe, akwarium, parki rozrywki i wiele innych atrakcji sprawia, że nie da się tam nudzić i można poczuć się jak dziecko.
co zwiedzić w singapurze
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie podróżne do Singapuru na mubi.pl?
 • Nie zapłacisz za leczenie, które stoi w Singapurze na wysokim poziomie, a tym samym jest bardzo drogie. Wizyta lekarska kosztuje 80 SGD, natomiast doba pobytu w szpitalu – od 300 nawet do 5000 SGD.
 • Ubezpieczyciel bezpłatnie przedłuży ochronę ubezpieczeniową, jeśli z powodu awarii środka transportu lub złych warunków pogodowych nie będziesz mógł wrócić w zaplanowanym wcześniej terminie.
 • Otrzymasz odszkodowanie, jeśli Twój bagaż nie dotrze do Ciebie na czas. Ubezpieczyciel zwróci pieniądze, które wydasz na zakup najpotrzebniejszych rzeczy.
Sprawdź w kalkulatorze Mubi
cel podróży

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyjazd do Singapuru

Czy osoby niezaszczepione na COVID-19 mogą podróżować do Singapuru?

Tak. Od 29 sierpnia 2022 roku niezaszczepieni lub nie w pełni zaszczepieni mogą wjechać do Singapuru bez konieczności uzyskania specjalnego pozwolenia. Obowiązkowo należy mieć przy sobie negatywny wynik testu wykonanego do 2 dni wcześniej, a także dowód ubezpieczenia na kwotę minimum 30 000 SGD, które pokryje koszty leczenia w razie zachorowania na COVID-19. Z testu zwolnieni są zaszczepieni oraz ozdrowieńcy, którzy przeszli chorobę w okresie 14-90 dni przed przyjazdem do Singapuru. Wszyscy podróżni muszą wypełnić deklarację, tzw. SG Arrival Card.

Czy w Singapurze potrzebna jest wiza?

Nie, o ile pobyt trwa do 90 dni i nie jest związany z podjęciem pracy lub nauki w Singapurze. Dokumentem wjazdowym jest paszport lub paszport tymczasowy ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od daty przyjazdu.

Czy w Singapurze jest bezpiecznie?

Raczej tak. Pospolita przestępczość jest w Singapurze niewielka z uwagi na restrykcyjne i ściśle przestrzegane prawo, które przewiduje m.in. karę chłosty za drobne wykroczenia. Szczególną uwagę trzeba natomiast zwrócić na miejscowe przepisy dotyczące obyczajowości. W Singapurze nielegalny i zagrożony karą pozbawienia wolności jest choćby homoseksualizm.

PODSUMOWANIE
 • Singapur to wielokulturowe państwo-miasto położone w Azji Południowo-Wschodniej na krańcu Półwyspu Malajskiego i jeden z najbardziej ruchliwych portów na świecie.
 • W Singapurze panuje klimat tropikalny, cechujący się wysokimi temperaturami i dużą wilgotnością powietrza przez cały rok.
 • Oficjalnymi językami w Singapurze są angielski, mandaryński, malajski i tamilski.
 • Służba zdrowia w Singapurze stoi na bardzo wysokim poziomie, ale jest też bardzo kosztowna, dlatego przed wyjazdem zaleca się zakup ubezpieczenia turystycznego pokrywającego koszty leczenia na sumę minimum 200-300 tysięcy złotych.
 • Ubezpieczenie turystyczne do Singapuru powinno też zawierać ochronę NNW, OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Michal Rosiak

Content manager w porównywarce ubezpieczeń Mubi.pl. Dba, by każdy artykuł poradnikowy pojawiający się w naszym serwisie miał odpowiednią wartość merytoryczną i nie urągał zasadom języka polskiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Historia oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie. Posiada sześcioletnie doświadczenie w prasie tradycyjnej i internetowej.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!